L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi41763
2201626397
3201725013
4201823696
52016 Rok23110
62017 Rok20495
7201919803
8202019733
92018 Rok17622
102019 Rok17043
11Nabór na wolne stanowiska urzędnicze16233
12Zamówienia poniżej 30tysięcy euro10726
13Ogłoszenia różne9267
1420158565
15Sesje Rady Gminy - Protokoły8419
162015rok8319
17Obwieszczenia8217
18Uchwały Rady7559
19Oświadczenia majątkowe7196
20Urząd Gminy6656
212020 Rok6398
22Zarządzenia Wójta6213
23Dane5698
24Podatki i opłaty5628
25Zagospodarowanie przestrzenne5100
26Jednostki pomocnicze4957
27Gmina4910
28Projekt porządku obrad sesji4734
29Rada4641
30Pracownicy Urzędu Gminy4508
31Wybory4342
32Postanowienia4140
3320174136
34Wójt3834
3520123662
36Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach3540
37Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody3509
38Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych3433
39SPRAWOZDANIA3403
40Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.9.20173301
41Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe ZP.271.1.14.20203194
4220163170
4320173133
44Radni3106
45Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -pełnomocnik Wójta Gminy ds.rozwiązywania problemów alkoholowych3100
46Wyszukiwarka3054
47Komisje Rady2971
48Szkoły2963
49Wybory samorządowe - 2018 r.2963
50Udostępnianie informacji publicznej2906
5120182874
52Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji2709
53Sesje Rady Gminy - nagrania2700
54Statut Gminy2649
5520162595
56Ogłoszenie o wykazie sprzedaży nieruchomości w miesjcowości Milejowice2560
57Rejestr instytucji kultury2531
5820172530
5920112487
6020182482
61Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-20272466
62Mienie gminy2430
6320152400
64Konkurs na stanowisko urzędnicze podinspektora ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego2390
65Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2383
66Instrukcja obsługi2361
672016 rok2354
6820142350
6920112296
70Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent2270
7120162242
7220032240
73Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20182236
74Redakcja Biuletynu2227
7520152219
762010 2217
77Nabór na wolne stanowisko pracy-podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych w GOPS2169
7820142166
79Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - samodzileny referent2131
80Budowę obiektów oświatowo –sportowych w m. Bielicha FEIT.ZP.271.1.4.2015 2129
8120182126
82Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20172114
83Oświadczenie majątkowe radnych na ropoczęcie kadencji 2014-20182111
84Wybory samorządowe 2014 r.2107
85Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej 2070
86Gminna Biblioteka Publiczna2040
87Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew FEIT.271.1.1.20162010
88Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - Muzeum Rycerstwa II etap wieża FEIT271.1.12.20161999
8920191997
9020131974
9120141970
922016 rok1967
93Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - podinspektor"1956
94Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowści Bielicha FEIT.271.1.8.2018 1951
95Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej"1933
9620131913
97Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha - dostawa sprzętu komputerowego FEIT.271.1.20.20171908
98Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zakrzew ZP.17.141890
99Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej1846
10020191845
10120081839
10220101838
103Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu1801
10420091801
10520131788
1062017 rok1777
10720071766
108Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy.1756
1092014 rok1733
11020121731
111Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha – dostawa mebli FEIT271.1.10.20171731
112FEIT 7670/3,6/101729
11320041719
11420091717
115FEIT 6733.27c.1a.20141711
11620061706
117Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.3.2018 1706
11820101699
119FEIT 7670/10,1a/101699
120FEIT 6733.37c.11.20151687
121Budowa drogi gminnej Jaszowice –Zakrzew Kolonia FEIT271.1.2.20171687
122FEIT 6220.5.1a.20131682
123Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew FEIT.271.1.33.20171675
124Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1674
12520051669
126 Budowa Domu Ludowego w m-ci Milejowice FEIT.271.1.34.20171658
127Regulamin1655
128Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji1641
12920191638
130OŚR.604.1.20131622
131FEIT 6733.26c.1a.20131611
132EIT 6733.28c.1a.20121607
133FEIT 7670/13,11/091596
134FEIT 6733.29c.1a.20121593
135FEIT 6733.43c.1a.20121591
136FEIT 6733.28c.1a.20131590
137Modernizacja budynku OSP Zakrzew FEIT271.1.9.2016 1586
138FEIT 6220.5.20131585
139Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowice FEIT271.1.4.20171585
140FEIT 6220.10.1a.20121582
141Budowa obiektów oświatowo - sportowych w m. Bielicha – boiska FEIT.271.1.15.20171578
142FEIT 6733.3c.11.20141577
143Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zakrzew w ramach Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” FEIT.271.1.12.20171575
144Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - "Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha"1575
145FEIT 6232.azbest.5a,6.20141573
146FEIT 6733.36c.11.20121572
147FEIT 6733.3c.11.20131570
148Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Cerekwi – prace projektowe FEIT.271.1.20.20181568
149FEIT 6733.38c.11.20141566
150Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy w wymiarze 1/2 etatu.1565
151FEIT 6220.10.1a.20111561
152FEIT 6220.1.1.a.20141559
153FEIT 6733.38c.11.20121557
154FEIT 6733.9c.1a.20141557
155FEIT 6220.12.1a.20121556
156FEIT 6220.4.1a.20131556
157Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.131555
158FEIT 6733.7c.1a.20131552
159FEIT 6733.19c.12.20131550
160FEIT 6721.1.20121549
161FEIT 6733.9c.20131547
162FEIT 6733.17c.11.20131545
163Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 1541
164FEIT 6220.5.1a.20121538
165FEIT 6733.35c.1a.20141538
166FEIT 6733.11c.Z.11.2.20151534
16720121531
168Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.1.271.16.20171528
169FEIT 6733.28c.1a.2.20131526
170FEIT 6220.6.1a.111525
171Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Przez wiedze na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew ZP.1.141525
172FEIT 6733.26c.1a.20141525
173FEIT6220.10.16.2014,20161525
174FEIT 6733.5c.11.20141523
175Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1523
176FEIT 6220.4.20131521
177FEIT 6733.6c.11.20151521
178OŚR.III.6220.18.2013.DK1520
179FEIT 7670/5,1a/101519
180FEIT 7670/17,11/09,101518
181FEIT 6733.7c.11.20141516
182FEIT7670/6, 1a/101514
183FEIT 6220.3.1a.20141514
184FEIT 6733.31c.11.20121512
185OŚR.III.6220.18.2013.DK1511
186FEIT 6220.6.1a.20121510
187FEIT 6220.8.1a.20111509
188FEIT 6733.12c.11.20131508
189FEIT.6733.13c.11.20131508
190Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00zł FEIT.ZP.271.1.10.20161508
191FEIT 6220.3.1a.20131507
192FEIT 6733.32c.1a.20141507
193 Budowa Domu Ludowego w miejscowości Gulinek II etap FEIT.271.1.2.20181507
194Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Taczów w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.11.20171506
195Budowa siedmiu odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.20161504
196Budowa parkingu w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.6.20171503
197FEIT 6733.27c.1a.20151500
198FEIT 6220.8.1a.20121498
199Rozbudowa kanalizacji i wodociągów w Gminie Zakrzew FEIT.ZP.271.1.6.20161498
200FEIT 6220.5.1a.2,20131496
201FEIT 6733.41c.1a.20141496
202FEIT 6733.1c.1a.20131494
203OŚR.III.6220.18.2013.DK1493
204FEIT 6733.3c.1a.20141493
205Obwieszczenie FEIT 7670/7,1a/101492
206FEIT 6733.28c.11.131490
207FEIT 6733.10c.1a.20131488
20820081487
209FEIT 6733.6c.1a.2.20131487
210FEIT 6733.1c.11.20141487
211FEIT 6220.6.10a20121485
212 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej FEIT 621.1.20131485
213FEIT 6220.3.1a.20121484
214FEIT 6733.25c.1a.20141484
215FEIT6733.48c.11.20161484
216FEIT 6220.9.1a.20141483
217FEIT 6733.35c.11.20141483
218FEIT 6733.5c.1a.20151483
219Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1482
220FEIT 6733.15c.11.20121482
221FEIT 6220.4.10a.2.20121481
222FEIT 6733.35c.1a.20121480
223FEIT 6733.4c.11.20141480
224FEIT 6733.33c.1a.20141480
225FEIT 6733.42c.11.20141480
226Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.4.1.20121479
227FEIT 6220.1.10a.20111478
228FEIT 6220.5.1a.20111478
229FEIT 6220.2.10.20131478
230FEIT 6733.27c.Z.1a.2013.20141477
231FEIT 6733.27c.11.20141476
232FEIT 6220.9.10a.20121475
233FEIT 6733.27c.2.11.20131475
234FEIT 6733.19c.11.20141474
235Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.5.20181474
236FEIT 6733.6c.11.20131473
237Sprawozdania finansowe1473
238FEIT 6733.10c.11.20141472
239FEIT 6220.3.1a.20161471
240FEIT 6733.31c.1a.20121470
241FEIT 6220.10.20121469
242FEIT 6733.22c.11.20141468
243FEIT 6733.16c.11.20151468
244FEIT 6733.18c.1a.20131467
245FEIT 6733.23c.1a.2.20131467
246FEIT 6733.36c.11.20151467
247FEIT 6733.12c.1a.20131466
248FEIT 6733.10c.1a.Z.20151465
24920031464
250FEIT 7670/4,10a/101461
251FEIT 6220.3.1a.111461
252FEIT 6733.8c.1a.20141461
253FEIT 6733.28c.11.20161461
254FEIT 6220.3.11.20161461
255FEIT 6733.14c.1a.20131460
256FEIT 6220.3.1a.20151459
257FEIT 6220.7.10.20121457
258Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bielicha na dz nr 541, 422 FEIT.271.1.3.2016 1457
259FEIT 6220.2.1a.20121456
260FEIT.6733.18c.11.20131456
261FEIT 7670/4,1a/101453
262FEIT 6733.12c.2.1a.20131453
263FEIT 6733.2c.11.20131453
264Centrum Wsi Dąbrówka Podłężna – I etap – Odbudowa zbiornika wodnego FEIT271.1.8.20161453
265FEIT 6733.35c.11.20121451
266FEIT 6220.12.10.20121450
267FEIT 6733.48c.1a.20151450
268PŚ-ZD-I.7322.5.19.20151449
269FEIT 6220.14.1a.20121447
270Obwieszczenie RSG.6220.6.20111447
271FEIT 7670/5,10a/20101446
272FEIT 6721.1.20131445
273FEIT 6220.9.1a.20121444
274FEIT 6733.21c.11.20141444
275FEIT 6220.7.1a.20121443
276FEIT 6733.12c.11.20121443
277FEIT.6733.27c.Z.2a.2013.20141443
278FEIT 6733.9c.1a.20161443
279FEIT 6733.57c.11.20161443
280Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Taczów FEIT.271.1.3.20171442
281FEIT 6220.5.10.20141441
282FEIT 6220.1.1a.20151441
283FEIT 6733.12c.3.11.20131440
284FEIT 6733.3c.1a.20151439
285Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1439
286FEIT 6733.21c.1a.20151438
287FEIT 6220.5.1a.20141437
288FEIT 6733.6c.1a.20151437
289FEIT6220.1.1a.20161436
29020111435
291FEIT 6733.15c.11.20141434
292Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.20161434
293FEIT 6733.42c.11.20121433
294FEIT 6721.1.20131433
295Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.4.20181433
296FEIT 6220.4.1a.20111432
297FEIT 6220.2.1a.20121432
298FEIT 6733.1c.11.20131430
299FEIT 6733.10c.11.20131430
300FEIT 6220.5.11.20141430
301FEIT 6733.33c.11.20161430
302FEIT 6220.3.11.20131429
303FEIT 6220.10.2.2014.20151429
304FEIT 6220.4.10.20121428
305FEIT 6733.29c.11.20121428
306FEIT 6220.11.10a.20121426
307FEIT 6733.25c.11.20151426
308FEIT 6733.25c.11.20141425
309FEIT 6733.40c.11.20121424
310FEIT 6733.20c.11.20141424
311FEIT 6733.17c.11.20141423
312FEIT 6733.24c.10.20141423
313FEIT 6733.14c.1a.20141422
3142018 rok1422
315FEIT 6220.1.4.20141421
316Przebudowa drogi gminnej nr 351335W w m. Gulinek - etap II, FEIT.271.1.2.20161420
317FEIT 6730.26c.1.20131416
318Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego1413
319FEIT 6220.11.1a.20121413
320FEIT 6220.2.1a.20161413
321FEIT 6733.26c.11.20121412
322FEIT 6733.15c.1a.20151412
323TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW1411
324FEIT 6733.23c.1a.20161411
325Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 1411
326FEIT 6733.25c.11.20121410
327FEIT 6733.34C.11.20121410
328FEIT 6733.28C.11.20141410
329FEIT 6733.11c.11.20141409
330FEIT 6733.29c.11.20141409
331FEIT 6733.18c.1a.20141408
332FEIT 6733.13c.11.20151408
333FEIT 6733.23c.11.20151408
334FEIT 6733.14c.11.20141407
335FEIT 6733.20c.1a.20141407
336FEIT 6733.12c.1a.20151407
337FEIT 6733.4c.11.20131406
338FEIT 6220.10.1a.2012,20131406
