L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi37993
2201626295
3201724884
4201823544
52016 Rok23021
62017 Rok20406
7201919534
82018 Rok17518
92019 Rok16900
10Nabór na wolne stanowiska urzędnicze14502
11202010599
12Zamówienia poniżej 30tysięcy euro9824
13Ogłoszenia różne8540
1420157952
15Obwieszczenia7912
16Sesje Rady Gminy - Protokoły7903
172015rok7729
18Uchwały Rady7013
19Oświadczenia majątkowe6629
20Urząd Gminy6177
21Zarządzenia Wójta5718
22Dane5330
23Podatki i opłaty5251
24Zagospodarowanie przestrzenne4688
25Gmina4588
26Jednostki pomocnicze4481
27Rada4398
28Projekt porządku obrad sesji4380
29Wybory4141
30Pracownicy Urzędu Gminy4133
3120174001
32Postanowienia3923
332020 Rok3840
34Wójt3610
3520123488
36Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach3307
37Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody3291
38SPRAWOZDANIA3204
39Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.9.20173190
40Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych3142
4120163055
4220173034
43Radni2939
44Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -pełnomocnik Wójta Gminy ds.rozwiązywania problemów alkoholowych2859
45Wybory samorządowe - 2018 r.2855
46Wyszukiwarka2853
47Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe ZP.271.1.14.20202817
48Komisje Rady2779
49Udostępnianie informacji publicznej2725
5020182688
51Szkoły2658
52Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji2532
53Statut Gminy2479
5420162474
5520172442
5620182405
5720112395
58Rejestr instytucji kultury2375
59Sesje Rady Gminy - nagrania2338
6020152305
61Ogłoszenie o wykazie sprzedaży nieruchomości w miesjcowości Milejowice2281
622016 rok2277
63Mienie gminy2275
6420142258
65Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-20272255
66Konkurs na stanowisko urzędnicze podinspektora ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego2236
6720112207
68Instrukcja obsługi2201
6920162164
70Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20182140
71Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent2129
7220152120
732010 2110
74Redakcja Biuletynu2073
75Nabór na wolne stanowisko pracy-podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych w GOPS2070
7620142066
77Budowę obiektów oświatowo –sportowych w m. Bielicha FEIT.ZP.271.1.4.2015 2056
7820032049
79Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20172031
80Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - samodzileny referent2005
81Wybory samorządowe 2014 r.1995
82Oświadczenie majątkowe radnych na ropoczęcie kadencji 2014-20181988
8320181985
84Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1957
85Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej 1939
86Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew FEIT.271.1.1.20161935
87Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - Muzeum Rycerstwa II etap wieża FEIT271.1.12.20161916
8820191897
8920131882
9020141866
912016 rok1866
92Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - podinspektor"1861
93Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha - dostawa sprzętu komputerowego FEIT.271.1.20.20171838
94Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowści Bielicha FEIT.271.1.8.2018 1837
95Gminna Biblioteka Publiczna1818
96Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej"1817
9720131804
9820101768
99Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zakrzew ZP.17.141762
10020081745
101Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej1727
10220091722
1032017 rok1693
10420131687
10520071681
106Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu1673
107Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy.1660
108Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha – dostawa mebli FEIT271.1.10.20171650
109FEIT 7670/3,6/101635
11020041634
11120121632
112FEIT 7670/10,1a/101624
113FEIT 6733.27c.1a.20141623
11420061618
11520191616
116FEIT 6733.37c.11.20151614
117Budowa drogi gminnej Jaszowice –Zakrzew Kolonia FEIT271.1.2.20171611
1182014 rok1610
119Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew FEIT.271.1.33.20171593
120 Budowa Domu Ludowego w m-ci Milejowice FEIT.271.1.34.20171589
12120051585
12220101574
123Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1573
124Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.3.2018 1562
12520091561
126FEIT 6220.5.1a.20131556
127Regulamin1553
128OŚR.604.1.20131546
129Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji1535
130FEIT 6733.26c.1a.20131528
131EIT 6733.28c.1a.20121519
132Modernizacja budynku OSP Zakrzew FEIT271.1.9.2016 1519
133FEIT 6733.29c.1a.20121518
134FEIT 6733.28c.1a.20131515
135FEIT 6733.43c.1a.20121513
136Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowice FEIT271.1.4.20171508
137Budowa obiektów oświatowo - sportowych w m. Bielicha – boiska FEIT.271.1.15.20171508
138FEIT 6733.3c.11.20141505
139FEIT 6220.5.20131503
140FEIT 6220.10.1a.20121500
141FEIT 6733.38c.11.20141496
142FEIT 6733.36c.11.20121494
143FEIT 6733.3c.11.20131494
144Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zakrzew w ramach Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” FEIT.271.1.12.20171494
145FEIT 7670/13,11/091486
146FEIT 6232.azbest.5a,6.20141486
147FEIT 6220.1.1.a.20141485
148Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.131484
149Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy w wymiarze 1/2 etatu.1479
150FEIT 6220.10.1a.20111478
151FEIT 6721.1.20121478
152FEIT 6733.38c.11.20121474
153FEIT 6733.7c.1a.20131474
154FEIT 6220.12.1a.20121472
155FEIT 6733.19c.12.20131471
156FEIT 6733.9c.1a.20141465
157FEIT 6733.35c.1a.20141464
158FEIT 6220.4.1a.20131461
159Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.1.271.16.20171461
160FEIT 6733.9c.20131455
161FEIT 6733.11c.Z.11.2.20151455
162FEIT6220.10.16.2014,20161452
163FEIT 6220.5.1a.20121451
164FEIT 6733.28c.1a.2.20131448
165FEIT 6733.5c.11.20141448
166FEIT 6220.3.1a.20141445
167FEIT 6733.6c.11.20151444
168FEIT 7670/17,11/09,101443
169FEIT 6733.17c.11.20131443
170Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 1441
171FEIT 6733.31c.11.20121439
17220121437
173FEIT 7670/5,1a/101434
174OŚR.III.6220.18.2013.DK1434
175FEIT 6733.26c.1a.20141434
176FEIT.6733.13c.11.20131433
177FEIT 6220.4.20131433
178Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Taczów w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.11.20171433
179 Budowa Domu Ludowego w miejscowości Gulinek II etap FEIT.271.1.2.20181433
180OŚR.III.6220.18.2013.DK1432
181Budowa siedmiu odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.20161431
182FEIT7670/6, 1a/101430
183FEIT 6220.3.1a.20131428
184FEIT 6733.7c.11.20141428
185FEIT 6733.27c.1a.20151425
186Rozbudowa kanalizacji i wodociągów w Gminie Zakrzew FEIT.ZP.271.1.6.20161425
187Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00zł FEIT.ZP.271.1.10.20161424
188Budowa parkingu w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.6.20171424
189FEIT 6220.6.1a.111423
190FEIT 6220.5.1a.2,20131423
191Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1422
192FEIT 6733.12c.11.20131420
193FEIT 6733.41c.1a.20141420
194FEIT 6220.6.1a.20121419
195FEIT 6220.8.1a.20121419
196FEIT 6220.8.1a.20111416
197FEIT 6733.1c.1a.20131416
198FEIT 6733.28c.11.131415
199FEIT 6733.1c.11.20141415
200FEIT 6733.35c.11.20141411
201FEIT 6220.6.10a20121409
202FEIT 6220.1.10a.20111407
203FEIT 6220.2.10.20131407
204FEIT 6220.9.1a.20141407
205FEIT 6733.5c.1a.20151406
206OŚR.III.6220.18.2013.DK1405
207FEIT 6733.3c.1a.20141404
208FEIT 6733.32c.1a.20141404
209FEIT 6733.42c.11.20141404
210FEIT 6220.9.10a.20121403
211FEIT 6733.25c.1a.20141403
212FEIT 6733.27c.11.20141403
213FEIT 6733.15c.11.20121402
214FEIT 6733.4c.11.20141402
215Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.5.20181402
216FEIT 6733.31c.1a.20121401
217FEIT 6733.10c.1a.20131401
218FEIT 6220.3.1a.20121400
219FEIT6733.48c.11.20161400
220Obwieszczenie FEIT 7670/7,1a/101399
221 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej FEIT 621.1.20131399
222FEIT 6733.6c.1a.2.20131399
223FEIT 6733.6c.11.20131397
224Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Cerekwi – prace projektowe FEIT.271.1.20.20181397
225FEIT 6733.10c.11.20141396
226FEIT 6733.33c.1a.20141396
227FEIT 6733.16c.11.20151396
22820081395
229FEIT 6733.19c.11.20141395
23020191394
231FEIT 6220.5.1a.20111393
232FEIT 6733.22c.11.20141392
233Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.4.1.20121391
234FEIT 6733.27c.2.11.20131390
235FEIT 6220.3.1a.20161390
236FEIT 6733.36c.11.20151389
23720031388
238FEIT 6733.27c.Z.1a.2013.20141388
239FEIT 6220.4.10a.2.20121387
240FEIT 6733.35c.1a.20121387
241FEIT 6733.18c.1a.20131386
242FEIT 6220.3.1a.20151385
243Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1384
244FEIT 6733.14c.1a.20131383
245FEIT 6733.10c.1a.Z.20151383
246FEIT.6733.18c.11.20131382
247FEIT 6220.10.20121382
248FEIT 6733.12c.1a.20131381
249PŚ-ZD-I.7322.5.19.20151380
250Centrum Wsi Dąbrówka Podłężna – I etap – Odbudowa zbiornika wodnego FEIT271.1.8.20161380
251FEIT 6733.2c.11.20131379
252FEIT 7670/4,10a/101378
253FEIT 6220.2.1a.20121378
254FEIT 6733.23c.1a.2.20131378
255FEIT 6733.8c.1a.20141378
256Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bielicha na dz nr 541, 422 FEIT.271.1.3.2016 1378
257Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - "Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha"1377
258FEIT 6220.12.10.20121376
259FEIT 6220.3.1a.111375
260FEIT 6220.14.1a.20121375
261FEIT 6733.12c.2.1a.20131373
262FEIT 6733.35c.11.20121372
263FEIT 6220.3.11.20161372
264FEIT 6721.1.20131371
265FEIT 7670/4,1a/101370
266FEIT 6220.9.1a.20121370
267FEIT 6733.48c.1a.20151369
268FEIT 6733.28c.11.20161369
269FEIT 6733.21c.11.20141368
270FEIT 6733.12c.3.11.20131366
271FEIT 6733.21c.1a.20151365
272FEIT6220.1.1a.20161365
273FEIT 6733.9c.1a.20161365
274FEIT 6220.7.10.20121364
275Obwieszczenie RSG.6220.6.20111364
276FEIT 6220.1.1a.20151363
277FEIT 6733.6c.1a.20151363
278Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Taczów FEIT.271.1.3.20171363
279FEIT 6733.3c.1a.20151361
280FEIT 6733.1c.11.20131359
281FEIT 6733.12c.11.20121359
282FEIT 6733.57c.11.20161358
283FEIT 6220.7.1a.20121357
284FEIT 6220.5.1a.20141357
285Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.4.20181357
286FEIT 6220.11.10a.20121356
287FEIT 6733.33c.11.20161356
288FEIT 7670/5,10a/20101354
289FEIT 6733.29c.11.20121354
290FEIT 6220.3.11.20131354
291FEIT 6220.5.10.20141354
292FEIT 6220.10.2.2014.20151354
293Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.20161354
