L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zamówienia publiczne47072
2201626605
3201725260
4201823965
52016 Rok23245
6202021507
72017 Rok20648
8201920036
9Nabór na wolne stanowiska 19064
102018 Rok17822
112019 Rok17203
12202114267
13Zamówienia poniżej 130 tysięcy PLN11807
14Ogłoszenia różne9971
15Sesje Rady Gminy - Protokoły9333
1620159009
172015rok8759
18Obwieszczenia8637
19Uchwały Rady8391
20Oświadczenia majątkowe8260
21Urząd Gminy7509
22Zarządzenia Wójta7129
232020 Rok6728
24Dane6347
25Podatki i opłaty6228
26Zagospodarowanie przestrzenne5833
27Jednostki pomocnicze5657
28Gmina5525
29Projekt porządku obrad sesji5352
30Pracownicy Urzędu Gminy5251
31Rada5141
32Wybory4657
33Postanowienia4468
3420174467
35Wójt4331
362021 Rok4331
3720124070
38Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych3927
39Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach3905
40SPRAWOZDANIA3887
41Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody3860
42Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe ZP.271.1.14.20203638
43Szkoły3538
44Radni3523
45Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.9.20173505
46Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -pełnomocnik Wójta Gminy ds.rozwiązywania problemów alkoholowych3502
4720163415
48Wyszukiwarka3392
49Sesje Rady Gminy - nagrania3370
5020173364
51Komisje Rady3323
5220183259
53Udostępnianie informacji publicznej3226
54Wybory samorządowe - 2018 r.3218
55Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji3096
56Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2995
57Statut Gminy2972
5820162892
59Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-20272842
60Rejestr instytucji kultury2783
61Ogłoszenie o wykazie sprzedaży nieruchomości w miesjcowości Milejowice2779
62Mienie gminy2752
6320172726
6420112674
65Instrukcja obsługi2636
6620152630
6720182624
68Konkurs na stanowisko urzędnicze podinspektora ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego2616
6920142572
70Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent2561
71Redakcja Biuletynu2547
7220032515
73Gminna Biblioteka Publiczna2513
7420112490
752016 rok2477
7620162463
7720142448
7820152428
7920182401
802010 2393
81Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20182359
82Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej 2355
83Nabór na wolne stanowisko pracy-podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych w GOPS2335
84Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - samodzileny referent2315
85Budowę obiektów oświatowo –sportowych w m. Bielicha FEIT.ZP.271.1.4.2015 2269
86Oświadczenie majątkowe radnych na ropoczęcie kadencji 2014-20182265
87Wybory samorządowe 2014 r.2253
88Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20172237
8920142196
9020192178
9120132171
9220192170
9320192147
94Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - podinspektor"2131
95Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej"2125
96Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew FEIT.271.1.1.20162124
97Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej2119
98Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - Muzeum Rycerstwa II etap wieża FEIT271.1.12.20162108
992016 rok2107
10020092099
101Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowści Bielicha FEIT.271.1.8.2018 2085
10220132071
103Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha - dostawa sprzętu komputerowego FEIT.271.1.20.20172035
104Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu2034
10520132028
106Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zakrzew ZP.17.142028
10720102025
10820081996
10920091970
110Informacje bieżące1955
111Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy.1952
1122017 rok1949
11320041937
11420121936
11520071928
1162014 rok1904
11720101900
118FEIT 7670/3,6/101897
119FEIT 6733.37c.11.20151870
120Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.3.2018 1861
121FEIT 6733.27c.1a.20141860
12220061853
123Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1847
124Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji1839
125FEIT 6220.5.1a.20131837
126Sprawozdania finansowe1834
127Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha – dostawa mebli FEIT271.1.10.20171828
128FEIT 7670/10,1a/101810
129Regulamin1808
130FEIT 7670/13,11/091802
131Budowa drogi gminnej Jaszowice –Zakrzew Kolonia FEIT271.1.2.20171798
132Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew FEIT.271.1.33.20171796
13320051791
134Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Cerekwi – prace projektowe FEIT.271.1.20.20181789
135 Budowa Domu Ludowego w m-ci Milejowice FEIT.271.1.34.20171785
136FEIT 6733.26c.1a.20131779
137Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - "Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha"1762
138OŚR.604.1.20131758
139EIT 6733.28c.1a.20121740
140FEIT 6733.29c.1a.20121736
141FEIT 6733.9c.1a.20141734
142Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy w wymiarze 1/2 etatu.1731
143FEIT 6220.10.1a.20121724
144FEIT 6733.36c.11.20121722
145FEIT 6733.7c.1a.20131721
146FEIT 6733.43c.1a.20121720
147FEIT 6220.12.1a.20121717
148Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zakrzew w ramach Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” FEIT.271.1.12.20171715
149FEIT 6733.3c.11.20131712
15020201712
15120031706
152Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 1705
153Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 1705
154FEIT6733.48c.11.20161702
155Budowa obiektów oświatowo - sportowych w m. Bielicha – boiska FEIT.271.1.15.20171702
156FEIT 6733.28c.1a.20131700
157Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowice FEIT271.1.4.20171695
158Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1694
159FEIT 6220.5.20131692
160FEIT 6232.azbest.5a,6.20141692
161FEIT 6733.3c.11.20141691
162FEIT 6733.11c.Z.11.2.20151690
163FEIT 6733.19c.12.20131687
164FEIT 6220.4.1a.20131686
16520121684
166FEIT 6220.10.1a.20111684
167FEIT 6733.17c.11.20131684
168FEIT 6733.48c.1a.20151681