339FEIT 6733.19c.1a.20141406
340FEIT.6733.41c.11.20121404
34120071403
342FEIT 6733.7c.1a.20151403
343FEIT 6220.10.10a.2014.20151403
344FEIT6733.13c.1a-3.2015,161403
345FEIT6220.9.4.20161403
346Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT.271.1.5.20171403
3472015 1402
348FEIT 6733.17c.11.20161402
349Przebudowa drogi nr 740 w m-ci Milejowice - prace projektowe FEIT271.1.8.20171402
350FEIT 6733.9c.1a.20151401
351FEIT 6733.36c.11.20151401
352FEIT 6733.11c.11.20161400
353FEIT 6733.9c.11.20141399
354FEIT 6733.34c.11.20141399
355FEIT 6733.1c.1a.20151399
356FEIT 6220.9.1a.20161398
357FEIT 6733.27c.11.20121397
358FEIT 6733.16c.1a.20151397
359FEIT 6733.12c.3.Z.1a.2013,151397
360FEIT 6733.28c.1a.20151397
361FEIT 6733.3c.11.20161397
362FEIT 6733.20c.11.20131395
363FEIT 6733.5c.11.20151395
364Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierajacych azbest1395
365FEIT 6733.8c.11.20161395
366FEIT 6733.4c.11.20151394
367FEIT 6733.7c.11.20131393
368FEIT 6733.58c.1a.20151392
369FEIT 6733.21C.11.20131390
370FEIT 6733.42c.1a.20161390
371FEIT 6733.3c.11.20151389
372FEIT 6733.16c.1a.20141388
373FEIT 6733.30c.1a.20151388
374FEIT 6733.27c.1a.20151388
375FEIT 6733.39c.1a.20161388
376FEIT 6733.23c.1a.20141387
377FEIT 6733.30c.1a.20121386
378FEIT 6733.12c.11.20141385
379FEIT 6733.6c.11.20151385
380FEIT6733.2c.1a.20161384
381 FEIT 6733.56c.11.20151383
382Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-20271383
383FEIT 6733.31c.1a.20141382
384FEIT 6733.21c.1a.20131381
385FEIT 6733.24c.11.20131381
386FEIT 6220.2.1a.20151381
387FEIT 6733.32c.11.20121380
388FEIT 6733.16c.11.20141380
389FEIT 6733.2c.11.20141379
390FEIT 6733.52c.11.20151379
391FEIT 6733.6c.1a.20131378
392FEIT 6220.10.1a.20141377
393FEIT 6733.9c.Z.1a.20151377
394FEIT 6733.22c.1a.20141375
395FEIT 6733.34c.1a.20141375
396Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 FEIT 271.1.11.20161375
397FEIT 6220.10.1a.2a.20121374
398FEIT 6733.7c.1a.20141374
399FEIT 6220.2.10.20151374
400FEIT 6733.32c.1a.20161374
401FEIT 6733.20c.1a.20141373
402FEIT 6733.30c.11.20141373
403FEIT 6733.36C.11.20141373
404FEIT 6733.26C.11.2.20141372
40520131371
406FEIT 6733.37c.1a.20141371
407FEIT 6733.18c.1a.20151371
408FEIT 6733.15c.1a.20141370
409FEIT 6733.31c.11.20141370
410FEIT6200.4.1a.20121369
411FEIT 6733.15c.1a.20131369
412WIS-R.7821.32.2.2013.KG1369
413FEIT 6733.10c.11.20151369
414FEIT 6733.41c.1a.Z.2014,20151369
415FEIT 6733.38c.1a.20151369
416FEIT 6733.26c.1a.20151368
417BA.6740.1487.20151368
418FEIT 6733.41c.1a.20121367
419FEIT6733.49c.1a.20161367
420FEIT/7670/1,10A/20101366
421FEIT 6733.19c.1a.2.2011,20131366
422FEIT 6733.26c.11.20141366
42320051365
424FEIT 6733.5c.1a.20141365
425FEIT 6733.41c.1a.20161365
426FEIT 7670/2,6/101364
427FEIT 6733.4c.1a.20151364
428FEIT 6733.18c.1a.20161364
429FEIT 6733.2c.1a.20151363
430FEIT 6733.11c.11.20131361
431FEIT 6733.19c.1a.20131361
432FEIT 6220.7.1a.20141360
433FEIT 6733.50c.11.20161360
434FEIT 6733.6c.11.20141359
435FEIT 6733.12c.11.20161359
436Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.10.2018 1359
437FEIT 6733.44c.1a.20121358
438FEIT 6733.27c.11.20131357
439Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego - SKO.ZP.35.596.20151357
440FEIT 6220.8.1a.20141356
441FEIT 6733.39c.11.20161356
442Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2010-20141355
443FEIT 6733.13c.1a.20131355
444FEIT 6733.47c.11.20151355
445FEIT 6733.2c.11.20131354
446FEIT 6733.31c.11.20161353
447FEIT 6733.31c.1a.20151352
448FEIT6733.5c.1a.20161352
449FEIT 6220.4.1a.20151351
450FEIT 6733.52c.1a.20151351
451FEIT 6733.38c.1a.20121350
452FEIT 6733.18c.11.20151349
453FEIT 6733.19c.1a.20161349
45420061348
455FEIT 6220.5.10.20131348
456Obwieszczenie z dnia 2 sieprnia 2014 roku1347
457FEIT 6733.40c.11.20151347
458Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/13/101346
459FEIT 620.1.1a.20111346
460FEIT 6733.34c.1a.20121346
461FEIT 6733.37c.1a.20151346
462FEIT 6733.18c.Z.11.2015,20161346
463FEIT 6733.24c.11.20161346
464FEIT 6733.47c.11.20161346
465FEIT 6733.27c.1a.20131345
466FEIT 6220.6.11.20141345
467FEIT 6733.53c.1a.20151345
468FEIT 6733.8c.11.20141344
469FEIT 6220.1.10.20161344
470FEIT 6220.5.10.20121342
471FEIT 6733.39c.1a.20121342
472WIŚ-R.7821.32.1.2012.KG1341
473FEIT 6733.18c.11.20141341
474Referendum ogólnokrajowe - 2015 rok1341
475FEIT 6733.45c.11.20151341
476Budowa Przedszkola Samorządowego w m. Janiszew – prace projektowe FEIT. 271.22.20181341
477FEIT 6733.12c.11.20151340
478FEIT 6733.9c.2.1a.2015,20161340
47920201340
480FEIT 6733.42c.1a.20141339
481FEIT 6733.29c.1a.20151337
48220111335
483FEIT 6733.10c.1a.20151335
484FEIT 6733.17c.1a.20131334
485FEIT 6721.1.2.2012,20131334
486FEIT 6733.40c.1a.20161334
487FEIT 6733.43c.11.20161333
488Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok1332
489BA.6740.1487.20151332
490FEIT 6733.23c.11.20141331
491FEIT6733.3c.1a.20161331
492FEIT 6733.7c.11.20151329
493FEIT 6733.27c.11.20161329
494FEIT 6733.21c.Z.11.2.20131328
495FEIT 6733.9c.11.20161328
496FEIT 6733.18c.11.20141327
497FEIT 6733.13c.11.2.2015,20161327
498Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1326
499FEIT 6733.23c.11.20131325
500FEIT 6733.43c.1a.20151325
501FEIT 6733.22c.1a.20161325
502Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT. 271.1.32.20171325
503FEIT 6733.22c.1a.20131324
504FEIT 6733.28c.1a.20141324
505FEIT 6733.2c.11.20151324
506FEIT 6733.36c.1a.20151323
507FEIT 6733.53c.11.20151323
508FEIT 6733.17c.1a.20141322
509FEIT 6733.1c.1a.20171322
510FEIT 6733.16c.1a.20131321
511FEIT 6733.22c.11.20131320
512FEIT 6733.40c.1a.20141320
513FEIT 6733.16c.11.20131319
51420141318
515Przebudowa drogi gminnej w m. Wacyn (dz. nr 39/1)FEIT.271.1.7.20161318
516FEIT 6220.4.1a.20161317
517FEIT 6220.2.11.20161317
518za 2016 rok1316
519FEIT 6733.25c.1a.20131315
520FEIT 6220.6.1a.20141315
5212015 rok1315
522FEIT 6733.22c.1a.20151314
523Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1314
524FEIT 6733.43c.11.20151314
525FEIT6733.7c.1a.20161313
526Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.26.17 1313
527FEIT 6220.1.11.20151312
528FEIT 6733.20c.11.20151312
529FEIT 6220.1.11.20161312
530FEIT.6733.15c.11.20131311
531Budowa zbiornika wodnego w m. Mleczków FEIT.ZP.271.1.14.20151311
532FEIT 6220.7.10.20161311
533FEIT6733.24c.1a.20151310
534FEIT 6733.55c.1a.20151309
535FEIT 6733.44c.11.20161309
536FEIT 6733.4c.1a.20141308
537FEIT 6733.33c.11.20141308
538FEIT 6733.32c.11.20141308
539FEIT 6733.54c.1a.20151308
540FEIT 6733.14c.11.20161308
541FEIT 6733.35c.11.20161308
542FEIT 6733.26c.1a.20161307
543FEIT6733.54c.1a.20161306
544FEIT 6220.8.11.20141305
5452015 rok1305
546FEIT 6733.4c.1a.20131304
547FEIT 6220.3.10.20131304
548FEIT 6733.14c.20131304
549FEIT 6733.13c.1a.20151304
550FEIT.6733.25c.11.20131303
551Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy1303
552OŚR.604.1.20131302
553Informacja Wójta Gminy Przytyk o wydaniu decyzji1302
554FEIT 6733.56c.11.20161302
555FEIT 6733.1c.11.20171302
556Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.2711.17.20171302
557FEIT 6733.36c.1a.20141301
558FEIT 6733.50c.1a.20151300
559FEIT 6733.37c.1a.20121299
560FEIT 6733.19c.11.20131299
561FEIT 6733.29c.1a.20131299
562FEIT 6733.38c.1a.20141299
563Przebudowa dwóch dróg w miejscowościach Bielicha i Milejowice FEIT.271.1.4.20161299
564FEIT 6733.5c.1a.20171299
565FEIT 6733.1c.1a.20141298
566Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk - OŚR.604.1.20151298
567FEIT 6733.10c.11.20161298
568Budowa centrum wsi Mleczków - I etap FEIT.271.1.18.20171298
569Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok1297
570FEIT 6733.26c.11.20151297
571FEIT 6733.25c.1a.20151296
572FEIT.6733.41c.Z.11.2014.20151296
573Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.19.2017 1296
574Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT271.1.7.20171293
575Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.31.20171292
576FEIT 6220.4.6.111291
577FEIT 6220.3.20151291
578FEIT 6733.17c.1a.20151290
579FEIT 6220.5.1.20161290
580FEIT 6220.2.10.20161289
581FEIT 6733.9c.1a.20131288
582FEIT 6733.11c.1a.20151288
583FEIT 6733.23c.11.20161288
584Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.7.10.2011,20121287
585FEIT 6733.44c.11.20121287
586FEIT 6733.10c.11.20131287
587FEIT 6733.43c.1a.20161287
588FEIT 6733.32c.11.20151286
589FEIT 6733.49c.1a.20151286
590FEIT 6220.6.1a.20161286
591FEIT 6733.30c.1a.20141285
592FEIT 6733.2c.20141284
593FEIT 6733.35c.1a.20151284
594FEIT6733.58c.11.20151284
595FEIT 6220.3.10a.20111282
596FEIT 6220.7.10.20141282
597FEIT6733.4c.1a.20161281
598FEIT 6220.7.1a.111280
599FEIT 6733.28c.11.20121280
600FEIT.6733.12c.3Z.11.2013.20151280
601FEIT 6733.53c.1a.20161280
602FEIT 6733.23c.1a.20131279
603FEIT 6733.42c.1a.20151279
604FEIT 6733.37c.11.20151279
605FEIT6733.6c.1a.20161279
606Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.1278
607FEIT 6733.11c.1a.20131277
608FEIT 6733.29c.1a.20141277
609FEIT 6733.10c.Z.11.2.20151277
610BA6740.1487.20151277
611FEIT 6220.I.2.20161277
612FEIT 6733.11c.11.20151276
613FEIT 6220.4.20151276
614FEIT 6220.5.11.20151276
615FEIT 6220.10.10.20121275
616FEIT 6733.4c.1a.201171275
617FEIT 6733.11c.Z.1a.20151274
618FEIT 6733.16c.11.20161274
6192017 rok1274
620Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Zakrzew1273
621FEIT 6220.1.1a.111271
622FEIT 6733.44c.11.20151271
623FEIT 6733.10c.1a.20161271
624FEIT 6220.5.1a.2.20161271
625FEIT 6220.9.1a.2012,20141270
626FEIT 6733.50c.11.20151270
627FEIT 6733.37c.1a.20161269
628OGŁOSZENIE - FEIT 7331/14,1a/101268
629FEIT 6733.40c.1a.20121268
630FEIT 6733.2c.1a.20131268
631FEIT 6733.22c.11.20151268
632FEIT 6733.34c.11.20161268
633FEIT 6733.38c.11.20161268
634FEIT 6733.47c.1a.20161267
635FEIT 6733.39c.11.20141266
63620121264
637FEIT6220.4.31.05,111263
638FEIT 6733.32c.1a.20121263
639FEIT 6733.24c.11.20151263
640FEIT 6220.4.10.05.111262
641FEIT 6733.14c.11.20151262
642FEIT 721.1.2012.20141261
643FEIT 6733.24c.11.20141261
644FEIT 6733.31c.1a.20171261
645FEIT 6733.21c.11.20151260
646FEIT 6733.32c.11.20161260
647FEIT 6733.48c.11.20151259
648FEIT 6733.7c.11.20161259
649FEIT 6220.8.10.20161259
650FEIT.6733.35C.11.20161259
651FEIT 6733.2c.11.20161258
652FEIT 6733.41c.11.20161258
653FEIT 6733.20c.1a.20151256
654FEIT 6733.22c.11.20161256
655FEIT 6733.8c.1a.20151254
656FEIT 6733.39c.1a.20141253
657FEIT6733.37c.11.20161252
658Projekt programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2017 rok.1252
659FEIT 6733.32c.11.20141251
660FEIT 6733.24c.1a.20141249
661FEIT 6733.24c.2.1a.20161249
66220101248
663 Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.131248
664Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska -II etap FEIT.271.1.2.2015 1248
665FEIT 6733.19c.1a.20151248
666FEIT 6733.41c.1a.20151248
667FEIT 6733.3c.1a.20171248
668FEIT 6733.21c.2.11.20161247
669FEIT 6733.12c.1a.20161246
67020041244
671FEIT 6733.40c.1a.20151244
672FEIT 6733.3c.11.20171244
673FEIT 6220.7.11.20161243
674FEIT 7670/5,11/101242
675FEIT 6733.19c.11.20151242
676FEIT6733.29c.11.20161242
677Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna - Kozinki FEIT.ZP.271.1.13.15 1241
678 Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.12141240
679FEIT 6733.11c.1a.20141240
680FEIT 6733.42c.11.20161240
681FEIT 6733.46c.1a.20151239
682FEIT 6733.39c.11.20151239
683FEIT 6220.4.11.20161239
684FEIT 6733.29c.11.20131238
685FEIT 6733.41c.11.20141238
686Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków 1237
687FEIT 6733.56c.1a.20151237
688FEIT 6733.19c.11.20161237
689FEIT 6733.48c.1a.20161237
690FEIT 6733.17c.11.20151236
691FEIT 6733.38c.11.20151236
692FEIT 6220.5.11.20161236
693FEIT 6733.56c.1a.20161236
694FEIT 6733.14c.1a.20151235
695FEIT 6733.57c.11.20151235
696FEIT 6733.13c.1a-2.2015,161235
697Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r1235
698Budowa drogi gminnej Marianowice ZP.13.111233
699FEIT 6733.3c.1a.20131232
700FEIT 6733.6c.1a.20141232
701FEIT 6733.35c.11.20151231
702FEIT6733.8c.1a.20161231
703FEIT 6733.30c.11.20121230
704FEIT 6733.11c.1a.20161229
705FEIT 6733.40c.11.20161228
706FEIT 7670/4/05,20101227
707FEIT 6733.55c.11.20151227
708FEIT 6733.16c.1a.20161227
709Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1226
71020151225
711Budowa centrum wsi Mleczków- I etap FEIT.271.1.21.20171224
7122013 rok1223
713FEIT 6733.33c.11.20151223
714FEIT 6733.51c.1a.20151223
715FEIT 6733.1c.1a.20161223
716FEIT 6733.24c.1a.20161223
717FEIT 6733.20c.1a.20161223
718Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Zakrzew ZP.15.131221
719FEIT 7331/108,1a/101220
720FEIT 6220.10.1a.2012,20131216
721 Budowa placu zabaw przy PSP w Woli Taczowskiej - zapytanie ofertowe 1215
722WI-R.7821.32.1.2016.MK1215
723FEIT 6733.21c.2.1a.20161215
724Zaprojektuj i wybuduj 2 place zabaw na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.4.20181215
72520141214
726 Wybory samorządowe uzupełniające 20141214
727FEIT 6733.21c.11.20161214
728FEIT 6733.2c.11.20171214
729FEIT 6733.52c.11.20161212
730FEIT 6733.35c.1a.20161211
731FEIT 6733.39c.11.20121210
732FEIT 6733.30c.11.20161210
733FEIT 6733.7c.1a.20171210
734Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2017r. do 31.10.2018r FEIT 271.1.13.20171210
735FEIT 6220.4.11.20161209
736Informacje bieżące1209
737Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.8.1.20121208
738FEIT 6733.54c.11.20151208
739FEIT 6733.19c.11.20171207
740FEIT 6220.6.10.20111206
741FEIT 6733.44c.1a.20151205
742FEIT6733.49c.11.20161205
743Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomksim Obszarze Funkcjonowania (ROF)" 1204
744FEIT 6733.57c.1a.20151204
745FEIT 6220.2.1a.20111203
746FEIT 6733.44c.1a.20161203
747Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno – sportowy wraz z zabudową mieszkalno – usługową – relacji Cerekiew – Milejowice gm Zakrzew ZP/1/111202
748FEIT 6733.45c.1a.2015 1201
74920101200
750Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - FEIT 6220.6.10.111200
751FEIT 6733.13c.1a.20161200
752FEIT 6733.30c.1a.20161200
753FEIT 6220.7.1a.20161200
754FEIT 6733.20c.1a.20131199
755FEIT 6733.34c.11.20151199
756FEIT 6733.46c.1a.20161199
757FEIT 6733.10c.1a.20141198
758FEIT 6733.30c.11.20151198
759FEIT 6733.15c.11.20161198
760FEIT 6733.9c.Z.11.20151197
761FEIT 6733.13c.11.20161195
762FEIT 7670/6,4/101194
763FEIT 6733.9c.11.20151194
764Zakup nowego, średniego samochodu - ratowniczo gaśniczego dla OSP Zakrzew FEIT.271.1.14.2017 1193
765FEIT 6733.56c.2.11.2.2015,20161192
766BA.6740.1709.2017 - Decyzja nr 2816.2017 z dnia 19.12.2017r.1192
767Projekt uchwały - program współpracy na 2014 rok1190
768Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.25.131189
769FEIT 6733.23c.1a.20151189
770Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.20151188
771FEIT 6733.36c.1a.20161188
772FEIT 6733.4c.11.20171188
773FEIT 6733.34c.1a.20161187
774Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.20181187
775Udzielenie kredytu w wysokości 1 402 704,00zł ZP.7.14 1183
776FEIT 6733.24c.1a.20131182
777FEIT 6733.39c.1a.20151182
778Utworzenie dwóch placów zabaw - Radosna szkoła ZP/17/101181
779Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 1180
780Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do pięciu placówek oświatowych i przygotowanie i dostarczenie kanapek do dwóch placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew ZP/16/101179
781Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Projektu pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/18/101179
782Centrum wsi Milejowice – Prace projektowe ZP.15.14 1179
783Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/6/101178
784Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestyscji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie ZP/7/101178
785FEIT 6733.17c.1a.20161178
786Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1177
787FEIT 6233.6c.2.20171177
788FEIT 6733.57c.1a.20161176
789Program usuwania azbestu na lata 2011-20321175
790FEIT 6733.41c.11.20151175
791FEIT 6733.18c.11.20161175
792FEIT 6733.15c.1a.20161174
793FEIT 6733.11c.11.20171174
7942019 rok1174
795Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/22/101173
796FEIT 6733.21c.1a.20141173
797FEIT 6733.51c.11.20151173
798FEIT 6733.45c.11.20161173
799FEIT 766.1.20131171
800Zawiadomienie FEIT 6721.1.20131171
801FEIT 6220.8.4.20121170
802Obwieszczenie Prezydenta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF"1170
803FEIT 6733.25c.11.20161170
804FEIT 6733.15c.11.20151168
805FEIT 6733.38c.1a.20161168
806Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.27.20171168
807Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000,00 zł FEIT.271.1.30.20171168
808BA.6740.513.2017 - Obwieszczeie Starosty Radomskiego1167
809FEIT 6733.8c.1a.20151166
810Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego1166
811FEIT 6733.47c.1a.20151165
812FEIT 6733.28c.1a.20161165
813FEIT 6733.45c.1a.20161165
814Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. ZP.26.131161
815FEIT 6733.46c.11.20151161
816FEIT 6733.8c.11.20131160
817Świadczenie usług geodezyjnych FEIT 271.2.1.20171160
818FEIT 6220.5.1a.20151159
819FEIT 6733.36c.11.20161159
820ŚL-I.6341.35.2015.KZ1158
821Wybory samorządowe 20101157
822FEIT 6733.42c.11.20151157
823FEIT 6733.53c.11.20161157
824FEIT 6733.8c.11.20151156
825FEIT 6733.27c.1a.20161156
826FEIT 6733.51c.1a.20161155
827FEIT 6733.5c.11.20171155
828Budowa Domu Ludowego w m. Jaszkowice FEIT.ZP.271.27.2014 1154
829FEIT 6733.50c.1a.20161154
830Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.6.1.20121152
831Rozbudowa Urzędu Gminy – prace projektowe FEIT.271.2.3.20161152
832FEIT 6733.31c.1a.20161152
833FEIT 6733.33c.1a.20161152
834FEIT 6220.1.1a.20171152
835FEIT 6733.32c.1a.20121151
836Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestcyji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/11/101150
837Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 ZP.16131150
838Obsługa techniczna Dożynek Powiatowych Taczów 2014 - Zapytanie cenowe 1150
839Udzielenie kredytu w wysokości 2 100 000,00zł ZP.21.14 1149
840FEIT 6733.26c.11.20161148
841Zawiadomienie - FEIT 6733.18c.1.111146
842FEIT6733.46c.11.20161146
843Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.7.111145
84420121145
845BGP.6733.1.2017.BC1145
846FEIT 6733.6c.1a.20171144
847Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP211143
848Modernizacja zbiornika wodnego w Woli Taczowskiej FEIT.1.271.23.20171143
849FEIT6220.8.11.20161142
850WI-R.7820.1.1.20161142
851Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.18.111141
852FEIT 6220.4.4.20161141
853Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego1140
854FEIT 6733.52c.1a.20161140
855za 2015 rok1138
856FEIT 6733.4c.11.20161136
857Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II Etap ZP.2.111135
858Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.3.10.20151135
859Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.25.20171134
860FEIT 6733.14c.1a.20181131
861Ogłoszenie - FEIT 6733.18c.1a.111130
862FEIT 6733.20c.11.20161129
863Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Natalin FEIT.271.1.3.2015 1128
864Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 622.4.10.20151128
865FEIT 6733.55c.11.20161127
866Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/23/101126
867Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków - Natalin ZP.3.121126
868FEIT 6220.10.I.2014,20161126
869FEIT 6733.21c.1a.20161126
870Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap FEIT.271.1.3.20191125
871FEIT 6733.54c.11.20161124
872 Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew” FEIT.271.2.12.20171123
873Budowa wodociągów w m. Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Nagórna, Gulin ZP.19.131122
874FEIT6220.9.10a.20161122
875Budowa obiektów oświatowo-sportowych w m. Bielicha - roboty rozbiórkowe FEIT271.1.7.151121
876FEIT 6733.51c.20161121
877Odbiór odpadów komunalnych ZP.12.11 1119
878FEIT 6220.9.11.20161119
879FEIT 6733.14c.11.20171119
880Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.17.11 1118
881FEIT 6733.25c.1a.20161116
882Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013 ZP.15.121114
883Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy -Muzeum Rycerstwa (Ietap) FEIT.271.1.5.20151114
884WOOŚ-II.4210.6.2016.AG.101114
885Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w ramach projektu pn: Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.4.12 1113
886FEIT 62220.1.1.a.20181112
887Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekiew ( przy ulicy Wapiennej -Radom) - ZP/3/10)1111
888Zawiadomienie o wyniku postepowania1111
889FEIT 6733.35c.11.20171111
8902013 rok1108
891FEIT 6220.8.1a.20161107
892FEIT 6733.21c.1a.20171107
893FEIT 6220.10.4.20121105
894FEIT 6620.5.4.20141104
895OGŁOSZENIE - FEIT 6721.1.1.20131103
896Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych FEIT.ZP.271.25.20141103
897Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewska Wola FEIT.ZP.271.26.20141103
898Projekt Programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na 2016 rok1103
899OGŁOSZENIE - FEIT 6733.36c.1a.20121102
900FEIT 6232.azbest.1.20151102
901FEIT 6220.3.4.20131101
902FEIT 6733.9c.Z.2.11.2015,20161101
903Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie; Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.10.11. 1099
904FEIT 6733.5c.11.20161099
905Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.16.141097
906Decyzja Nr 2038.2013 + zawiadomienie1096
907FEIT 6220.5.11.2015,20161096
908Przebudowa dróg gminnych - cześć II ZP.4.14 1095
909FEIT 6220.2.1a.20141095
910Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20191095
911Zaproszenie do złożenia oferty na zerwanie podazki, naprawy podłoża oraz położenie posadzki 1093
912Decyzja Nr 1/2008 na świadczenie usług - FEIT 766.1.081092
913FEIT 6733.29c.1a.20161092
914FEIT 6733.1c.1a.20181092
915Budowa Centrum Wsi Dabrówka Nagórna W - II etap ZP.2.13 1090
916FEIT 6733.2c.1a.20171090
917Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego na rozpoczęcie kadencji 2014-20181089
918Budowa Centrum Wsi Zatopolice ZP.13.131088
919Zawiadomienie - FEIT 6721.1.20131088
920Wywóz nieczystości płynnych -zapytanie ofertowe"1087
921Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2016 r. FEIT.ZP.1.22.20151087
922Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT.271.2.15.20161086
923Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.9.1.20121085
924FEIT6220.9.11.20121085
925Przebudowa drogi w miejscowości Bielicha IV etap FEIT.271.1.35.20171085
926FEIT 6733.19c.11.20171083
927Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 7670/10,1/101082
928Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.11.141082
9292018 rok1080
930Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.1079
931Ogłoszenie1079
9322013 1077
933Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13 1077
934Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie1076
935Remont dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP.3.13 1076
93620171075
937Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew1075
938Decyzja nr.13/09 o środowiskowych uwarunkowaniach1074
939OŚR.604.1.20131074
940FEIT 6733.18c.1a.20171073
941FEIT 6220.2.4.20131072
942FEIT6733.33c.11.20171072
943Budowa wodociągów w miejscowościach: Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Golędzin , Gulinek , Janiszew, Milejowice, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zdziechów ZP.19.11 1071
944FEIT 6733.55c.1a.20161071
945Obwieszczenie Starosty Radomskiego1071
946Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT 271.2.2.20171069
947FEIT 6733.12c.11.20171069
948FEIT 6733.1c.11.20161068
949IV kwaratł 2016 rok 1068
950Decyzja nr 1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach1066
951Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13 1065
952Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumnetu strategicznego pn. "Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego"1065
953FEIT 6220.4.4.111064
954FEIT 6220.2.4.20161064
955Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice1063
956Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 ZP.15.111062
957Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.5.1.20121061
958FEIT 6733.14c.1a.20171060
959FEIT 7670/2,11/101059
960Budowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew1059
961Zimowe utrzymanie dróg gminnych , lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.23.11 DUPLIKAT 1058
962Modernizacja zbiornika wodnego Zakrzew Pieńki ZP.14.141058
963Prace projektowe budowy dróg FEIT.271.1.9.20181058
964FEIT 7670/10,4/081057
965FEIT 6220.4.20111057
966Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 1057
967FEIT 6733.34c.11.20171057
968Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest1055
969Przebudowa drogi gminnej Milejowice - ulica Brzozowa ZP/4/101053
970FEIT 6233.2.20121053
971Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.37.20171051
972Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.9.20181050
973 Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha FEIT.ZP.2711.10.2015. 1049
974FEIT 6733.14c.1a.20161049
975Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie1049
976Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Zakrzew ZP.21.11 /DUPLIKAT"1048
9772011 1048
978Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.20181048
979Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn: Centrum Wsi Cerekiew - Etap II ZP/8/101047
980Oświadczenia majątkowe radnych na zakonczenie kadencji1047
981Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2012 r. ZP.25.111046
982FEIT 6220.7.4.20141046
983Likwidacja przełomów na drogach Gminy Zakrzew o nawierzchni bitumicznej ZP.9.111044
984Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2018 do 31.10.2020 r. FEIT.271.1.11.20181044
985Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.23.141043
986FEIT 6733.11c.1a.20171043
987FEIT 7670/4,4/101042
988Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.131042
989IV kwartał 2014 rok1042
990za 2017 rok1042
991FEIT 6733.32c.1a.20171042
992Wykonanie dokumentacji budowlanych przebudowy dróg FEIT.271.2.2.20161041
993Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2017r FEIT.271.1.14.20161041
994FEIT 6220.10.4.20121040
995Dostawa i montaż siłowni terenowych w ramach Projektów: Utworzenie terenu rekreacujnego w m. Zakrzewska Wola; Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Zakrzew Kolonia FEIT.ZP.271.1.151040
996Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT 271.2.3.20171039
997FEIT 6220.7.4.20121038
998FEIT 6733.9c.1a.20171038
999Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ZP.14.111037
1000FEIT 6721.1.1.20171037
1001Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019 FEIT.271.1.15.20181036
100220201036
1003WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.131035
1004Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno - sportowy wraz z zabudową mieszkalno - usługową relacji Cerekiew - Milejowice gm Zakrzew ZP.11.111034
1005FEIT 6220.11.4.20121034
1006FEIT 6733.12c.1a.20141034
1007Przebudowa dróg gminnych - cześć I ZP.3.14 1033
1008FEIT 6220.12.4.20121033
1009FEIT 6220.9.4.20141032
1010BA.6740.292.20181031
1011Zawiadomienie Starosty Radomskiego1029
1012BA.6740.513.20171029
1013Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.8.111027
1014 GOPS - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew w 2013/2014r.1027
1015Wykonanie dokumentacji projektowej-część II Zp.19.141027
1016FEIT 6733.36c.1a.20171027
1017Opracowanie dwóch oddzielnych dokumentacji technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew, gmina Zakrzew FEIT.271.2.10.20181027
1018Budowa świetlicy w m – ci Wacyn – prace projektowe FEIT.271.1.23.20181027
1019Zakup energii elektrycznej ZP.6.14 1024
1020Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew” FEIT.271.2.5.20181024
1021Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 ZP/15/101023
1022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZP.21.13 1023
1023Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.7.20181023
1024Przebudowa dróg gminnych II ZP/10/101022
1025FEIT 6733.22c.1a.20171022
1026Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.19.12" 1019
1027WI-R.7820.1.1.2016.IM1017
1028FEIT 6733.25c.11.20171016
1029FEIT 6733.17c.11.20171015
1030BGP.6733.1.2017.BC1015
1031Budowa Centrum Wsi Zakrzew- II etap ZP.10.131013
1032FEIT 6220.4.4.20131013
1033Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zakrzew ZP.11.13.1012
1034Zakup Paliwa Samochodowego FEIT 271.2.1.161011
1035FEIT 7670/4,4/05/09/101009
1036Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.20.141009
1037FEIT 6733.20c.1a.20171009
1038Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł ZP.8.131008
1039 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukatrek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2015 roku - SO.271.2.5.2015 1007
1040FEIT 6220.2.20131006
1041FEIT.6733.22c.11.20171006
1042Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 1005
1043FEIT 6220.5.10a.20171005
1044FEIT 6733.14c.1a.2.20171003
1045FEIT 6733.41c.11.20171003
1046FEIT 6220.3.11.20141002
1047Budowa chodnika w Wacynie przy drodze nr 351319 - 600m, ZP/19/101001
1048Dostawa sprzętu elektronicznego do Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie1000
1049Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - FEIT 6220.2.1.20121000
1050Budowa dróg w miejscowościach Bielicha i Jaszowice Kolonia ZP.9.13 1000
1051FEIT 6733.15c.1a.20151000
1052 FEIT 6733.10c.11.2017999
1053FEIT 6733.27c.1a.2017999
1054Budowa drogi gminnej Milejowice ul. Zielona ZP.14.13 998
1055Dowóz Dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015 ZP.18.14997
1056FEIT 6733.15c.11.2017997
1057FEIT 6220.2.1a.2017997
1058Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - FEIT 6220.7.1.2012995
1059Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.13995
1060FEIT 6733.38c.1a.2017994
1061Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2013 r.993
1062FEIT 6733.26c.11.2017993
1063Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Zakrzew ZP.24.11992
1064Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.1.22.2017991
1065Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.13990
1066Przebudowa dróg gminnych ZP/5/10989
1067FEIT 6733.25c.1a.2017989
1068Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola, FEIT.271.1.4.2019989
1069Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr ewid. 852 w m. Gulin ZP.16.12988
1070Zakup Paliwa samochodowego - Zapytanie o cenę ZP.2.14988
10712016988
1072Zawiadomienie - PZ.II.7322.5.32.2017.MW988
10732014 rok987
1074FEIT 6733.26c.1a.2017987
1075Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.271.1.29.2017987
1076FEIT 6733.31c.11.2017987
1077Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.6.13986
1078Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Cerekiew FEIT.ZP.271.1.9.2015986
1079FEIT 6733.32c.11.2017985
1080FEIT 6733.13c.1a.2018985
1081FEIT 7670/3,4/10983
1082Budowa dróg na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2015 983
1083Decyzja nr.15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach982
1084Budowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna Kolonia982
1085FEIT 6220.3.2011981
1086Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania981
1087 Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.ZP.271.1.20.15 981
1088FEIT 7670/15,11/09980
1089FEIT 6220.8a.4a.2011,2012979
1090RSG.6220.1.2018979
1091Modernizacja Świetlicy Zakrzewsjka Wola -wykonanie instalacji ZP.21.12 978
1092FEIT 6733.6c.11.2017978
1093FEIT 6733.28c.1a.17978
1094FEIT 6220.5.10a.2.2017,2018978
1095FEIT 6733.8c.11.2018978
1096FEIT 6220.4.2011976
1097Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2012/2013r ZP.12.12 976
1098FEIT 6220.6.4.2012976
1099SKO.ZP.142.1928.2017976
1100FEIT 6200.7.10a.2009.2011975
1101Modernizacja Świetlicy Zakrzewska Wola" ZP.13.12 974
1102FEIT 6220.4.4.12974
1103Zakup paliwa samochodowego - zapytanie o cenę ZP.5.12 972
1104FEIT 6733.2c.2018972
1105Decyzja nr.2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach971
1106Odbiór odpadów komunalnych ZP.24.12 970
1107 Budowa oświetlenia ulicznego ZP.22.14970
1108Zapytanie ofertowe- wykonanie strony internetowej FEIT 271.2.8.15 970
1109FEIT 6733.39c.11.2017970
1110FEIT 7670/9,1a/10969
1111TR-Z-PP-IV.4701.34.14.KW969
1112FEIT 6733.40c.1a.2017969
1113FEIT 6220.6.2014968
1114FEIT 6733.30c.1a.2017967
1115FEIT 6220.6.11.2012966
1116Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka Nagórna , Dąbrówka Podłężna ZP.22.12 965
1117za 2013 rok965
1118Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 FEIT.271.24.2017 965
1119Zakup sprzętu komputerowego FEIT.271.1.36.2017965
1120 FEIT 6220.3.2012964
1121Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2015r. 964
1122FEIT 6733.24c.11.2017964
1123BA.6740.1415.2017964
1124Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.8.12963
1125FEIT 6233.8.2012963
1126Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.2020963
1127Wykonanie dokumentacji projektowej ZP.8.16962
1128FEIT 6733.9c.1a.2018962
1129Rozbudowa infrastruktury wod-kan - II etap ZP/14/10960
1130Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II etap ZP.14.12959
1131Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska – budowa oświetlenia drogi powiatowej ZP.24.14959
1132Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.2.2.2015959
1133FEIT 6220.1.10a.2.2017,2018959
1134FEIT 6220.8.2012958
1135WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.15958
1136FEIT 6733.23c.1a.2017958
1137FEIT 6733.7c.1a.2018958
1138GOPS- Kopmleksowa realizacja usług szkoleniowych osób bezrobotnych w Gminie Zakrzew957
1139Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Zakrzew w 2015r. SO.271.2.4.2015 957
1140FEIT 7670/5,4/10955
1141Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.16.2015955
1142FEIT 7670/1,4/10954
1143FEIT 6220.3.4.2011954
1144FEIT 6220.1.4.2012954
1145WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.19954
1146FEIT 6220.14.4.2012953
1147Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.10.2017 953
1148Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 2 dróg i budowy parkingu na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.6.2018 953
1149FEIT 6733.36c.11.2017952
1150FEIT 6733.21c.11.2017950
1151FEIT 6220.10.4.2014949
1152FEIT 6733.18c.11.2017948
1153FEIT 6220.2.11.2017948
1154Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2018r FEIT.271.1.40.2017948
1155FEIT 7670/16,11/09946
1156Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.17.15946
1157Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.8.2018945
1158Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew - LICYTACJA ELEKTRONICZNA944
1159FEIT 6733.24c.1a.2017943
1160FEIT 6733.37c.1a.2017943
1161Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu943
1162FEIT 6220.5.1a.2017943
1163FEIT 6220.2.10.2017942
1164Zakup Paliwa Samochodowego - Zapytanie o cenę 941
1165Prowadzenie usług w zakresie badań psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie941
1166FEIT 6733.17c.1a.2018941
1167Decyzja nr 6.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach939
1168FEIT 6733.27c.11.2017939
1169Świadczenie usług geodezyjnych FEIT.271.2.2.2018939
1170FEIT 6733.4c.1a.2018939
1171Obwieszczenie BA.6740.1414.2017 z dn.26.01.2018939
1172Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.16.11938
1173BA.6740.1414.2017938
1174FEIT 6733.39c.1a.2017937
1175 Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków ZP.3.11 936
1176Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT 271.2.29.2017936
1177FEIT 6733.10c.1a.2017935
1178Udzielenie kredytu w wysokości 3 000 000,00zł FEIT.271.1.15.15934
11792013 rok932
1180BA.6740.1990.2017932
1181FEIT 6220.4.4.05.2011931
1182FEIT 6721.1.1.2018931
1183FEIT 6733.5c.11.2018931
1184FEIT 6220.9.11.2014930
1185Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.17.2016930
1186Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.Zp.271.1.21.15 929
1187FEIT 6220.4.4.2015929
1188FEIT 6733.11c.1a.2018928
1189FEIT 6733.16c.11.2018928
1190FEIT 6220.7.2011926
1191FEIT 6220.5.2011925
1192FEIT 6220.5.2012925
1193Budowa oswietlenia ulicznego ZP.18.13925
1194Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.10.14924
1195FEIT 6733.12c.11.2018924
1196FEIT 6733.22c.1a.2018923
1197FEIT 6733.23c.11.2017922
