L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi39195
2201626340
3201724941
4201823612
52016 Rok23061
62017 Rok20444
7201919655
82018 Rok17570
92019 Rok16953
10Nabór na wolne stanowiska urzędnicze15413
11202014195
12Zamówienia poniżej 30tysięcy euro10121
13Ogłoszenia różne8855
1420158209
15Sesje Rady Gminy - Protokoły8142
16Obwieszczenia8047
172015rok7982
18Uchwały Rady7213
19Oświadczenia majątkowe6988
20Urząd Gminy6381
21Zarządzenia Wójta5922
22Dane5516
23Podatki i opłaty5400
242020 Rok4946
25Zagospodarowanie przestrzenne4882
26Gmina4717
27Jednostki pomocnicze4688
28Projekt porządku obrad sesji4542
29Rada4489
30Pracownicy Urzędu Gminy4369
31Wybory4238
3220174044
33Postanowienia3996
34Wójt3703
3520123552
36Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach3398
37Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody3369
38Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych3333
39SPRAWOZDANIA3294
40Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.9.20173243
4120163095
4220173073
43Radni3019
44Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe ZP.271.1.14.20203015
45Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -pełnomocnik Wójta Gminy ds.rozwiązywania problemów alkoholowych2982
46Wyszukiwarka2942
47Wybory samorządowe - 2018 r.2901
48Komisje Rady2859
49Udostępnianie informacji publicznej2799
50Szkoły2779
5120182751
52Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji2606
53Statut Gminy2561
5420162532
5520172478
56Sesje Rady Gminy - nagrania2477
5720112441
58Rejestr instytucji kultury2439
5920182437
60Ogłoszenie o wykazie sprzedaży nieruchomości w miesjcowości Milejowice2405
61Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-20272347
6220152345
63Mienie gminy2344
64Konkurs na stanowisko urzędnicze podinspektora ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego2314
652016 rok2312
6620142299
67Instrukcja obsługi2266
6820112243
6920162201
70Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent2191
71Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20182177
722010 2158
7320152157
74Redakcja Biuletynu2147
7520032135
76Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2118
77Nabór na wolne stanowisko pracy-podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych w GOPS2117
7820142110
79Budowę obiektów oświatowo –sportowych w m. Bielicha FEIT.ZP.271.1.4.2015 2082
80Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20172067
81Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - samodzileny referent2061
82Oświadczenie majątkowe radnych na ropoczęcie kadencji 2014-20182049
83Wybory samorządowe 2014 r.2046
8420182035
85Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej 1995
86Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew FEIT.271.1.1.20161969
87Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - Muzeum Rycerstwa II etap wieża FEIT271.1.12.20161945
8820191943
8920131933
90Gminna Biblioteka Publiczna1918
912016 rok1915
9220141907
93Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - podinspektor"1903
94Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowści Bielicha FEIT.271.1.8.2018 1899
95Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej"1885
96Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha - dostawa sprzętu komputerowego FEIT.271.1.20.20171869
9720131847
98Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zakrzew ZP.17.141817
9920101801
10020081790
101Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej1783
10220091758
1032017 rok1731
10420131728
10520071722
106Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu1719
107Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy.1707
10820191699
109Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha – dostawa mebli FEIT271.1.10.20171690
110FEIT 7670/3,6/101672
11120121669
11220041669
1132014 rok1667
114FEIT 6733.27c.1a.20141661
115FEIT 7670/10,1a/101660
11620061660
117FEIT 6733.37c.11.20151647
118Budowa drogi gminnej Jaszowice –Zakrzew Kolonia FEIT271.1.2.20171642
119Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.3.2018 1630
120Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew FEIT.271.1.33.20171629
12120101626
12220051624
123 Budowa Domu Ludowego w m-ci Milejowice FEIT.271.1.34.20171620
124Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1620
12520091607
126Regulamin1601
127FEIT 6220.5.1a.20131597
128Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji1585
129OŚR.604.1.20131583
130FEIT 6733.26c.1a.20131563
131EIT 6733.28c.1a.20121556
132FEIT 6733.29c.1a.20121554
133FEIT 6733.28c.1a.20131553
134FEIT 6733.43c.1a.20121549
135Modernizacja budynku OSP Zakrzew FEIT271.1.9.2016 1549
136Budowa obiektów oświatowo - sportowych w m. Bielicha – boiska FEIT.271.1.15.20171541
137FEIT 6733.3c.11.20141540
138FEIT 6220.5.20131539
139Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowice FEIT271.1.4.20171539
140FEIT 6220.10.1a.20121535
141Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zakrzew w ramach Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” FEIT.271.1.12.20171531
142FEIT 7670/13,11/091530
143FEIT 6733.36c.11.20121529
144FEIT 6733.38c.11.20141529
145FEIT 6733.3c.11.20131528
146FEIT 6232.azbest.5a,6.20141524
147Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.131519
148FEIT 6220.1.1.a.20141519
149FEIT 6733.38c.11.20121517
150Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy w wymiarze 1/2 etatu.1514
151FEIT 6721.1.20121513
152FEIT 6733.7c.1a.20131512
153Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - "Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha"1512
154FEIT 6220.10.1a.20111511
155FEIT 6733.19c.12.20131511
156FEIT 6220.12.1a.20121506
157FEIT 6220.4.1a.20131503
158FEIT 6733.9c.1a.20141503
15920191503
160FEIT 6733.35c.1a.20141498
161FEIT 6733.9c.20131495
162FEIT 6733.11c.Z.11.2.20151492
163Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.1.271.16.20171491
164FEIT6220.10.16.2014,20161489
165Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 1488
166Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Przez wiedze na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew ZP.1.141488
167FEIT 6220.5.1a.20121486
168FEIT 6733.28c.1a.2.20131486
169FEIT 6733.17c.11.20131482
170FEIT 6733.5c.11.20141482
171FEIT 6733.6c.11.20151481
172FEIT 6220.3.1a.20141480
173FEIT 7670/17,11/09,101479
174FEIT 6733.31c.11.20121478
175OŚR.III.6220.18.2013.DK1476
17620121475
177FEIT 6220.4.20131472
178FEIT 7670/5,1a/101471
179FEIT.6733.13c.11.20131471
180FEIT 6733.26c.1a.20141471
181Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Cerekwi – prace projektowe FEIT.271.1.20.20181471
182OŚR.III.6220.18.2013.DK1469
183FEIT7670/6, 1a/101468
184Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Taczów w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.11.20171467
185FEIT 6220.3.1a.20131466
186 Budowa Domu Ludowego w miejscowości Gulinek II etap FEIT.271.1.2.20181464
187Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1463
188FEIT 6733.7c.11.20141462
189FEIT 6733.27c.1a.20151462
190FEIT 6220.6.1a.111460
191FEIT 6220.5.1a.2,20131459
192FEIT 6220.6.1a.20121457
193FEIT 6733.12c.11.20131457
194FEIT 6733.41c.1a.20141457
195Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00zł FEIT.ZP.271.1.10.20161457
196Budowa parkingu w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.6.20171456
197Budowa siedmiu odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.20161455
198FEIT 6220.8.1a.20111454
199Rozbudowa kanalizacji i wodociągów w Gminie Zakrzew FEIT.ZP.271.1.6.20161454
200FEIT 6220.8.1a.20121453
201FEIT 6733.1c.1a.20131453
202FEIT 6733.28c.11.131450
203FEIT 6220.6.10a20121448
204FEIT 6733.1c.11.20141448
205FEIT 6733.35c.11.20141445
206FEIT 6733.25c.1a.20141444
207FEIT 6733.3c.1a.20141442
208FEIT 6733.4c.11.20141442
209FEIT 6220.9.1a.20141442
210FEIT 6220.1.10a.20111441
211FEIT 6733.32c.1a.20141441
21220081440
213OŚR.III.6220.18.2013.DK1440
214FEIT 6220.2.10.20131440
215FEIT 6733.15c.11.20121440
216FEIT 6733.5c.1a.20151440
217FEIT 6733.27c.11.20141439
218FEIT 6220.9.10a.20121438
219Obwieszczenie FEIT 7670/7,1a/101437
220 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej FEIT 621.1.20131437
221FEIT 6733.42c.11.20141436
222FEIT 6733.31c.1a.20121435
223FEIT 6733.6c.1a.2.20131435
224FEIT6733.48c.11.20161435
225Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.5.20181435
226FEIT 6220.3.1a.20121434
227FEIT 6733.33c.1a.20141434
228Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.4.1.20121433
229FEIT 6733.10c.1a.20131433
230FEIT 6733.10c.11.20141433
231Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1432
232FEIT 6733.6c.11.20131431
233FEIT 6733.19c.11.20141431
234FEIT 6733.18c.1a.20131430
235FEIT 6220.5.1a.20111429
236FEIT 6733.22c.11.20141428
237FEIT 6733.27c.2.11.20131428
238FEIT 6733.16c.11.20151428
239FEIT 6733.35c.1a.20121426
240FEIT 6220.4.10a.2.20121424
241FEIT 6733.36c.11.20151424
242FEIT 6733.27c.Z.1a.2013.20141423
243FEIT 6220.3.1a.20151423
244FEIT 6733.10c.1a.Z.20151422
245FEIT 6733.14c.1a.20131421
246FEIT 6220.10.20121421
24720031420
248FEIT 6220.3.1a.20161420
249FEIT.6733.18c.11.20131419
250FEIT 6220.2.1a.20121418
251FEIT 6733.12c.1a.20131418
252FEIT 6733.8c.1a.20141416
253PŚ-ZD-I.7322.5.19.20151415
254FEIT 6220.12.10.20121414
255FEIT 6733.23c.1a.2.20131414
256FEIT 6733.2c.11.20131414
257FEIT 7670/4,10a/101413
258Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bielicha na dz nr 541, 422 FEIT.271.1.3.2016 1413
259FEIT 6733.12c.2.1a.20131411
260FEIT 6220.3.1a.111410
261FEIT 6733.35c.11.20121410
262FEIT 6220.9.1a.20121408
263FEIT 6220.14.1a.20121408
264FEIT 7670/4,1a/101407
265FEIT 6733.48c.1a.20151407
266FEIT 6220.3.11.20161407
267FEIT 6721.1.20131406
268FEIT 6733.28c.11.20161406
269FEIT 6733.12c.3.11.20131405
270FEIT 6733.21c.11.20141405
271Centrum Wsi Dąbrówka Podłężna – I etap – Odbudowa zbiornika wodnego FEIT271.1.8.20161405
272Obwieszczenie RSG.6220.6.20111401
273FEIT 6733.9c.1a.20161401
274FEIT 6220.1.1a.20151400
275FEIT 6733.21c.1a.20151400
276FEIT 6220.7.10.20121399
277FEIT6220.1.1a.20161399
278FEIT 6733.6c.1a.20151397
279FEIT 6733.3c.1a.20151396
280Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Taczów FEIT.271.1.3.20171396
281FEIT 6733.1c.11.20131395
282FEIT 6733.12c.11.20121394
283FEIT 6220.5.10.20141394
284FEIT 7670/5,10a/20101393
285FEIT 6220.11.10a.20121391
286Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.4.20181391
287FEIT 6733.29c.11.20121390
288FEIT 6220.5.1a.20141390
289FEIT 6733.57c.11.20161390
290FEIT 6220.3.11.20131389
291FEIT 6733.33c.11.20161389
292Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.20161389
293FEIT 6220.7.1a.20121387
294FEIT 6220.10.2.2014.20151387
295FEIT 6220.5.11.20141386
296FEIT 6721.1.20131385
297FEIT.6733.27c.Z.2a.2013.20141385
298FEIT 6733.25c.11.20151385
299FEIT 6733.20c.11.20141384
300FEIT 6733.25c.11.20141384
301FEIT 6220.4.1a.20111383
302FEIT 6733.14c.1a.20141383
303FEIT 6220.2.1a.20121382
304FEIT 6220.1.4.20141382
305Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1382
306FEIT 6220.4.10.20121381
307FEIT 6733.42c.11.20121381
308FEIT 6733.40c.11.20121381
309FEIT 6733.24c.10.20141380
310Przebudowa drogi gminnej nr 351335W w m. Gulinek - etap II, FEIT.271.1.2.20161380
311FEIT 6220.11.1a.20121376
312FEIT 6733.10c.11.20131375
313FEIT 6733.15c.1a.20151375
314Sprawozdania finansowe1375
315FEIT 6733.23c.1a.20161374
31620111372
317FEIT 6733.34C.11.20121372