169FEIT 6220.3.1a.20141679
170FEIT 6721.1.20121677
171Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.131675
172FEIT 6733.38c.11.20141675
173FEIT 6220.1.1.a.20141674
174FEIT 6733.9c.20131673
175Modernizacja budynku OSP Zakrzew FEIT271.1.9.2016 1671
176FEIT7670/6, 1a/101668
177Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Przez wiedze na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew ZP.1.141667
178FEIT 6220.8.1a.20111665
179FEIT 6733.38c.11.20121665
180FEIT 7670/5,1a/101664
181FEIT 6733.35c.1a.20141664
182FEIT 6220.6.1a.111661
183FEIT 6220.5.1a.20121661
184FEIT 6733.6c.11.20151659
185FEIT 6733.10c.1a.20131656
186FEIT 6733.26c.1a.20141652
187OŚR.III.6220.18.2013.DK1651
188FEIT 6733.41c.1a.20141651
189Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1649
190FEIT 6721.1.20131646
191FEIT 6733.28c.1a.2.20131646
192Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.1.271.16.20171646
193FEIT 6733.1c.1a.20131645
194Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Taczów w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.11.20171645
195FEIT 6220.4.10a.2.20121642
196FEIT 7670/17,11/09,101638
197FEIT 6733.15c.11.20121638
198FEIT 6733.31c.11.20121637
199FEIT 6220.3.1a.20151635
200FEIT 6733.7c.11.20141634
201 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej FEIT 621.1.20131633
202FEIT 6220.4.20131631
203Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1631
204FEIT 6733.5c.11.20141630
205FEIT 6220.3.1a.20121627
206FEIT 6733.27c.Z.1a.2013.20141627
207FEIT6220.10.16.2014,20161627
208FEIT 6733.12c.11.20131626
209FEIT 6220.10.20121623
210FEIT 6733.32c.1a.20141623
211Obwieszczenie FEIT 7670/7,1a/101622
212OŚR.III.6220.18.2013.DK1622
213FEIT 6733.18c.1a.20131622
214FEIT 6220.6.1a.20121620
215FEIT.6733.13c.11.20131620
216Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.4.1.20121619
217FEIT 6733.3c.1a.20141619
218FEIT 6733.24c.10.20141619
219FEIT 6733.36c.11.20151619
220FEIT 6220.8.1a.20121618
221FEIT 6220.3.1a.20131618
222FEIT 6220.7.1a.20121617
223FEIT 6220.1.10a.20111616
224Rozbudowa kanalizacji i wodociągów w Gminie Zakrzew FEIT.ZP.271.1.6.20161616
225FEIT 6733.28c.11.131615
226 Budowa Domu Ludowego w miejscowości Gulinek II etap FEIT.271.1.2.20181615
22720071614
228FEIT 6733.27c.1a.20151613
229Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00zł FEIT.ZP.271.1.10.20161613
2302018 rok1613
231FEIT 6733.10c.11.20141612
232FEIT 6733.7c.1a.20141611
233FEIT 6733.25c.1a.20141611
234OŚR.III.6220.18.2013.DK1610
23520081608
236Budowa parkingu w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.6.20171608
237FEIT 6733.27c.2.11.20131607
238FEIT 6733.6c.1a.2.20131606
239FEIT 6733.35c.11.20141605
24020051603
241FEIT 7670/4,10a/101602
242FEIT 6733.4c.11.20141602
243FEIT 6733.28c.11.20161602
244FEIT 6220.5.1a.20111599
245FEIT 6220.6.10a20121599
24620111598
247FEIT 6220.5.1a.2,20131598
248Budowa siedmiu odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.20161598
249FEIT 6220.3.1a.111596
250FEIT 6733.35c.1a.20121596
251FEIT 6733.6c.11.20131596
252FEIT 6733.42c.11.20141596
253FEIT 6733.27c.11.20141595
254FEIT 6220.9.1a.20141595
255Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Taczów FEIT.271.1.3.20171594
256FEIT 6220.2.10.20131593
257FEIT 6733.1c.11.20141592
258FEIT 6733.33c.1a.20141592
259FEIT 6733.12c.1a.20131591
260FEIT 6733.12c.11.20121589
261FEIT 6733.15c.11.20141589
262FEIT 6733.19c.11.20141589
263FEIT 6733.5c.1a.20151589
264FEIT 6220.9.1a.20161589
265FEIT 6733.35c.11.20121588
266FEIT 6721.1.20131588
267FEIT 6733.16c.11.20151588
268Centrum Wsi Dąbrówka Podłężna – I etap – Odbudowa zbiornika wodnego FEIT271.1.8.20161588
269FEIT 6733.12c.2.1a.20131586
270FEIT 6733.31c.1a.20121585
271FEIT 6733.1c.11.20131585
272FEIT 6733.14c.1a.20141585
273FEIT 6733.21c.1a.20151585
274FEIT 6220.2.1a.20121584
275FEIT 6220.9.10a.20121583
276FEIT 6733.11c.11.20161582
277PŚ-ZD-I.7322.5.19.20151580
278FEIT 6220.3.1a.20161580
279FEIT 6220.7.10.20121579
280FEIT 6733.14c.1a.20131578
281FEIT 6733.7c.1a.20151578
282FEIT 6733.42c.11.20121577
283FEIT 6733.23c.1a.2.20131577
284FEIT.6733.27c.Z.2a.2013.20141577
285FEIT 6733.22c.11.20141577
286FEIT 6220.14.1a.20121576
287Obwieszczenie RSG.6220.6.20111576
288FEIT 6220.1.4.20141576
289FEIT.6733.18c.11.20131575
290FEIT 6733.19c.1a.20141574
291Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-20271574
292FEIT 7670/4,1a/101573
293FEIT 6220.9.1a.20121572
294FEIT 6733.10c.1a.Z.20151572
295Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.5.20181571
296FEIT 6220.3.11.20161570
297FEIT 6733.8c.1a.20141569
298FEIT 6220.4.10.20121568
299FEIT 6733.17c.11.20161568
300FEIT 7670/5,10a/20101567
301TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW1567
302FEIT 6220.12.10.20121567
303Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.4.20181567
304FEIT 6733.21c.11.20141566
305FEIT 6220.2.1a.20121565
306FEIT 6733.40c.11.20121565
307Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bielicha na dz nr 541, 422 FEIT.271.1.3.2016 1564
308FEIT 6733.6c.1a.20151563
309FEIT 6733.25c.11.20121562
310FEIT 6220.3.11.20131562
311FEIT 6733.31c.1a.20141561
312FEIT 6733.57c.11.20161561
313FEIT 6733.21c.1a.20131559
314FEIT 6220.10.1a.2012,20131558
315FEIT 6220.5.10.20141557
316FEIT 6733.2c.11.20131556
317FEIT 6733.27c.11.20121555
318FEIT 6733.14c.11.20141554
319FEIT 6733.9c.1a.20161554
320Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/13/101553
321FEIT 6220.5.1a.20141552
322FEIT 6733.25c.11.20151550
323FEIT 6220.4.1a.20111549
324FEIT 6733.10c.11.20131549
325FEIT 6733.12c.3.11.20131549
326FEIT 6733.16c.11.20141548
327FEIT 6733.3c.1a.20151548
328FEIT 6220.10.2.2014.20151548
329FEIT 6733.8c.11.20161548
330FEIT 6220.11.10a.20121547
331FEIT 6220.1.1a.20151547
33220061546
333Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego1546
334FEIT 6733.36c.11.20151546
335FEIT 6733.26c.11.20121545
3362015 1542
337FEIT 6730.26c.1.20131541
338FEIT 6220.5.11.20141541
339FEIT6220.1.1a.20161540
340FEIT 6733.25c.11.20141538
341FEIT 6733.34c.1a.20141538
