zakrzew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.zakrzew.pl
Przetargi > 
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/23/10
strona główna 


Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/23/10
Ogłoszenie
 ogl_projekt_zp23.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-10-29 12:42:13.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załaczony do SIWZ fragment koncepcji  służy jako materiał  poglądowy. Została ona opracowana  kilka lat temu  dla kanalizacji podciśnieniowej. Obecny  przedmiot zamówienia jest projektem kanalizacji grawitacyjnej. Nie nalezy traktować  tego załącznika  jako obowiązującą koncepcję.  

SIWZ_ZP23.zip

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-10-29 13:56:51 | Data modyfikacji: 2010-11-02 13:09:27.
Wyjaśnienie do SIWZ
 wyjasnienie1.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-11-04 09:23:05 | Data modyfikacji: 2010-11-02 13:09:27.
Zapytania przetargowe oraz odpowiedzi
 zapytanie.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-11-04 14:46:31 | Data modyfikacji: 2010-11-02 13:09:27.
Wyjaśnienie do SWIZ nr 2
 wyjasnienie2.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 12:07:36 | Data modyfikacji: 2010-11-02 13:09:27.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
 Zawiadomienie o wyniku postepowania ZP23.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-11-25 14:02:23 | Data modyfikacji: 2010-11-02 13:09:27.

Zobacz:
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
Data wprowadzenia: 2010-11-25 14:02:23
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska

  Biuletyn Informacji Publicznej - zakrzew.bip.gmina.pl