zakrzew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.zakrzew.pl
Zamówienia publiczne > 
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew - LICYTACJA ELEKTRONICZNA
strona główna 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.xlsx

załącznik nr 2 projekt umowy sprzedaży.doc

Załącznik nr 3 - wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.doc

Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia art. 22 ust. 1.doc

Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc

Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.doc

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-10-27 12:42:20 | Data modyfikacji: 2015-10-27 12:45:30.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 Zaw_zp19_15.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-11-13 09:55:33.

Zobacz:
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
   2022
   2023
   Platforma zakupowa
Data wprowadzenia: 2015-11-13 09:55:33
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - zakrzew.bip.gmina.pl