318FEIT 6220.2.1a.20161372
319FEIT 6733.13c.11.20151370
320FEIT 6220.10.10a.2014.20151370
321Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego1369
322FEIT 6220.10.1a.2012,20131368
323FEIT 6733.20c.1a.20141368
324FEIT6733.13c.1a-3.2015,161368
325FEIT 6733.18c.1a.20141367
326FEIT 6733.28C.11.20141367
327FEIT 6733.4c.11.20131366
328FEIT 6733.11c.11.20141366
329FEIT 6733.15c.11.20141366
330FEIT 6733.23c.11.20151366
331FEIT 6733.17c.11.20161366
332Przebudowa drogi nr 740 w m-ci Milejowice - prace projektowe FEIT271.1.8.20171366
333FEIT 6730.26c.1.20131365
334FEIT 6733.19c.1a.20141365
335FEIT 6733.14c.11.20141365
336FEIT 6733.17c.11.20141365
337FEIT 6733.29c.11.20141365
338FEIT 6733.36c.11.20151365
339FEIT 6733.12c.1a.20151364
340FEIT 6733.9c.1a.20151362
341FEIT.6733.41c.11.20121360
342FEIT 6733.1c.1a.20151360
343Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT.271.1.5.20171360
34420071359
345FEIT 6733.9c.11.20141359
346FEIT 6733.34c.11.20141359
347FEIT 6733.16c.1a.20151359
348Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierajacych azbest1359
349FEIT 6733.25c.11.20121358
350FEIT 6733.26c.11.20121358
351FEIT 6733.27c.11.20121358
352FEIT 6733.20c.11.20131358
353FEIT 6733.3c.11.20161358
354FEIT 6733.8c.11.20161358
355FEIT 6733.4c.11.20151356
356FEIT 6733.5c.11.20151356
357FEIT 6733.58c.1a.20151356
358FEIT 6733.12c.3.Z.1a.2013,151355
359FEIT 6733.28c.1a.20151355
360TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW1354
3612015 1350
362FEIT6220.9.4.20161350
363FEIT 6733.39c.1a.20161349
364FEIT 6733.21C.11.20131348
365FEIT 6733.27c.1a.20151348
366FEIT 6733.6c.11.20151348
367FEIT6733.2c.1a.20161347
368FEIT 6733.16c.1a.20141346
369FEIT 6733.30c.1a.20151346
370FEIT 6733.3c.11.20151345
371FEIT 6220.9.1a.20161345
372FEIT 6733.7c.11.20131344
373 FEIT 6733.56c.11.20151344
374FEIT 6733.2c.11.20141343
3752018 rok1343
376FEIT 6733.24c.11.20131342
377FEIT 6733.31c.1a.20141342
378FEIT 6733.11c.11.20161342
379FEIT 6733.52c.11.20151341
380FEIT 6220.10.1a.20141340
381FEIT 6733.42c.1a.20161340
382FEIT 6733.6c.1a.20131339
383FEIT 6733.22c.1a.20141339
384FEIT 6733.34c.1a.20141339
385FEIT 6220.2.1a.20151339
386FEIT 6733.30c.11.20141337
387FEIT 6733.32c.11.20121335
388FEIT 6733.26C.11.2.20141335
389FEIT 6733.38c.1a.20151335
390BA.6740.1487.20151335
391FEIT 6733.20c.1a.20141334
392FEIT 6733.9c.Z.1a.20151334
393FEIT 6220.2.10.20151334
394FEIT 6733.23c.1a.20141332
395FEIT 6733.41c.1a.20121331
396FEIT 6733.37c.1a.20141331
397FEIT 6733.18c.1a.20151331
398FEIT 6733.36C.11.20141331
399FEIT/7670/1,10A/20101330
400FEIT 6733.30c.1a.20121330
40120131330
402FEIT 6733.16c.11.20141330
403FEIT 6733.26c.1a.20151330
404FEIT 6733.7c.1a.20151329
405FEIT 6733.10c.11.20151329
406FEIT 6733.41c.1a.Z.2014,20151329
407FEIT 6733.41c.1a.20161329
408FEIT 6733.15c.1a.20131328
409FEIT 6733.26c.11.20141328
410Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 FEIT 271.1.11.20161328
411FEIT 6733.21c.1a.20131327
412FEIT 6733.31c.11.20141326
413FEIT 6733.2c.1a.20151326
414Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-20271326
415Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 1326
416FEIT 6733.7c.1a.20141325
417FEIT 6733.12c.11.20141325
418FEIT 7670/2,6/101322
419FEIT 6733.19c.1a.2.2011,20131322
420FEIT 6733.4c.1a.20151322
421FEIT 6733.18c.1a.20161322
422FEIT 6733.32c.1a.20161322
423FEIT 6733.11c.11.20131321
424FEIT 6220.10.1a.2a.20121321
425FEIT 6220.7.1a.20141321
426WIS-R.7821.32.2.2013.KG1318
427FEIT 6733.15c.1a.20141318
428FEIT 6733.31c.11.20161317
429FEIT 6733.31c.1a.20151316
430FEIT 6733.47c.11.20151316
431FEIT6733.49c.1a.20161316
432FEIT 6220.8.1a.20141315
433FEIT 6733.18c.11.20151314
434FEIT 6733.19c.1a.20131312
435FEIT 6220.4.1a.20151311
436FEIT 6733.52c.1a.20151311
437FEIT6733.5c.1a.20161311
438FEIT6200.4.1a.20121310
439Obwieszczenie z dnia 2 sieprnia 2014 roku1310
440FEIT 6733.37c.1a.20151310
441FEIT 6733.12c.11.20161310
442FEIT 6733.44c.1a.20121309
443FEIT 6733.27c.1a.20131309
444FEIT 6733.6c.11.20141309
445Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego - SKO.ZP.35.596.20151309
446FEIT 6733.8c.11.20141308
447Budowa Przedszkola Samorządowego w m. Janiszew – prace projektowe FEIT. 271.22.20181308
448FEIT 6733.27c.11.20131307
449FEIT 6220.5.10.20131307
450FEIT 6733.39c.11.20161307
451FEIT 6733.34c.1a.20121306
452FEIT 6733.5c.1a.20141306
453FEIT 6220.1.10.20161305
454FEIT 6733.9c.2.1a.2015,20161305
455FEIT 6733.50c.11.20161305
456FEIT 6733.13c.1a.20131304
457FEIT 6220.6.11.20141304
458FEIT 6733.40c.11.20151303
459FEIT 6733.45c.11.20151303
460FEIT 620.1.1a.20111302
461FEIT 6733.53c.1a.20151302
462FEIT 6733.2c.11.20131301
463WIŚ-R.7821.32.1.2012.KG1301
464FEIT 6733.18c.11.20141301
46520051300
466FEIT 6733.29c.1a.20151300
467FEIT 6733.12c.11.20151299
468Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.10.2018 1299
469FEIT 6733.39c.1a.20121298
47020111297
471FEIT 6733.19c.1a.20161297
472Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2010-20141296
473FEIT 6733.10c.1a.20151296
474FEIT 6220.5.10.20121295
475FEIT 6733.42c.1a.20141295
476FEIT 6733.47c.11.20161295
477FEIT 6733.38c.1a.20121294
478Referendum ogólnokrajowe - 2015 rok1294
479FEIT 6733.7c.11.20151293
480BA.6740.1487.20151293
481FEIT 6733.18c.Z.11.2015,20161293
482FEIT 6721.1.2.2012,20131292
483FEIT6733.3c.1a.20161292
484FEIT 6733.53c.11.20151291
485FEIT 6733.24c.11.20161290
486FEIT 6733.43c.1a.20151289
487Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok1289
488FEIT 6733.9c.11.20161288
489Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/13/101287
490FEIT 6733.23c.11.20141287
491FEIT 6733.13c.11.2.2015,20161287
492FEIT 6733.16c.1a.20131286
493FEIT 6733.40c.1a.20141286
494FEIT 6733.2c.11.20151286
495FEIT 6733.36c.1a.20151286
496FEIT 6733.21c.Z.11.2.20131286
497FEIT 6733.22c.1a.20161285
498FEIT 6733.43c.11.20161285
499FEIT 6733.22c.1a.20131284
500FEIT 6733.22c.11.20131283
501FEIT 6733.23c.11.20131283
502FEIT 6733.28c.1a.20141282
503FEIT 6733.25c.1a.20131281
50420061280
505FEIT 6733.17c.1a.20141280
506FEIT 6220.6.1a.20141280
507FEIT 6733.27c.11.20161278
508Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT. 271.1.32.20171278
509FEIT 6733.40c.1a.20161277
510Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1277
511za 2016 rok1277
512FEIT 6733.17c.1a.20131275
51320141275
514FEIT 6220.1.11.20151275
515FEIT 6733.18c.11.20141274
516Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1274
517FEIT6733.24c.1a.20151274
518FEIT 6733.43c.11.20151274
519FEIT 6733.55c.1a.20151274
520Przebudowa drogi gminnej w m. Wacyn (dz. nr 39/1)FEIT.271.1.7.20161274
521Budowa zbiornika wodnego w m. Mleczków FEIT.ZP.271.1.14.20151272
522FEIT 6220.1.11.20161272
523FEIT 6733.26c.1a.20161272
524FEIT 6733.16c.11.20131271
525FEIT 6733.22c.1a.20151271
526FEIT 6733.14c.11.20161271
527FEIT 6733.1c.1a.20171271
528FEIT 6733.33c.11.20141270
529FEIT 6733.32c.11.20141269
530FEIT 6733.54c.1a.20151269
531FEIT 6733.36c.1a.20141268
5322015 rok1267
533FEIT 6733.35c.11.20161267
534FEIT 6220.8.11.20141266
535FEIT 6220.2.11.20161266
536FEIT 6733.14c.20131265
5372015 rok1265
538FEIT 6733.13c.1a.20151263
539OŚR.604.1.20131260
540FEIT.6733.15c.11.20131260
541FEIT 6733.29c.1a.20131260
542FEIT 6733.38c.1a.20141260
543Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.2711.17.20171260
544Budowa centrum wsi Mleczków - I etap FEIT.271.1.18.20171260
545FEIT 6733.25c.1a.20151259
546FEIT 6733.44c.11.20161259
547FEIT 6733.56c.11.20161259
548FEIT 6220.3.10.20131258
549FEIT 6733.50c.1a.20151258
550FEIT 6220.7.10.20161258
551Przebudowa dwóch dróg w miejscowościach Bielicha i Milejowice FEIT.271.1.4.20161257
552Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT271.1.7.20171257
553FEIT.6733.41c.Z.11.2014.20151256
554FEIT6733.54c.1a.20161256
555Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.26.17 1256
556FEIT 6733.4c.1a.20131255
557FEIT 6733.1c.1a.20141255
558FEIT 6733.4c.1a.20141255
559FEIT 6733.20c.11.20151255
560Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.31.20171255
561FEIT.6733.25c.11.20131254
562Informacja Wójta Gminy Przytyk o wydaniu decyzji1254
563FEIT 6733.26c.11.20151254
564FEIT 6220.4.1a.20161254
565FEIT 6733.1c.11.20171254
566FEIT 6733.10c.11.20161253
567Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy1253
568FEIT 6220.3.20151252
569FEIT6733.7c.1a.20161252
570Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok1251
571FEIT 6733.10c.11.20131251
572FEIT 6733.23c.11.20161251
573Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.19.2017 1251
574FEIT 6733.17c.1a.20151250
575FEIT 6733.19c.11.20131249
576FEIT 6733.32c.11.20151249
577FEIT 6733.37c.1a.20121246
578FEIT 6733.44c.11.20121246
579FEIT 6733.9c.1a.20131246
580Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk - OŚR.604.1.20151246
581FEIT 6733.49c.1a.20151246
582FEIT 6220.3.10a.20111245
583FEIT 6220.7.1a.111245
584FEIT 6733.2c.20141245
585FEIT 6733.30c.1a.20141245
586FEIT 6733.11c.1a.20151245
587FEIT 6733.42c.1a.20151245
588FEIT6733.58c.11.20151244
589FEIT 6733.5c.1a.20171244
590FEIT 6733.35c.1a.20151243
591FEIT6733.6c.1a.20161242
592FEIT 6733.28c.11.20121241
593Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.1241
594FEIT 6220.2.10.20161241
595Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.7.10.2011,20121240
596FEIT.6733.12c.3Z.11.2013.20151240
597FEIT 6220.4.20151239
598FEIT6733.4c.1a.20161239
5992017 rok1239
600FEIT 6733.16c.11.20161238
601FEIT 6733.29c.1a.20141237
602FEIT 6220.4.6.111236
603FEIT 6733.11c.Z.1a.20151236
604FEIT 6733.37c.11.20151236
605FEIT 6220.5.1.20161235
606FEIT 6220.6.1a.20161235
607FEIT 6220.10.10.20121234
608FEIT 6733.10c.Z.11.2.20151234
609FEIT 6733.44c.11.20151234
610FEIT 6733.43c.1a.20161234
611FEIT 6733.53c.1a.20161234
612FEIT 6220.7.10.20141233
613FEIT 6733.10c.1a.20161232
614FEIT 6220.9.1a.2012,20141231
615FEIT 6733.11c.11.20151231
616FEIT 6733.2c.1a.20131230
617FEIT 6733.22c.11.20151230
618BA6740.1487.20151229
619FEIT 6733.24c.11.20141227
620FEIT 6733.39c.11.20141226
621FEIT 6220.I.2.20161226
62220121225
623FEIT 6733.11c.1a.20131225
624FEIT 6733.23c.1a.20131225
625FEIT 6220.5.11.20151225
626FEIT 6733.32c.11.20161225
627FEIT 6733.21c.11.20151223
628FEIT 6733.24c.11.20151223
629FEIT 6733.48c.11.20151223
630FEIT 6733.50c.11.20151223
631FEIT 6733.2c.11.20161222
632FEIT.6733.35C.11.20161222
633FEIT 6733.37c.1a.20161221
634FEIT 6733.4c.1a.201171221
635OGŁOSZENIE - FEIT 7331/14,1a/101220
636FEIT6220.4.31.05,111219
637Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Zakrzew1219
638FEIT 6733.7c.11.20161219
639FEIT 6733.47c.1a.20161219
640FEIT 6220.1.1a.111217
641FEIT6733.37c.11.20161216
642FEIT 6733.20c.1a.20151215
643FEIT 6733.8c.1a.20151214
644FEIT 6733.38c.11.20161214
645FEIT 6733.34c.11.20161213
646FEIT 6220.4.10.05.111211
647FEIT 6733.40c.1a.20121211
648FEIT 6733.22c.11.20161211
649Projekt programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2017 rok.1211
650FEIT 6733.32c.1a.20121210
651FEIT 6733.39c.1a.20141210
652FEIT 6733.41c.1a.20151210
653FEIT 721.1.2012.20141209
654FEIT 6733.24c.2.1a.20161209
655Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska -II etap FEIT.271.1.2.2015 1208
656FEIT 6733.41c.11.20161208
657FEIT 6220.8.10.20161208
658FEIT 6733.24c.1a.20141207
659FEIT 6733.19c.11.20151207
660FEIT 6220.5.1a.2.20161207
66120101205
662FEIT 6733.14c.11.20151205
663FEIT 6733.40c.1a.20151205
664FEIT 6733.12c.1a.20161205
665FEIT 6733.31c.1a.20171205
666FEIT 6220.4.11.20161204