342FEIT 6733.9c.1a.20151538
343FEIT 6733.30c.1a.20121537
344FEIT 6733.17c.11.20141536
345FEIT 6733.33c.11.20161536
346FEIT 6733.29c.11.20121535
347FEIT 6733.34c.1a.20121534
348FEIT 6733.34c.11.20141534
349FEIT 6733.20c.11.20141533
350Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.20161533
351FEIT 6733.11c.11.20141531
352FEIT 6733.40c.1a.20161531
353FEIT 6733.20c.1a.20141530
354FEIT 6220.11.1a.20121529
355FEIT 6733.9c.11.20141529
356FEIT 6733.4c.11.20151529
357FEIT 6733.15c.1a.20151528
358FEIT 6733.23c.1a.20161527
359FEIT 6733.28c.1a.20151526
360FEIT 6733.28C.11.20141525
361FEIT 6733.32c.1a.20161525
362FEIT 6733.58c.1a.20151524
363FEIT 6733.7c.11.20131523
364FEIT 6733.29c.11.20141523
365FEIT.6733.41c.11.20121522
366FEIT 6733.5c.11.20151522
367FEIT 6733.34C.11.20121521
368FEIT 6733.31c.11.20141521
369FEIT 6733.32c.11.20121520
370FEIT 6733.4c.11.20131520
371Przebudowa drogi gminnej nr 351335W w m. Gulinek - etap II, FEIT.271.1.2.20161520
372FEIT6200.4.1a.20121519
373FEIT 6733.13c.11.20151519
374FEIT6220.9.4.20161519
375FEIT 6733.27c.1a.20151518
376FEIT 6733.12c.1a.20151517
377FEIT 6733.23c.11.20151517
378FEIT 6220.2.1a.20161517
379Przebudowa drogi nr 740 w m-ci Milejowice - prace projektowe FEIT271.1.8.20171517
380FEIT 6733.6c.1a.20131515
381FEIT 6733.18c.1a.20141515
382FEIT 6733.1c.1a.20151515
383FEIT 6733.42c.1a.20161514
384FEIT6733.13c.1a-3.2015,161513
385FEIT 6733.16c.1a.20151512
386FEIT/7670/1,10A/20101510
387Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2010-20141510
388FEIT 6733.21C.11.20131510
389FEIT 6220.2.1a.20151510
390FEIT 6220.10.10a.2014.20151510
391FEIT 6733.20c.11.20131509
392FEIT 6220.7.1a.20141509
393FEIT 6220.2.10.20151509
394FEIT 6733.12c.3.Z.1a.2013,151508
395FEIT 6733.3c.11.20151505
39620131504
397FEIT 6733.12c.11.20141504
398FEIT 6733.23c.1a.20141504
399WIS-R.7821.32.2.2013.KG1503
400FEIT 6733.3c.11.20161503
401Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT.271.1.5.20171503
402FEIT 6733.16c.1a.20141502
403FEIT 6733.4c.1a.20151502
404FEIT 6733.19c.1a.2.2011,20131501
405FEIT 6733.2c.1a.20151500
406FEIT 6733.30c.1a.20151499
407FEIT 6733.6c.11.20151499
40820041497
409FEIT 6733.20c.1a.20141497
4102015 rok1497
411FEIT 6733.9c.Z.1a.20151497
412Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierajacych azbest1497
413FEIT 6733.24c.11.20151496
414FEIT 6733.18c.1a.20161496
415FEIT 6733.39c.1a.20161496
416FEIT 6733.38c.1a.20151495
417FEIT6733.2c.1a.20161495
418FEIT 6733.10c.11.20151494
419Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.10.2018 1494
420FEIT 6733.26C.11.2.20141492
42120111491
422FEIT 6733.24c.11.20131491
423FEIT 6733.2c.11.20141491
424FEIT 6733.40c.11.20151491
425FEIT 6733.39c.11.20161491
426FEIT 6733.43c.1a.20161491
427FEIT 6220.8.10.20161491
428FEIT 6733.5c.1a.20141490
429FEIT 6733.36C.11.20141490
430FEIT 6733.50c.11.20161490
431FEIT 6733.41c.1a.Z.2014,20151489
432FEIT 6733.12c.11.20161489
433FEIT 6733.27c.1a.20131488
434FEIT 6220.10.1a.2a.20121488
435FEIT 6733.22c.1a.20141487
436FEIT 6733.37c.1a.20141487
437FEIT 6733.19c.1a.20131486
438FEIT 6733.15c.1a.20141486
439FEIT 6733.26c.11.20141486
440FEIT 6733.26c.1a.20151486
441Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 FEIT 271.1.11.20161486
442Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.26.17 1486
443Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk - OŚR.604.1.20151484
444 FEIT 6733.56c.11.20151484
445FEIT 6733.24c.11.20161484
446FEIT 7670/2,6/101483
447FEIT 6733.52c.1a.20151483
448FEIT 6733.52c.11.20151483
449FEIT 6220.10.1a.20141481
450FEIT 6733.18c.1a.20151481
451FEIT6733.49c.1a.20161481
452FEIT 6733.2c.11.20131480
453FEIT 6733.47c.11.20161480
454Budowa Przedszkola Samorządowego w m. Janiszew – prace projektowe FEIT. 271.22.20181480
455FEIT 6733.41c.1a.20121479
456FEIT 6733.15c.1a.20131479
457FEIT 6733.30c.11.20141479
458BA.6740.1487.20151479
459FEIT 6733.23c.11.20131478
460Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego - SKO.ZP.35.596.20151477
461FEIT 6733.47c.11.20151477
462Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1475
463FEIT 6733.11c.11.20131474
464FEIT 6733.44c.1a.20121473
465FEIT 6733.13c.1a.20131473
466FEIT 6733.27c.11.20131473
467FEIT 6733.38c.1a.20121472
468WIŚ-R.7821.32.1.2012.KG1472
469FEIT 6733.42c.1a.20141472
470FEIT6733.24c.1a.20151472
471Referendum ogólnokrajowe - 2015 rok1471
472FEIT 6733.19c.1a.20161471
473OGŁOSZENIE - FEIT 7331/14,1a/101470
474FEIT 6721.1.2.2012,20131470
475FEIT 6220.4.1a.20151470
476FEIT 6733.41c.1a.20161470
477FEIT 6220.8.1a.20141469
478Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy1469
479FEIT 6220.5.10.20131468
480FEIT 6733.6c.11.20141466
481FEIT 6733.18c.11.20151465
482FEIT6733.5c.1a.20161465
483Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.7.10.2011,20121463
484FEIT 6733.12c.11.20151463
485FEIT 6733.18c.Z.11.2015,20161463
486FEIT 6733.39c.1a.20121462
487FEIT 6733.8c.11.20141462
488FEIT6733.7c.1a.20161462
489FEIT 6220.5.10.20121461
490FEIT 6733.44c.11.20121461
491FEIT 6220.6.11.20141461
492FEIT 6733.31c.11.20161461
493FEIT 620.1.1a.20111460
494FEIT 6733.43c.11.20151460
495Obwieszczenie z dnia 2 sieprnia 2014 roku1459
496FEIT 6733.31c.1a.20151458
497FEIT 6733.17c.1a.20131457
498FEIT 6733.53c.1a.20151457
499OŚR.604.1.20131456
500FEIT 6733.37c.1a.20151455
501Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Zakrzew1454
502FEIT 6220.1.10.20161453
503FEIT 6733.27c.11.20161453
50420141452
505FEIT 6220.7.10.20141451
506FEIT 6733.10c.1a.20151451
507Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok1451
508FEIT 6733.17c.1a.20141450
509FEIT 6733.2c.11.20151448
510FEIT 6220.6.1a.20161448
511FEIT 6733.18c.11.20141447
512FEIT 6733.45c.11.20151447
513za 2016 rok1447
514FEIT 6733.54c.1a.20151446
515FEIT 6733.13c.11.2.2015,20161446
516FEIT 6733.9c.2.1a.2015,20161446
517Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT. 271.1.32.20171446
518FEIT 6733.40c.1a.20141445
519Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1445
520FEIT 6220.4.1a.20161445
521FEIT 6733.37c.1a.20121444