294FEIT 6733.25c.11.20141353
295Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Przez wiedze na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew ZP.1.141352
296FEIT 6220.5.11.20141351
297Przebudowa drogi gminnej nr 351335W w m. Gulinek - etap II, FEIT.271.1.2.20161351
298FEIT 6721.1.20131349
299FEIT.6733.27c.Z.2a.2013.20141349
300FEIT 6733.25c.11.20151349
301FEIT 6733.24c.10.20141348
302FEIT 6733.42c.11.20121347
303FEIT 6733.20c.11.20141347
304FEIT 6733.40c.11.20121346
305FEIT 6733.14c.1a.20141346
306FEIT 6220.1.4.20141345
307FEIT 6220.4.1a.20111344
308FEIT 6220.2.1a.20121344
309FEIT 6220.4.10.20121344
310Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1342
311FEIT 6733.10c.11.20131341
312FEIT 6220.11.1a.20121340
313FEIT 6733.15c.1a.20151339
314FEIT 6220.2.1a.20161338
315FEIT 6733.23c.1a.20161337
316FEIT 6733.34C.11.20121336
317FEIT 6733.13c.11.20151335
318FEIT 6733.20c.1a.20141333
319FEIT 6220.10.10a.2014.20151333
320FEIT 6733.17c.11.20161333
321FEIT 6733.11c.11.20141332
322FEIT 6733.23c.11.20151332
32320111331
324FEIT 6733.4c.11.20131330
325FEIT 6220.10.1a.2012,20131330
326FEIT 6733.17c.11.20141330
327FEIT 6733.28C.11.20141330
328Przebudowa drogi nr 740 w m-ci Milejowice - prace projektowe FEIT271.1.8.20171330
329FEIT 6733.14c.11.20141329
330FEIT 6733.18c.1a.20141328
331FEIT 6733.15c.11.20141328
332FEIT 6733.29c.11.20141328
333FEIT 6733.12c.1a.20151328
334Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego1327
335FEIT 6733.1c.1a.20151327
336FEIT 6730.26c.1.20131326
337FEIT 6733.19c.1a.20141326
338FEIT.6733.41c.11.20121325
339FEIT 6733.36c.11.20151325
340FEIT 6733.8c.11.20161325
34120071324
342Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierajacych azbest1324
343FEIT 6733.9c.1a.20151323
344FEIT6733.13c.1a-3.2015,161323
345FEIT 6733.26c.11.20121322
346FEIT 6733.20c.11.20131322
347FEIT 6733.9c.11.20141322
348FEIT 6733.58c.1a.20151322
349FEIT 6733.3c.11.20161322
350FEIT 6733.34c.11.20141321
351FEIT 6733.5c.11.20151321
352FEIT 6733.27c.11.20121320
353FEIT 6733.4c.11.20151320
354Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT.271.1.5.20171320
355FEIT 6733.25c.11.20121318
356FEIT 6733.12c.3.Z.1a.2013,151318
357FEIT6220.9.4.20161318
358FEIT 6733.16c.1a.20151316
359FEIT 6733.27c.1a.20151315
360FEIT 6733.28c.1a.20151314
361FEIT 6220.9.1a.20161313
3622015 1312
363FEIT 6733.21C.11.20131311
364FEIT 6733.39c.1a.20161311
365FEIT 6733.34c.1a.20141310
366 FEIT 6733.56c.11.20151310
367FEIT 6733.6c.11.20151310
368FEIT 6733.52c.11.20151310
369TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW1309
370FEIT 6733.16c.1a.20141309
371FEIT 6733.30c.1a.20151309
372FEIT6733.2c.1a.20161309
373FEIT 6733.7c.11.20131308
374FEIT 6733.31c.1a.20141308
375FEIT 6733.42c.1a.20161308
376FEIT 6733.2c.11.20141306
377FEIT 6733.22c.1a.20141306
378FEIT 6733.3c.11.20151306
379FEIT 6733.24c.11.20131305
380FEIT 6220.2.1a.20151304
381FEIT 6733.30c.11.20141303
382FEIT 6220.10.1a.20141303
383FEIT 6733.11c.11.20161303
384Sprawozdania finansowe1303
385FEIT 6733.6c.1a.20131302
386FEIT 6733.20c.1a.20141301
387BA.6740.1487.20151300
388FEIT 6733.38c.1a.20151299
389FEIT 6733.18c.1a.20151298
390FEIT 6733.9c.Z.1a.20151298
391FEIT 6220.2.10.20151298
392Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 FEIT 271.1.11.20161298
393FEIT 6733.41c.1a.20121297
394FEIT 6733.32c.11.20121297
395FEIT 6733.23c.1a.20141297
396FEIT 6733.41c.1a.Z.2014,20151297
397FEIT/7670/1,10A/20101295
398FEIT 6733.37c.1a.20141295
399FEIT 6733.30c.1a.20121293
400FEIT 6733.21c.1a.20131293
401FEIT 6733.26c.11.20141293
402FEIT 6733.26C.11.2.20141293
403FEIT 6733.26c.1a.20151293
404FEIT 6733.16c.11.20141292
405FEIT 6733.36C.11.20141292
406FEIT 6733.10c.11.20151292
407FEIT 6733.41c.1a.20161292
4082018 rok1292
409FEIT 6733.15c.1a.20131290
410FEIT 6733.31c.11.20141290
411FEIT 6733.2c.1a.20151290
41220131289
413FEIT 6220.7.1a.20141289
414FEIT 6733.4c.1a.20151289
415FEIT 6733.7c.1a.20151289
416FEIT 6733.18c.1a.20161288
417FEIT 6733.19c.1a.2.2011,20131287
418FEIT 6733.32c.1a.20161287
419FEIT 6733.12c.11.20141286
420FEIT 7670/2,6/101285
421FEIT 6220.10.1a.2a.20121285
422FEIT 6733.7c.1a.20141285
423FEIT 6733.11c.11.20131284
424WIS-R.7821.32.2.2013.KG1283
425FEIT 6733.15c.1a.20141282
426FEIT 6220.8.1a.20141282
427FEIT 6733.31c.1a.20151281
428Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-20271281
429FEIT 6733.31c.11.20161280
430FEIT 6733.18c.11.20151279
431FEIT 6733.47c.11.20151279
432FEIT6733.49c.1a.20161279
433FEIT 6733.12c.11.20161278
434FEIT 6733.19c.1a.20131276
435Obwieszczenie z dnia 2 sieprnia 2014 roku1276
436FEIT 6733.52c.1a.20151276
437Budowa Przedszkola Samorządowego w m. Janiszew – prace projektowe FEIT. 271.22.20181276
43820051275
439FEIT 6733.27c.1a.20131274
440FEIT6733.5c.1a.20161274
441FEIT 6733.44c.1a.20121273
442FEIT 6220.4.1a.20151273
443FEIT 6220.5.10.20131272
444FEIT 6733.6c.11.20141272
445FEIT 6733.8c.11.20141272
446FEIT 6733.37c.1a.20151272
447FEIT 6733.45c.11.20151272
448FEIT 6733.39c.11.20161272
449FEIT6200.4.1a.20121271
450FEIT 6733.34c.1a.20121271
451FEIT 6733.5c.1a.20141271
452FEIT 6220.1.10.20161271
453FEIT 6733.9c.2.1a.2015,20161271
454FEIT 6733.50c.11.20161269
455FEIT 6733.53c.1a.20151268
456FEIT 6733.27c.11.20131267
457Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego - SKO.ZP.35.596.20151267
458FEIT 6220.6.11.20141266
459FEIT 6733.40c.11.20151266
460FEIT 6733.2c.11.20131265
461FEIT 6733.29c.1a.20151264
46220111263
463FEIT 6733.18c.11.20141263
464FEIT 6733.12c.11.20151263
465FEIT 620.1.1a.20111262
466FEIT 6733.13c.1a.20131262
467WIŚ-R.7821.32.1.2012.KG1262
468FEIT 6733.19c.1a.20161262
469FEIT 6733.39c.1a.20121261
470FEIT 6733.10c.1a.20151261
471FEIT6733.3c.1a.20161261
472FEIT 6733.42c.1a.20141260
473FEIT 6220.5.10.20121259
474Referendum ogólnokrajowe - 2015 rok1259
475FEIT 6733.47c.11.20161259
476BA.6740.1487.20151257
477FEIT 6733.9c.11.20161257
478FEIT 6733.24c.11.20161257
479FEIT 6733.2c.11.20151255
480FEIT 6733.53c.11.20151255
481FEIT 6733.43c.1a.20151254
482FEIT 6733.18c.Z.11.2015,20161254
483FEIT 6721.1.2.2012,20131253
484FEIT 6733.22c.1a.20161253
485FEIT 6733.43c.11.20161253
486Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 1253
487FEIT 6733.38c.1a.20121252
488FEIT 6733.7c.11.20151252
489FEIT 6733.36c.1a.20151252
490Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok1252
491FEIT 6733.21c.Z.11.2.20131252
492FEIT 6733.13c.11.2.2015,20161252
493FEIT 6733.23c.11.20141251
494za 2016 rok1251
495FEIT 6733.40c.1a.20141250
496FEIT 6733.22c.1a.20131249
497Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.10.2018 1249
498FEIT 6733.23c.11.20131247
499Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/13/101246
500FEIT 6733.17c.1a.20141246
501FEIT 6733.28c.1a.20141245
502Przebudowa drogi gminnej w m. Wacyn (dz. nr 39/1)FEIT.271.1.7.20161245
503FEIT 6733.27c.11.20161245
504Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2010-20141244
505FEIT 6733.25c.1a.20131244
506FEIT 6733.22c.11.20131244
507FEIT 6220.6.1a.20141243
508FEIT 6733.40c.1a.20161242
509FEIT 6733.55c.1a.20151241
510FEIT 6733.16c.1a.20131240
511FEIT 6220.1.11.20151240
512Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT. 271.1.32.20171240
51320141239
514FEIT6733.24c.1a.20151239
515FEIT 6733.43c.11.20151239
516FEIT 6220.1.11.20161239
517Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1239
518FEIT 6733.1c.1a.20171239
519FEIT 6733.54c.1a.20151236
520FEIT 6733.26c.1a.20161236
521FEIT 6733.18c.11.20141235
522FEIT 6733.33c.11.20141235
523FEIT 6733.22c.1a.20151235
524FEIT 6733.17c.1a.20131234
525FEIT 6733.14c.11.20161234
526FEIT 6733.35c.11.20161234
527Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1233
528Budowa zbiornika wodnego w m. Mleczków FEIT.ZP.271.1.14.20151233
529FEIT 6733.32c.11.20141232
530FEIT 6220.8.11.20141231
531FEIT 6733.16c.11.20131230
532FEIT 6733.36c.1a.20141230
533Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT271.1.7.20171230
534FEIT 6733.14c.20131229
5352015 rok1229
536Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.2711.17.20171229
53720061228
5382015 rok1228
539FEIT 6733.13c.1a.20151227
540FEIT 6733.56c.11.20161227
541FEIT 6733.38c.1a.20141226
542FEIT 6220.2.11.20161226
543OŚR.604.1.20131225
544FEIT.6733.15c.11.20131224
545Budowa centrum wsi Mleczków - I etap FEIT.271.1.18.20171224
546Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.31.20171224
547FEIT 6733.29c.1a.20131223
548FEIT 6733.25c.1a.20151223
549FEIT.6733.41c.Z.11.2014.20151223
550FEIT 6733.50c.1a.20151223
551FEIT 6220.7.10.20161223
552FEIT 6733.44c.11.20161222
553FEIT6733.54c.1a.20161222
554FEIT 6733.1c.1a.20141220
555FEIT 6733.10c.11.20161220
556FEIT 6220.4.1a.20161220
557FEIT 6733.1c.11.20171220
558FEIT 6733.4c.1a.20131219
559FEIT 6220.3.10.20131218
560Przebudowa dwóch dróg w miejscowościach Bielicha i Milejowice FEIT.271.1.4.20161217
561Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.26.17 1217
562FEIT.6733.25c.11.20131216
563FEIT 6733.20c.11.20151216
564FEIT 6733.26c.11.20151216
565FEIT 6733.10c.11.20131215
566FEIT 6733.17c.1a.20151215
567FEIT 6220.3.20151215
568FEIT 6733.23c.11.20161215
569FEIT 6733.4c.1a.20141214
570Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.19.2017 1214
571FEIT 6733.9c.1a.20131213
572FEIT 6733.5c.1a.20171213
573FEIT 6733.2c.20141212
574FEIT6733.58c.11.20151212
575Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy1212
576FEIT 6733.30c.1a.20141211
577FEIT 6220.7.1a.111210
578FEIT 6733.19c.11.20131210
579FEIT 6733.42c.1a.20151210
580FEIT 6733.49c.1a.20151210
581FEIT6733.6c.1a.20161210
582FEIT6733.7c.1a.20161210
583Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok1209
584FEIT 6733.44c.11.20121209
585FEIT 6220.3.10a.20111208
586FEIT 6733.37c.1a.20121208
587FEIT 6733.11c.1a.20151208
588FEIT 6733.32c.11.20151208
589FEIT 6220.2.10.20161208
590FEIT 6733.28c.11.20121206
591FEIT 6733.35c.1a.20151206
592FEIT6733.4c.1a.20161206
593Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.1204
594FEIT 6220.4.20151204
595FEIT 6220.4.6.111202
596FEIT 6733.29c.1a.20141202
597Informacja Wójta Gminy Przytyk o wydaniu decyzji1202
598FEIT.6733.12c.3Z.11.2013.20151202
599FEIT 6220.5.1.20161202
600FEIT 6733.44c.11.20151201
601FEIT 6733.16c.11.20161201
602FEIT 6220.6.1a.20161201
603FEIT 6733.43c.1a.20161200
604Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk - OŚR.604.1.20151199
605FEIT 6733.11c.Z.1a.20151199
606FEIT 6733.10c.1a.20161199
607FEIT 6220.10.10.20121198
608FEIT 6220.7.10.20141198
609FEIT 6733.53c.1a.20161198
6102017 rok1198
611FEIT 6733.37c.11.20151197
612Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.7.10.2011,20121196
613FEIT 6733.2c.1a.20131196
614FEIT 6220.9.1a.2012,20141196
615FEIT 6733.22c.11.20151196
616FEIT 6733.11c.11.20151195
617FEIT 6733.10c.Z.11.2.20151194
618FEIT 6220.5.11.20151193
619FEIT 6733.32c.11.20161192
620FEIT 6733.24c.11.20141191
621FEIT 6733.21c.11.20151191
622FEIT 6733.50c.11.20151191
623BA6740.1487.20151190
624FEIT 6220.I.2.20161190
625FEIT 6733.23c.1a.20131189
626FEIT 6733.39c.11.20141189
627FEIT 6733.11c.1a.20131187
628FEIT 6733.48c.11.20151187
629FEIT 6733.47c.1a.20161187
630FEIT 6733.4c.1a.201171187
631FEIT 6733.2c.11.20161186
632FEIT6220.4.31.05,111185
633FEIT 6733.24c.11.20151185
634FEIT 6733.7c.11.20161185
635FEIT 6733.37c.1a.20161185
636FEIT.6733.35C.11.20161184
637FEIT6733.37c.11.20161183
63820121182
639FEIT 6733.38c.11.20161182
640FEIT 6733.20c.1a.20151181
641OGŁOSZENIE - FEIT 7331/14,1a/101180
642Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska -II etap FEIT.271.1.2.2015 1179
643FEIT 6733.34c.11.20161178
644FEIT 6733.24c.2.1a.20161177
645FEIT 6733.40c.1a.20121176
646FEIT 6733.39c.1a.20141176
647Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Zakrzew1176
648FEIT 6220.1.1a.111175
649FEIT 6733.8c.1a.20151175
650FEIT 6733.41c.1a.20151175
651FEIT 6733.41c.11.20161175
652FEIT 6733.32c.1a.20121174
653 Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.12141173
654FEIT 6733.12c.1a.20161173
655FEIT 6733.22c.11.20161173
656FEIT 6220.5.1a.2.20161173
657FEIT 6220.4.10.05.111172
658FEIT 721.1.2012.20141172
659FEIT 6733.19c.11.20151172
660FEIT 6220.8.10.20161172
661FEIT 6733.24c.1a.20141171
66220101169
663Projekt programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2017 rok.1169
664Budowa drogi gminnej Marianowice ZP.13.111168
665FEIT 6733.11c.1a.20141167
666Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna - Kozinki FEIT.ZP.271.1.13.15 1167
667FEIT 6733.40c.1a.20151166
668FEIT 6733.41c.11.20141165
669FEIT 6220.4.11.20161165
670FEIT 6733.3c.1a.20171165
671FEIT 6733.14c.11.20151164
672FEIT 6220.7.11.20161163
673FEIT 6733.31c.1a.20171162
674FEIT 6733.32c.11.20141161
675FEIT 6733.17c.11.20151161
676FEIT 6733.57c.11.20151160
677FEIT 6733.48c.1a.20161160
678FEIT 6733.14c.1a.20151159
679FEIT 6733.13c.1a-2.2015,161158
680FEIT 6220.5.11.20161158
681FEIT 6733.6c.1a.20141157
682FEIT 6733.56c.1a.20151157
683FEIT 6733.21c.2.11.20161157
684FEIT 6733.56c.1a.20161157
685FEIT 6733.46c.1a.20151156
686FEIT 6733.39c.11.20151156
687FEIT6733.8c.1a.20161155
688FEIT6733.29c.11.20161155
689FEIT 6733.42c.11.20161155
690FEIT 6733.3c.11.20171155
691FEIT 6733.24c.1a.20161153
692FEIT 6733.11c.1a.20161152
693FEIT 6733.16c.1a.20161152
694FEIT 6733.20c.1a.20161152
695FEIT 6733.3c.1a.20131151
69620151151
697Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r1151
698FEIT 6733.51c.1a.20151150
699Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1150
700Budowa centrum wsi Mleczków- I etap FEIT.271.1.21.20171150
701FEIT 6733.29c.11.20131149
702FEIT 6733.19c.11.20161148
703FEIT 6733.1c.1a.20161147
704FEIT 6733.21c.2.1a.20161147
705FEIT 7670/4/05,20101146
706FEIT 6733.30c.11.20121146
707FEIT 6220.10.1a.2012,20131146
70820141145
709FEIT 6733.19c.1a.20151145
710WI-R.7821.32.1.2016.MK1144
711FEIT 7670/5,11/101143
712FEIT 6733.33c.11.20151143
713FEIT 6733.40c.11.20161142
714Zaprojektuj i wybuduj 2 place zabaw na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.4.20181142
715Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Zakrzew ZP.15.131140
716FEIT 6733.38c.11.20151140
717FEIT 6733.39c.11.20121138
718FEIT 6733.55c.11.20151138
719 Budowa placu zabaw przy PSP w Woli Taczowskiej - zapytanie ofertowe 1137
720FEIT 6733.54c.11.20151137
721FEIT 6733.52c.11.20161137
72220041136
723Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków 1136
724Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno – sportowy wraz z zabudową mieszkalno – usługową – relacji Cerekiew – Milejowice gm Zakrzew ZP/1/111134
725FEIT 6733.57c.1a.20151134
726FEIT 6733.35c.11.20151133
7272013 rok1132
728Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2017r. do 31.10.2018r FEIT 271.1.13.20171132
729FEIT 6220.2.1a.20111130
730FEIT 6733.30c.1a.20161130
731FEIT 6220.4.11.20161130
732FEIT 6733.7c.1a.20171130
733FEIT 6733.10c.1a.20141127
734FEIT 6733.13c.11.20161126
735FEIT 6733.2c.11.20171126
736FEIT 7331/108,1a/101125
737FEIT 6733.13c.1a.20161125
738FEIT 6733.21c.11.20161125
739FEIT 6733.30c.11.20161125
740FEIT6733.49c.11.20161125
741FEIT 6733.19c.11.20171125
742 Wybory samorządowe uzupełniające 20141124
743FEIT 6733.35c.1a.20161124
744FEIT 6733.44c.1a.20161124
74520101123
746Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.25.131122
747FEIT 6733.15c.11.20161122
748Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.8.1.20121121
749FEIT 6733.46c.1a.20161121
750FEIT 6733.23c.1a.20151120
751FEIT 6733.34c.11.20151120
752FEIT 6733.44c.1a.20151119
753FEIT 7670/6,4/101118
754FEIT 6733.56c.2.11.2.2015,20161118
755Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - FEIT 6220.6.10.111117
756Udzielenie kredytu w wysokości 1 402 704,00zł ZP.7.14 1116
757Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomksim Obszarze Funkcjonowania (ROF)" 1115
758FEIT 6733.9c.11.20151115
759FEIT 6733.45c.1a.2015 1115
760FEIT 6220.7.1a.20161115
761Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Projektu pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/18/101114
762Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestyscji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie ZP/7/101113
763FEIT 6220.6.10.20111113
764FEIT 6733.39c.1a.20151113
765FEIT 6733.34c.1a.20161113
766Utworzenie dwóch placów zabaw - Radosna szkoła ZP/17/101111
767Centrum wsi Milejowice – Prace projektowe ZP.15.14 1111
768FEIT 6733.9c.Z.11.20151111
769Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.20151108
770FEIT 6733.30c.11.20151108
771FEIT 6733.4c.11.20171108
772Zakup nowego, średniego samochodu - ratowniczo gaśniczego dla OSP Zakrzew FEIT.271.1.14.2017 1108
773Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/6/101107
774Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do pięciu placówek oświatowych i przygotowanie i dostarczenie kanapek do dwóch placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew ZP/16/101106
775FEIT 6733.15c.1a.20161106
776FEIT 6733.17c.1a.20161106
777FEIT 6733.24c.1a.20131102
778FEIT 6733.45c.11.20161102
779FEIT 6733.41c.11.20151101
780Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1101
781Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000,00 zł FEIT.271.1.30.20171101
782Projekt uchwały - program współpracy na 2014 rok1100
783FEIT 6733.36c.1a.20161100
784Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 1099
785FEIT 6233.6c.2.20171098
786FEIT 6733.21c.1a.20141097
787FEIT 6733.20c.1a.20131096
788FEIT 6733.28c.1a.20161096
789FEIT 6733.45c.1a.20161096
790FEIT 6220.8.4.20121095
791FEIT 6733.25c.11.20161095
792FEIT 6733.38c.1a.20161095
793FEIT 6733.11c.11.20171095
794Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. ZP.26.131094
795Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.20181094
796FEIT 6733.15c.11.20151093
797Świadczenie usług geodezyjnych FEIT 271.2.1.20171089
798Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.27.20171089
799 Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.131088
800Program usuwania azbestu na lata 2011-20321088
801FEIT 6733.42c.11.20151088
802BA.6740.513.2017 - Obwieszczeie Starosty Radomskiego1088
803Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/22/101087
804FEIT 766.1.20131087
805Budowa Domu Ludowego w m. Jaszkowice FEIT.ZP.271.27.2014 1086
806FEIT 6733.8c.1a.20151086
807FEIT 6733.47c.1a.20151086
808Zawiadomienie FEIT 6721.1.20131085
809FEIT 6733.51c.11.20151084
810FEIT 6733.18c.11.20161084
811Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.7.111083
812FEIT 6733.8c.11.20131083
813Rozbudowa Urzędu Gminy – prace projektowe FEIT.271.2.3.20161083
814Udzielenie kredytu w wysokości 2 100 000,00zł ZP.21.14 1082
815FEIT 6733.46c.11.20151082
816Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 ZP.16131081
817FEIT 6733.8c.11.20151081
818Obsługa techniczna Dożynek Powiatowych Taczów 2014 - Zapytanie cenowe 1080
819Obwieszczenie Prezydenta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF"1080
820ŚL-I.6341.35.2015.KZ1080
821Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego1079
822BA.6740.1709.2017 - Decyzja nr 2816.2017 z dnia 19.12.2017r.1079
823FEIT 6733.32c.1a.20121078
824FEIT 6733.50c.1a.20161078
825FEIT 6220.5.1a.20151077
826FEIT 6733.33c.1a.20161077
827FEIT 6733.5c.11.20171077
828FEIT 6733.27c.1a.20161076
829FEIT 6733.57c.1a.20161076
830FEIT 6220.1.1a.20171076
831Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.18.111074
832FEIT 6733.26c.11.20161074
833Wybory samorządowe 20101073
834FEIT 6733.36c.11.20161072
835FEIT 6733.51c.1a.20161072
836Modernizacja zbiornika wodnego w Woli Taczowskiej FEIT.1.271.23.20171072
837Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP211071
838Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.6.1.20121070
839FEIT 6733.53c.11.20161070
840Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/23/101069
841za 2015 rok1066
842FEIT 6220.4.4.20161066
843BGP.6733.1.2017.BC1065
844Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestcyji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/11/101064
845FEIT 6733.31c.1a.20161063
846Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.25.20171063
847Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II Etap ZP.2.111061
848FEIT 6733.4c.11.20161061
849FEIT6733.46c.11.20161061
850FEIT 6733.6c.1a.20171061
851FEIT 6733.20c.11.20161060
852FEIT 6733.52c.1a.20161060
85320121059
854Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków - Natalin ZP.3.121058
855Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.3.10.20151058
856Odbiór odpadów komunalnych ZP.12.11 1056
857Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Natalin FEIT.271.1.3.2015 1056
858Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.17.11 1055
859Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013 ZP.15.121055
860FEIT 6733.21c.1a.20161055
861 Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew” FEIT.271.2.12.20171055
862Budowa wodociągów w m. Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Nagórna, Gulin ZP.19.131054
863WI-R.7820.1.1.20161052
864Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego1051
865FEIT 6220.10.I.2014,20161050