1198FEIT 6733.16C.11.2017919
1199Budowa studni głębinowej Dąbrówka Nagórna ZP.7.12 918
1200Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.12918
1201ROŚ.6540.2.2018918
1202Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w m. Janiszew w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.24.2018918
1203FEIT 6220.2.11.2014917
1204Budowa wieży wraz z łącznikiem w m. Taczów w ramach Projektu: Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy - ekspozycja muzealna FEIT.271.1.16.2018 917
1205FEIT 6733.20c.0.11.2017916
1206Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.:Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Zakrzew ZP.2.12 915
1207za 2014 rok915
1208FEIT 6733.7c.11.2017914
1209Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.37.2017914
1210II kwartał 2010 rok913
1211FEIT 6220.2.1a.2017912
1212FEIT 6733.40c.11.2017911
1213FEIT 6733.17C.1A.2A.2018910
1214IV kwartał 2010 rok909
1215Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakrzew FEIT 271.1.21.2018909
1216FEIT 6220.9.2011908
1217FEIT 6733.10c1a.2018908
1218BA.6740.1972.2017907
1219FEIT 7670/3,11/10906
1220BA.6740.1414.2017906
1221FEIT 6733.9c.11.2018906
1222Udzielenie kredytu w wysokości 593 896,00zł ZP.18.12 904
1223FEIT 6220.9.4.2012903
1224FEIT.6733.13c.11.2017903
1225FEIT 6220.3.11.2017903
1226FEIT 6733.35c.1a.2017902
1227Decyzja nr.3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach901
1228FEIT 6733.4c.11.2018901
1229FEIT 6733.13c.11.2018900
1230FEIT 6733.17c.11.2018900
1231Budowa drogi gminnej w m. Nieczatów ZP.10.12,897
1232FEIT 6220.11.2012897
1233FEIT 6220.3.1a.2017897
1234 FEIT 6220.5.11.2017 897
1235FEIT 6733.43c.1a.2018897
1236II kwartał 2011 rok896
1237Wykonanie dokumentacji projektowych FEIT.ZP.271.1.8.2015896
1238Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT271.2.15.2016896
1239FEIT 6220.2.4-11.2018896
1240Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.ZP.271.1.12.15 895
1241Budowa zbiornika wodnego w m. Jaszowice FEIT.271.1.18.2015 895
1242FEIT 6733.21c.11.2017.2018895
1243FEIT 6733.19c.1a.2018895
1244FEIT 6733.21c.2.2017,2018894
1245FEIT 6233.1.2012893
1246FEIT 6233.4.2012892
1247FEIT.6220.2.4.2015892
1248 Dostawa i montaż urządzeń kotłowni olejowej FEIT271.2.10.15892
1249FEIT 6220.1.6.2017,2018892
1250BA.6740.1972.2017892
1251FEIT 6220.3.10a.2017890
1252Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V- roboty uzupełniające FEIT 271.2.32.2017890
1253Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulin - prace projektowe890
1254Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 740 w miejscowości Mleczków - prace projektowe FEIT.271.1.2.19890
1255Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.7.2020 890
1256FEIT 6733.17c.2017887
1257FEIT 6733.12c.1a.2017885
1258FEIT 6733.12c.1a.2018885
1259Naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.2019885
1260FEIT 6220.4.2012884
1261FEIT 6220.2.4.2017884
1262Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.30.2017884
1263Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2011r. ZP/24/10883
1264Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew w sezonie zimowym ZP/25/10883
1265FEIT 7670/7,4/09,10883
1266Decyzja nr.16/09 o środowiskowych uwarunkowaniach882
1267FEIT 6220.8.4.2014882
1268Decyzja nr.6.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach879
1269FEIT 6733.8c.1a.2018879
1270FEIT 6220.1.10a.2017879
1271Świadczenie usług geodezyjnych - Zapytanie o cenę 877
1272FEIT 6220.7.11.2013877
1273Program okreslający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok877
1274FEIT 6733.15c.1a.2018875
1275Nabór na wolne kierownicze stanowisko-urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie875
1276I kwartał 2016 rok873
1277Decyzja nr 8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 872
1278FEIT 6733.5c.1a.2018872
1279Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 3 dróg z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.7.2018872
1280IV kwartał 2012 rok871
1281FEIT 6733.10c.11.2018871
1282FEIT 6733.34c.1a.2017870
1283III kwartał 2014 rok869
1284FEIT 6733.41c.1a.2017869
1285FEIT 6733.6c.1a.2018869
12862020869
1287FEIT 6733.30c.11.2017868
1288FEIT 6733.11c.1a.2.2018868
1289FEIT 6220.1.2012867
1290FEIT 6200.2.1a.2011866
1291Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.40.2017866
1292FEIT 6733.19c.11.2018866
1293Budowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.8.2019866
1294FEIT 6733.33c.1a.2017865
1295Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków -Natalin ZP.9.12863
1296Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew863
1297 Informacje o wszczęciu postępowania WA.RUZ.421.52.2018.EP z dn.20.02.2018860
1298Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.2018860
1299FEIT 6733.29c.11.2018860
1300FEIT 7670/7,4/10858
1301II kwartał 2015 rok858
1302FEIT 6733.13c.1a.2017858
1303FEIT 6733.30c.1a.2018858
1304Przebudowa drogi gminnej nr 351318W w m. Mleczków - Cerekiew -prace projektowe FEIT271.1.14.2019858
13052020 rok855
1306Decyzja nr 10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 854
1307FEIT 6233.7.2012854
1308FEIT 6220.7.2011,2012852
1309FEIT 6733.9c.11.2017852
1310FEIT 6733.3c.11.2018852
1311FEIT 6220.3.4.2015850
1312 FEIT 6733.29c.1a.2017850
1313FEIT 6733.29c.11.2017848
1314FEIT 6220.1.5.2017847
1315FEIT 6733.11c.11.2018846
1316FEIT 6220.1.11.2017844
1317Decyzja nr.17/09 o środowiskowych uwarunkowaniach843
1318Decyzja nr 9.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach843
1319FEIT 6733.20c.1a.2018843
1320Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł FEIT.271.1.18.18843
1321FEIT 7670/2,4/10841
1322FEIT 6733.40c.1a.2018841
1323II kwartał 2012 rok840
1324FEIT 6733.1c.11.2018840
1325FEIT 6220.5.4.2011839
1326Dostawa sprzętu komputerowego 836
1327FEIT 6733.16C.1A.2017835
1328FEIT 6733.28c.1a.2018835
1329FEIT 6733.21c.11.2018835
1330FEIT 6733.26c.11.2018835
1331ROŚ.6540.2.2018834
1332I kwaratał 2017 rok832
1333FEIT 6200.6.1a.2010.2011831
1334FEIT 6220.8.2011831
1335Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego na zakończenie kadencji 2010-2014830
1336Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.39.2017830
1337 Prowadzenie usług w zakresie badań psychologicznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie829
1338FEIT 6733.6c.1a.2018829
1339Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej FEIT 271.2.36.2017828
1340FEIT 6733.3c.1a.2018828
1341III kwartał 2012 rok826
1342FEIT 6733.2c.1a.2018825
1343FEIT 6220.9.4.11824
1344Budowa wodociągów w m. Milejowice, Natalin, Zakrzew, Janiszew ZP.20.12822
1345Kadencja 2018-2023822
1346Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.11.12820
1347FEIT 6220.7.11.2014820
1348Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.18.2016819
1349Oświadczenia majątkowe radnych na rozpozęcie kadencji 2018-2023819
1350Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” ZP.271.1.18.2020 819
1351III kwartał 2013 rok817
1352FEIT 6233.5.2012815
1353FEIT 6733.38c.11.2017812
1354Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi Dąbrówka Podłężna - Taczów ZP/9/10810
1355KONKURS na projekt napisu „Dom Ludowy w Milejowicach" 810
1356PZ-II.7322.3.110.2017.MSI, WA.RUZ.421.43.2018.RB809
1357Budowa oświetlenia na terenie gminy Zakrzew ZP.271.1.10.2020809
1358EIT 6220.10.2011808
1359III kwartał 2016 rok 808
1360BA 6740.292.2018807
1361FEIT 6733.23c.11.2018806
1362FEIT 6733.37c.11.2017805
1363WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.11803
1364.Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.7.2019803
1365Decyzja nr 3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach801
1366FEIT 6733.28c.11.2017801
1367FEIT 6733.27c.1a.2018801
1368SKO.ZP.94.1056.2018801
1369FEIT 6733.22c.1a.2017799
1370Decyzja - ROŚ.6341.59.2017.ES797
1371RSG.6220.1.2018797
1372BA.6740.1415.2017796
1373FEIT 6220.5.4.2012793
1374II kwartał 2014 rok793
1375Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego793
1376FEIT 6733.48c.1a.2018793
1377Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.39.2017 791
1378FEIT 6220.2.1a.2018791
1379Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunlanymi dla Gminy Zakrzew za 2017 rok790
1380Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok789
1381FEIT 6220.5.1a.2018788
1382IV kwartał 2013 rok787
1383FEIT 6733.16c.1a.2018783
1384II kwartał 2013 rok 779
1385BA.6740.1415.2017779
1386FEIT 6220.12.2012778
1387FEIT 6220.2.4a.2018777
1388FEIT 6733.21c.1a.2018776
1389FEIT 6733.15c.11.2018774
1390Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia FEIT.271.1.25.2018774
1391FEIT 6733.24c.11.2018771
1392Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020768
1393IV kwartał 2015 rok 765
1394FEIT 6733.20c.11.2018764
1395WI-II.7821.32.2.2018.EG764
1396BA.6740.1414.2017764
1397Zapytanie ofertowe- wydruk folderu FEIT271.2.9.15763
1398I kwartał 2011 rok761
1399FEIT 6733.26c.1a.2018761
1400FEIT 6233.3.2012760
1401IV kwartał 2011 rok758
1402I kwartał 2014 rok 757
1403FEIT 6733.6c.2.11.2018757
1404FEIT 6733.33c.1a.2018757
1405FEIT 6220.3.1a.2018756
1406Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.756
1407FEIT 6733.25c.11.2018754
1408III kwartał 2011 rok751
1409RSG.6220.1.2018750
1410FEIT 6733.14c.11.2018750
1411Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.14.2018749
1412I kwartał 2015 rok748
1413II kwaratał 2016 rok 747
1414Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap II ZP.271.1.11.2020747
1415I kwartał 2013 rok746
1416Raport o stanie gminy746
1417FEIT 6733.45c.1a.2018743
1418FEIT 6233.6.2012741
1419BA.6740.1990.2017740
1420Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice FEIT.271.1.11.2019735
1421FEIT 6733.28c.11.2018734
1422FEIT 6733.46c.1a.2018730
1423FEIT 6733.25c.1a.2018729
1424Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2014-2018727
1425WI-II.7821.32.2.2018.EG726
1426FEIT 6733.29c.1a.2018726
1427FEIT 6733.23c.1a.2018725
1428I półrocze 2018 rok718
1429FEIT.6233.3.2012.W.2018713
1430Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie + prace projektowe FEIT.271.1.15.2019711
1431I kwartał 2010 rok708
1432FEIT 6733.27c.11.2018705
1433Progam określający zasady współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok - konsultacje społeczne705
1434FEIT 6733.24c.1a.2018702
1435702
1436Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice FEIT.271.1.6.2019698
1437FEIT 6733.22c.11.2018696
1438FEIT 6733.37c.1a.2018696
14392019 rok696
1440FEIT 6733.7c.11.2018690
1441Remont budynku stacji uzdatniania wody w ZakrzewieFEIT271.1.12.2018 690
1442FEIT 6733.39c.1a.2018687
1443FEIT 6733.35c.1a.2018677
1444FEIT 6733.38c.1a.2018676
1445FEIT 6733.36c.11.2018675
1446I kwartał 2012 rok672
1447FEIT. 6733. 41c . 11. 2018669
1448FEIT 6733.11c.2.11.2.2018668
1449WOOŚ-II.420.396.2018.AG668
1450FEIT 6733.42c.11.2018667
1451III kwartał 2015 rok 666
1452FEIT 6733.49c.1a.2018663
1453.Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.17.2019663
1454FEIT 6733.35c.11.2018662
1455Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha ZP.271.1.8.2020662
1456FEIT 6733.34c.1a.2018660
1457FEIT 6733.41c.1a.2018660
1458Komisje Rady Gminy - kadencja 2018-2023658
1459III kwartał 2010 rok654
1460FEIT 6220.3.4-11.2018652
1461FEIT 6220.4.4a.2018650
1462FEIT 6733.50c.1a.2018647
1463FEIT 6220.3.4a.2018638
1464Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.9.2020 634
1465FEIT 6733.37c.11.2018629
1466Remont sali gimnastycznej przy PSP w Zakrzewie FEIT.271.1.18.2019629
1467FEIT 6220.3.4.2018624
1468Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. organizacyjnych 622
1469Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap” FEIT.271.1.9.2019620
1470Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.617
1471FEIT 6733.45c.11.2018615
1472FEIT. 6733. 40c . 11. 2018614
1473Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Leszka Margasa - na rozpoczęcie kadencji 2018-2023613
1474Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Zakrzewska Wola604
1475FEIT 6220.7.1a.2018599
1476FEIT. 6733.38c . 11. 2018598
1477Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego - na zakończenie kadencji 2014-2018597