667 Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.12141201
668FEIT 6733.11c.1a.20141201
669FEIT 6733.41c.11.20141201
670Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna - Kozinki FEIT.ZP.271.1.13.15 1200
671FEIT 6733.3c.1a.20171199
672FEIT 6733.32c.11.20141198
673Budowa drogi gminnej Marianowice ZP.13.111197
674FEIT 6733.14c.1a.20151196
675FEIT 6733.17c.11.20151196
676FEIT 6733.46c.1a.20151196
677FEIT 6220.7.11.20161196
678FEIT 6733.39c.11.20151194
679FEIT 6733.57c.11.20151194
680FEIT 6733.6c.1a.20141193
681FEIT 6733.56c.1a.20151193
682FEIT 6733.29c.11.20131191
683FEIT 6733.13c.1a-2.2015,161191
684FEIT 6733.11c.1a.20161191
685FEIT 6220.5.11.20161191
686FEIT 6733.56c.1a.20161191
687FEIT 6733.3c.11.20171190
68820151189
689FEIT 6733.16c.1a.20161189
690FEIT 6733.48c.1a.20161189
691FEIT 6733.3c.1a.20131188
692FEIT6733.29c.11.20161188
693FEIT 6733.42c.11.20161188
694FEIT6733.8c.1a.20161187
695FEIT 6733.20c.1a.20161187
696FEIT 6733.21c.2.11.20161187
697FEIT 6733.24c.1a.20161186
698Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków 1185
699FEIT 6733.19c.1a.20151185
700Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1185
701FEIT 7670/4/05,20101184
702FEIT 6733.51c.1a.20151184
703Budowa centrum wsi Mleczków- I etap FEIT.271.1.21.20171184
704FEIT 7670/5,11/101183
70520041182
706FEIT 6733.33c.11.20151182
707FEIT 6733.1c.1a.20161182
708FEIT 6733.30c.11.20121181
70920141181
710FEIT 6733.38c.11.20151181
711Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r1181
712FEIT 6733.19c.11.20161180
713FEIT 6733.40c.11.20161180
714FEIT 6220.10.1a.2012,20131179
715Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Zakrzew ZP.15.131177
716FEIT 6733.21c.2.1a.20161177
717WI-R.7821.32.1.2016.MK1176
718 Budowa placu zabaw przy PSP w Woli Taczowskiej - zapytanie ofertowe 1173
719FEIT 6733.39c.11.20121172
720FEIT 6733.55c.11.20151172
721FEIT 6733.52c.11.20161172
722FEIT 7331/108,1a/101171
7232013 rok1170
724FEIT 6733.35c.11.20151170
725Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2017r. do 31.10.2018r FEIT 271.1.13.20171170
726Zaprojektuj i wybuduj 2 place zabaw na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.4.20181169
727 Wybory samorządowe uzupełniające 20141168
728FEIT 6733.54c.11.20151168
729FEIT 6733.57c.1a.20151167
730FEIT 6733.7c.1a.20171165
731FEIT 6220.2.1a.20111164
732FEIT 6220.4.11.20161164
733FEIT 6733.19c.11.20171163
734Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno – sportowy wraz z zabudową mieszkalno – usługową – relacji Cerekiew – Milejowice gm Zakrzew ZP/1/111162
735FEIT6733.49c.11.20161162
736FEIT 6733.30c.1a.20161161
737FEIT 6733.2c.11.20171161
738Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.8.1.20121160
739Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomksim Obszarze Funkcjonowania (ROF)" 1160
740FEIT 6733.35c.1a.20161160
74120101159
742FEIT 6733.10c.1a.20141159
743FEIT 6733.13c.11.20161159
744FEIT 6733.44c.1a.20151158
745FEIT 6733.13c.1a.20161158
746FEIT 6733.15c.11.20161158
747FEIT 6733.21c.11.20161157
748FEIT 6733.30c.11.20161157
749Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - FEIT 6220.6.10.111156
750FEIT 6733.34c.11.20151156
751FEIT 6733.9c.11.20151154
752FEIT 6733.23c.1a.20151154
753FEIT 7670/6,4/101153
754FEIT 6733.45c.1a.2015 1153
755FEIT 6733.56c.2.11.2.2015,20161153
756FEIT 6733.44c.1a.20161153
757FEIT 6733.46c.1a.20161152
758Zakup nowego, średniego samochodu - ratowniczo gaśniczego dla OSP Zakrzew FEIT.271.1.14.2017 1151
759Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.25.131150
760FEIT 6220.7.1a.20161150
761Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.20151149
762FEIT 6733.30c.11.20151149
763FEIT 6733.39c.1a.20151149
764FEIT 6220.6.10.20111148
765FEIT 6733.9c.Z.11.20151148
766FEIT 6733.34c.1a.20161148
767FEIT 6733.4c.11.20171146
768Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestyscji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie ZP/7/101145
769Centrum wsi Milejowice – Prace projektowe ZP.15.14 1144
770Udzielenie kredytu w wysokości 1 402 704,00zł ZP.7.14 1143
771Projekt uchwały - program współpracy na 2014 rok1142
772Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Projektu pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/18/101141
773FEIT 6733.24c.1a.20131141
774FEIT 6733.17c.1a.20161140
775Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 1139
776FEIT 6733.20c.1a.20131139
777Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1139
778FEIT 6233.6c.2.20171138
779Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.20181138
780Utworzenie dwóch placów zabaw - Radosna szkoła ZP/17/101137
781FEIT 6733.41c.11.20151137
782Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/6/101135
783Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do pięciu placówek oświatowych i przygotowanie i dostarczenie kanapek do dwóch placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew ZP/16/101135
784FEIT 6733.15c.1a.20161135
785FEIT 6733.21c.1a.20141134
786FEIT 6733.36c.1a.20161133
787FEIT 6733.45c.11.20161133
788FEIT 6733.45c.1a.20161131
789FEIT 6733.11c.11.20171131
790Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000,00 zł FEIT.271.1.30.20171131
791Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/22/101129
792Program usuwania azbestu na lata 2011-20321129
793FEIT 6733.15c.11.20151129
794FEIT 6220.8.4.20121128
795FEIT 766.1.20131128
796Zawiadomienie FEIT 6721.1.20131128
797FEIT 6733.38c.1a.20161128
798FEIT 6733.28c.1a.20161127
799FEIT 6733.25c.11.20161127
800Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. ZP.26.131125
801FEIT 6733.47c.1a.20151124
802FEIT 6733.18c.11.20161123
803Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.27.20171123
804 Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.131122
805FEIT 6733.8c.1a.20151122
806BA.6740.513.2017 - Obwieszczeie Starosty Radomskiego1122
807FEIT 6733.8c.11.20131121
808FEIT 6733.42c.11.20151121
809Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego1121
810FEIT 6733.51c.11.20151121
811Świadczenie usług geodezyjnych FEIT 271.2.1.20171121
812Obwieszczenie Prezydenta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF"1120
813Rozbudowa Urzędu Gminy – prace projektowe FEIT.271.2.3.20161120
814ŚL-I.6341.35.2015.KZ1119
815FEIT 6733.8c.11.20151118
816FEIT 6733.46c.11.20151118
817Budowa Domu Ludowego w m. Jaszkowice FEIT.ZP.271.27.2014 1117
818BA.6740.1709.2017 - Decyzja nr 2816.2017 z dnia 19.12.2017r.1117
819Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 ZP.16131116
820FEIT 6220.5.1a.20151116
821Obsługa techniczna Dożynek Powiatowych Taczów 2014 - Zapytanie cenowe 1115
822FEIT 6733.57c.1a.20161114
823FEIT 6733.5c.11.20171114
824FEIT 6733.32c.1a.20121113
825FEIT 6733.27c.1a.20161113
826Wybory samorządowe 20101112
827FEIT 6220.1.1a.20171112
828Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestcyji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/11/101111
829Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.7.111111
830Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.6.1.20121111
831FEIT 6733.26c.11.20161109
832FEIT 6733.50c.1a.20161109
833Udzielenie kredytu w wysokości 2 100 000,00zł ZP.21.14 1107
834FEIT 6733.33c.1a.20161107
835Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.18.111106
836Modernizacja zbiornika wodnego w Woli Taczowskiej FEIT.1.271.23.20171106
837Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP211104
838FEIT 6733.36c.11.20161104
839FEIT 6733.51c.1a.20161104
840FEIT 6733.53c.11.20161102
841BGP.6733.1.2017.BC1101
842FEIT 6220.4.4.20161100
843Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.25.20171100
844FEIT 6733.31c.1a.20161098
84520121096
846FEIT6733.46c.11.20161096
847Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/23/101095
848Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II Etap ZP.2.111095
849Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego1095
850za 2015 rok1095
851FEIT 6733.52c.1a.20161095
852Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.3.10.20151094
853FEIT 6733.4c.11.20161094
854FEIT 6733.20c.11.20161092
855FEIT 6733.6c.1a.20171092
856FEIT 6733.21c.1a.20161091
857Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków - Natalin ZP.3.121089
858Odbiór odpadów komunalnych ZP.12.11 1088
859Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Natalin FEIT.271.1.3.2015 1087
860FEIT 6220.10.I.2014,20161086
8612019 rok1086
862Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013 ZP.15.121085
863Budowa wodociągów w m. Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Nagórna, Gulin ZP.19.131085
864WI-R.7820.1.1.20161084
865Ogłoszenie - FEIT 6733.18c.1a.111083
866Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.17.11 1083
867FEIT6220.8.11.20161083
868 Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew” FEIT.271.2.12.20171083
869Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 622.4.10.20151080
870Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap FEIT.271.1.3.20191080
871Zawiadomienie - FEIT 6733.18c.1.111079
872Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w ramach projektu pn: Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.4.12 1076
873Budowa obiektów oświatowo-sportowych w m. Bielicha - roboty rozbiórkowe FEIT271.1.7.151076
874FEIT 6733.14c.11.20171076
875FEIT 6733.14c.1a.20181076
87620201075
877Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy -Muzeum Rycerstwa (Ietap) FEIT.271.1.5.20151074
878FEIT 6733.55c.11.20161074
879FEIT 6733.54c.11.20161074
880FEIT 6733.25c.1a.20161073
881FEIT6220.9.10a.20161071
882FEIT 6733.51c.20161069
883FEIT 6220.9.11.20161069
884WOOŚ-II.4210.6.2016.AG.101069
885Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewska Wola FEIT.ZP.271.26.20141066
886Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekiew ( przy ulicy Wapiennej -Radom) - ZP/3/10)1063
887Zawiadomienie o wyniku postepowania1063
888OGŁOSZENIE - FEIT 6733.36c.1a.20121063
889Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych FEIT.ZP.271.25.20141063
890FEIT 6733.9c.Z.2.11.2015,20161063
891FEIT 6733.21c.1a.20171063
892FEIT 6220.10.4.20121061
893FEIT 62220.1.1.a.20181061
894FEIT 6620.5.4.20141060
895Projekt Programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na 2016 rok1060
896Przebudowa dróg gminnych - cześć II ZP.4.14 1059
897FEIT 6733.5c.11.20161059
898FEIT 6733.35c.11.20171059
899FEIT 6232.azbest.1.20151058
900FEIT 6220.8.1a.20161058
901FEIT 6220.3.4.20131057
902OGŁOSZENIE - FEIT 6721.1.1.20131057
903Budowa Centrum Wsi Dabrówka Nagórna W - II etap ZP.2.13 1056
9042013 rok1056
905Decyzja Nr 2038.2013 + zawiadomienie1056
906Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.16.141056
907FEIT 6220.2.1a.20141055
908Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2016 r. FEIT.ZP.1.22.20151055
909FEIT 6220.5.11.2015,20161055
910FEIT 6733.29c.1a.20161054
911Zaproszenie do złożenia oferty na zerwanie podazki, naprawy podłoża oraz położenie posadzki 1052
912Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie; Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.10.11. 1051
913FEIT 6733.1c.1a.20181051
914Przebudowa drogi w miejscowości Bielicha IV etap FEIT.271.1.35.20171049
915Zawiadomienie - FEIT 6721.1.20131048
916FEIT6220.9.11.20121048
917FEIT 6733.2c.1a.20171048
918Budowa Centrum Wsi Zatopolice ZP.13.131047
919Decyzja Nr 1/2008 na świadczenie usług - FEIT 766.1.081046
920Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.9.1.20121044
921Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT.271.2.15.20161041
922Budowa wodociągów w miejscowościach: Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Golędzin , Gulinek , Janiszew, Milejowice, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zdziechów ZP.19.11 1040
923Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego na rozpoczęcie kadencji 2014-20181040
924Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie1039
925Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.1039
926Remont dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP.3.13 1038
927Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13 1037
928Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.11.141037
929Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20191036
930IV kwaratł 2016 rok 1035
931Decyzja nr.13/09 o środowiskowych uwarunkowaniach1034
932OŚR.604.1.20131034
933Ogłoszenie1034
9342013 1033
935Decyzja nr 1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach1032
936FEIT 6220.2.4.20131032
937Wywóz nieczystości płynnych -zapytanie ofertowe"1032
938FEIT 6733.18c.1a.20171032
9392018 rok1032
940Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 7670/10,1/101030
941Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice1030
942FEIT 6733.1c.11.20161030
94320171030
944FEIT 6733.19c.11.20171030
945Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13 1028
946Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 ZP.15.111027
947FEIT 6220.2.4.20161027
948FEIT 6733.12c.11.20171027
949Zimowe utrzymanie dróg gminnych , lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.23.11 DUPLIKAT 1026
950Budowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew1025
951Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT 271.2.2.20171025
952Obwieszczenie Starosty Radomskiego1024
953FEIT 6733.55c.1a.20161023
954Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 1022
955FEIT 6220.4.20111021
956Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumnetu strategicznego pn. "Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego"1020
957FEIT 6733.14c.1a.20171020
958FEIT6733.33c.11.20171020
959FEIT 7670/2,11/101019
960Prace projektowe budowy dróg FEIT.271.1.9.20181019
961Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.5.1.20121017
962Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Zakrzew ZP.21.11 /DUPLIKAT"1016
963FEIT 6233.2.20121014
964Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest1014
965FEIT 6220.4.4.111013
966FEIT 6733.34c.11.20171013
967Przebudowa drogi gminnej Milejowice - ulica Brzozowa ZP/4/101011
968Likwidacja przełomów na drogach Gminy Zakrzew o nawierzchni bitumicznej ZP.9.111011
969Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2012 r. ZP.25.111011
970Modernizacja zbiornika wodnego Zakrzew Pieńki ZP.14.141011
971FEIT 7670/10,4/081009
972Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.23.141008
973 Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha FEIT.ZP.2711.10.2015. 1008
974Wykonanie dokumentacji budowlanych przebudowy dróg FEIT.271.2.2.20161008
975FEIT 6733.14c.1a.20161008
976za 2017 rok1008
977Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.37.20171008
978Dostawa i montaż siłowni terenowych w ramach Projektów: Utworzenie terenu rekreacujnego w m. Zakrzewska Wola; Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Zakrzew Kolonia FEIT.ZP.271.1.151007
979Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn: Centrum Wsi Cerekiew - Etap II ZP/8/101004
980Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.131004
981Oświadczenia majątkowe radnych na zakonczenie kadencji1004
982FEIT 6220.7.4.20141004
983FEIT 6733.32c.1a.20171004
984Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ZP.14.111003
985Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.9.20181002
9862011 1001
987IV kwartał 2014 rok1001
988FEIT 6220.10.4.20121000
989FEIT 6721.1.1.20171000
990Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.20181000
991FEIT 6733.12c.1a.2014999
992FEIT 6733.11c.1a.2017999
993FEIT 7670/4,4/10998
994Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019 FEIT.271.1.15.2018997
995Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.8.11996
996Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno - sportowy wraz z zabudową mieszkalno - usługową relacji Cerekiew - Milejowice gm Zakrzew ZP.11.11996
997FEIT 6220.7.4.2012996
998Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2017r FEIT.271.1.14.2016996
999FEIT 6220.12.4.2012995
1000FEIT 6220.11.4.2012995
1001FEIT 6220.9.4.2014995
1002Przebudowa dróg gminnych - cześć I ZP.3.14 994
1003WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.13994
1004FEIT 6733.9c.1a.2017994
1005Opracowanie dwóch oddzielnych dokumentacji technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew, gmina Zakrzew FEIT.271.2.10.2018994
1006Budowa świetlicy w m – ci Wacyn – prace projektowe FEIT.271.1.23.2018994
1007Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2018 do 31.10.2020 r. FEIT.271.1.11.2018993
1008Wykonanie dokumentacji projektowej-część II Zp.19.14992
1009Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT 271.2.3.2017992
1010Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie992
1011Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.19.12" 989
1012Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew” FEIT.271.2.5.2018987
1013Zawiadomienie Starosty Radomskiego986
1014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZP.21.13 986
1015Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 ZP/15/10985
1016 GOPS - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew w 2013/2014r.984
1017Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.7.2018984
1018BA.6740.292.2018984
1019Przebudowa dróg gminnych II ZP/10/10981
1020Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zakrzew ZP.11.13.979
1021Zakup Paliwa Samochodowego FEIT 271.2.1.16979
1022Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew979
1023FEIT 6220.4.4.2013978
1024FEIT 6733.36c.1a.2017978
1025Budowa Centrum Wsi Zakrzew- II etap ZP.10.13977
1026FEIT 6220.3.11.2014977
1027FEIT 6733.22c.1a.2017977
1028FEIT 6220.2.2013976
1029Zakup energii elektrycznej ZP.6.14 976
1030Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.20.14974
1031Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 974
1032BA.6740.513.2017973
1033Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł ZP.8.13972
1034BGP.6733.1.2017.BC972
1035FEIT 6733.20c.1a.2017971
1036FEIT 6733.17c.11.2017970
1037FEIT 6220.5.10a.2017969
1038Budowa drogi gminnej Milejowice ul. Zielona ZP.14.13 967
1039FEIT 6733.15c.1a.2015967
1040FEIT.6733.22c.11.2017967
1041WI-R.7820.1.1.2016.IM967
1042 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukatrek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2015 roku - SO.271.2.5.2015 964
1043FEIT 6733.25c.11.2017964
1044FEIT 7670/4,4/05/09/10963
1045Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2013 r.963
1046Dostawa sprzętu elektronicznego do Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie962
1047Budowa dróg w miejscowościach Bielicha i Jaszowice Kolonia ZP.9.13 962
1048FEIT 6733.41c.11.2017962
1049Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Zakrzew ZP.24.11961
1050Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.13960
1051Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - FEIT 6220.7.1.2012959
1052FEIT 6220.2.1a.2017959
1053Budowa chodnika w Wacynie przy drodze nr 351319 - 600m, ZP/19/10958
1054Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr ewid. 852 w m. Gulin ZP.16.12958
1055 FEIT 6733.10c.11.2017958
1056Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - FEIT 6220.2.1.2012956
1057Dowóz Dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015 ZP.18.14956
1058Zakup Paliwa samochodowego - Zapytanie o cenę ZP.2.14955
1059Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.6.13953
1060Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.13953
10612014 rok952
1062FEIT 6733.38c.1a.2017952
1063Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Cerekiew FEIT.ZP.271.1.9.2015951
1064FEIT 6733.15c.11.2017950
1065Budowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna Kolonia949
1066Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.1.22.2017949
1067FEIT 6733.27c.1a.2017949
1068FEIT 6733.14c.1a.2.2017947
1069Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2012/2013r ZP.12.12 946
1070Modernizacja Świetlicy Zakrzewsjka Wola -wykonanie instalacji ZP.21.12 946
10712016946
1072FEIT 6733.26c.1a.2017946
1073FEIT 6733.25c.1a.2017946
1074FEIT 6733.26c.11.2017946
1075Przebudowa dróg gminnych ZP/5/10945
1076Decyzja nr.15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach945
1077Budowa dróg na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2015 944
1078Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.271.1.29.2017944
1079Modernizacja Świetlicy Zakrzewska Wola" ZP.13.12 943
1080 Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.ZP.271.1.20.15 943
1081FEIT 6220.6.4.2012942
1082FEIT 6733.31c.11.2017942
1083FEIT 7670/3,4/10941
1084FEIT 6220.6.11.2012941
1085RSG.6220.1.2018941
1086Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola, FEIT.271.1.4.2019941
1087FEIT 6220.3.2011940
1088FEIT 6220.8a.4a.2011,2012940
1089Zakup paliwa samochodowego - zapytanie o cenę ZP.5.12 939
1090Odbiór odpadów komunalnych ZP.24.12 939
1091Zawiadomienie - PZ.II.7322.5.32.2017.MW939
1092FEIT 6220.4.2011938
1093FEIT 6733.6c.11.2017938
1094Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania936
1095FEIT 6733.32c.11.2017936
1096Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka Nagórna , Dąbrówka Podłężna ZP.22.12 935
1097 Budowa oświetlenia ulicznego ZP.22.14934
1098FEIT 6733.8c.11.2018934
1099Decyzja nr.2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach933
1100SKO.ZP.142.1928.2017933
1101FEIT 6733.13c.1a.2018933
1102Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 FEIT.271.24.2017 932
1103za 2013 rok931
1104FEIT 6220.5.10a.2.2017,2018931
1105FEIT 7670/15,11/09930
1106Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.8.12930
1107 FEIT 6220.3.2012930
1108FEIT 6733.30c.1a.2017930
1109FEIT 6220.4.4.12929
1110FEIT 6233.8.2012929
1111Wykonanie dokumentacji projektowej ZP.8.16929
1112FEIT 6220.6.2014929
1113FEIT 6200.7.10a.2009.2011928
1114Zakup sprzętu komputerowego FEIT.271.1.36.2017928
1115BA.6740.1415.2017928
1116FEIT 7670/9,1a/10926
1117TR-Z-PP-IV.4701.34.14.KW926
1118FEIT 6733.28c.1a.17926
1119Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2015r. 924
1120Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II etap ZP.14.12923
1121Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska – budowa oświetlenia drogi powiatowej ZP.24.14922
1122Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.16.2015922
1123WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.15922
1124GOPS- Kopmleksowa realizacja usług szkoleniowych osób bezrobotnych w Gminie Zakrzew921
1125Rozbudowa infrastruktury wod-kan - II etap ZP/14/10920
1126FEIT 6733.24c.11.2017920
1127Zapytanie ofertowe- wykonanie strony internetowej FEIT 271.2.8.15 919
1128FEIT 6733.23c.1a.2017919
1129FEIT 6733.2c.2018919
1130FEIT 7670/1,4/10918
1131FEIT 6733.7c.1a.2018918
1132FEIT 6733.9c.1a.2018918
1133Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 2 dróg i budowy parkingu na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.6.2018 918