866FEIT6220.8.11.20161048
867Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w ramach projektu pn: Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.4.12 1045
868Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 622.4.10.20151045
869Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy -Muzeum Rycerstwa (Ietap) FEIT.271.1.5.20151044
870FEIT 6733.54c.11.20161042
871Budowa obiektów oświatowo-sportowych w m. Bielicha - roboty rozbiórkowe FEIT271.1.7.151041
872FEIT 6733.55c.11.20161041
873Ogłoszenie - FEIT 6733.18c.1a.111040
874FEIT 6733.14c.11.20171040
875FEIT 6733.25c.1a.20161039
876FEIT 6733.14c.1a.20181039
877Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap FEIT.271.1.3.20191039
878Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewska Wola FEIT.ZP.271.26.20141038
879WOOŚ-II.4210.6.2016.AG.101038
880Zawiadomienie - FEIT 6733.18c.1.111037
881FEIT6220.9.10a.20161037
882Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekiew ( przy ulicy Wapiennej -Radom) - ZP/3/10)1036
883FEIT 6733.51c.20161035
884FEIT 6220.9.11.20161035
885Zawiadomienie o wyniku postepowania1034
886Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych FEIT.ZP.271.25.20141032
887FEIT 6620.5.4.20141031
888FEIT 62220.1.1.a.20181030
889FEIT 6733.21c.1a.20171029
890Budowa Centrum Wsi Dabrówka Nagórna W - II etap ZP.2.13 1028
891Przebudowa dróg gminnych - cześć II ZP.4.14 1028
892FEIT 6733.5c.11.20161028
893Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.16.141026
894Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2016 r. FEIT.ZP.1.22.20151026
895OGŁOSZENIE - FEIT 6733.36c.1a.20121025
896FEIT 6733.35c.11.20171024
897FEIT 6220.3.4.20131022
898FEIT 6220.5.11.2015,20161022
899Projekt Programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na 2016 rok1020
900FEIT 6220.8.1a.20161020
901FEIT 6220.2.1a.20141019
902FEIT 6232.azbest.1.20151019
903Budowa Centrum Wsi Zatopolice ZP.13.131018
904FEIT 6733.9c.Z.2.11.2015,20161018
905FEIT 6733.2c.1a.20171018
906Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie; Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.10.11. 1017
907FEIT 6220.10.4.20121017
908Decyzja Nr 2038.2013 + zawiadomienie1017
909FEIT 6733.29c.1a.20161017
910Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT.271.2.15.20161014
911Przebudowa drogi w miejscowości Bielicha IV etap FEIT.271.1.35.20171014
912Budowa wodociągów w miejscowościach: Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Golędzin , Gulinek , Janiszew, Milejowice, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zdziechów ZP.19.11 1013
9132013 rok1013
914FEIT6220.9.11.20121013
915FEIT 6733.1c.1a.20181013
916Zaproszenie do złożenia oferty na zerwanie podazki, naprawy podłoża oraz położenie posadzki 1012
917OGŁOSZENIE - FEIT 6721.1.1.20131010
918Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.11.141009
919Zawiadomienie - FEIT 6721.1.20131006
920Decyzja nr.13/09 o środowiskowych uwarunkowaniach1005
921FEIT 6220.2.4.20131005
922IV kwaratł 2016 rok 1005
923OŚR.604.1.20131004
924Ogłoszenie1004
925Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie1003
926Remont dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP.3.13 1001
927Decyzja nr 1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach1000
928Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.9.1.20121000
929Decyzja Nr 1/2008 na świadczenie usług - FEIT 766.1.08999
930Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13 998
931Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego na rozpoczęcie kadencji 2014-2018998
932Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice997
933FEIT 6733.1c.11.2016997
934FEIT 6220.2.4.2016997
935FEIT 6733.18c.1a.2017997
936Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 ZP.15.11996
9372013 996
938Budowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew996
939Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT 271.2.2.2017995
940Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.994
941Wywóz nieczystości płynnych -zapytanie ofertowe"994
942Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 994
943FEIT 6733.12c.11.2017994
944Zimowe utrzymanie dróg gminnych , lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.23.11 DUPLIKAT 992
945Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13 992
946FEIT 6733.19c.11.2017990
9472018 rok990
948FEIT 7670/2,11/10989
949FEIT 6220.4.2011987
9502017987
9512019 rok987
952Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Zakrzew ZP.21.11 /DUPLIKAT"986
953FEIT 6733.55c.1a.2016986
954Obwieszczenie Starosty Radomskiego986
955Likwidacja przełomów na drogach Gminy Zakrzew o nawierzchni bitumicznej ZP.9.11984
956FEIT 6733.14c.1a.2017983
957Przebudowa drogi gminnej Milejowice - ulica Brzozowa ZP/4/10982
958Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 7670/10,1/10981
959Prace projektowe budowy dróg FEIT.271.1.9.2018981
960FEIT6733.33c.11.2017980
961 Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha FEIT.ZP.2711.10.2015. 979
962Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2012 r. ZP.25.11978
963Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.37.2017978
964Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.2019978
965Modernizacja zbiornika wodnego Zakrzew Pieńki ZP.14.14977
966FEIT 6220.7.4.2014977
967Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumnetu strategicznego pn. "Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego"977
968Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.5.1.2012976
969FEIT 6733.14c.1a.2016976
970FEIT 6233.2.2012975
971Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.23.14975
972Wykonanie dokumentacji budowlanych przebudowy dróg FEIT.271.2.2.2016975
973FEIT 6733.34c.11.2017975
974Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn: Centrum Wsi Cerekiew - Etap II ZP/8/10974
975Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest974
976Dostawa i montaż siłowni terenowych w ramach Projektów: Utworzenie terenu rekreacujnego w m. Zakrzewska Wola; Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Zakrzew Kolonia FEIT.ZP.271.1.15974
977za 2017 rok974
978Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ZP.14.11973
979IV kwartał 2014 rok973
980FEIT 6220.4.4.11972
981Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.13972
982Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2018971
983Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.8.11969
984Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2017r FEIT.271.1.14.2016969
985FEIT 7670/10,4/08968
986Oświadczenia majątkowe radnych na zakonczenie kadencji968
987FEIT 6733.32c.1a.2017968
988Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno - sportowy wraz z zabudową mieszkalno - usługową relacji Cerekiew - Milejowice gm Zakrzew ZP.11.11967
989FEIT 6220.11.4.2012966
990FEIT 6721.1.1.2017966
991Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.9.2018965
992FEIT 6220.9.4.2014964
9932011 963
994Przebudowa dróg gminnych - cześć I ZP.3.14 963
995FEIT 6733.11c.1a.2017963
996Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019 FEIT.271.1.15.2018963
997FEIT 6220.10.4.2012962
998FEIT 6733.12c.1a.2014962
999WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.13962
1000Wykonanie dokumentacji projektowej-część II Zp.19.14961
1001Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT 271.2.3.2017961
1002Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.19.12" 960
1003FEIT 7670/4,4/10959
1004FEIT 6733.9c.1a.2017959
1005Budowa świetlicy w m – ci Wacyn – prace projektowe FEIT.271.1.23.2018959
1006FEIT 6220.7.4.2012958
1007Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew” FEIT.271.2.5.2018958
1008Opracowanie dwóch oddzielnych dokumentacji technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew, gmina Zakrzew FEIT.271.2.10.2018957
1009FEIT 6220.12.4.2012956
1010 GOPS - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew w 2013/2014r.956
1011Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2018 do 31.10.2020 r. FEIT.271.1.11.2018956
1012Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 ZP/15/10955
1013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZP.21.13 955
1014Zakup Paliwa Samochodowego FEIT 271.2.1.16950
1015Przebudowa dróg gminnych II ZP/10/10949
1016Budowa Centrum Wsi Zakrzew- II etap ZP.10.13949
1017Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 949
1018Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.7.2018949
1019FEIT 6220.3.11.2014948
1020FEIT 6220.2.2013947
1021FEIT 6220.4.4.2013946
1022Zakup energii elektrycznej ZP.6.14 946
1023Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.20.14946
1024BA.6740.292.2018946
1025Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zakrzew ZP.11.13.944
1026Zawiadomienie Starosty Radomskiego944
1027Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł ZP.8.13943
1028FEIT 6733.22c.1a.2017943
1029FEIT 6733.36c.1a.2017941
1030BA.6740.513.2017939
1031Budowa drogi gminnej Milejowice ul. Zielona ZP.14.13 936
1032BGP.6733.1.2017.BC936
1033FEIT 6220.5.10a.2017936
1034Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2013 r.935
1035Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Zakrzew ZP.24.11934
1036Budowa dróg w miejscowościach Bielicha i Jaszowice Kolonia ZP.9.13 934
1037FEIT 6733.20c.1a.2017934
1038FEIT 6733.25c.11.2017934
1039Dostawa sprzętu elektronicznego do Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie933
1040FEIT.6733.22c.11.2017932
1041FEIT 6733.17c.11.2017931
1042WI-R.7820.1.1.2016.IM931
1043FEIT 7670/4,4/05/09/10929
1044Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.13929
1045FEIT 6733.15c.1a.2015929
1046Budowa chodnika w Wacynie przy drodze nr 351319 - 600m, ZP/19/10928
1047Zakup Paliwa samochodowego - Zapytanie o cenę ZP.2.14928
1048FEIT 6733.41c.11.2017928
1049Dowóz Dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015 ZP.18.14927
1050FEIT 6220.2.1a.2017927
1051Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr ewid. 852 w m. Gulin ZP.16.12925
1052Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.13924
1053 FEIT 6733.10c.11.2017924
1054Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.6.13922
10552014 rok922
1056Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Cerekiew FEIT.ZP.271.1.9.2015920
1057FEIT 6733.38c.1a.2017919
1058Budowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna Kolonia918
1059 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukatrek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2015 roku - SO.271.2.5.2015 918
1060FEIT 6733.15c.11.2017918
