zakrzew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.zakrzew.pl

Informacje bieżące
 > 
FEIT 6733.64c.1a.2019
strona główna 
FEIT 6733.64c.1a.2019
 FEIT 6733.64c.1a.2019..pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 15:48:44.

Zobacz:
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
   Postanowienia
   Obwieszczenia
   Ogłoszenia różne
   
Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu
   
Informacje o osiagnietych poziomach recyklingu za 2019 rok
   TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW
   Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Data wprowadzenia: 2019-12-23 15:48:44
Autor: Joanna Skorupska
ObowižEzuje od: 2019-12-20
Opublikowane przez: Marta Podgórska
  Biuletyn Informacji Publicznej - zakrzew.bip.gmina.pl