522FEIT 6733.23c.11.20141444
523FEIT6733.3c.1a.20161444
524FEIT 6733.44c.11.20161444
525FEIT 6733.16c.1a.20131443
526FEIT 6733.18c.11.20141443
527FEIT 6733.9c.11.20161443
528FEIT 6733.25c.1a.20151442
5292017 rok1442
530FEIT 6733.36c.1a.20151441
531FEIT 6733.49c.1a.20151441
532FEIT 6733.21c.Z.11.2.20131441
533FEIT 6733.22c.1a.20161441
534FEIT 6733.43c.11.20161441
535FEIT 6733.22c.11.20161440
536FEIT 6733.29c.1a.20151439
537FEIT 6733.10c.11.20161439
53820121437
539FEIT 6733.28c.1a.20141437
540Budowa zbiornika wodnego w m. Mleczków FEIT.ZP.271.1.14.20151437
541FEIT 6733.43c.1a.20151437
542FEIT 6733.53c.11.20151437
543BA.6740.1487.20151437
544FEIT 6220.7.10.20161437
545FEIT 6733.22c.11.20131436
546FEIT 6733.36c.1a.20141434
547FEIT 6733.7c.11.20151434
548FEIT 6733.22c.1a.20131433
549FEIT 6733.13c.1a.20151433
550FEIT 6733.14c.11.20161433
551FEIT 6733.1c.1a.20171433
552FEIT 6220.8.11.20141431
553FEIT 6733.55c.1a.20151431
554FEIT 6733.22c.1a.20151430
5552015 rok1430
556FEIT 6220.1.11.20161430
557FEIT 6220.2.11.20161430
558Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomksim Obszarze Funkcjonowania (ROF)" 1429
559FEIT.6733.41c.Z.11.2014.20151429
560Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok1428
561Informacja Wójta Gminy Przytyk o wydaniu decyzji1428
562FEIT 6220.1.11.20151428
563FEIT 6220.5.1.20161428
564FEIT 6220.3.10.20131427
565FEIT 6733.16c.11.20131427
566FEIT 6733.34c.11.20161426
567FEIT6733.54c.1a.20161426
568FEIT.6733.15c.11.20131425
569FEIT 6733.29c.1a.20131425
570FEIT 6733.4c.1a.20141425
571FEIT 6733.33c.11.20141425
572FEIT 6220.6.1a.20141424
573FEIT 6733.25c.1a.20131423
574FEIT 6733.32c.11.20141423
575FEIT 6733.50c.1a.20151423
576Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.19.2017 1423
577Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.2711.17.20171422
578FEIT 6733.1c.1a.20141421
579FEIT 6733.20c.11.20151420
580FEIT 6733.23c.11.20161420
581FEIT 6733.56c.11.20161420
582FEIT 6733.2c.20141418
583FEIT 6733.32c.11.20141418
584FEIT 6733.1c.11.20171418
585FEIT.6733.25c.11.20131417
586FEIT 6733.26c.1a.20161417
587FEIT 6220.2.10.20161417
588FEIT 6733.14c.20131416
589FEIT 6733.19c.11.20131416
590FEIT 6733.11c.1a.20151415
591BA6740.1487.20151415
592FEIT 6733.35c.11.20161415
593FEIT 6733.4c.1a.20131413
594FEIT 6733.32c.11.20151413
595FEIT 6220.3.20151413
596FEIT 6733.5c.1a.20171413
597FEIT 6220.3.4.20131411
598FEIT 6733.11c.1a.20141409
599FEIT 6733.38c.1a.20141408
600Przebudowa drogi gminnej w m. Wacyn (dz. nr 39/1)FEIT.271.1.7.20161408
601FEIT 6733.35c.1a.20151407
602FEIT 6733.19c.11.20171406
603FEIT 6220.3.10a.20111405
604FEIT 6220.4.6.111405
605FEIT 6733.53c.1a.20161405
606FEIT 6733.23c.1a.20131404
607FEIT 6733.44c.1a.20161404
608FEIT 6733.40c.1a.20121403
609FEIT 6220.9.1a.2012,20141403
610FEIT 6733.21c.11.20151403
611FEIT 6220.I.2.20161403
612Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.31.20171403
613FEIT 6733.26c.11.20151402
614FEIT 6733.9c.1a.20131401
615FEIT 6733.8c.1a.20151401
616FEIT 6733.37c.11.20151401
617FEIT 6733.29c.1a.20141400
618FEIT 6733.11c.11.20151400
619FEIT 6733.31c.1a.20171400
620FEIT 6733.30c.1a.20141399
621Budowa centrum wsi Mleczków - I etap FEIT.271.1.18.20171399
622FEIT 6733.17c.1a.20151398
623FEIT6733.58c.11.20151398
624Przebudowa dwóch dróg w miejscowościach Bielicha i Milejowice FEIT.271.1.4.20161397
625FEIT 6733.21c.2.11.20161397
626Projekt programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2017 rok.1396
627Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew1396
628FEIT 6733.28c.11.20121395
629FEIT 6733.10c.11.20131395
630FEIT 6733.39c.1a.20141395
631FEIT 6733.7c.11.20161395
632FEIT 6220.7.1a.111394
633FEIT 6220.4.20151394
634Budowa drogi gminnej Marianowice ZP.13.111393
635 Budowa placu zabaw przy PSP w Woli Taczowskiej - zapytanie ofertowe 1393
636FEIT 6733.37c.1a.20161393
637FEIT 6220.1.1a.111392
638FEIT 6220.4.10.05.111392
639Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.1392
640FEIT 6733.50c.11.20151392
641FEIT 6733.47c.1a.20161392
642FEIT 6733.57c.11.20151391
643FEIT6733.6c.1a.20161391
6442013 rok1390
645FEIT 6733.19c.1a.20151390
646FEIT 6733.11c.Z.1a.20151390
647FEIT6733.4c.1a.20161390
648Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT271.1.7.20171390
64920101389
650FEIT.6733.12c.3Z.11.2013.20151389
65120151388
652FEIT 6733.4c.1a.201171387
653FEIT6220.4.31.05,111385
654FEIT 6733.11c.1a.20131385
655FEIT 6733.42c.1a.20151385
656FEIT 6733.16c.11.20161385
657 Wybory samorządowe uzupełniające 20141384
658FEIT 721.1.2012.20141384
659FEIT 6733.20c.1a.20151384
660FEIT 6733.17c.11.20151384
661FEIT 6733.2c.11.20161384
662FEIT 6220.10.10.20121383
663FEIT 6733.14c.11.20151383
664FEIT 6733.42c.11.20161382
665FEIT 6733.24c.11.20141381
666FEIT 6733.29c.11.20131380
667FEIT 6733.39c.11.20141380
668FEIT 6733.10c.Z.11.2.20151380
669FEIT 6220.5.11.20161380
670Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Zakrzew ZP.15.131379
671FEIT 6733.32c.11.20161379
672FEIT 6733.7c.1a.20171379
673FEIT 6220.5.11.20151378
674Budowa centrum wsi Mleczków- I etap FEIT.271.1.21.20171378
675FEIT 6733.2c.1a.20131377
676FEIT 6733.48c.11.20151377
677FEIT 6220.5.1a.2.20161377
678FEIT 6733.38c.11.20161377
679FEIT 6733.41c.11.20161377
680FEIT 6733.3c.11.20171377
681FEIT 6733.32c.1a.20121375
682FEIT 6733.22c.11.20151375
683FEIT 6733.40c.1a.20151375
684FEIT 6733.44c.11.20151375
685FEIT 6733.24c.2.1a.20161375
686FEIT 6733.3c.1a.20131374
68720141374
688FEIT 6733.10c.1a.20161374
689FEIT 6733.24c.1a.20141373
690FEIT 6733.13c.1a-2.2015,161373
691Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1372
6922019 rok1371
693FEIT 6733.30c.11.20121369
694FEIT6733.29c.11.20161369
695FEIT.6733.35C.11.20161369
696FEIT 6733.35c.11.20151368
697FEIT 6733.13c.1a.20161366
698BA.6740.1709.2017 - Decyzja nr 2816.2017 z dnia 19.12.2017r.1365
699FEIT 7331/108,1a/101364
700Wybory samorządowe 20101363
701Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków 1363
702FEIT 6733.44c.1a.20151362
703FEIT 7670/5,11/101361
704FEIT 6733.14c.1a.20151361
705FEIT 6220.7.11.20161361