1061Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie918
1062FEIT 6733.27c.1a.2017917
1063Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2012/2013r ZP.12.12 916
1064Modernizacja Świetlicy Zakrzewska Wola" ZP.13.12 916
1065Modernizacja Świetlicy Zakrzewsjka Wola -wykonanie instalacji ZP.21.12 916
1066FEIT 6220.6.4.2012915
1067Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - FEIT 6220.2.1.2012914
1068Odbiór odpadów komunalnych ZP.24.12 913
1069Budowa dróg na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2015 913
1070 Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.ZP.271.1.20.15 913
1071Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.271.1.29.2017913
1072FEIT 6733.25c.1a.2017912
1073Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew912
1074Zakup paliwa samochodowego - zapytanie o cenę ZP.5.12 911
1075FEIT 6733.14c.1a.2.2017911
1076FEIT 6220.6.11.2012910
1077Przebudowa dróg gminnych ZP/5/10909
1078Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - FEIT 6220.7.1.2012909
1079Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka Nagórna , Dąbrówka Podłężna ZP.22.12 909
1080FEIT 6733.26c.1a.2017909
1081Decyzja nr.15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach908
1082FEIT 6220.3.2011908
1083FEIT 6220.4.2011908
10842016907
1085 Budowa oświetlenia ulicznego ZP.22.14906
1086RSG.6220.1.2018906
1087FEIT 6220.8a.4a.2011,2012905
1088FEIT 6733.6c.11.2017905
1089Zawiadomienie - PZ.II.7322.5.32.2017.MW905
1090Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.1.22.2017905
1091FEIT 6733.26c.11.2017905
1092FEIT 6733.31c.11.2017904
1093Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola, FEIT.271.1.4.2019904
1094za 2013 rok902
1095Wykonanie dokumentacji projektowej ZP.8.16902
1096Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.8.12900
1097FEIT 6220.6.2014900
1098FEIT 6733.32c.11.2017900
1099FEIT 6200.7.10a.2009.2011898
1100Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 FEIT.271.24.2017 898
1101SKO.ZP.142.1928.2017898
1102FEIT 7670/9,1a/10897
1103TR-Z-PP-IV.4701.34.14.KW897
1104FEIT 7670/15,11/09896
1105Decyzja nr.2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach896
1106Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania896
1107FEIT 6733.13c.1a.2018896
1108FEIT 6733.8c.11.2018896
1109BA.6740.1415.2017895
1110 FEIT 6220.3.2012894
1111FEIT 6220.5.10a.2.2017,2018894
1112FEIT 6220.4.4.12893
1113Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska – budowa oświetlenia drogi powiatowej ZP.24.14892
1114Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.16.2015892
1115FEIT 6733.30c.1a.2017892
1116Rozbudowa infrastruktury wod-kan - II etap ZP/14/10891
1117Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II etap ZP.14.12891
1118FEIT 6233.8.2012890
1119Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2015r. 890
1120FEIT 6733.28c.1a.17890
11212020890
1122FEIT 7670/3,4/10889
1123WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.15889
1124GOPS- Kopmleksowa realizacja usług szkoleniowych osób bezrobotnych w Gminie Zakrzew887
1125Zakup sprzętu komputerowego FEIT.271.1.36.2017887
1126Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 2 dróg i budowy parkingu na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.6.2018 887
1127FEIT 7670/1,4/10885
1128FEIT 6220.14.4.2012885
1129Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.17.15885
1130FEIT 6733.24c.11.2017885
1131FEIT 6733.7c.1a.2018885
1132FEIT 6733.2c.2018884
1133FEIT 6220.1.4.2012882
1134FEIT 6733.40c.1a.2017882
1135Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.10.2017 881
1136FEIT 6733.23c.1a.2017881
1137FEIT 6733.9c.1a.2018881
1138FEIT 7670/16,11/09880
1139FEIT 7670/5,4/10880
1140FEIT 6220.8.2012879
1141Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Zakrzew w 2015r. SO.271.2.4.2015 879
1142FEIT 6733.39c.11.2017877
1143 Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków ZP.3.11 876
11442013 rok876
1145FEIT 6220.2.11.2017876
1146Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2018r FEIT.271.1.40.2017876
1147Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.8.2018876
1148FEIT 6220.3.4.2011875
1149Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.16.11874
1150Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.2.2.2015874
1151Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew - LICYTACJA ELEKTRONICZNA874
1152Decyzja nr 6.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach873
1153FEIT 6733.24c.1a.2017873
1154Zakup Paliwa Samochodowego - Zapytanie o cenę 872
1155Zapytanie ofertowe- wykonanie strony internetowej FEIT 271.2.8.15 872
1156FEIT 6733.21c.11.2017871
1157Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT 271.2.29.2017871
1158Świadczenie usług geodezyjnych FEIT.271.2.2.2018871
1159FEIT 6220.1.10a.2.2017,2018871
1160Prowadzenie usług w zakresie badań psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie869
1161FEIT 6220.9.11.2014866
1162FEIT 6220.2.10.2017866
1163FEIT 6733.36c.11.2017866
1164FEIT 6220.5.1a.2017866
1165FEIT 6733.4c.1a.2018866
1166Udzielenie kredytu w wysokości 3 000 000,00zł FEIT.271.1.15.15865
1167FEIT 6733.10c.1a.2017865
1168Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.Zp.271.1.21.15 864
1169FEIT 6220.4.4.2015864
1170WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.19864
1171FEIT 6733.17c.1a.2018864
1172FEIT 6220.7.2011863
1173FEIT 6220.10.4.2014863
1174FEIT 6220.5.2012862
1175FEIT 6733.37c.1a.2017862
1176FEIT 6220.4.4.05.2011859
1177Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.17.2016859
1178FEIT 6733.18c.11.2017859
1179FEIT 6721.1.1.2018859
1180FEIT 6220.2.11.2014858
1181Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.12857
1182Budowa oswietlenia ulicznego ZP.18.13856
1183Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.:Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Zakrzew ZP.2.12 855
1184Budowa studni głębinowej Dąbrówka Nagórna ZP.7.12 855
1185IV kwartał 2010 rok854
1186FEIT 6733.5c.11.2018853
1187II kwartał 2010 rok852
1188Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.10.14852
1189FEIT 6220.5.2011850
1190FEIT 6733.27c.11.2017850
1191Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu850
1192FEIT 6733.23c.11.2017847
1193BA.6740.1990.2017847
1194Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w m. Janiszew w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.24.2018846
1195FEIT 6733.7c.11.2017845
1196Obwieszczenie BA.6740.1414.2017 z dn.26.01.2018845
1197BA.6740.1414.2017844
1198FEIT 6733.39c.1a.2017844
1199FEIT 6733.11c.1a.2018844
1200FEIT 6733.16c.11.2018843
1201FEIT 6733.20c.0.11.2017839
1202FEIT 7670/3,11/10838
1203FEIT 6733.40c.11.2017838
1204Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakrzew FEIT 271.1.21.2018838
1205FEIT 6220.11.2012837
1206Decyzja nr.3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach836
1207FEIT 6220.9.2011836
1208Wykonanie dokumentacji projektowych FEIT.ZP.271.1.8.2015836
1209FEIT 6220.2.1a.2017836
1210FEIT 6733.22c.1a.2018836
1211Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT271.2.15.2016835
1212FEIT 6733.16C.11.2017835
1213Budowa wieży wraz z łącznikiem w m. Taczów w ramach Projektu: Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy - ekspozycja muzealna FEIT.271.1.16.2018 834
1214BA.6740.1414.2017832
1215Udzielenie kredytu w wysokości 593 896,00zł ZP.18.12 830
1216za 2014 rok829
1217FEIT 6220.9.4.2012828
1218FEIT 6733.35c.1a.2017827
1219II kwartał 2011 rok826
1220FEIT.6733.13c.11.2017826
1221 Dostawa i montaż urządzeń kotłowni olejowej FEIT271.2.10.15825
1222FEIT 6733.9c.11.2018825
1223FEIT 6733.13c.11.2018825
1224FEIT 6733.17C.1A.2A.2018825
1225ROŚ.6540.2.2018825
1226Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2011r. ZP/24/10824
1227FEIT 6220.4.2012824
1228Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.ZP.271.1.12.15 824
1229Budowa zbiornika wodnego w m. Jaszowice FEIT.271.1.18.2015 824
1230FEIT 6733.4c.11.2018824
1231FEIT 6733.17c.11.2018824
1232FEIT 6233.4.2012823
1233Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew w sezonie zimowym ZP/25/10822
1234FEIT 6220.2.4.2017822
1235Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.37.2017822
1236FEIT 6220.7.11.2013821
1237FEIT 6733.10c1a.2018821
1238FEIT 6733.19c.1a.2018820
1239Budowa drogi gminnej w m. Nieczatów ZP.10.12,819
1240FEIT 6233.1.2012819
1241FEIT 6733.17c.2017819
1242FEIT 6220.3.10a.2017819
1243FEIT 6733.21c.2.2017,2018819
1244FEIT 6733.43c.1a.2018819
1245Decyzja nr.6.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach817
1246FEIT.6220.2.4.2015817
1247FEIT 6733.12c.11.2018817
1248Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V- roboty uzupełniające FEIT 271.2.32.2017816
1249BA.6740.1972.2017816
1250FEIT 6733.21c.11.2017.2018816
1251Naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.2019816
1252FEIT 6733.12c.1a.2017815
1253FEIT 6220.3.1a.2017814
1254FEIT 6220.1.6.2017,2018812
1255Świadczenie usług geodezyjnych - Zapytanie o cenę 811
1256FEIT 6220.8.4.2014811
1257I kwartał 2016 rok810
1258 FEIT 6220.5.11.2017 810
1259FEIT 6733.8c.1a.2018809
1260FEIT 6220.2.4-11.2018809
1261Decyzja nr.16/09 o środowiskowych uwarunkowaniach807
1262Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulin - prace projektowe807
1263BA.6740.1972.2017807
1264FEIT 7670/7,4/09,10806
1265FEIT 6220.3.11.2017806
1266Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.30.2017806
1267FEIT 6220.1.10a.2017806
1268Decyzja nr 8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 805
1269FEIT 6220.1.2012805
1270IV kwartał 2012 rok802
1271FEIT 6733.30c.11.2017800
1272III kwartał 2014 rok799
1273FEIT 6200.2.1a.2011797
1274FEIT 6733.10c.11.2018797
1275Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew797
1276Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 740 w miejscowości Mleczków - prace projektowe FEIT.271.1.2.19796
1277FEIT 6733.13c.1a.2017793
1278Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 3 dróg z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.7.2018793
1279FEIT 6733.33c.1a.2017792
1280Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.2018791
1281Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków -Natalin ZP.9.12790
1282Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.40.2017789
1283FEIT 6220.3.4.2015785
1284FEIT 6733.6c.1a.2018785
1285Program okreslający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok783
1286FEIT 6733.15c.1a.2018783
1287Budowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.8.2019783