1134FEIT 6220.1.4.2012916
1135FEIT 6220.14.4.2012916
1136FEIT 6733.40c.1a.2017916
1137Informacje bieżące916
1138FEIT 7670/5,4/10915
1139Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Zakrzew w 2015r. SO.271.2.4.2015 915
1140FEIT 6220.8.2012914
1141Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.2.2.2015914
1142FEIT 6220.3.4.2011913
1143Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.17.15913
1144Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.10.2017 912
1145FEIT 6220.2.11.2017911
1146FEIT 7670/16,11/09909
1147FEIT 6733.39c.11.2017909
1148FEIT 6220.1.10a.2.2017,2018909
1149FEIT 6733.36c.11.2017908
1150FEIT 6733.21c.11.2017907
1151Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew - LICYTACJA ELEKTRONICZNA907
1152Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.16.11906
1153FEIT 6733.24c.1a.2017906
1154Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.8.2018906
1155Decyzja nr 6.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach905
11562013 rok904
1157Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2018r FEIT.271.1.40.2017904
1158FEIT 6733.17c.1a.2018904
1159Prowadzenie usług w zakresie badań psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie903
1160FEIT 6220.5.1a.2017903
1161 Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków ZP.3.11 902
1162Zakup Paliwa Samochodowego - Zapytanie o cenę 902
1163FEIT 6220.2.10.2017901
1164FEIT 6733.37c.1a.2017901
1165FEIT 6220.10.4.2014900
1166FEIT 6733.10c.1a.2017900
1167Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT 271.2.29.2017900
1168Świadczenie usług geodezyjnych FEIT.271.2.2.2018900
1169FEIT 6733.4c.1a.2018900
1170FEIT 6220.9.11.2014899
1171WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.19899
1172Udzielenie kredytu w wysokości 3 000 000,00zł FEIT.271.1.15.15895
1173FEIT 6220.4.4.2015895
1174FEIT 6220.4.4.05.2011894
1175FEIT 6220.7.2011894
1176Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.17.2016894
1177FEIT 6721.1.1.2018894
1178FEIT 6733.18c.11.2017893
1179Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu893
1180FEIT 6220.5.2012892
1181FEIT 6220.2.11.2014891
1182Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.Zp.271.1.21.15 891
1183Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.12888
1184Obwieszczenie BA.6740.1414.2017 z dn.26.01.2018887
1185FEIT 6733.5c.11.2018886
1186II kwartał 2010 rok885
1187FEIT 6733.27c.11.2017885
1188FEIT 6220.5.2011884
1189Budowa studni głębinowej Dąbrówka Nagórna ZP.7.12 884
1190Budowa oswietlenia ulicznego ZP.18.13884
1191FEIT 6733.23c.11.2017884
1192Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.:Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Zakrzew ZP.2.12 883
1193BA.6740.1990.2017883
1194Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w m. Janiszew w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.24.2018883
1195BA.6740.1414.2017881
1196Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.10.14880
1197FEIT 6733.20c.0.11.2017880
1198FEIT 6733.39c.1a.2017879
1199FEIT 6733.11c.1a.2018879
1200FEIT 6733.7c.11.2017878
1201FEIT 6733.16c.11.2018878
1202IV kwartał 2010 rok876
1203Budowa wieży wraz z łącznikiem w m. Taczów w ramach Projektu: Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy - ekspozycja muzealna FEIT.271.1.16.2018 875
1204FEIT 6220.9.2011873
1205FEIT 6733.40c.11.2017873
1206FEIT 6733.22c.1a.2018873
1207FEIT 6220.2.1a.2017872
1208Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakrzew FEIT 271.1.21.2018871
1209FEIT 7670/3,11/10870
1210za 2014 rok869
1211FEIT 6733.16C.11.2017868
1212BA.6740.1414.2017868
1213Udzielenie kredytu w wysokości 593 896,00zł ZP.18.12 867
1214Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.37.2017867
1215Decyzja nr.3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach866
1216FEIT 6220.11.2012865
1217Wykonanie dokumentacji projektowych FEIT.ZP.271.1.8.2015864
1218Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT271.2.15.2016863
1219FEIT 6733.35c.1a.2017863
1220FEIT 6733.17C.1A.2A.2018863
1221FEIT 6733.9c.11.2018862
1222FEIT.6733.13c.11.2017861
1223FEIT 6733.13c.11.2018861
1224ROŚ.6540.2.2018861
1225FEIT 6220.9.4.2012860
1226II kwartał 2011 rok860
1227FEIT 6233.4.2012859
1228FEIT 6733.17c.11.2018859
1229FEIT 6733.10c1a.2018858
1230FEIT 6733.4c.11.2018858
1231Budowa drogi gminnej w m. Nieczatów ZP.10.12,857
1232FEIT 6220.4.2012857
1233 Dostawa i montaż urządzeń kotłowni olejowej FEIT271.2.10.15857
1234FEIT 6733.21c.2.2017,2018856
1235FEIT 6733.19c.1a.2018856
1236FEIT 6733.43c.1a.2018856
1237FEIT 6233.1.2012855
1238FEIT 6733.12c.11.2018855
12392020855
1240Budowa zbiornika wodnego w m. Jaszowice FEIT.271.1.18.2015 854
1241Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.ZP.271.1.12.15 853
1242FEIT 6220.3.10a.2017853
1243BA.6740.1972.2017853
1244FEIT 6733.21c.11.2017.2018852
1245Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.2020852
1246Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2011r. ZP/24/10851
1247FEIT 6220.7.11.2013850
1248FEIT 6220.2.4.2017850
1249Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew w sezonie zimowym ZP/25/10849
1250Decyzja nr.16/09 o środowiskowych uwarunkowaniach849
1251FEIT.6220.2.4.2015849
1252FEIT 6733.17c.2017849
1253Naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.2019849
1254FEIT 6220.3.1a.2017848
1255Decyzja nr.6.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach846
1256Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V- roboty uzupełniające FEIT 271.2.32.2017846
1257FEIT 6220.1.6.2017,2018846
1258FEIT 6733.12c.1a.2017845
1259FEIT 6733.8c.1a.2018845
1260 FEIT 6220.5.11.2017 845
1261FEIT 6220.8.4.2014844
1262I kwartał 2016 rok843
1263FEIT 6220.2.4-11.2018843
1264IV kwartał 2012 rok841
1265FEIT 6220.3.11.2017841
1266FEIT 6220.1.10a.2017841
1267BA.6740.1972.2017841
1268FEIT 7670/7,4/09,10840
1269Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulin - prace projektowe840
1270Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 740 w miejscowości Mleczków - prace projektowe FEIT.271.1.2.19840
1271Decyzja nr 8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 839
1272Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.30.2017839
1273Świadczenie usług geodezyjnych - Zapytanie o cenę 838
1274FEIT 6733.10c.11.2018834
1275FEIT 6220.1.2012833
1276Program okreslający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok832
1277III kwartał 2014 rok831
1278FEIT 6733.30c.11.2017830
1279FEIT 6733.33c.1a.2017828
1280Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków -Natalin ZP.9.12827
1281Budowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.8.2019826
1282FEIT 6200.2.1a.2011825
1283FEIT 6733.13c.1a.2017825
1284Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.40.2017824
1285Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 3 dróg z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.7.2018824
1286FEIT 6733.6c.1a.2018822
1287Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew822
1288FEIT 6233.7.2012821
1289II kwartał 2015 rok821
1290Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.2018821
1291FEIT 6733.34c.1a.2017819
1292 Informacje o wszczęciu postępowania WA.RUZ.421.52.2018.EP z dn.20.02.2018819
1293FEIT 6733.15c.1a.2018818
1294FEIT 6733.5c.1a.2018817
1295FEIT 6733.29c.11.2018817
1296FEIT 7670/7,4/10814
1297FEIT 6733.41c.1a.2017814
1298FEIT 6733.12c.1a.2018814
1299FEIT 6733.11c.1a.2.2018814
1300FEIT 6733.19c.11.2018813
1301FEIT 6220.3.4.2015812
1302FEIT 6220.7.2011,2012811
1303Decyzja nr 10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 811
1304FEIT 6733.9c.11.2017811
1305 FEIT 6733.29c.1a.2017810
1306Decyzja nr.17/09 o środowiskowych uwarunkowaniach809
1307II kwartał 2012 rok809
1308FEIT 6220.1.5.2017808
1309Decyzja nr 9.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach807
1310FEIT 6733.3c.11.2018807
1311Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł FEIT.271.1.18.18806
1312Nabór na wolne kierownicze stanowisko-urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie804
1313FEIT 7670/2,4/10803
1314FEIT 6733.29c.11.2017803
1315FEIT 6733.11c.11.2018803
1316FEIT 6220.8.2011799
1317FEIT 6733.28c.1a.2018798
1318FEIT 6733.40c.1a.2018798
1319III kwartał 2012 rok797
1320Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego na zakończenie kadencji 2010-2014797
1321FEIT 6220.5.4.2011796
1322Dostawa sprzętu komputerowego 796
1323Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.39.2017796
1324FEIT 6220.1.11.2017796
1325Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.7.2020 796
1326I kwaratał 2017 rok795
1327FEIT 6733.16C.1A.2017795
1328FEIT 6733.26c.11.2018795
1329FEIT 6220.7.11.2014794
1330ROŚ.6540.2.2018794
1331 Prowadzenie usług w zakresie badań psychologicznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie793
1332Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej FEIT 271.2.36.2017793
1333FEIT 6733.6c.1a.2018793
1334FEIT 6200.6.1a.2010.2011791
1335Budowa wodociągów w m. Milejowice, Natalin, Zakrzew, Janiszew ZP.20.12790
1336FEIT 6733.20c.1a.2018790
1337FEIT 6733.3c.1a.2018787
1338FEIT 6733.2c.1a.2018785
1339III kwartał 2013 rok784
1340Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.11.12782
1341Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.18.2016782
1342FEIT 6733.21c.11.2018782
1343FEIT 6733.1c.11.2018781
1344FEIT 6220.9.4.11780
1345FEIT 6233.5.2012779
1346III kwartał 2016 rok 778
1347Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi Dąbrówka Podłężna - Taczów ZP/9/10776
1348FEIT 6733.38c.11.2017775
1349FEIT 6733.30c.1a.2018775
1350KONKURS na projekt napisu „Dom Ludowy w Milejowicach" 773
1351EIT 6220.10.2011770
1352Oświadczenia majątkowe radnych na rozpozęcie kadencji 2018-2023770
1353Decyzja nr 3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach769
1354Przebudowa drogi gminnej nr 351318W w m. Mleczków - Cerekiew -prace projektowe FEIT271.1.14.2019769
1355PZ-II.7322.3.110.2017.MSI, WA.RUZ.421.43.2018.RB766
1356FEIT 6733.22c.1a.2017765
1357Decyzja - ROŚ.6341.59.2017.ES764
1358FEIT 6733.37c.11.2017764
1359WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.11762
1360BA 6740.292.2018761
1361II kwartał 2014 rok760
1362FEIT 6733.28c.11.2017759
1363FEIT 6733.23c.11.2018759
1364FEIT 6220.5.4.2012758
1365Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego757
1366Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” ZP.271.1.18.2020 756
1367Kadencja 2018-2023755
1368IV kwartał 2013 rok754
1369FEIT 6220.2.1a.2018752
1370FEIT 6733.27c.1a.2018749
1371II kwartał 2013 rok 747
1372FEIT 6220.12.2012746
1373.Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.7.2019746
1374Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok742
1375Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.39.2017 740
1376Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunlanymi dla Gminy Zakrzew za 2017 rok739
1377RSG.6220.1.2018738
1378FEIT 6220.2.4a.2018738
1379SKO.ZP.94.1056.2018737
1380IV kwartał 2015 rok 735
1381FEIT 6733.21c.1a.2018735
1382Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia FEIT.271.1.25.2018735
1383FEIT 6733.15c.11.2018733
1384I kwartał 2011 rok728
1385FEIT 6733.48c.1a.2018727
1386IV kwartał 2011 rok724
1387BA.6740.1414.2017724
1388BA.6740.1415.2017724
1389I kwartał 2014 rok 723
1390FEIT 6233.3.2012721
1391FEIT 6733.26c.1a.2018721
1392FEIT 6733.33c.1a.2018721