706FEIT 6220.4.11.20161360
707FEIT 6733.11c.11.20171359
708 Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.131358
709Obsługa techniczna Dożynek Powiatowych Taczów 2014 - Zapytanie cenowe 1357
710FEIT 6733.41c.1a.20151357
711FEIT6733.37c.11.20161357
712FEIT6733.46c.11.20161357
713FEIT 6733.3c.1a.20171356
71420201356
71520101353
716FEIT 6733.46c.1a.20151353
717FEIT 6733.12c.1a.20161353
718FEIT 6733.40c.11.20161353
719FEIT 6733.41c.11.20141352
720FEIT 6733.39c.11.20151352
721FEIT 6733.13c.11.20161351
722FEIT 6733.19c.11.20151350
723Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna - Kozinki FEIT.ZP.271.1.13.15 1348
724FEIT 6733.56c.1a.20151348
725FEIT 6733.19c.11.20161348
726Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r1348
727Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.8.1.20121346
728FEIT 6733.10c.1a.20141346
729FEIT 6733.21c.2.1a.20161346
730FEIT 6733.56c.1a.20161346
731FEIT 6733.48c.1a.20161345
732FEIT 6733.6c.1a.20141344
733Zawiadomienie - FEIT 6733.18c.1.111343
734FEIT6733.8c.1a.20161343
735FEIT 6733.21c.11.20161343
736FEIT 6733.34c.1a.20161342
7372020 rok1342
738FEIT 6733.38c.11.20151341
739Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska -II etap FEIT.271.1.2.2015 1340
740FEIT 6733.16c.1a.20161340
741Zaprojektuj i wybuduj 2 place zabaw na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.4.20181339
742Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/22/101338
743FEIT 6733.55c.11.20151338
744FEIT 6733.35c.1a.20161338
745FEIT 7670/4/05,20101337
746FEIT 6733.20c.1a.20161337
747FEIT 6733.11c.1a.20161335
748FEIT 6733.51c.1a.20151334
749WI-R.7821.32.1.2016.MK1333
750FEIT 6733.1c.1a.20161333
751FEIT 6733.24c.1a.20161333
752FEIT 6733.45c.1a.2015 1330
753 Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.12141329
754FEIT 6220.10.1a.2012,20131328
755FEIT 6733.2c.11.20171328
756FEIT 6733.33c.11.20151326
757FEIT 6733.31c.1a.20161326
758FEIT 6733.56c.2.11.2.2015,20161326
759FEIT 6733.39c.11.20121322
760FEIT 6733.52c.11.20161321
761FEIT 6733.54c.11.20151320
762WI-R.7820.1.1.20161320
763Projekt uchwały - program współpracy na 2014 rok1319
764FEIT 6733.46c.1a.20161319
765Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - FEIT 6220.6.10.111317
766ŚL-I.6341.35.2015.KZ1317
767za 2017 rok1317
768FEIT 6220.6.10.20111316
769FEIT 6733.30c.11.20161316
770FEIT 6220.2.1a.20111315
771FEIT 766.1.20131315
772FEIT 6733.9c.Z.11.20151315
773FEIT 6733.15c.11.20161315
774FEIT 6733.30c.1a.20161315
775FEIT 6733.36c.1a.20161314
776FEIT 6220.4.11.20161314
777FEIT6733.49c.11.20161313
778Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno – sportowy wraz z zabudową mieszkalno – usługową – relacji Cerekiew – Milejowice gm Zakrzew ZP/1/111312
779FEIT 6733.20c.1a.20131312
780FEIT 6733.9c.11.20151312
781Udzielenie kredytu w wysokości 2 100 000,00zł ZP.21.14 1311
782Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.25.131309
783FEIT 6733.34c.11.20151307
784FEIT 6220.7.1a.20161307
785Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekiew ( przy ulicy Wapiennej -Radom) - ZP/3/10)1306
786FEIT 7670/6,4/101306
787FEIT 6733.57c.1a.20151306
788Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/6/101305
789FEIT 6733.30c.11.20151304
790FEIT 6233.6c.2.20171304
791FEIT 6220.10.4.20121303
792Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2017r. do 31.10.2018r FEIT 271.1.13.20171303
793Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.27.20171303
794Obwieszczenie Prezydenta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF"1302
795Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego1302
796FEIT 62220.1.1.a.20181302
797Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1301
798FEIT 6733.45c.11.20161301
799FEIT 6733.6c.1a.20171301
800Zakup nowego, średniego samochodu - ratowniczo gaśniczego dla OSP Zakrzew FEIT.271.1.14.2017 1300
801FEIT 6733.24c.1a.20131299
802FEIT 6733.28c.1a.20161297
803FEIT 6733.45c.1a.20161295
804FEIT 6733.4c.11.20171295
805Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 1294
806Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. ZP.26.131294
807FEIT 6733.8c.1a.20151294
808FEIT 6733.23c.1a.20151294
809FEIT 6733.39c.1a.20151291
810FEIT 6733.46c.11.20151291
811Zawiadomienie FEIT 6721.1.20131290
812Program usuwania azbestu na lata 2011-20321290
813FEIT 6733.17c.1a.20161290
814FEIT 6220.8.4.20121288
815Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20191288
816BA.6740.513.2017 - Obwieszczeie Starosty Radomskiego1287
817Utworzenie dwóch placów zabaw - Radosna szkoła ZP/17/101286
818Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.20151286
819FEIT 6733.57c.1a.20161286
820FEIT6220.8.11.20161286
821FEIT 6733.51c.11.20151285
822Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000,00 zł FEIT.271.1.30.20171284
823Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.20181284
824FEIT 6733.41c.11.20151283
825FEIT 6733.15c.1a.20161283
826FEIT 6733.38c.1a.20161283
827FEIT 6733.1c.1a.20181283
828Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego1280
829FEIT 6733.18c.11.20161280
830Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestyscji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie ZP/7/101279
831FEIT 6220.5.1a.20151279
832Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.6.1.20121278
833Centrum wsi Milejowice – Prace projektowe ZP.15.14 1278
834FEIT 6733.15c.11.20151278
835Świadczenie usług geodezyjnych FEIT 271.2.1.20171278
836Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Projektu pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/18/101277
83720121277
838FEIT 6733.21c.1a.20141276
839FEIT 6733.47c.1a.20151276
840FEIT 6733.33c.1a.20161275
841Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do pięciu placówek oświatowych i przygotowanie i dostarczenie kanapek do dwóch placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew ZP/16/101274
842FEIT 6220.4.4.20161273
843FEIT 6733.42c.11.20151272
844FEIT 6733.25c.11.20161272
845Udzielenie kredytu w wysokości 1 402 704,00zł ZP.7.14 1270