1288FEIT 6233.7.2012782
1289FEIT 6733.34c.1a.2017782
1290FEIT 6733.5c.1a.2018782
1291FEIT 6733.41c.1a.2017780
1292FEIT 7670/7,4/10779
1293Decyzja nr 10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 779
1294FEIT 6733.29c.11.2018779
1295Decyzja nr.17/09 o środowiskowych uwarunkowaniach778
1296 Informacje o wszczęciu postępowania WA.RUZ.421.52.2018.EP z dn.20.02.2018778
1297II kwartał 2015 rok777
1298FEIT 6733.12c.1a.2018777
1299FEIT 6733.11c.1a.2.2018777
1300II kwartał 2012 rok776
1301FEIT 6733.9c.11.2017775
1302 FEIT 6733.29c.1a.2017774
1303FEIT 6220.1.5.2017773
1304FEIT 6733.19c.11.2018773
1305Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł FEIT.271.1.18.18772
1306FEIT 6220.7.2011,2012770
1307Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego na zakończenie kadencji 2010-2014770
1308FEIT 6733.29c.11.2017769
1309FEIT 6733.3c.11.2018769
1310FEIT 7670/2,4/10768
1311Decyzja nr 9.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach768
1312FEIT 6220.7.11.2014767
1313III kwartał 2012 rok766
1314FEIT 6220.5.4.2011764
1315I kwaratał 2017 rok764
1316Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.39.2017763
1317FEIT 6733.11c.11.2018763
1318Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.2020763
1319FEIT 6220.8.2011762
1320FEIT 6733.16C.1A.2017762
1321FEIT 6733.26c.11.2018761
1322Dostawa sprzętu komputerowego 760
1323Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej FEIT 271.2.36.2017760
1324FEIT 6733.28c.1a.2018760
1325ROŚ.6540.2.2018760
1326FEIT 6733.40c.1a.2018760
1327Budowa wodociągów w m. Milejowice, Natalin, Zakrzew, Janiszew ZP.20.12759
1328FEIT 6220.1.11.2017759
1329 Prowadzenie usług w zakresie badań psychologicznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie758
1330FEIT 6733.6c.1a.2018756
1331FEIT 6733.3c.1a.2018755
1332FEIT 6733.20c.1a.2018755
1333III kwartał 2013 rok750
1334FEIT 6200.6.1a.2010.2011749
1335FEIT 6733.2c.1a.2018749
1336Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.11.12748
1337Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.18.2016748
1338FEIT 6233.5.2012745
1339FEIT 6733.21c.11.2018744
1340III kwartał 2016 rok 743
1341Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi Dąbrówka Podłężna - Taczów ZP/9/10742
1342FEIT 6220.9.4.11741
1343FEIT 6733.38c.11.2017741
1344FEIT 6733.30c.1a.2018741
1345EIT 6220.10.2011738
1346FEIT 6733.1c.11.2018734
1347Decyzja nr 3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach732
1348FEIT 6733.22c.1a.2017732
1349II kwartał 2014 rok730
1350IV kwartał 2013 rok729
1351Decyzja - ROŚ.6341.59.2017.ES729
1352FEIT 6733.37c.11.2017729
1353FEIT 6220.5.4.2012726
1354Oświadczenia majątkowe radnych na rozpozęcie kadencji 2018-2023726
1355FEIT 6733.28c.11.2017725
1356FEIT 6733.23c.11.2018725
1357WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.11723
1358Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego722
1359KONKURS na projekt napisu „Dom Ludowy w Milejowicach" 721
1360BA 6740.292.2018718
1361PZ-II.7322.3.110.2017.MSI, WA.RUZ.421.43.2018.RB717
1362FEIT 6220.12.2012716
1363II kwartał 2013 rok 715
1364FEIT 6220.2.1a.2018715
1365FEIT 6733.27c.1a.2018712
1366Informacje bieżące710
1367IV kwartał 2015 rok 707
1368RSG.6220.1.2018705
1369Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.39.2017 704
1370FEIT 6220.2.4a.2018704
1371Przebudowa drogi gminnej nr 351318W w m. Mleczków - Cerekiew -prace projektowe FEIT271.1.14.2019702
1372Kadencja 2018-2023701
1373.Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.7.2019701
1374IV kwartał 2011 rok700
1375SKO.ZP.94.1056.2018700
1376FEIT 6733.15c.11.2018699
1377FEIT 6733.21c.1a.2018697
1378Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok696
1379Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.7.2020 696
1380I kwartał 2011 rok695
1381BA.6740.1414.2017695
1382Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia FEIT.271.1.25.2018692
1383Nabór na wolne kierownicze stanowisko-urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie692
1384FEIT 6733.48c.1a.2018691
1385I kwartał 2014 rok 687
1386Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunlanymi dla Gminy Zakrzew za 2017 rok687
1387FEIT 6733.33c.1a.2018687
1388BA.6740.1415.2017687
1389FEIT 6220.5.1a.2018686
1390WI-II.7821.32.2.2018.EG685
1391I kwartał 2015 rok683
1392FEIT 6233.6.2012682
1393FEIT 6233.3.2012681
1394III kwartał 2011 rok681
1395I kwartał 2013 rok681
1396FEIT 6733.16c.1a.2018680
1397FEIT 6733.26c.1a.2018680
1398BA.6740.1415.2017680
1399II kwaratał 2016 rok 679
1400FEIT 6733.24c.11.2018678
1401Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.677
1402Zapytanie ofertowe- wydruk folderu FEIT271.2.9.15675
1403FEIT 6733.20c.11.2018674
1404Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.14.2018673
1405FEIT 6733.25c.11.2018672
1406FEIT 6220.3.1a.2018671
1407FEIT 6733.45c.1a.2018669
1408FEIT 6733.6c.2.11.2018668
1409RSG.6220.1.2018667
1410Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2014-2018666
1411FEIT 6733.14c.11.2018662
14122020662
1413FEIT 6733.46c.1a.2018660
1414FEIT 6733.25c.1a.2018655
1415I półrocze 2018 rok654
1416WI-II.7821.32.2.2018.EG652
1417FEIT 6733.28c.11.2018650
1418BA.6740.1990.2017649
1419I kwartał 2010 rok647
1420FEIT 6733.23c.1a.2018647
1421FEIT 6733.29c.1a.2018647
1422FEIT.6233.3.2012.W.2018635
1423Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice FEIT.271.1.11.2019635
1424Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice FEIT.271.1.6.2019625
1425FEIT 6733.24c.1a.2018624
1426FEIT 6733.27c.11.2018621
1427FEIT 6733.37c.1a.2018616
1428Remont budynku stacji uzdatniania wody w ZakrzewieFEIT271.1.12.2018 615
1429FEIT 6733.7c.11.2018612
1430I kwartał 2012 rok611
1431III kwartał 2015 rok 611
1432FEIT 6733.39c.1a.2018610
1433FEIT 6733.38c.1a.2018604
1434Progam określający zasady współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok - konsultacje społeczne603
1435FEIT. 6733. 41c . 11. 2018601
1436FEIT 6733.22c.11.2018599
1437FEIT 6733.11c.2.11.2.2018596
1438FEIT 6733.35c.1a.2018595
1439FEIT 6733.49c.1a.2018595
1440WOOŚ-II.420.396.2018.AG593
1441FEIT 6733.36c.11.2018591
1442Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020589
1443III kwartał 2010 rok587
1444FEIT 6733.41c.1a.2018586
1445FEIT 6733.34c.1a.2018585
1446FEIT 6733.42c.11.2018584
1447Budowa oświetlenia na terenie gminy Zakrzew ZP.271.1.10.2020583
1448.Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.17.2019580
1449Raport o stanie gminy579
1450FEIT 6220.4.4a.2018575
1451FEIT 6733.35c.11.2018574
1452FEIT 6220.3.4-11.2018571
1453Komisje Rady Gminy - kadencja 2018-2023570
1454FEIT 6220.3.4a.2018569
1455FEIT 6733.50c.1a.2018569
1456FEIT 6220.3.4.2018568
1457Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie + prace projektowe FEIT.271.1.15.2019567
14582019 rok566
1459563
1460FEIT 6733.37c.11.2018556
1461Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha ZP.271.1.8.2020546
1462Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap” FEIT.271.1.9.2019539
1463FEIT. 6733. 40c . 11. 2018537
1464Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap II ZP.271.1.11.2020537
1465Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Zakrzewska Wola536
1466FEIT 6733.45c.11.2018534
1467Remont sali gimnastycznej przy PSP w Zakrzewie FEIT.271.1.18.2019533
1468FEIT 6220.7.1a.2018530
1469Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Leszka Margasa - na rozpoczęcie kadencji 2018-2023529
1470FEIT 6220.4.1.2018522
1471FEIT. 6733.38c . 11. 2018519
1472FEIT 6733.42c.1a.2018513
1473ROŚ.6540.2.2018511
1474Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego - na zakończenie kadencji 2014-2018507
1475Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.507
1476FEIT. 6733. 43c .11. 2018506
1477Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.2.2019504
1478GKN-II.6821.1b.2018.KD502
1479Dostawa artykułow biurowych do Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.5.2019501
14802019 rok496
1481FEIT 6733.47c.1a.2018490
1482FEIT 6733.34C.1A.2.2018,2019490
1483Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.9.2020 486
1484FEIT 6733.36c.1a.2018479
1485FEIT 6733.44c.1a.2018479
1486479
1487FEIT 6733.46c.11.2018477
1488Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.3.2019477
1489Przebudowa drogi gminnej 351328W w m. Zakrzew - Kolonia FEIT.271.1.12.2019476
1490Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola - Przebudowa zjazdów FEIT.271.1.10.2019475
1491BA.6740.1415.2017468
1492FEIT 6733.30c.11.2018466
14932020462
1494FEIT 6733.33c.11.2018459
14952020 rok440
1496FEIT 62209.1a.2018438
1497WOOŚ-II.420.396.2018.AG.7435
1498FEIT 6733.50c.11.2018433
1499Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2019r.FEIT271.1.26.2018 433
1500WOOŚ-II.420.396.2018.AG.4430
1501FEIT 6220.4.11.2018430
1502FEIT 6733.2c.1a.2019430
1503FEIT 6733.53c1a.2018422
1504Przebudowa drogi gminnej Alei Kasztanowej w miejscowości Milejowice FEIT.271.1.21.2019417
1505FEIT 6220.10.I.10a.2014,2018415
15062018 rok414
1507Przebudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe FEIT.271.1.20.2019414
1508Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020412
1509FEIT 6733.48c.11.2018406
1510FEIT 6220.5.4a.2018406
1511FEIT 6733.6c.1a.2019406
1512FEIT 6220.10.11.2014,2019401
1513III kwartał 2018 rok400
1514Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 FEIT.271.1.19.2019400
1515FEIT 6220.8.1a.2018398
1516SPN-R.7533.72.10.2018.AZ395
1517SPN-R.7533.72.8.2018.AZ395
1518FEIT 6733.49c.11.2018390
1519FEIT 6733.60c.1a.2018389
1520WOOŚ-II.420.396.2018.AG.10389
1521FEIT 6220.9.10.1a.2018388
1522FEIT 6733.54c.11.2018387
1523FEIT 6733.1c.11.2019386
1524FEIT 6733.5c.1a.2019384
1525FEIT 6220.7.1a.2018382
1526FEIT 6733.52c.11.2018381
1527FEIT 6733.59c.11.2018381
1528Uruchomienie komunikacji pasażerskiej na trasie Radom - Zakrzewska Wola" FEIT.271.2.8.2019381
1529FEIT 6733.7c.11.2019378
1530za 2018 rok377
1531Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.24.18376
1532FEIT 6733.3c.1a.2019375
1533FEIT 6733.10c.11.2019374
1534Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł FEIT.271.1.13.2019371
1535WA.ZUZ.4.421.94.2018.2019.MG - obwieszczenie368
1536WA.ruz.421.230.2018.RB367
1537FEIT 6220.4.4.11.2018366
1538FEIT 6733.47c.11.2018364
1539za 2018 rok364
1540Dostawa środków czystości do Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.7.2019 362
1541Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020361
1542FEIT 6733.39c.11.2018360
15432018360
1544Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wacyn ul. Kamienna FEIT.271.2.20.2019 356