1393FEIT 6220.5.1a.2018721
1394Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.721
1395Zapytanie ofertowe- wydruk folderu FEIT271.2.9.15720
1396WI-II.7821.32.2.2018.EG720
1397FEIT 6733.16c.1a.2018718
1398BA.6740.1415.2017718
1399I kwartał 2015 rok717
1400I kwartał 2013 rok716
1401FEIT 6733.24c.11.2018716
1402III kwartał 2011 rok714
1403II kwaratał 2016 rok 712
14042020 rok712
1405FEIT 6233.6.2012711
1406Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.14.2018711
1407FEIT 6733.20c.11.2018710
1408FEIT 6220.3.1a.2018707
1409FEIT 6733.45c.1a.2018706
1410FEIT 6733.25c.11.2018705
1411RSG.6220.1.2018704
1412FEIT 6733.6c.2.11.2018703
1413FEIT 6733.14c.11.2018702
1414FEIT 6733.46c.1a.2018696
1415FEIT 6733.25c.1a.2018692
1416Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2014-2018691
1417Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice FEIT.271.1.11.2019690
1418FEIT 6733.28c.11.2018689
1419BA.6740.1990.2017685
1420WI-II.7821.32.2.2018.EG685
1421I półrocze 2018 rok685
1422FEIT 6733.23c.1a.2018684
1423FEIT 6733.29c.1a.2018683
1424I kwartał 2010 rok677
1425FEIT.6233.3.2012.W.2018676
1426Budowa oświetlenia na terenie gminy Zakrzew ZP.271.1.10.2020676
1427Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020667
1428FEIT 6733.24c.1a.2018663
1429Progam określający zasady współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok - konsultacje społeczne663
1430Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice FEIT.271.1.6.2019657
1431FEIT 6733.27c.11.2018655
1432FEIT 6733.37c.1a.2018655
14332019 rok652
1434Remont budynku stacji uzdatniania wody w ZakrzewieFEIT271.1.12.2018 650
1435FEIT 6733.39c.1a.2018647
1436Raport o stanie gminy647
1437FEIT 6733.7c.11.2018646
1438I kwartał 2012 rok642
1439FEIT 6733.38c.1a.2018642
1440III kwartał 2015 rok 638
1441FEIT 6733.35c.1a.2018635
1442FEIT. 6733. 41c . 11. 2018634
1443FEIT 6733.22c.11.2018632
1444631
1445FEIT 6733.49c.1a.2018630
1446WOOŚ-II.420.396.2018.AG628
1447FEIT 6733.11c.2.11.2.2018627
1448FEIT 6733.36c.11.2018625
1449FEIT 6733.41c.1a.2018624
1450Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie + prace projektowe FEIT.271.1.15.2019624
1451FEIT 6733.42c.11.2018623
1452FEIT 6733.34c.1a.2018622
1453III kwartał 2010 rok621
1454.Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.17.2019621
14552020621
1456Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap II ZP.271.1.11.2020613
1457FEIT 6220.4.4a.2018611
1458Komisje Rady Gminy - kadencja 2018-2023611
1459FEIT 6733.35c.11.2018610
1460FEIT 6733.50c.1a.2018610
1461FEIT 6220.3.4-11.2018609
1462FEIT 6220.3.4a.2018602
1463Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha ZP.271.1.8.2020600
1464FEIT 6733.37c.11.2018593
1465FEIT 6220.3.4.2018592
1466Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Leszka Margasa - na rozpoczęcie kadencji 2018-2023579
1467Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap” FEIT.271.1.9.2019579
1468FEIT. 6733. 40c . 11. 2018575
1469Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.9.2020 575
1470Remont sali gimnastycznej przy PSP w Zakrzewie FEIT.271.1.18.2019574
1471FEIT 6733.45c.11.2018572
1472FEIT 6220.7.1a.2018565
1473Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.565
1474Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Zakrzewska Wola564
1475FEIT 6220.4.1.2018561
1476FEIT. 6733.38c . 11. 2018558
1477FEIT 6733.42c.1a.2018551
1478Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego - na zakończenie kadencji 2014-2018549
1479ROŚ.6540.2.2018546
1480Dostawa artykułow biurowych do Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.5.2019545
1481Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.2.2019544
1482FEIT. 6733. 43c .11. 2018541
1483GKN-II.6821.1b.2018.KD535
14842019 rok533
1485FEIT 6733.47c.1a.2018528
1486FEIT 6733.34C.1A.2.2018,2019528
1487FEIT 6733.46c.11.2018520
1488Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola - Przebudowa zjazdów FEIT.271.1.10.2019517
1489Przebudowa drogi gminnej 351328W w m. Zakrzew - Kolonia FEIT.271.1.12.2019516
1490FEIT 6733.44c.1a.2018515
1491514
1492FEIT 6733.36c.1a.2018513
1493Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.3.2019510
1494BA.6740.1415.2017505
1495FEIT 6733.30c.11.2018503
1496Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020496
1497FEIT 6733.33c.11.2018492
1498FEIT 62209.1a.2018473
1499FEIT 6733.50c.11.2018468
1500FEIT 6733.2c.1a.2019468
1501FEIT 6220.4.11.2018466
1502Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2019r.FEIT271.1.26.2018 466
1503WOOŚ-II.420.396.2018.AG.7465
1504WOOŚ-II.420.396.2018.AG.4464
1505FEIT 6733.53c1a.2018459
1506Przebudowa drogi gminnej Alei Kasztanowej w miejscowości Milejowice FEIT.271.1.21.2019457
1507FEIT 6220.10.I.10a.2014,2018450
15082018 rok450
1509Przebudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe FEIT.271.1.20.2019449
1510FEIT 6733.6c.1a.2019445
1511FEIT 6220.5.4a.2018444
1512FEIT 6733.48c.11.2018442
1513Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 FEIT.271.1.19.2019442
1514FEIT 6220.10.11.2014,2019437
1515FEIT 6220.8.1a.2018434
1516Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 ZP.271.1.17.2020434
1517SPN-R.7533.72.8.2018.AZ433
1518III kwartał 2018 rok432
1519SPN-R.7533.72.10.2018.AZ429
1520FEIT 6733.60c.1a.2018427
1521FEIT 6733.54c.11.2018427
1522FEIT 6220.9.10.1a.2018426
1523FEIT 6733.49c.11.2018425
1524WOOŚ-II.420.396.2018.AG.10425
1525za 2018 rok424
1526Uruchomienie komunikacji pasażerskiej na trasie Radom - Zakrzewska Wola" FEIT.271.2.8.2019423
15272020 rok423
1528FEIT 6733.1c.11.2019422
1529FEIT 6733.10c.11.2019421
1530FEIT 6733.5c.1a.2019420
1531FEIT 6220.7.1a.2018419
1532FEIT 6733.52c.11.2018418
1533Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020418
1534FEIT 6733.7c.11.2019417
1535FEIT 6733.59c.11.2018416
1536Informacja o wyniku naboru411
1537FEIT 6733.3c.1a.2019411
1538Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł FEIT.271.1.13.2019410
1539WA.ZUZ.4.421.94.2018.2019.MG - obwieszczenie406
1540Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.24.18404
1541FEIT 6220.4.4.11.2018402
1542WA.ruz.421.230.2018.RB401
1543Dostawa środków czystości do Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.7.2019 400
15442018399
1545FEIT 6733.47c.11.2018398
1546za 2018 rok398
1547FEIT 6733.39c.11.2018396
1548Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew FEIT.271.1.22.2019395
1549Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica ZP.271.1.6.2020394
1550FEIT 6220.7.10.2018,2019391
1551Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 ZP.271.1.13.2020391
1552Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wacyn ul. Kamienna FEIT.271.2.20.2019 389
1553Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.15.2020387
1554FEIT 6733.51c.1a.2018386
1555FEIT 6733.10c.1a.2019385
1556Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2020 roku ZP.271.2.1.2020 383
1557FEIT 6733.52c.1a.2018382
1558Opinie RIO382
1559FEIT 6733.24c.1a.2019381
1560FEIT 6220.8.1a.2018380
1561FEIT 6733.55c.1a.2018380
1562FEIT 6733.17c.1a.2019380
1563FEIT 6733.16c.1a.2019379
1564Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. organizacyjnych 379
1565Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrówka Podłężna FEIT.271.2.19.2019378
1566FEIT 6733.58c..11.2018376
1567Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 3507W-Nieczatów FEIT.271.2.6.2019376
1568FEIT 6733.59c.1a.2018375
1569FEIT6733.25c.11.2019375
1570FEIT 6220.8.11.2017.2019374
15712019373
1572FEIT 6733.25c.1a.2019372
1573Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice FEIT.271.1.25.2019371
1574FEIT 6733.58c.1a.2018370
1575FEIT 6733.15c.11.2019369
1576 Zawiadomienie o czynnościach wzonienia znaków granicznych w m. Gustaów dz. 467 i 586367
1577FEIT 6733.55c.11.2019366
1578FEIT 6733.22c.1a.2019366
1579FEIT 6733.44c.11.2018365
1580FEIT 6733.20c.1a.2019363
1581FEIT 6733.21c.1a.2019363
1582FEIT 6220.5.10a.2018360
1583Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew360
1584Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.12.2020360
1585Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.26.2018356
1586FEIT 6733.4c.1a.2019356
1587BA.6740.537.2019356
1588 Usunięcie kolizji energetycznej przy drodze wojewódzkiej nr 740 i w m. Janiszew FEIT.271.2.10.2019355
1589FEIT 6220.9.10A.2018354
1590FEIT 6733.34c.11.2018354
1591FEIT 6733.16c.11.2019354
1592 Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.22.2018 353
1593SKO.ZP.57.541.2019353
1594Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mleczkowie FEIT.271.2.16.2019353
1595WA.RUZ.421.230.2018.RB352
1596FEIT 6733.2c.11.2019352
1597FEIT 6733.16c.1a.2019352
1598 FEIT 6733.61.2c.1a.2018,2019 352
1599FEIT 6733.26c.11.2019352
1600FEIT 6733.13c.1a.2019351
1601Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.22.2019351
1602FEIT 6220.3.I.2018350
1603Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.25.2018350
1604FEIT 6733.6c.11.2019349
1605FEIT 6733.9c.11.2019349
1606FEIT 6733.61c.1a.2018348
1607Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia FEIT.271.1.16.2019347
1608WI-II.7820.2.21.2018.AW345
1609FEIT 6733.15c.1a.2019344
1610FEIT 6733.23c.1a.2019343
1611 Usunięcie kolizji energetycznej przy drodze wojewódzkiej nr 740 i w m. Janiszew FEIT.271.2.11.2019 342
1612WA.RUZ.421.230.2018.RB341
1613FEIT 6220.8.10.2018,2019339
1614SKO.ŚU.4-29.50,653-677.2019339
1615FEIT 6733.8c.1a.2019337
1616Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Zakrzew za 2018 rok337
1617FEIT 6733.61c.2.11.2018,2019337
1618Budowa placu zabaw w miejscowości Golędzin FEIT.271.18.2019337
1619Dostawa, montaż, naprawa, wymiana oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2019 roku FEIT.271.2.12.2019336
1620FEIT 6733.57C.11.2018335
1621FEIT 6733.4c.11.2019335
1622FEIT 6733.60c.11.2018334
1623FEIT 6220.5.11.2018333
1624FEIT 6733.3c.11.2019333
1625FEIT 6733.9c.1a.2019331
1626Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.13.2019331
1627FEIT 6733.26c.1a.2019330
1628WI-II.7820.2.21.2018.AW327
1629FEIT6733.19c.11.2019327
1630FEIT 6733.12c.1a.2019325
1631GKN-III.6821.2.2019323
1632SPN-R.7533.72.11.2018.AZ320
1633Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.4.2019320
1634WOOŚ-II.420.396.2018.AG.12319
1635FEIT 6733.1c.1a.2019316
1636FEIT 6733.12c.11.2019316
1637FEIT 6733.8c.11.2019316
1638FEIT 6733.14c.11.2019316
1639FEIT 6733.54c.1a.2018315
1640FEIT 6733.11c.11.2019314
1641FEIT 6733.18c.11.2018313
1642FEIT.6220.8.10a.2018.2019312
1643FEIT 6220.2.5.2018,2019311
1644FEIT.6220.7.4a.2018.2019310
1645OSP Gulin –prace projektowe FEIT.271.2.14.2019309
1646FEIT 6733.14c.1a.2019308
1647FEIT 6733.11c.1a.2019306
1648FEIT 6220.10.I.12.2014.2019304
1649FEIT 6733.7c.1a.2019304
1650FEIT 6733.19c.1a.2019304
1651Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Jaszowice w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj.mazowieckie303
1652SKO.ZP.101.878.20189301
1653Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020301
1654FEIT 6733.57c.1a.2018300
1655BA.6740.657.2019298
1656FEIT 6733.51c.11.2018297
1657FEIT 6220.7.11.2017.2019297
1658FEIT 6733.13.c.11.2019297
1659Budowa siłowni plenerowej na działce nr 75/2 obręb Mleczków, w miejscowości Mleczków, Gmina Zakrzew FEIT.271.2.17.2019297
1660FEIT 6220.9.11.2018294
1661FEIT 6733.5c.11.2019294
1662GKN-III.6821.2.2019294
1663BA.6740.80.2019292
1664BILANSE292
1665Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2020r. FEIT.271.1.24.2019r.292
