zakrzew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.zakrzew.pl
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze strona główna 

Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
Nabór na stanowisko urzednicze - podinspektor ds.
księgowości budżetowej
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 12:57:04.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko podinspektora ds.
ksiegowości budżetowej
 Lista kandydatów - podinspektor ds. księgowość budżetowa_1.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 12:10:12.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
podinspektora ds. księgowości budżetowej w
Urzędzie Gminy Zakrzew
 image3704.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2015-04-14 14:07:22.

Zobacz:
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -pełnomocnik Wójta Gminy ds.rozwiązywania problemów alkoholowych
   Konkurs na stanowisko urzędnicze podinspektora ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
   Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Nabór na wolne stanowisko pracy-podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych w GOPS
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy w wymiarze 1/2 etatu.
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy.
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - podinspektor"
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   
Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - samodzileny referent
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej"
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
   
Nabór na wolne kierownicze stanowisko-urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
   
Informacja o wyniku naboru
Data wprowadzenia: 2015-04-14 14:07:22
Autor: Elżbieta Bilska
ObowižEzuje od: 2015-04-13
Opublikowane przez: Marta Podgórska

  Biuletyn Informacji Publicznej - zakrzew.bip.gmina.pl