1478Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020596
1479FEIT 6220.4.1.2018596
1480FEIT 6733.42c.1a.2018593
1481Dostawa artykułow biurowych do Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.5.2019589
1482Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.2.2019588
1483ROŚ.6540.2.2018581
1484FEIT. 6733. 43c .11. 2018576
1485GKN-II.6821.1b.2018.KD571
1486FEIT 6733.34C.1A.2.2018,2019569
14872019 rok568
1488564
1489FEIT 6733.47c.1a.2018563
1490FEIT 6733.46c.11.2018561
1491Przebudowa drogi gminnej 351328W w m. Zakrzew - Kolonia FEIT.271.1.12.2019558
1492Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola - Przebudowa zjazdów FEIT.271.1.10.2019555
1493Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.3.2019553
1494FEIT 6733.44c.1a.2018552
1495FEIT 6733.36c.1a.2018550
1496BA.6740.1415.2017549
1497FEIT 6733.30c.11.2018543
1498FEIT 6733.33c.11.2018530
14992020 rok511
1500FEIT 6733.50c.11.2018509
1501FEIT 6220.4.11.2018509
1502FEIT 62209.1a.2018507
1503FEIT 6733.2c.1a.2019504
1504Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020504
1505Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2019r.FEIT271.1.26.2018 503
1506WOOŚ-II.420.396.2018.AG.7499
1507WOOŚ-II.420.396.2018.AG.4498
1508FEIT 6220.5.4a.2018497
1509Przebudowa drogi gminnej Alei Kasztanowej w miejscowości Milejowice FEIT.271.1.21.2019497
1510Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 ZP.271.1.17.2020497
1511FEIT 6733.53c1a.2018495
1512Informacja o wyniku naboru494
1513Przebudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe FEIT.271.1.20.2019494
15142018 rok486
1515FEIT 6220.10.I.10a.2014,2018484
1516FEIT 6733.6c.1a.2019482
1517FEIT 6733.48c.11.2018479
1518za 2018 rok477
1519Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 FEIT.271.1.19.2019475
1520FEIT 6220.8.1a.2018473
1521SPN-R.7533.72.10.2018.AZ472
1522SPN-R.7533.72.8.2018.AZ471
1523FEIT 6220.10.11.2014,2019470
1524Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 ZP.271.1.13.2020467
1525FEIT 6220.9.10.1a.2018465
1526III kwartał 2018 rok464
1527FEIT 6733.60c.1a.2018464
1528FEIT 6733.54c.11.2018464
1529WOOŚ-II.420.396.2018.AG.10463
1530FEIT 6733.49c.11.2018462
1531Uruchomienie komunikacji pasażerskiej na trasie Radom - Zakrzewska Wola" FEIT.271.2.8.2019461
1532FEIT 6733.1c.11.2019461
1533Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica ZP.271.1.6.2020461
1534FEIT 6733.10c.11.2019460
15352018458
1536FEIT 6733.5c.1a.2019457
1537FEIT 6733.59c.11.2018455
1538FEIT 6733.7c.11.2019454
1539FEIT 6220.7.1a.2018452
1540Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł FEIT.271.1.13.2019451
1541FEIT 6733.52c.11.2018450
1542FEIT 6733.3c.1a.2019450
1543Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2020 roku ZP.271.2.1.2020 449
1544FEIT 6733.15c.11.2019447
1545Dostawa środków czystości do Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.7.2019 445
1546Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap III, ZP.271.1.34.2020445
15472021444
1548WA.ZUZ.4.421.94.2018.2019.MG - obwieszczenie443
1549FEIT 6220.4.4.11.2018438
1550za 2018 rok437
1551WA.ruz.421.230.2018.RB435
1552FEIT 6733.39c.11.2018435
1553Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.24.18434
1554Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wacyn ul. Kamienna FEIT.271.2.20.2019 434
1555Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew FEIT.271.1.22.2019434
1556FEIT 6733.47c.11.2018431
1557Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.15.2020431
1558Opinie RIO429
1559FEIT 6220.7.10.2018,2019429
1560FEIT 6733.10c.1a.2019422
1561FEIT 6733.16c.1a.2019420
1562Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 3507W-Nieczatów FEIT.271.2.6.2019419
1563FEIT 6733.24c.1a.2019419
1564FEIT 6220.8.11.2017.2019419
1565FEIT 6733.52c.1a.2018418
1566FEIT 6733.17c.1a.2019418
15672019418
1568FEIT 6733.51c.1a.2018417
1569FEIT 6733.59c.1a.2018417
1570FEIT 6733.25c.1a.2019417
1571Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice FEIT.271.1.25.2019417
1572FEIT 6733.55c.1a.2018416
1573FEIT 6733.58c..11.2018416
1574Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrówka Podłężna FEIT.271.2.19.2019416
1575FEIT 6220.8.1a.2018415
1576Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.12.2020414
1577FEIT6733.25c.11.2019412
1578 Zawiadomienie o czynnościach wzonienia znaków granicznych w m. Gustaów dz. 467 i 586411
1579FEIT 6733.58c.1a.2018409
1580FEIT 6733.22c.1a.2019403
1581FEIT 6733.4c.1a.2019402
1582FEIT 6733.55c.11.2019402
1583Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.33.2020402
1584FEIT 6733.21c.1a.2019400
1585FEIT 6733.20c.1a.2019399
1586SKO.ŚU.4-29.50,653-677.2019397
1587FEIT 6733.44c.11.2018396
1588Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.22.2019396
1589FEIT 6220.5.10a.2018395
1590SKO.ZP.57.541.2019395
1591 Usunięcie kolizji energetycznej przy drodze wojewódzkiej nr 740 i w m. Janiszew FEIT.271.2.10.2019395
1592Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew394
1593Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.26.2018394
1594FEIT 6733.16c.11.2019394
1595FEIT 6733.26c.11.2019394
1596FEIT 6733.2c.11.2019393
1597Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mleczkowie FEIT.271.2.16.2019393
1598FEIT 6733.13c.1a.2019392
1599FEIT 6220.3.I.2018391
1600FEIT 6733.3c.11.2019390
1601FEIT 6733.34c.11.2018389
1602 FEIT 6733.61.2c.1a.2018,2019 389
1603BA.6740.537.2019389
1604FEIT 6220.9.10A.2018388
1605WA.RUZ.421.230.2018.RB386
1606FEIT 6733.16c.1a.2019386
1607FEIT 6733.6c.11.2019386
1608FEIT 6733.9c.11.2019385
1609 Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.22.2018 383
1610FEIT 6733.61c.2.11.2018,2019382
1611Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia FEIT.271.1.16.2019382
1612FEIT 6733.61c.1a.2018381
1613FEIT 6733.15c.1a.2019381
1614 Usunięcie kolizji energetycznej przy drodze wojewódzkiej nr 740 i w m. Janiszew FEIT.271.2.11.2019 381
1615WA.RUZ.421.230.2018.RB380
1616Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Zakrzew za 2018 rok380
1617Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.25.2018379
1618WI-II.7820.2.21.2018.AW379
1619FEIT 6733.23c.1a.2019379
1620FEIT6733.19c.11.2019379
1621Dostawa, montaż, naprawa, wymiana oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2019 roku FEIT.271.2.12.2019378
1622FEIT 6733.8c.1a.2019375
1623FEIT 6220.8.10.2018,2019375
1624Budowa placu zabaw w miejscowości Golędzin FEIT.271.18.2019374
1625Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020374
1626FEIT 6733.57C.11.2018370
1627Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.13.2019370
1628FEIT 6220.5.11.2018369
1629WI-II.7820.2.21.2018.AW369
1630FEIT 6733.9c.1a.2019368
1631FEIT 6733.4c.11.2019368
1632FEIT 6733.26c.1a.2019368
1633FEIT 6733.18c.11.2018367
1634Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.4.2019365
1635FEIT 6733.60c.11.2018365
1636FEIT 6733.12c.1a.2019364
1637SPN-R.7533.72.11.2018.AZ361
1638FEIT 6733.1c.1a.2019359
1639GKN-III.6821.2.2019357
1640Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Jaszowice w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj.mazowieckie356
1641WOOŚ-II.420.396.2018.AG.12354
1642FEIT 6733.14c.11.2019354
1643OSP Gulin –prace projektowe FEIT.271.2.14.2019354
1644GKN-III.6821.2.2019353
1645FEIT 6733.12c.11.2019353
1646FEIT 6733.11c.11.2019351
1647FEIT 6733.19c.1a.2019351
1648Budowa Sali Gimnastycznej przy publicznej Szkole Podstawowej w Woli Taczowskiej - prace projektowe ZP.271.1.35.2020. 351
1649FEIT 6733.54c.1a.2018350
1650FEIT 6733.8c.11.2019350
1651FEIT.6220.7.4a.2018.2019349
1652FEIT 6220.2.5.2018,2019349
1653FEIT 6733.14c.1a.2019347
1654SKO.ZP.101.878.20189347
1655FEIT.6220.8.10a.2018.2019345
1656FEIT 6733.13.c.11.2019342
1657FEIT 6733.11c.1a.2019340
1658FEIT 6220.10.I.12.2014.2019339
1659FEIT 6733.7c.1a.2019337
1660BA.6740.657.2019337
1661FEIT 6733.57c.1a.2018335
1662FEIT 6733.51c.11.2018335
1663Budowa siłowni plenerowej na działce nr 75/2 obręb Mleczków, w miejscowości Mleczków, Gmina Zakrzew FEIT.271.2.17.2019335
1664FEIT 6733.5c.11.2019331
1665BA.6740.80.2019331
1666FEIT 6220.7.11.2017.2019331
1667BILANSE331
1668Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2020r. FEIT.271.1.24.2019r.331
1669FEIT 6220.9.11.2018329
1670FEIT6733.20c.11.2019324
1671FEIT 6733.18c.2.2019324
1672za 2019 rok323
1673Rozbudowa budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie ZP.271.1.32.2020323
1674FEIT 6733.18c.1a.2019319
1675Obwieszczenie FEIT 6733.36c.11.2019319
1676Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.26.2019317
1677WA.ZUZ.4.421.5.54.2019.AB316
1678FEIT 6733.44c.1a.2019315
1679FEIT 6220.6.1a.2019315
1680FEIT 6733.28c.1a.2019314
1681BA.6740.538.2019313
1682Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. kultury i ochrony zdrowia/pełnomocnik Wójta Gminy d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych311
1683Obwieszczenie SKO.SU.79.1398.2019 SKO.SU.80.1399.2019310
1684GKN-III.6821.1.2019309
1685Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.23.2019309
1686Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.21.2019308
1687FEIT 6733.27c.1a.2019307
1688FEIT 6733.35c.1a.2.2019305
1689FEIT 6733.35C.Z.11.2019305
1690FEIT 6733.64c.1a.2019305
1691Ar II.6743.249.2019.UM304
1692Usunięcie kolizji wodociągowej przy drodze wojewódzkiej nr 740 w m. Milejowice FEIT.271.2.25.2019302
1693BA.6740.657.2019302
1694Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 r. ZP.271.1.16.2020302
1695FEIT6733.24c.11.2019301
1696WA.ZUZ.4.421.3.94.2018.2019.MG300
1697FEIT 6733.59c.11a.2019300
1698FEIT 6733.22c.11.2019299
1699FEIT 6733.61c.11.2018298
1700Obwieszczenie FEIT 6733.34c.11.2019298
1701Przegląd instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznych w Zakrzewie ZP.271.2.11.2020 298
17022021 Rok296
1703Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT.271.2.27.2019295
1704FEIT 6733.52c.11a.2019295
1705III kwartał 2018 rok 294
1706WA.ZUZ.4.421.3.82.2019.MG294
1707SKO.ŚU.4-29.650,653-677.2019292
1708SKO.ZP.164.1374.2019292
1709FEIT 6733.38c11.2019292
1710WA.ZUZ.4.421.5.54.2019.AB291
1711Obwieszczenie WA.ZUZ.4.421.3.82.2019.MG z dnia 20.08.2019 r.290
1712IV kwartał 2018 rok 288
1713FEIT 6733.52c.1a.2019288
1714FEIT 6733.41c.11a.2019288
1715FEIT 6733.59c.1a.2019288
1716WIR.6220.2.2019.KG287
1717FEIT 6733.54c.1a.2019287
1718FEIT 6733.58c.1a.2019287
1719FEIT 6733.39c.1a.2019286
1720FEIT 6220.5.1a.2019286
1721BA.6740.537.2019285
1722Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.31.2019285
1723Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zakrzew ZP.271.1.22.2020 285
1724FEIT 6733.35c.1a.2019283
1725Obwieszczenie FEIT 6733.37c.1a.2019283
1726FEIT 6733.32c.10.2018,2019283
1727FEIT 6733.60c.1a.2019282
1728FEIT 6220.2.4a.2019281
1729WIR.6220.2.2019.KG280
1730FEIT 6733.21c.10.2018,2019279
1731FEIT 6733.63c.1a.2019279
1732SKO.ŚU.60-66.1360-1366.2019278
1733Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.28.2019278
1734FEIT 6733.61c.2.11.2018.2019277
1735FEIT 6733.32c.1a.2019276
1736FEIT 673.56c.11a.2019275
1737FEIT 6220.4.1a.2019274
1738FEIT 6733.36c.1a.2019274
1739Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie273
1740FEIT 6733.47c.11a.2019273
1741FEIT 6733.60c.11a.2019273
1742FEIT6733.21C.11.2019272
1743FEIT 6220.2.1a.2019272
1744 Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego271
1745FEIT 6721.1.14.2017,2019271
1746FEIT 6733.55c.1a.2019270
1747FEIT 6733.29c.1a.2019269
1748FEIT 6733.28c.11.2019268
1749FEIT 6733.53C.11.2019268
1750I kwartał 2019 rok 267
1751FEIT 6733.37c.11.2019267
1752Obwieszczenie FEIT 6733.30c.11.2019 266
1753FEIT 6733.57c.1a.2019266
1754FEIT 6733.44c.11a.2019266
1755FEIT 6733.30c.1a.2019265
1756FEIT 6220.1.1a.2019265
1757FEIT 6733.52c.11.2019265
1758FEIT 6733.23c.11.2019264
1759Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1,518 w miejscowości Milejowice264
1760FEIT 6733.58c.11a.2019263
1761Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie: Zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów263
1762FEIT 6733.34c.1a.2019261
1763FEIT 6733.27c.11.2019261
1764Obwieszczenie FEIT 6733.32c.11.2019 261
1765FEIT 6733.40c.11a.2019261