1666FEIT6733.20c.11.2019288
1667FEIT 6733.18c.2.2019287
1668Obwieszczenie FEIT 6733.36c.11.2019286
1669Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.23.2019276
1670BA.6740.538.2019275
1671FEIT 6733.44c.1a.2019275
1672FEIT 6733.18c.1a.2019273
1673Obwieszczenie SKO.SU.79.1398.2019 SKO.SU.80.1399.2019273
1674Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.26.2019273
1675FEIT 6733.28c.1a.2019272
1676WA.ZUZ.4.421.5.54.2019.AB270
1677GKN-III.6821.1.2019269
1678FEIT 6733.27c.1a.2019269
1679FEIT 6220.6.1a.2019269
1680Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.21.2019268
1681FEIT 6733.61c.11.2018267
1682FEIT6733.24c.11.2019266
1683BA.6740.657.2019266
1684Ar II.6743.249.2019.UM265
1685WA.ZUZ.4.421.3.94.2018.2019.MG265
1686FEIT 6733.35C.Z.11.2019264
1687FEIT 6733.22c.11.2019263
1688FEIT 6733.35c.1a.2.2019263
1689za 2019 rok262
1690Usunięcie kolizji wodociągowej przy drodze wojewódzkiej nr 740 w m. Milejowice FEIT.271.2.25.2019261
1691SKO.ZP.164.1374.2019260
1692SKO.ŚU.4-29.650,653-677.2019259
1693Obwieszczenie FEIT 6733.34c.11.2019257
1694III kwartał 2018 rok 256
1695Obwieszczenie WA.ZUZ.4.421.3.82.2019.MG z dnia 20.08.2019 r.256
1696WA.ZUZ.4.421.3.82.2019.MG256
1697FEIT 6733.38c11.2019256
1698IV kwartał 2018 rok 255
1699Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT.271.2.27.2019255
1700Przegląd instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznych w Zakrzewie ZP.271.2.11.2020 253
1701BA.6740.537.2019250
1702FEIT 6733.52c.1a.2019250
1703FEIT 6733.39c.1a.2019249
1704FEIT 6733.41c.11a.2019249
1705FEIT 6733.52c.11a.2019248
1706FEIT 6733.32c.10.2018,2019247
1707FEIT 6733.60c.1a.2019247
1708FEIT 6733.35c.1a.2019246
1709Obwieszczenie FEIT 6733.37c.1a.2019246
1710FEIT 6733.58c.1a.2019246
1711WA.ZUZ.4.421.5.54.2019.AB245
1712Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 r. ZP.271.1.16.2020245
1713FEIT 6220.2.4a.2019244
1714FEIT 6733.32c.1a.2019242
1715WIR.6220.2.2019.KG242
1716SKO.ŚU.60-66.1360-1366.2019241
1717Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.28.2019240
1718FEIT 6220.5.1a.2019240
1719FEIT6733.21C.11.2019239
1720FEIT 6733.36c.1a.2019239
1721WIR.6220.2.2019.KG239
1722FEIT 6733.54c.1a.2019239
1723FEIT 6733.59c.1a.2019239
1724I kwartał 2019 rok 236
1725FEIT 6733.47c.11a.2019236
1726FEIT 6733.63c.1a.2019236
1727FEIT 6733.61c.2.11.2018.2019235
1728FEIT 6733.21c.10.2018,2019235
1729FEIT 6733.44c.11a.2019235
1730FEIT 6733.64c.1a.2019235
1731FEIT 6733.28c.11.2019233
1732FEIT 6220.2.1a.2019233
1733FEIT 6733.55c.1a.2019233
1734FEIT 6220.4.1a.2019232
1735FEIT 6220.1.1a.2019232
1736FEIT 6733.59c.11a.2019232
1737Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie231
1738FEIT 6733.58c.11a.2019231
1739FEIT 6721.1.14.2017,2019230
1740FEIT 673.56c.11a.2019230
1741FEIT 6733.60c.11a.2019230
1742FEIT 6733.23c.11.2019229
1743Obwieszczenie FEIT 6733.30c.11.2019 229
1744FEIT 6733.30c.1a.2019228
1745FEIT 6733.27c.11.2019227
1746 Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego227
1747FEIT 6733.37c.11.2019227
1748FEIT 6733.53C.11.2019227
1749Obwieszczenie FEIT 6733.32c.11.2019 226
1750 WIR.6220.2.2019.KG225
1751FEIT 6733.57c.1a.2019225
1752FEIT 6733.40c.11a.2019225
1753Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.31.2019224
1754FEIT 6733.34c.1a.2019222
1755FEIT 6733.42c.1a.2019222
1756FEIT 6733.52c.11.2019222
1757 Obwieszczenie FEIT BA.6740.80.2019 221
1758FEIT 6733.55c.11a.2019221
1759II kwartał 2017 rok 220
1760FEIT 6733.29c.1a.2019220
1761Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów działki: 302 – o powierzchni 0,0800 ha219
1762FEIT 6733.53c.1a.2019219
1763FEIT 6733.56c.1a.2019219
1764Rozbudowa drogi powiatowej nr 3503 Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom wraz z budową ścieżki rowerowej 218
1765WI-II.7820.2.21.2018.AW218
1766FEIT 6733.29c.11.2019218
1767FEIT 6733.38c.1a.2019218
1768Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.29.2019218
1769FEIT 6733.32c.11a.2018,2019217
1770FEIT 6733.21c.4.11a.2017,2019217
1771FEIT 6733.63c.1a.2019217
1772Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie: Zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów217
1773Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. kultury i ochrony zdrowia/pełnomocnik Wójta Gminy d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych217
1774IV kwartał 2017 rok 215
1775I kwartał 2018 rok 215
1776FEIT6733.17c.11.2019215
1777Obwieszczenie FEIT 6733.31c.11.2019 215
1778Odbiór i utylizacje folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu BIG BIG pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Zakrzew215
1779FEIT 6220.4.10a.2019215
1780SKO.ŚU.60-66.1360-1366.2019214
1781FEIT 6733.39c.11a.2019214
1782FEIT 6220.2.10.2019213
1783FEIT 6733.49c.1a.2019212
1784FEIT 6733.54c.11a.2019212
1785Program określający zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - konsultacje społeczne211
17862018 rok210
1787 Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 200/2 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 210
1788Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT.271.2.33.2019210
1789FEIT 6733.43c.1a.2019209
1790BA.6740.2075.2019208
1791FEIT 6733.32c.1a.2018,2019208
1792FEIT 6733.57c.11a.2019208
1793FEIT 6733.35c.11.2019206
1794FEIT 6733.51c.11a.2019206
1795FEIT 6733.46c.11a.2019206
1796BA.6740.2074.2019206
1797BA.6740.2074.2019205
1798FEIT 6733.42c.11a.2019205
1799FEIT 6733.51c.1a.2019204
1800II kwartał 2018 rok 204
1801FEIT 6733.47c.1a.2019204
1802FEIT 6733.31c.1a.2019203
1803WA.ZUZ.4.421.3.76.2019.AB202
1804FEIT 6733.21c.1a.2017,2019202
1805FEIT 6733.61c.1a.2019201
1806BA.6740.2075.2019201
1807Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu w miejscowości Cerekiew na działkach 68/18, 68/47201
1808WA.ZUZ.4.421.3.135.2019.AB200
1809FEIT 6733.46c.1a.2019199
1810FEIT 6733.50c.1a.2019199
1811III kwartał 2017 rok198
1812FEIT 6220.2.11.2019198
1813FEIT 6733.40c.1a.2019197
1814WA.ZUZ.4.421.5.72.2019.AK197
1815Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1,518 w miejscowości Milejowice197
1816FEIT 6733.49c.11.2019196
1817FEIT 6733.62c.1a.2019196
1818Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew192
1819Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu sie z uzgodnieniami i zakończeniu postepowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Cerekiew na dziłkach 49/11, 49/28, 153/2, 154/2192
1820FEIT 6220.4.11.2019190
1821FEIT 6733.48c.11a.2019189
1822FEIT 6733.43c.11a.2019187
1823BA.6740.657.2019187
1824Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku187
1825Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie budowy odcinka gazociągu na działkach nr 263/1, 313/3, 312/8, 312/14, 312/10 w Janiszewie 187
1826FEIT 6721.1.14a.2017.2019185
1827Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Mleczków185
1828FEIT 6733.45c.1a.2019182
1829Informacja o zasadach wydobycia piasku, żwirku z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osoby fizycznej182
1830FEIT 6733.45c.11a.2019179
1831FEIT 6733.66c.1a.2019178
1832SKO.ZP.281.2071.2019177
1833FEIT 6733.48c.1a.2019176
1834FEIT 6733.41c.1a.2019175
1835Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 351318W w miejscowości Mleczków 174
1836Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 89/1 w miejscowości Wacyn171
1837FEIT 6733.50c.11.2019170
1838Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w Bielisze170
18392020 rok169
1840Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowa kanalizacji światłowodowej168
1841Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w Janiszewie164
1842Obiweszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Zakrzew, Zakrzew Kolonia, Natalin, Podlesie Mleczkowskie, Mleczków, Zdziechów, Milejowice163
1843 Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku162
1844 Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest" ZP.271.2.12.2020 156
1845Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka zaworową na działce 43/25 w Cerekwi Kolonia 154
1846Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi gminnej Nr 351318 W relacji Mleczków - Cerekiew154
1847Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom III etap ZP.271.1.19.2020 152
1848FEIT 6733.65c.1a.2019151
1849Obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania - kopalnia spółka ONYX 149
1850Obwieszczeniew sprawie budowy sieci gazociągu na działkach 176, 470/5, 470/6 w Bielisze147
1851Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w Bielisze147
1852Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach 119, 113/1, 109/1, 339/1, 337/1, 335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej146
1853Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia uliczego drogi wewnętrznej na części działek 285,560,213/9 obręb 0017 Milejowice143
1854Obwieszczenie w sprawie budowy przyłącza kablowego SN i nN oraz Stacji Transformatorowej SN/nN dla zasilania zakładu produkcyjnego na działce nr 167/14 w Mleczkowie 142
1855Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.16c.11a.2020 w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Cerekiew na terenie gminy Zakrzew140
1856Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 256 w miejscowości Milejowice 138
1857Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazociągu na działkach nr 255/2, 256, 304, 378 w miejscowości Milejowice138
1858Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w miejscowości Milejowice 138
1859Ogłoszenie na realizacje zadania publicznego137
1860Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 390 w miejscowości Cerekiew137
1861Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 740135
1862Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.19c.11a.2020 w sprawie przyłącza SN/nN w Miejscowości Mleczków131
1863Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazwoej telefonii komórkowej w Dąbrówce Nagórnej129
1864Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 228/1, 262, 435/5 w miejscowości Janiszew 126
1865Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 362/3 w miejscowości Cerekiew 125
1866Wykonanie dokumentacji projektowej dróg ZP.271.1.20.2020125
1867Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 89/1 w miejscowości Wacyn 124
1868Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wodociąg Cerekiew IGK 6733.21c.1a.2020124
1869Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1, 518 w miejscowości Milejowice 123
1870Dostawa urządzeń do dezynfekcji rąk do jednostek organizacyjnych Gminy Zakrzew ZP.271.2.16.2020 123
1871Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 57/22, 57/5, 57/12, 57/20 w miejscowości Cerekiew 122
1872Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego121
1873Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew121
1874Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w miejscowości Cerekiew 120
1875Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 170/4, 48, 30/6 w miejscowości Janiszew120
18762020119
1877Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w miejscowości Janiszew 118
1878Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno117
1879Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew 116
1880Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 26/13, 141/2, 43/5 w Cerekwi Kolonii115
1881Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacja kablowa w ramach przebudowy i rozbudowy linii SN POTKANÓW-JEDLIŃSK-RE RADOM 115