1545Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew FEIT.271.1.22.2019356
1546FEIT 6733.51c.1a.2018352
1547FEIT 6220.7.10.2018,2019352
1548FEIT 6733.10c.1a.2019351
1549FEIT 6733.52c.1a.2018346
1550FEIT 6733.55c.1a.2018346
1551FEIT 6733.17c.1a.2019343
1552FEIT 6220.8.1a.2018342
1553Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.15.2020342
1554FEIT 6733.16c.1a.2019341
1555Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica ZP.271.1.6.2020341
1556Opinie RIO340
1557FEIT 6733.24c.1a.2019340
1558FEIT6733.25c.11.2019339
1559Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2020 roku ZP.271.2.1.2020 339
1560Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 3507W-Nieczatów FEIT.271.2.6.2019338
1561Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrówka Podłężna FEIT.271.2.19.2019338
1562FEIT 6733.58c.1a.2018337
1563FEIT 6733.58c..11.2018337
1564FEIT 6733.59c.1a.2018336
1565FEIT 6733.25c.1a.2019334
1566FEIT 6220.8.11.2017.2019334
1567Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew332
15682019331
1569Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice FEIT.271.1.25.2019331
1570FEIT 6733.44c.11.2018330
1571FEIT 6733.55c.11.2019329
1572FEIT 6733.15c.11.2019329
1573FEIT 6733.22c.1a.2019329
1574FEIT 6220.5.10a.2018325
1575FEIT 6733.21c.1a.2019324
1576Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.22.2019323
1577 Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.22.2018 322
1578 Zawiadomienie o czynnościach wzonienia znaków granicznych w m. Gustaów dz. 467 i 586321
1579FEIT 6733.20c.1a.2019321
1580Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.26.2018320
1581BA.6740.537.2019320
1582 Usunięcie kolizji energetycznej przy drodze wojewódzkiej nr 740 i w m. Janiszew FEIT.271.2.10.2019320
1583SKO.ZP.57.541.2019319
1584Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.12.2020319
1585FEIT 6733.16c.11.2019318
1586Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mleczkowie FEIT.271.2.16.2019318
1587FEIT 6220.3.I.2018317
1588FEIT 6220.9.10A.2018317
1589FEIT 6733.4c.1a.2019316
1590FEIT 6733.2c.11.2019316
1591Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.25.2018315
1592FEIT 6733.34c.11.2018315
1593FEIT 6733.26c.11.2019314
1594WA.RUZ.421.230.2018.RB313
1595Informacja o wyniku naboru312
1596FEIT 6733.16c.1a.2019312
1597FEIT 6733.6c.11.2019312
1598FEIT 6733.9c.11.2019312
1599 FEIT 6733.61.2c.1a.2018,2019 311
1600WA.RUZ.421.230.2018.RB310
1601WI-II.7820.2.21.2018.AW310
1602FEIT 6733.13c.1a.2019310
1603FEIT 6733.61c.1a.2018309
1604FEIT 6733.23c.1a.2019307
1605 Usunięcie kolizji energetycznej przy drodze wojewódzkiej nr 740 i w m. Janiszew FEIT.271.2.11.2019 306
1606FEIT 6733.15c.1a.2019305
1607Dostawa, montaż, naprawa, wymiana oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2019 roku FEIT.271.2.12.2019305
1608Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia FEIT.271.1.16.2019305
1609SKO.ŚU.4-29.50,653-677.2019303
1610FEIT 6733.8c.1a.2019302
1611Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 ZP.271.1.13.2020302
1612Budowa placu zabaw w miejscowości Golędzin FEIT.271.18.2019301
1613FEIT 6220.5.11.2018300
1614FEIT 6220.8.10.2018,2019299
1615FEIT 6733.60c.11.2018297
1616FEIT 6733.57C.11.2018297
1617FEIT 6733.3c.11.2019297
1618FEIT 6733.4c.11.2019297
1619FEIT 6733.61c.2.11.2018,2019297
1620FEIT 6733.26c.1a.2019295
1621FEIT 6733.12c.1a.2019293
1622WI-II.7820.2.21.2018.AW293
1623FEIT 6733.9c.1a.2019292
1624Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Zakrzew za 2018 rok292
1625GKN-III.6821.2.2019290
1626Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.13.2019290
1627FEIT6733.19c.11.2019287
1628Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.4.2019286
1629FEIT 6733.54c.1a.2018282
1630SPN-R.7533.72.11.2018.AZ282
1631FEIT 6733.1c.1a.2019280
1632FEIT 6733.8c.11.2019280
1633FEIT 6733.12c.11.2019279
1634FEIT 6733.14c.11.2019277
1635FEIT 6733.18c.11.2018277
1636OSP Gulin –prace projektowe FEIT.271.2.14.2019277
1637FEIT.6220.7.4a.2018.2019276
1638FEIT 6733.11c.11.2019276
1639FEIT.6220.8.10a.2018.2019274
1640WOOŚ-II.420.396.2018.AG.12273
1641FEIT 6220.2.5.2018,2019271
1642FEIT 6733.14c.1a.2019270
1643FEIT 6220.10.I.12.2014.2019269
1644FEIT 6733.11c.1a.2019269
1645FEIT 6733.7c.1a.2019268
1646FEIT 6733.19c.1a.2019267
1647SKO.ZP.101.878.20189267
1648BA.6740.657.2019262
1649Budowa siłowni plenerowej na działce nr 75/2 obręb Mleczków, w miejscowości Mleczków, Gmina Zakrzew FEIT.271.2.17.2019261
1650FEIT 6733.57c.1a.2018260
1651FEIT 6733.5c.11.2019260
1652FEIT 6733.51c.11.2018259
1653BILANSE258
1654FEIT 6220.9.11.2018257
1655FEIT 6220.7.11.2017.2019257
1656BA.6740.80.2019253
1657FEIT 6733.13.c.11.2019252
1658Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2020r. FEIT.271.1.24.2019r.251
1659Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Jaszowice w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj.mazowieckie250
1660GKN-III.6821.2.2019249
1661FEIT6733.20c.11.2019248
1662FEIT 6733.18c.2.2019243
1663FEIT 6733.44c.1a.2019242
1664Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.23.2019240
1665Obwieszczenie FEIT 6733.36c.11.2019239
1666Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020238
1667BA.6740.538.2019237
1668Obwieszczenie SKO.SU.79.1398.2019 SKO.SU.80.1399.2019237
1669Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.21.2019235
1670FEIT 6733.61c.11.2018233
1671GKN-III.6821.1.2019232
1672FEIT 6733.18c.1a.2019232
1673FEIT6733.24c.11.2019231
1674FEIT 6733.28c.1a.2019231
1675FEIT 6733.27c.1a.2019229
1676WA.ZUZ.4.421.5.54.2019.AB229
1677FEIT 6220.6.1a.2019229
1678Usunięcie kolizji wodociągowej przy drodze wojewódzkiej nr 740 w m. Milejowice FEIT.271.2.25.2019228
1679BA.6740.657.2019228
1680Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.26.2019228
1681Ar II.6743.249.2019.UM227
1682FEIT 6733.35C.Z.11.2019227
1683FEIT 6733.35c.1a.2.2019226
1684SKO.ZP.164.1374.2019225
1685SKO.ŚU.4-29.650,653-677.2019224
1686III kwartał 2018 rok 224
1687IV kwartał 2018 rok 224
1688WA.ZUZ.4.421.3.94.2018.2019.MG224
1689FEIT 6733.22c.11.2019223
1690Obwieszczenie WA.ZUZ.4.421.3.82.2019.MG z dnia 20.08.2019 r.219
1691Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT.271.2.27.2019218
1692Obwieszczenie FEIT 6733.34c.11.2019217
1693FEIT 6733.39c.1a.2019215
1694BA.6740.537.2019214
1695FEIT 6733.38c11.2019214
1696WA.ZUZ.4.421.3.82.2019.MG212
1697WA.ZUZ.4.421.5.54.2019.AB211
1698FEIT 6733.32c.10.2018,2019211
1699FEIT 6733.52c.1a.2019211
1700FEIT 6733.35c.1a.2019210
1701I kwartał 2019 rok 208
1702WIR.6220.2.2019.KG208
1703FEIT 6733.60c.1a.2019207
17042020 rok207
1705FEIT 6733.41c.11a.2019206
1706FEIT 6733.32c.1a.2019205
1707Obwieszczenie FEIT 6733.37c.1a.2019204
1708Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.28.2019203
1709FEIT 6220.5.1a.2019203
1710FEIT 6733.52c.11a.2019203
1711za 2019 rok203
1712Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie202
1713FEIT 6733.59c.1a.2019202
1714FEIT 6733.36c.1a.2019201
1715Przegląd instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznych w Zakrzewie ZP.271.2.11.2020 201
1716FEIT 6220.2.4a.2019200
1717FEIT 6733.61c.2.11.2018.2019199
1718SKO.ŚU.60-66.1360-1366.2019199
1719FEIT 6733.64c.1a.2019199
1720FEIT6733.21C.11.2019198
1721FEIT 6733.54c.1a.2019198
1722FEIT 6733.58c.1a.2019197
1723FEIT 6733.28c.11.2019196
1724FEIT 6220.2.1a.2019196
1725FEIT 6733.44c.11a.2019196
1726FEIT 6733.47c.11a.2019196
1727FEIT 6733.21c.10.2018,2019195
1728II kwartał 2017 rok 194
1729WIR.6220.2.2019.KG194
1730FEIT 6733.63c.1a.2019194
1731FEIT 6733.60c.11a.2019194
1732FEIT 6733.30c.1a.2019193
1733FEIT 6733.55c.1a.2019193
1734FEIT 6733.58c.11a.2019193
1735FEIT 6733.23c.11.2019192
1736FEIT 6220.1.1a.2019192
1737Obwieszczenie FEIT 6733.30c.11.2019 191
1738FEIT 6733.59c.11a.2019191
1739FEIT 6220.4.1a.2019190
1740Obwieszczenie FEIT 6733.32c.11.2019 190
1741FEIT 6721.1.14.2017,2019190
1742IV kwartał 2017 rok 189
1743FEIT 6733.34c.1a.2019189
1744FEIT 6733.53C.11.2019189
1745FEIT 6733.40c.11a.2019188
1746Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.31.2019188
1747FEIT 6733.57c.1a.2019187
1748FEIT 6733.37c.11.2019186
1749FEIT 673.56c.11a.2019186
1750I kwartał 2018 rok 185
1751FEIT 6733.29c.1a.2019185
1752FEIT 6733.27c.11.2019185
1753 Obwieszczenie FEIT BA.6740.80.2019 185
1754Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.29.2019185
1755 WIR.6220.2.2019.KG184
1756 Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego184
1757FEIT 6733.56c.1a.2019183
1758FEIT 6733.52c.11.2019183
1759FEIT 6733.29c.11.2019182
1760FEIT 6733.42c.1a.2019182
1761FEIT 6733.55c.11a.2019182
1762FEIT 6733.38c.1a.2019181
1763Rozbudowa drogi powiatowej nr 3503 Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom wraz z budową ścieżki rowerowej 180
1764Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów działki: 302 – o powierzchni 0,0800 ha180
1765Odbiór i utylizacje folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu BIG BIG pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Zakrzew180
1766FEIT6733.17c.11.2019179
1767WI-II.7820.2.21.2018.AW179
1768FEIT 6733.63c.1a.2019179
1769FEIT 6220.4.10a.2019179
17702018 rok178
1771FEIT 6733.21c.4.11a.2017,2019178
1772SKO.ŚU.60-66.1360-1366.2019177
1773FEIT 6733.32c.11a.2018,2019177
1774Program określający zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - konsultacje społeczne176
1775FEIT 6733.39c.11a.2019176
1776FEIT 6733.53c.1a.2019176
1777II kwartał 2018 rok 175
1778FEIT 6733.54c.11a.2019175
1779Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie: Zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów174
1780Obwieszczenie FEIT 6733.31c.11.2019 173
1781FEIT 6733.43c.1a.2019173
1782FEIT 6220.2.10.2019173
1783BA.6740.2074.2019173
1784FEIT 6733.32c.1a.2018,2019172
1785 Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 200/2 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 171
1786FEIT 6733.47c.1a.2019171
1787FEIT 6733.49c.1a.2019171
1788III kwartał 2017 rok170
1789Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT.271.2.33.2019170
1790BA.6740.2074.2019168
1791FEIT 6733.57c.11a.2019168
1792FEIT 6733.21c.1a.2017,2019167
1793FEIT 6733.46c.1a.2019167
1794FEIT 6733.50c.1a.2019167
1795FEIT 6733.46c.11a.2019167
1796BA.6740.2075.2019166
1797FEIT 6733.35c.11.2019166
1798WA.ZUZ.4.421.3.76.2019.AB166
1799FEIT 6733.51c.11a.2019166
1800FEIT 6733.31c.1a.2019165
1801BA.6740.2075.2019165
1802FEIT 6733.42c.11a.2019164
1803WA.ZUZ.4.421.3.135.2019.AB164
1804FEIT 6733.40c.1a.2019163
1805FEIT 6733.61c.1a.2019162
1806FEIT 6733.62c.1a.2019161