1766Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.29.2019260
1767Informacja o zasadach wydobycia piasku, żwirku z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osoby fizycznej260
1768FEIT 6733.42c.1a.2019259
1769Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów działki: 302 – o powierzchni 0,0800 ha259
1770FEIT 6733.53c.1a.2019259
1771FEIT 6733.55c.11a.2019259
1772 WIR.6220.2.2019.KG258
1773FEIT 6733.54c.11a.2019258
1774Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT.271.2.33.2019258
1775II kwartał 2017 rok 256
1776FEIT 6733.56c.1a.2019256
1777FEIT 6733.29c.11.2019255
1778 Obwieszczenie FEIT BA.6740.80.2019 255
1779FEIT 6733.38c.1a.2019255
1780Rozbudowa drogi powiatowej nr 3503 Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom wraz z budową ścieżki rowerowej 254
1781FEIT 6733.21c.4.11a.2017,2019254
1782FEIT 6733.32c.11a.2018,2019253
1783FEIT 6733.63c.1a.2019253
1784FEIT6733.17c.11.2019252
1785SKO.ŚU.60-66.1360-1366.2019252
1786Program określający zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - konsultacje społeczne251
1787Odbiór i utylizacje folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu BIG BIG pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Zakrzew251
1788Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu w miejscowości Cerekiew na działkach 68/18, 68/47251
1789Obiweszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Zakrzew, Zakrzew Kolonia, Natalin, Podlesie Mleczkowskie, Mleczków, Zdziechów, Milejowice251
1790WI-II.7820.2.21.2018.AW250
1791Obwieszczenie FEIT 6733.31c.11.2019 250
1792IV kwartał 2017 rok 249
1793 Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 200/2 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 249
1794FEIT 6733.49c.1a.2019249
1795Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Mleczków249
1796Przebudowa drogi gminnej nr 351342 W w miejscowości Bielicha (ul. Zielna) ZP.271.1.31.2020249
1797FEIT 6220.2.10.2019247
1798FEIT 6220.4.10a.2019247
1799FEIT 6733.39c.11a.2019246
1800FEIT 6733.57c.11a.2019246
1801BA.6740.2075.2019245
1802I kwartał 2018 rok 245
1803FEIT 6733.35c.11.2019245
1804Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu sie z uzgodnieniami i zakończeniu postepowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Cerekiew na dziłkach 49/11, 49/28, 153/2, 154/2245
1805FEIT 6733.51c.1a.2019244
1806BA.6740.2074.2019243
1807FEIT 6733.43c.1a.2019242
1808BA.6740.2074.2019241
1809Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie budowy odcinka gazociągu na działkach nr 263/1, 313/3, 312/8, 312/14, 312/10 w Janiszewie 241
1810FEIT 6733.51c.11a.2019240
1811FEIT 6733.46c.11a.2019240
1812Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku240
1813II kwartał 2018 rok 239
1814FEIT 6733.32c.1a.2018,2019239
1815Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew239
1816FEIT 6733.21c.1a.2017,2019238
1817FEIT 6733.42c.11a.2019238
1818FEIT 6733.31c.1a.2019237
1819WA.ZUZ.4.421.3.76.2019.AB237
18202018 rok235
1821FEIT 6733.47c.1a.2019235
1822FEIT 6733.46c.1a.2019234
1823FEIT 6733.50c.1a.2019234
1824FEIT 6733.49c.11.2019234
1825FEIT 6733.40c.1a.2019233
1826BA.6740.2075.2019233
1827WA.ZUZ.4.421.3.135.2019.AB232
1828FEIT 6733.61c.1a.2019232
1829Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 89/1 w miejscowości Wacyn232
1830WA.ZUZ.4.421.5.72.2019.AK231
1831Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 351318W w miejscowości Mleczków 231
1832FEIT 6220.2.11.2019230
1833FEIT 6733.62c.1a.2019229
18342020 rok227
1835Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom III etap ZP.271.1.19.2020 227
1836FEIT 6733.48c.11a.2019225
1837Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka zaworową na działce 43/25 w Cerekwi Kolonia 225
1838III kwartał 2017 rok224
1839Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowa kanalizacji światłowodowej224
1840Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w Bielisze224
1841FEIT 6220.4.11.2019223
1842FEIT 6733.43c.11a.2019222
1843Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w Janiszewie222
1844BA.6740.657.2019219
1845FEIT 6721.1.14a.2017.2019219
1846FEIT 6733.45c.1a.2019217
1847FEIT 6733.45c.11a.2019217
1848Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi gminnej Nr 351318 W relacji Mleczków - Cerekiew215
1849FEIT 6733.48c.1a.2019214
1850SKO.ZP.281.2071.2019214
1851Wykonanie dokumentacji projektowej dróg ZP.271.1.20.2020213
1852 Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku211
1853Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach 119, 113/1, 109/1, 339/1, 337/1, 335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej211
1854FEIT 6733.41c.1a.2019209
1855Obwieszczenie w sprawie budowy przyłącza kablowego SN i nN oraz Stacji Transformatorowej SN/nN dla zasilania zakładu produkcyjnego na działce nr 167/14 w Mleczkowie 208
1856FEIT 6733.66c.1a.2019207
1857FEIT 6733.50c.11.2019205
1858Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska etap II ZP.271.1.25.2020205
1859Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w Bielisze200
1860Ogłoszenie na realizacje zadania publicznego199
1861 Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest" ZP.271.2.12.2020 195
1862Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazociągu na działkach nr 255/2, 256, 304, 378 w miejscowości Milejowice191
1863Obwieszczeniew sprawie budowy sieci gazociągu na działkach 176, 470/5, 470/6 w Bielisze189
1864Obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania - kopalnia spółka ONYX 189
1865Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w miejscowości Milejowice 188
1866FEIT 6733.65c.1a.2019185
1867Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia uliczego drogi wewnętrznej na części działek 285,560,213/9 obręb 0017 Milejowice184
1868Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.16c.11a.2020 w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Cerekiew na terenie gminy Zakrzew183
1869Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazwoej telefonii komórkowej w Dąbrówce Nagórnej181
1870Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 256 w miejscowości Milejowice 180
1871Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 390 w miejscowości Cerekiew179
1872Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego179
1873Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 740177
1874Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno175
18752020174
1876Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 228/1, 262, 435/5 w miejscowości Janiszew 173
1877Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.19c.11a.2020 w sprawie przyłącza SN/nN w Miejscowości Mleczków172
1878Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew172
1879Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew171
1880Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 362/3 w miejscowości Cerekiew 169
1881Obwieszczenie w sprawie robudowy oświtlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m-ci Milejowice169
1882Zawiadomienuie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji167
1883Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacja kablowa w ramach przebudowy i rozbudowy linii SN POTKANÓW-JEDLIŃSK-RE RADOM 167
1884Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1, 518 w miejscowości Milejowice 166
1885Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w miejscowości Janiszew 164
1886Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wodociąg Cerekiew IGK 6733.21c.1a.2020164
1887Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 57/22, 57/5, 57/12, 57/20 w miejscowości Cerekiew 163
1888Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 89/1 w miejscowości Wacyn 161
1889Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w miejscowości Cerekiew 159
1890Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 170/4, 48, 30/6 w miejscowości Janiszew159
1891Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 26/13, 141/2, 43/5 w Cerekwi Kolonii158
1892Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew 158
1893Dostawa urządzeń do dezynfekcji rąk do jednostek organizacyjnych Gminy Zakrzew ZP.271.2.16.2020 156
1894Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w miejscowości Janiszew 154
1895 Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek obręb 0014 Janiszew 153
1896 Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar geodezyjny 0022 Jaszowice153
1897Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w obrębie części działek w meiscjowości Cerekiew152
1898Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Milejowice151
1899 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w obrębie części działek nr 367,401/1,365/1 w miejscowości Milejowice 150
1900Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości150
1901Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania - rozbudowa drogi gminnej Nr 351319W stanowiącej ul. Traktorzystów i ul. Szafirową w miejscowości Wacyn148
1902Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Janiszew147
1903I kwartał 2020 rok145
1904Dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.27.2020142
1905Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wacyn ul. Cicha, ZP.271.1.24.2020 141
1906Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci kablowej ŚN w miejscowości Cerekiew140
1907Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 140
1908za 2019 rok140
1909Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew139
1910Zakup sprzętu elektronicznego ZP.271.1.23.2020 139
1911Obwieszczenie w sprawie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża "Dąbrówka Podłężna III" w miejsocwości Kolonia Piaski138
1912Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w obrębie części działki nr 408/9 w miejscowości Milejowice137
1913Budowa sieci elektroenergetycznej NN z projektowaną lokalizacją na terenie Gminy Zakrzew136
1914Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew134
1915Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0018 w miejscowości Cerekiew nr ew.424/7134
1916Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2021r. ZP.271.1.29.2020130
1917Uchylenie zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew z dnia 30 marca 2020 r. 129
1918Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.523/7126
1919Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltanicznej w m. Cerekiew126
1920IV kwartał 2019 rok125
1921 Obwieszczenie w sprawie budowy sici gazowej w m-ci Zdziechów125
1922Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa/Traktorzystów w m. Wacyn ZP.271.1.21.2020125
19232019 rok124
1924Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci gazowej w m-ci Zdziechów123
1925Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0014 w miejscowości Janiszew nr ew.325/1123
1926,,Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2021 roku" ZP.271.2.1.2021123
1927Zawiadomienie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania odnośnie rozbudowy drogi gminnej Nr 351319 W w miejscowości Wacyn122
1928Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu121
1929Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych120
1930Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.560, 201119
1931III kwartał 2019 rok118
1932Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew 19/2118
1933II kwartał 2019 rok 112
1934Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Mleczków obręb 0037, Zdziechów obręb 0010112
1935Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 523/7 112
1936Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 151/16111
1937Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew 89/1111
1938Decyzja środowiskowa IGK 6220.1.10a.2.2019.2020 z dnia 9.07.2020 r.111
1939Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Cerekiew nr ew. 424/7 111
1940Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Milejowice obręb 0017, Zdziechów obręb 0010110
1941Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ne ew. 385/2 położonej w obrębie gruntów 0014 Janiszew 110
1942Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Zakrzew110