846FEIT 6733.53c.11.20161269
847Ogłoszenie - FEIT 6733.18c.1a.111267
848FEIT 6733.27c.1a.20161267
849FEIT 6733.51c.1a.20161267
850FEIT 6733.8c.11.20131266
851Zawiadomienie - FEIT 6721.1.20131266
852FEIT 6733.36c.11.20161266
853FEIT 6733.50c.1a.20161266
854FEIT 6733.5c.11.20171266
855FEIT 6733.8c.11.20151265
856FEIT 6733.21c.1a.20161264
857Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Natalin FEIT.271.1.3.2015 1263
858FEIT 6220.1.1a.20171263
859FEIT 6733.35c.11.20171263
860Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap FEIT.271.1.3.20191263
861Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestcyji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/11/101262
862Modernizacja zbiornika wodnego w Woli Taczowskiej FEIT.1.271.23.20171262
863Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.7.111261
864BGP.6733.1.2017.BC1260
865Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 7670/10,1/101258
8662013 rok1258
867FEIT 6733.32c.1a.20121257
868Projekt Programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na 2016 rok1256
869Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.25.20171256
870FEIT 6733.25c.1a.20161254
871FEIT 6733.21c.1a.20171254
872FEIT 7670/4,4/101253
873Rozbudowa Urzędu Gminy – prace projektowe FEIT.271.2.3.20161253
874FEIT 6733.26c.11.20161253
875WOOŚ-II.4210.6.2016.AG.101253
876Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 ZP.16131252
877OGŁOSZENIE - FEIT 6721.1.1.20131252
878FEIT 6733.52c.1a.20161251
879Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013 ZP.15.121248
880Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.3.10.20151248
881FEIT 6733.51c.20161248
882Remont dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP.3.13 1247
8832018 rok1246
884za 2015 rok1245
885 Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew” FEIT.271.2.12.20171245
886FEIT 6733.14c.1a.20181245
887Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP211244
888FEIT 6733.4c.11.20161244
889FEIT 6733.20c.11.20161244
890FEIT 6733.36c.1a.20171244
891Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.18.111243
892FEIT 6220.10.I.2014,20161243
893Budowa Domu Ludowego w m. Jaszkowice FEIT.ZP.271.27.2014 1242
894FEIT 6733.19c.11.20171242
895Decyzja Nr 2038.2013 + zawiadomienie1241
896Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/23/101240
897Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.9.1.20121240
898Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II Etap ZP.2.111239
899Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 622.4.10.20151239
900OŚR.604.1.20131238
901FEIT 6733.55c.11.20161237
902Ogłoszenie1236
9032011 1235
904FEIT 6733.9c.1a.20171234
905FEIT 6733.54c.11.20161233
906FEIT6220.9.10a.20161232
907FEIT 6733.14c.11.20171231
908Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków - Natalin ZP.3.121230
909Odbiór odpadów komunalnych ZP.12.11 1228
910FEIT 6220.9.11.20161227
911Obwieszczenie Starosty Radomskiego1227
912FEIT 6220.8.1a.20161225
913Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT.271.2.15.20161225
914OGŁOSZENIE - FEIT 6733.36c.1a.20121224
915Zaproszenie do złożenia oferty na zerwanie podazki, naprawy podłoża oraz położenie posadzki 1224
916Decyzja Nr 1/2008 na świadczenie usług - FEIT 766.1.081223
917Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.16.141223
918Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2018 do 31.10.2020 r. FEIT.271.1.11.20181223
919Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych FEIT.ZP.271.25.20141222
920Budowa obiektów oświatowo-sportowych w m. Bielicha - roboty rozbiórkowe FEIT271.1.7.151222
921Budowa wodociągów w m. Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Nagórna, Gulin ZP.19.131221
92220201221
923Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie; Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.10.11. 1220
924Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.17.11 1220
925Zawiadomienie o wyniku postepowania1219
926FEIT 6620.5.4.20141219
927FEIT 6232.azbest.1.20151216
928FEIT 6733.12c.11.20171215
929FEIT 6220.5.11.2015,20161213
930FEIT 6733.9c.Z.2.11.2015,20161213
931FEIT 6220.2.1a.20141211
932FEIT6220.9.11.20121211
933FEIT 6220.3.20111210
934Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego na rozpoczęcie kadencji 2014-20181210
935Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy -Muzeum Rycerstwa (Ietap) FEIT.271.1.5.20151210
936FEIT 6733.5c.11.20161210
937Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie1210
938FEIT 6733.55c.1a.20161207
939Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.1206
940Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13 1206
941FEIT 6733.32c.1a.20171205
942FEIT6733.33c.11.20171205
94320171203
944Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.20181203
945Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w ramach projektu pn: Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.4.12 1202
946BA.6740.513.20171201
947Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewska Wola FEIT.ZP.271.26.20141200
9482013 1199
949Przebudowa dróg gminnych - cześć II ZP.4.14 1199
950Przebudowa drogi w miejscowości Bielicha IV etap FEIT.271.1.35.20171199
951Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.37.20171199
952FEIT 6733.29c.1a.20161198
953FEIT 6733.27c.1a.20171197
954FEIT 6733.34c.11.20171197
955FEIT 6733.14c.1a.20161195
956FEIT 6733.2c.1a.20171194
957Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT 271.2.2.20171194
958Raport o stanie gminy1193
959Decyzja nr.13/09 o środowiskowych uwarunkowaniach1192
960Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.5.1.20121192
961FEIT 6733.20c.1a.20171192
962FEIT 6733.25c.1a.20171192
963WI-R.7820.1.1.2016.IM1192
964FEIT 6220.2.4.20161189
965Decyzja nr 1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach1187
966FEIT 6733.41c.11.20171187
967Budowa Centrum Wsi Zatopolice ZP.13.131186
968Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumnetu strategicznego pn. "Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego"1186
969Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2016 r. FEIT.ZP.1.22.20151186
970FEIT 6220.2.4.20131185
971Wywóz nieczystości płynnych -zapytanie ofertowe"1185
972Budowa Centrum Wsi Dabrówka Nagórna W - II etap ZP.2.13 1184
973Modernizacja zbiornika wodnego Zakrzew Pieńki ZP.14.141184
974FEIT 6733.1c.11.20161181
975FEIT 7670/2,11/101180
976Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie1180
977BA.6740.292.20181180
978FEIT 7670/10,4/081179
979FEIT 6220.4.4.111178
980FEIT 6733.14c.1a.20171176
981FEIT 6733.18c.1a.20171176
982Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.11.141175
983Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest1175
984Oświadczenia majątkowe radnych na zakonczenie kadencji 2010-20141174
985IV kwaratł 2016 rok 1174
986FEIT 6733.14c.1a.2.20171174
987Budowa wodociągów w miejscowościach: Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Golędzin , Gulinek , Janiszew, Milejowice, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zdziechów ZP.19.11 1173
988Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 ZP.15.111171
989FEIT 6220.7.4.20121170
990Budowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew1169
991Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13 1168
992FEIT 6220.1.10a.2.2017,20181168
993Prace projektowe budowy dróg FEIT.271.1.9.20181168
994Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.20201168
995Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn: Centrum Wsi Cerekiew - Etap II ZP/8/101167
996Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice1166
997FEIT 6733.22c.1a.20171166
998FEIT 6220.4.20111165
999Zawiadomienie Starosty Radomskiego1165
1000Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2012 r. ZP.25.111164
1001FEIT 6733.11c.1a.20171164
1002FEIT 6733.40c.1a.20171164
1003Zimowe utrzymanie dróg gminnych , lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.23.11 DUPLIKAT 1162
1004Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.23.141162
1005BGP.6733.1.2017.BC1162
1006FEIT 6220.7.4.20141161
1007FEIT 6733.30c.1a.20171161
1008Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.9.20181159
1009Przebudowa drogi gminnej Milejowice - ulica Brzozowa ZP/4/101158
1010Przebudowa dróg gminnych - cześć I ZP.3.14 1158
1011FEIT 6233.2.20121156
1012Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno - sportowy wraz z zabudową mieszkalno - usługową relacji Cerekiew - Milejowice gm Zakrzew ZP.11.111155
1013FEIT.6733.22c.11.20171155
1014FEIT 6733.38c.1a.20171155
1015FEIT 6220.10.4.20121153
1016FEIT 6220.6.20141153
1017FEIT 6733.12c.1a.20141152
1018Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 1152
1019FEIT 6733.40c.11.20171152
1020Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Zakrzew ZP.21.11 /DUPLIKAT"1151
1021FEIT 6733.24c.11.20171151
1022FEIT 6733.18c.11.20171150
1023 FEIT 6733.10c.11.20171149
1024Opracowanie dwóch oddzielnych dokumentacji technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew, gmina Zakrzew FEIT.271.2.10.20181149
1025Wykonanie dokumentacji budowlanych przebudowy dróg FEIT.271.2.2.20161148
1026Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 FEIT.271.24.2017 1148
1027FEIT 6733.25c.11.20171148
1028Przebudowa dróg gminnych ZP/5/101147
1029FEIT 6220.12.4.20121146
1030Likwidacja przełomów na drogach Gminy Zakrzew o nawierzchni bitumicznej ZP.9.111145
1031FEIT 6220.2.1a.20171145
1032IV kwartał 2014 rok1143
1033Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ZP.14.111142
1034FEIT 6220.9.4.20141142
1035Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.33.20201142
1036TR-Z-PP-IV.4701.34.14.KW1141
1037Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT 271.2.3.20171141
1038FEIT 6733.26c.11.20171141
1039BA.6740.1972.20171141
1040 Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha FEIT.ZP.2711.10.2015. 1140
1041Budowa świetlicy w m – ci Wacyn – prace projektowe FEIT.271.1.23.20181140
1042Przebudowa dróg gminnych II ZP/10/101138
1043FEIT 6220.11.4.20121138
1044FEIT 6733.7c.1a.20181138
1045Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.7.20181138
1046FEIT 6220.5.1a.20171137
1047FEIT 6721.1.1.20171135
1048FEIT 6733.8c.11.20181134
1049Dostawa i montaż siłowni terenowych w ramach Projektów: Utworzenie terenu rekreacujnego w m. Zakrzewska Wola; Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Zakrzew Kolonia FEIT.ZP.271.1.151133
1050Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2017r FEIT.271.1.14.20161133
1051WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.131132
1052Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.131131
1053Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019 FEIT.271.1.15.20181131
1054FEIT 7670/4,4/05/09/101128
1055FEIT 6733.26c.1a.20171128
1056Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - FEIT 6220.7.1.20121127
1057Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.8.111126
1058Zakup energii elektrycznej ZP.6.14 1126
1059WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.191125
1060BA.6740.1990.20171125
1061Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew” FEIT.271.2.5.20181125
1062 GOPS - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew w 2013/2014r.1123
1063FEIT 6220.4.4.20131123
1064Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 ZP/15/101122
1065Zawiadomienie - PZ.II.7322.5.32.2017.MW1121
1066FEIT 6733.9c.11.20181121
1067Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - FEIT 6220.2.1.20121120
1068FEIT 6200.7.10a.2009.20111119
1069 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZP.21.13 1119
1070Obwieszczenie BA.6740.1414.2017 z dn.26.01.20181119
1071FEIT 7670/15,11/091117
1072Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.20.141117
107320161117
1074FEIT 6733.39c.1a.20171117
1075FEIT 7670/3,4/101116
1076Wykonanie dokumentacji projektowej-część II Zp.19.141116
1077Zakup Paliwa Samochodowego FEIT 271.2.1.161114
1078Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola, FEIT.271.1.4.20191114
1079Budowa Centrum Wsi Zakrzew- II etap ZP.10.131113
