zakrzew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.zakrzew.pl

Informacje bieżące
strona główna 
TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać
z pomocy tłumacza języka migowego.
Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą
w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Zakrzewie, pokój Nr 17
lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer tel. 48 610-51-22,
a także wysyłając faks pod numer 48 610-51-43
oraz maila na adres gmina@zakrzew.pl
 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-04-11 09:02:18 | Data modyfikacji: 2012-04-11 09:06:04.

Zobacz:
 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach .  
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
 .  Postanowienia .  Obwieszczenia .  Ogłoszenia różne .  
Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu
 .  
Informacje o osiagnietych poziomach recyklingu za 2019 rok
 .  TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW .  Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych  . 
Data wprowadzenia: 2012-04-11 09:02:18
Data modyfikacji: 2012-04-11 09:06:04
Opublikowane przez: Marta Podgórska
  Biuletyn Informacji Publicznej - zakrzew.bip.gmina.pl