1943Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi gminnej nr 351318W Mleczków-Cerekiew109
1944Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 560,201 108
1945 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar geodezyjny 0022 Jaszowice ETAP I107
1946Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew nr ew. 43/5 104
1947Obwieszczenie przebudowa drogi gminnej NR 351319 W w miejscowości Wacyn 101
1948Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew. 165/6, 165/26 100
1949Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 409/1499
1950Obwieszczenie o rozbudowie budynku szatni sportowej na potrzeby stadionu sportowego w obrebie części działki Obręb 0040 TACZÓW w miejscowości TACZÓW nr ew. 320/1398
1951Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew nr ew. 325/1 95
1952Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2021r ZP.271.1.28.202095
1953Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym94
1954Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew 93
1955Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 89/1 w miejscowości Wacyn obręb 0016 Wacyn90
1956Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha 87
1957Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na wykonanie gazu w m. Cerekiew na wniosek Starosty Powiatu radomskiego GKN-II.6821.47.2020.JL z dnia 07.08.2020 r.81
1958Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.271.1.26.2079
1959Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 27/5,27/19,28/1 obręb Cerekiew78
1960Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia Wodnoprawnego "Rozbudowa drogi gminnej 351318W"76
1961 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha 75
1962Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP271.2.24.202074
1963Konkurs ofert - organizacja pozaszkolnych zajęć z elementami programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew72
1964Świadczenie usłu geodezyjnych72
1965Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej w m. Cerekiew nr ew. 424/7,425/1371
1966Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych na dz. nr ew.518 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna71
1967Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505 w Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom wraz z budowa ścieżki rowerowej na wysoko70
1968Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew nieruchomości Mleczków Kolonia działka nr 569/1 oraz Mleczków działka nr 18870
1969Decyzja Starosty Radomskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie dz. 328/1 oraz 328/2 w miejscowości Milejowice70
1970Obwieszczenie w sprawie Eksploatacji piasków skalniowo-kwarcowych ze złoża ,,Dąbrówka Podłężna II,, do celów ogólnobudowlanych na dz. nr ew. 329,330,331/1,331/2,332,333 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna68
1971Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie dz. nr 118 obręb Stefanów gm. Przytyk68
1972Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku sztni sportowej na dz. nr ew. 320/13 w m Taczów67
1973Rozstrzygniecie konkursu na organizację pozaszkolnych zajęć z elementami programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew67
1974Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 252/18,252/52,252/30,252/36,252/41,252/44,252/51 obręb 0001 Bielicha65
1975Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 239/2 obręb 0001 Bielicha65
1976Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew.239/11,345,239/10,238/1,239/2 obręb 0001 Bielicha65
1977Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN, budowy kanalizacji swiatłowodowej, budowy kontenerowej stacji tranformatorowej w m. Cerekiew, Zdziechów, Milejowice64
1978Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej sredniego cisnienia na dz. nr ew. 409/14 obręb 0014 Janiszew64
1979Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego Zakrzewska Wola 264
1980Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 345,252/5,252/10,252/13,252/18 w m. Bielicha obręb 000163
1981Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej dz. nr ew. 424/7,425/13 obręb 0018 Cerekiew63
1982Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego cisnienia w obrębie dz.nr ew. 19/2 w m. Janiszew62
1983Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej dz. nr ew. 345, 277/3, 276/2, 313, 319/19, 319/2 w m. Bielicha62
1984Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej w obrębie dz. nr. ew. 144/1, 146 w obrebie dz. nr. ew. 158,43/4,43/3,122/8,122/6,122/9,122/10,188/1,188/360
1985Obwieszczenie w sparwie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 165/6, 165/26 w m. Wacyn58
1986Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 151/16 w m. Janiszew58
1987Obwieszczenie wojewody mazowieckiego odnośnie decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Radomskiego Nr 1508.202058
1988Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej dz. nr ew. 424/7,425/13 obręb 0018 Cerekiew58
1989Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzajacej dla celu publicznego budowy masztu w Dąbrówce Nagórnej57
1990Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawei nabycia przez Gminę Zakrzew działki nr 569/1 o powierzchni 0,2755 ha, Mleczków 56
1991Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 43/5 w m. Cerekiew55
1992Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej celu publicznego masztu w Janiszewie55
1993Obwieszczenie w sprawie gazowciągu w m. Wacyn decyzja SKO.ZP.4110.242.1704.202055
1994Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltanicznej dz. nr ew. 518 obręb Dąbrówka Podłężna55
1995Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew ZP.271.2.33.202055
1996Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej NR WRA Zakrzew - Dabrówka Nagórna 26251/8730054
1997Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew. 146,144/1 obręb 0025 Kolonia Cerekiew i nr ew. dz. 121,158,43/4,43/3,122/8,122/6,122/9,122/10,188/1,188/3 obręb Milejowice54
1998Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew.398/10,398/12 w m. Janiszew54
1999Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2021r. ZP.271.1.30.202054
2000Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew obręb 0014 Janiszew nr ew.398/10, 398/1253
2001Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 58/7 i 274 obręb 0025 Cerekiew52
2002Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności przez Województwo Mazowieckie działki numer 528/152
2003Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawei nabycia przez Gminę Zakrzew działki nr 188 o powierzchni 0,9753 ha, Mleczków52
2004Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID na rozbudowę drogi powiatowej Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom - projekt zamienny. 50
2005Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu na dz. 345,252/5,252/10,252/13,252/18 obręb 0001 Bielicha50
2006Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu na dz. nr ew. 239/11,345,239,/10,238/1,239/2 w obrębie 0001 Bielicha50
2007Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.26.202050
2008Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowy kontenerowych stacji transformatorowych w m. Cerekiew, Zdziechów, Milejowice49
2009Konsultacje społeczne dotyczące programu określającego zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok47
2010Zawiadomienie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gmine Zakrzew prawa własności nieruchomości47
2011Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazu na dz. 252/18,252/52,252/30,252/36,252/41,252/44,252/51 obręb 0001 Bielicha46
2012Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczacym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gmine Zakrzew prawa własnści nieruchomości zajętych pod drogę publiczną - gminną Zakrzew - Taczów - Dąbrówka podłężna46
2013Obwieszczenie w srawie budowy odcinka gazociągu na dz. 239/2 obręb 0001 Bielicha44
2014Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew. 27/5, 27/19, 28/1 m. Cerekiew 43
2015Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt ZP.271.2.28.202042
2016Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew ZP.271.2.29.202041
2017Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew dz. nr ew. 253/5,254/26,256/24,263/1,312/4,312/10,312/14 obręb 0014 Janiszew40
2018Zawiadomienie/Obwieszczenie w sprawie zapoznania się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania Eksploatacja pisków skalniowo - kwarcowych ze złoża Dąbrówka Podłężna II39
2019Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie nabycia własności przez Gminę Zakrzew działek 210/2 i 211/1 w miejscowości Mleczków38
2020Obwieszczenie w sprawie powiększenia terenu górniczego i obszaru górniczego w m. Kolonia Piaski38
2021Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 277/3, 276/2, 313 obręb Bielicha35
2022Informacje o osiagnietych poziomach recyklingu za 2019 rok 34
2023Obwieszczenie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno32
2024Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej sredniego napięcia w m Gulinek31
2025Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew27
2026Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Janiszew26
2027Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer ,,RAD 3318 B"25
2028Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Gminę Zakrzew działek zajętych po drogę w obrębach: Zakrzew, Natalin, Zakrzew Kresy, Zakrzew Pieńki, Taczów25
2029Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew24
2030Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew działki nr 210/2 oraz 211/1 w miejcowości Mleczków24
2031Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Milejowice23
2032Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Wacyn23
2033Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie działek: 168 i 62 w Miejscowości Wacyn 22
2034Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Gulinek22
2035Obwieszczenie o wydaniu decyzji NR 1332/R/2020 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew działki 133/4 w miejscowości Cerekiew Kolonia21
2036Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociagu sredniego na dz. nr ew. 58/7, 274 obręb Cerekiew Kolonia21
2037Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Cerekiew Kolonia20
2038Rok 202119
2039202119
2040Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Taczów, Wola Taczowska, Mleczków18
20412021 rok18
2042Obwieszczenie Dyrektora zarządu Zlewi w Radomiu WA.ZUZ.4.4210.3.132.2020.MG16
2043Obwieszczenie w sprawie budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej w m. Taczów, Wola Taczowska, Mleczków15
2044Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.ŚU.440.291.2096.202014
2045Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego 0010 Zdziechów w gminie Zakrzew14
2046Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociagowej 13
2047Informacja o wszęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.4.4210.5.104.2020.AK13
2048Obwieszczenie o o budowie stacji transformatorowej słupowej, budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Milejowice13
2049Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej Telefonii Komórkowej w m. Janiszew13
2050Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku PSP w Woli Taczowskiej13
2051Obwieszczenie o budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Janiszew11
2052Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejcowości Cerekiew11
2053Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejcowości Janiszew10
2054Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejcowości Wacyn10
2055Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku9
2056Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu WA.ZUZ.4.4210.3.132.2020.MG4
2057Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego działki nr. 118 położonej w Miejscowości Stefanów4
205820214
2059Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego działki nr. 328/1 położonej w Miejscowości Milejowice3
20602021 rok2
2061Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego działki nr. 62 położonej w Miejscowości Wacyn1