1882 Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar geodezyjny 0022 Jaszowice114
1883Zawiadomienuie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji112
1884 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w obrębie części działek nr 367,401/1,365/1 w miejscowości Milejowice 110
1885Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w obrębie części działek w meiscjowości Cerekiew108
1886Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w miejscowości Janiszew 108
1887Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości105
1888I kwartał 2020 rok103
1889 Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek obręb 0014 Janiszew 102
1890Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w obrębie części działki nr 408/9 w miejscowości Milejowice100
1891Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew100
1892Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci kablowej ŚN w miejscowości Cerekiew99
1893Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Janiszew99
1894Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania - rozbudowa drogi gminnej Nr 351319W stanowiącej ul. Traktorzystów i ul. Szafirową w miejscowości Wacyn99
1895Obwieszczenie w sprawie robudowy oświtlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m-ci Milejowice98
1896Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 96
1897Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Milejowice95
1898Obwieszczenie w sprawie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża "Dąbrówka Podłężna III" w miejsocwości Kolonia Piaski93
18992019 rok93
1900IV kwartał 2019 rok93
1901Budowa sieci elektroenergetycznej NN z projektowaną lokalizacją na terenie Gminy Zakrzew93
1902Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew91
1903Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew91
1904za 2019 rok89
1905Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0018 w miejscowości Cerekiew nr ew.424/788
1906Uchylenie zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew z dnia 30 marca 2020 r. 87
1907Zawiadomienie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania odnośnie rozbudowy drogi gminnej Nr 351319 W w miejscowości Wacyn87
1908Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.523/785
1909II kwartał 2019 rok 84
1910 Obwieszczenie w sprawie budowy sici gazowej w m-ci Zdziechów84
1911Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci gazowej w m-ci Zdziechów84
1912III kwartał 2019 rok83
1913Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0014 w miejscowości Janiszew nr ew.325/183
1914Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu83
1915Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych83
1916Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.560, 20180
1917Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltanicznej w m. Cerekiew79
1918Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Mleczków obręb 0037, Zdziechów obręb 001071
1919Decyzja środowiskowa IGK 6220.1.10a.2.2019.2020 z dnia 9.07.2020 r.71
1920Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Cerekiew nr ew. 424/7 71
1921Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Zakrzew71
1922Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Milejowice obręb 0017, Zdziechów obręb 001070
1923Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 151/1670
1924Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew 19/270
1925Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi gminnej nr 351318W Mleczków-Cerekiew69
1926Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 523/7 69
1927Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ne ew. 385/2 położonej w obrębie gruntów 0014 Janiszew 68
1928Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew 89/167
1929 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar geodezyjny 0022 Jaszowice ETAP I67
1930Obwieszczenie przebudowa drogi gminnej NR 351319 W w miejscowości Wacyn 63
1931Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew nr ew. 43/5 63
1932Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 560,201 63
1933Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 409/1462
1934Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew. 165/6, 165/26 62
1935Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew nr ew. 325/1 61
1936Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym59
1937Obwieszczenie o rozbudowie budynku szatni sportowej na potrzeby stadionu sportowego w obrebie części działki Obręb 0040 TACZÓW w miejscowości TACZÓW nr ew. 320/1357
1938Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa/Traktorzystów w m. Wacyn ZP.271.1.21.202056
1939Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha 52
1940Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew 50
1941Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 89/1 w miejscowości Wacyn obręb 0016 Wacyn49
1942Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na wykonanie gazu w m. Cerekiew na wniosek Starosty Powiatu radomskiego GKN-II.6821.47.2020.JL z dnia 07.08.2020 r.45
1943Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia Wodnoprawnego "Rozbudowa drogi gminnej 351318W"40
1944Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej w m. Cerekiew nr ew. 424/7,425/1336
1945Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew nieruchomości Mleczków Kolonia działka nr 569/1 oraz Mleczków działka nr 18833
1946 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha 31
1947Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych na dz. nr ew.518 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna30
1948Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505 w Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom wraz z budowa ścieżki rowerowej na wysoko29
1949Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku sztni sportowej na dz. nr ew. 320/13 w m Taczów29
1950Obwieszczenie w sprawie Eksploatacji piasków skalniowo-kwarcowych ze złoża ,,Dąbrówka Podłężna II,, do celów ogólnobudowlanych na dz. nr ew. 329,330,331/1,331/2,332,333 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna29
1951Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego Zakrzewska Wola 229
1952Decyzja Starosty Radomskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie dz. 328/1 oraz 328/2 w miejscowości Milejowice29
1953Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 239/2 obręb 0001 Bielicha28
1954Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej sredniego cisnienia na dz. nr ew. 409/14 obręb 0014 Janiszew28
1955Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej dz. nr ew. 345, 277/3, 276/2, 313, 319/19, 319/2 w m. Bielicha27
1956Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 252/18,252/52,252/30,252/36,252/41,252/44,252/51 obręb 0001 Bielicha27
1957Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego cisnienia w obrębie dz.nr ew. 19/2 w m. Janiszew26
1958Obwieszczenie w sparwie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 165/6, 165/26 w m. Wacyn26
1959Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 43/5 w m. Cerekiew26
1960Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN, budowy kanalizacji swiatłowodowej, budowy kontenerowej stacji tranformatorowej w m. Cerekiew, Zdziechów, Milejowice26
1961Konkurs ofert - organizacja pozaszkolnych zajęć z elementami programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew26
1962Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 151/16 w m. Janiszew25
1963Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew.239/11,345,239/10,238/1,239/2 obręb 0001 Bielicha25
1964Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie dz. nr 118 obręb Stefanów gm. Przytyk25
1965Rozstrzygniecie konkursu na organizację pozaszkolnych zajęć z elementami programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew25
1966Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 345,252/5,252/10,252/13,252/18 w m. Bielicha obręb 000124
1967Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej w obrębie dz. nr. ew. 144/1, 146 w obrebie dz. nr. ew. 158,43/4,43/3,122/8,122/6,122/9,122/10,188/1,188/323
1968Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 27/5,27/19,28/1 obręb Cerekiew22
1969Obwieszczenie wojewody mazowieckiego odnośnie decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Radomskiego Nr 1508.202022
1970Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 58/7 i 274 obręb 0025 Cerekiew21
1971Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzajacej dla celu publicznego budowy masztu w Dąbrówce Nagórnej18
1972Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawei nabycia przez Gminę Zakrzew działki nr 569/1 o powierzchni 0,2755 ha, Mleczków 17
1973Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej NR WRA Zakrzew - Dabrówka Nagórna 26251/8730015
1974Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej celu publicznego masztu w Janiszewie15
1975Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności przez Województwo Mazowieckie działki numer 528/115
1976Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew obręb 0014 Janiszew nr ew.398/10, 398/1215
1977Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawei nabycia przez Gminę Zakrzew działki nr 188 o powierzchni 0,9753 ha, Mleczków15
1978Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID na rozbudowę drogi powiatowej Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom - projekt zamienny. 15
1979Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej dz. nr ew. 424/7,425/13 obręb 0018 Cerekiew14
1980Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej dz. nr ew. 424/7,425/13 obręb 0018 Cerekiew13
1981Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowy kontenerowych stacji transformatorowych w m. Cerekiew, Zdziechów, Milejowice12
1982Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazu na dz. 252/18,252/52,252/30,252/36,252/41,252/44,252/51 obręb 0001 Bielicha12
1983Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu na dz. 345,252/5,252/10,252/13,252/18 obręb 0001 Bielicha12
1984Konsultacje społeczne dotyczące programu określającego zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok12
1985Obwieszczenie w srawie budowy odcinka gazociągu na dz. 239/2 obręb 0001 Bielicha11
1986Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu na dz. nr ew. 239/11,345,239,/10,238/1,239/2 w obrębie 0001 Bielicha11
1987Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew. 146,144/1 obręb 0025 Kolonia Cerekiew i nr ew. dz. 121,158,43/4,43/3,122/8,122/6,122/9,122/10,188/1,188/3 obręb Milejowice11
1988Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczacym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gmine Zakrzew prawa własnści nieruchomości zajętych pod drogę publiczną - gminną Zakrzew - Taczów - Dąbrówka podłężna11
1989Zawiadomienie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gmine Zakrzew prawa własności nieruchomości11
1990Zawiadomienie/Obwieszczenie w sprawie zapoznania się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania Eksploatacja pisków skalniowo - kwarcowych ze złoża Dąbrówka Podłężna II9
1991Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew dz. nr ew. 253/5,254/26,256/24,263/1,312/4,312/10,312/14 obręb 0014 Janiszew9
1992Obwieszczenie w sprawie gazowciągu w m. Wacyn decyzja SKO.ZP.4110.242.1704.20209
1993Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociagowej 5