1807FEIT 6733.51c.1a.2019160
1808WA.ZUZ.4.421.5.72.2019.AK160
1809FEIT 6733.49c.11.2019160
1810FEIT 6220.2.11.2019160
1811Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1,518 w miejscowości Milejowice156
1812Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu w miejscowości Cerekiew na działkach 68/18, 68/47156
1813FEIT 6733.48c.11a.2019153
1814FEIT 6733.43c.11a.2019151
1815BA.6740.657.2019150
1816FEIT 6220.4.11.2019149
1817FEIT 6733.45c.1a.2019148
1818FEIT 6721.1.14a.2017.2019148
1819Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu sie z uzgodnieniami i zakończeniu postepowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Cerekiew na dziłkach 49/11, 49/28, 153/2, 154/2148
1820Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku145
1821FEIT 6733.48c.1a.2019144
1822Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie budowy odcinka gazociągu na działkach nr 263/1, 313/3, 312/8, 312/14, 312/10 w Janiszewie 143
1823SKO.ZP.281.2071.2019142
1824FEIT 6733.66c.1a.2019141
1825FEIT 6733.45c.11a.2019138
1826Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew138
1827Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Mleczków138
1828Informacja o zasadach wydobycia piasku, żwirku z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osoby fizycznej136
1829FEIT 6733.41c.1a.2019135
1830FEIT 6733.50c.11.2019130
1831Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w Bielisze130
1832Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” ZP.271.1.18.2020 129
1833Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w Janiszewie126
1834Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 351318W w miejscowości Mleczków 125
18352020 rok122
1836Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 89/1 w miejscowości Wacyn122
1837 Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku118
1838Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowa kanalizacji światłowodowej116
1839FEIT 6733.65c.1a.2019115
1840Obwieszczeniew sprawie budowy sieci gazociągu na działkach 176, 470/5, 470/6 w Bielisze113
1841 Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest" ZP.271.2.12.2020 112
1842Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka zaworową na działce 43/25 w Cerekwi Kolonia 111
1843Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi gminnej Nr 351318 W relacji Mleczków - Cerekiew110
1844Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w Bielisze108
1845Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.16c.11a.2020 w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Cerekiew na terenie gminy Zakrzew105
1846Obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania - kopalnia spółka ONYX 104
1847Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 390 w miejscowości Cerekiew103
1848Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 ZP.271.1.17.2020103
1849Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach 119, 113/1, 109/1, 339/1, 337/1, 335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej102
1850Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 256 w miejscowości Milejowice 101
1851Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazociągu na działkach nr 255/2, 256, 304, 378 w miejscowości Milejowice101
1852Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia uliczego drogi wewnętrznej na części działek 285,560,213/9 obręb 0017 Milejowice101
1853Obiweszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Zakrzew, Zakrzew Kolonia, Natalin, Podlesie Mleczkowskie, Mleczków, Zdziechów, Milejowice101
1854Obwieszczenie w sprawie budowy przyłącza kablowego SN i nN oraz Stacji Transformatorowej SN/nN dla zasilania zakładu produkcyjnego na działce nr 167/14 w Mleczkowie 98
1855Ogłoszenie na realizacje zadania publicznego92
1856Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w miejscowości Milejowice 91
1857Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.19c.11a.2020 w sprawie przyłącza SN/nN w Miejscowości Mleczków91
1858Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 74090
1859Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 228/1, 262, 435/5 w miejscowości Janiszew 88
1860Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1, 518 w miejscowości Milejowice 88
1861Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wodociąg Cerekiew IGK 6733.21c.1a.202088
1862Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 89/1 w miejscowości Wacyn 87
1863Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 57/22, 57/5, 57/12, 57/20 w miejscowości Cerekiew 86
1864Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w miejscowości Cerekiew 85
1865Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 362/3 w miejscowości Cerekiew 85
1866Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 170/4, 48, 30/6 w miejscowości Janiszew84
1867Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w miejscowości Janiszew 83
1868Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego83
1869Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew 80
1870Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 26/13, 141/2, 43/5 w Cerekwi Kolonii79
1871202078
1872Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazwoej telefonii komórkowej w Dąbrówce Nagórnej77
1873Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w obrębie części działek w meiscjowości Cerekiew75
1874Zawiadomienuie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji71
1875 Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar geodezyjny 0022 Jaszowice70
1876 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w obrębie części działek nr 367,401/1,365/1 w miejscowości Milejowice 68
1877Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno67
1878Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 r. ZP.271.1.16.202067
1879Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w obrębie części działki nr 408/9 w miejscowości Milejowice66
1880Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w miejscowości Janiszew 65
1881Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci kablowej ŚN w miejscowości Cerekiew64
1882 Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek obręb 0014 Janiszew 64
1883Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Janiszew62
1884Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew62
1885I kwartał 2020 rok62
18862019 rok60
1887IV kwartał 2019 rok60
1888Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew59
1889Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Milejowice59
1890Obwieszczenie w sprawie robudowy oświtlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m-ci Milejowice58
1891Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacja kablowa w ramach przebudowy i rozbudowy linii SN POTKANÓW-JEDLIŃSK-RE RADOM 57
1892Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości55
1893Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 55
1894II kwartał 2019 rok 55
1895III kwartał 2019 rok54
1896za 2019 rok54
1897Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania - rozbudowa drogi gminnej Nr 351319W stanowiącej ul. Traktorzystów i ul. Szafirową w miejscowości Wacyn52
1898 Obwieszczenie w sprawie budowy sici gazowej w m-ci Zdziechów51
1899Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci gazowej w m-ci Zdziechów51
1900Obwieszczenie w sprawie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża "Dąbrówka Podłężna III" w miejsocwości Kolonia Piaski50
1901Budowa sieci elektroenergetycznej NN z projektowaną lokalizacją na terenie Gminy Zakrzew47
1902Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew46
1903Uchylenie zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew z dnia 30 marca 2020 r. 45
1904Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.523/745
1905Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu45
1906Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0018 w miejscowości Cerekiew nr ew.424/744
1907Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0014 w miejscowości Janiszew nr ew.325/143
1908Zawiadomienie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania odnośnie rozbudowy drogi gminnej Nr 351319 W w miejscowości Wacyn43
1909Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.560, 20140
1910Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych36
1911Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi gminnej nr 351318W Mleczków-Cerekiew35
1912Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Mleczków obręb 0037, Zdziechów obręb 001031
1913Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Milejowice obręb 0017, Zdziechów obręb 001029
1914Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew 19/229
1915Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 151/1628
1916Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Cerekiew nr ew. 424/7 28
1917Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew 89/127
1918Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ne ew. 385/2 położonej w obrębie gruntów 0014 Janiszew 27
1919Decyzja środowiskowa IGK 6220.1.10a.2.2019.2020 z dnia 9.07.2020 r.27
1920 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar geodezyjny 0022 Jaszowice ETAP I25
1921Obwieszczenie przebudowa drogi gminnej NR 351319 W w miejscowości Wacyn 23
1922Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew nr ew. 43/5 23
1923Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 523/7 23
1924Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym23
1925Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 560,201 22
1926Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Zakrzew22
1927Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 409/1421
1928Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew. 165/6, 165/26 21
1929Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew nr ew. 325/1 20
1930Obwieszczenie o rozbudowie budynku szatni sportowej na potrzeby stadionu sportowego w obrebie części działki Obręb 0040 TACZÓW w miejscowości TACZÓW nr ew. 320/1320
1931Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha 19
1932Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew17
1933Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltanicznej w m. Cerekiew16
1934Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew 11
1935Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 89/1 w miejscowości Wacyn obręb 0016 Wacyn11
1936Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na wykonanie gazu w m. Cerekiew na wniosek Starosty Powiatu radomskiego GKN-II.6821.47.2020.JL z dnia 07.08.2020 r.8