1080FEIT 6733.15c.1a.20151113
1081FEIT 6220.2.20131112
1082FEIT 6733.22c.1a.20181112
1083FEIT 6220.10.4.20141111
1084FEIT 6733.17c.11.20171111
1085SKO.ZP.142.1928.20171111
1086FEIT 6220.5.10a.20171111
1087FEIT 6733.36c.11.20171110
1088ROŚ.6540.2.20181110
1089FEIT 6733.31c.11.20171109
1090Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.19.12" 1108
1091Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.271.1.29.20171108
10922014 rok1107
1093FEIT 6733.23c.1a.20171107
1094FEIT 6733.2c.20181107
1095FEIT 6733.35c.1a.20171106
1096FEIT 6220.5.10a.2.2017,20181105
1097Budowa dróg w miejscowościach Bielicha i Jaszowice Kolonia ZP.9.13 1104
1098FEIT 6733.15c.11.20171104
1099FEIT 6733.17C.1A.2A.20181103
1100Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł ZP.8.131102
1101 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukatrek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2015 roku - SO.271.2.5.2015 1102
1102Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu1102
1103Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.8.20181102
1104FEIT 6220.4.4.121101
1105Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.1.22.20171101
1106FEIT 6733.32c.11.20171101
1107Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania1100
1108FEIT 6733.41c.1a.20171100
1109FEIT 6220.6.4.20121099
1110za 2014 rok1099
1111FEIT 6733.4c.1a.20181099
1112Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zakrzew ZP.11.13.1098
1113Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.10.2017 1098
1114FEIT 6733.4c.11.20181098
1115Decyzja nr.15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach1097
1116FEIT 6220.3.11.20141097
1117RSG.6220.1.20181097
1118Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. organizacyjnych 1097
1119Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr ewid. 852 w m. Gulin ZP.16.121096
1120FEIT 6220.2.1a.20171096
1121Zakup sprzętu komputerowego FEIT.271.1.36.20171096
1122FEIT 6220.11.20121094
1123WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.151094
1124BA.6740.1415.20171094
1125za 2013 rok1093
1126Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 1093
1127Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Zakrzew ZP.24.111092
1128FEIT 6220.8a.4a.2011,20121092
1129Budowa drogi gminnej Milejowice ul. Zielona ZP.14.13 1092
1130FEIT 6733.28c.1a.171092
1131FEIT 6733.43c.1a.20181092
1132Kadencja 2018-20231092
1133Dostawa sprzętu elektronicznego do Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie1091
1134Zapytanie ofertowe- wykonanie strony internetowej FEIT 271.2.8.15 1091
1135FEIT 6733.13c.1a.20181091
1136Dowóz Dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015 ZP.18.141090
1137FEIT 7670/9,1a/101089
1138Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska – budowa oświetlenia drogi powiatowej ZP.24.141087
1139Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 2 dróg i budowy parkingu na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.6.2018 1087
1140FEIT 6733.21c.11.20181087
1141Budowa chodnika w Wacynie przy drodze nr 351319 - 600m, ZP/19/101086
1142FEIT 6733.11c.1a.20181085
1143FEIT 6733.6c.1a.20181085
1144FEIT 6220.6.11.20121084
1145Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.131084
1146Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II etap ZP.14.121083
1147Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2015r. 1082
1148FEIT 6733.10c.1a.20171082
1149FEIT 6220.4.20111081
1150Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.8.121081
1151Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2013 r.1081
1152FEIT 6733.9c.1a.20181081
1153FEIT 6733.21c.11.20171080
1154Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.6.131080
1155Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Cerekiew FEIT.ZP.271.1.9.20151080
1156FEIT 6733.29c.11.20181080
1157Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.131078
1158Zakup Paliwa samochodowego - Zapytanie o cenę ZP.2.141078
1159FEIT 6733.6c.11.20171077
1160FEIT 6733.21c.2.2017,20181077
1161FEIT 6733.37c.1a.20171076
1162FEIT 6220.4.4.05.20111074
1163FEIT 6733.20c.0.11.20171074
1164FEIT 6733.39c.11.20171074
1165Budowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna Kolonia1073
1166FEIT 6733.17c.1a.20181073
1167FEIT 6733.19c.1a.20181073
1168Budowa dróg na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2015 1072
1169FEIT.6733.13c.11.20171072
1170FEIT 6733.24c.1a.20171071
1171Budowa studni głębinowej Dąbrówka Nagórna ZP.7.12 1070
1172FEIT 6220.8.20121070
1173 Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.ZP.271.1.20.15 1070
1174BA.6740.1972.20171070
1175FEIT 6733.12c.1a.20181070
1176Odbiór odpadów komunalnych ZP.24.12 1069
1177FEIT 6721.1.1.20181069
1178 FEIT 6220.3.20121068
1179FEIT 6733.10c1a.20181068
1180Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2012/2013r ZP.12.12 1067
1181FEIT 6733.16C.11.20171067
1182Decyzja nr.2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach1066
1183Modernizacja Świetlicy Zakrzewsjka Wola -wykonanie instalacji ZP.21.12 1066
1184FEIT 7670/1,4/101065
1185 FEIT 6220.5.11.2017 1065
1186Świadczenie usług geodezyjnych FEIT.271.2.2.20181064
1187FEIT 6733.5c.11.20181064
1188FEIT 6733.17c.11.20181064
1189Oświadczenia majątkowe radnych na rozpozęcie kadencji 2018-20231064
1190FEIT 6220.3.4.20111063
1191FEIT 7670/16,11/091061
1192FEIT 7670/5,4/101061
1193 Budowa oświetlenia ulicznego ZP.22.141059
1194Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.2.2.20151059
1195FEIT 6733.21c.11.2017.20181059
1196Modernizacja Świetlicy Zakrzewska Wola" ZP.13.12 1058
1197FEIT 6220.14.4.20121058
1198FEIT 6220.9.11.20141058
1199FEIT 6233.8.20121057
1200Wykonanie dokumentacji projektowej ZP.8.161057
1201Rozbudowa infrastruktury wod-kan - II etap ZP/14/101056
1202Budowa wieży wraz z łącznikiem w m. Taczów w ramach Projektu: Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy - ekspozycja muzealna FEIT.271.1.16.2018 1056
1203Zakup paliwa samochodowego - zapytanie o cenę ZP.5.12 1054
1204FEIT 6220.1.4.20121054
1205FEIT 6220.1.10a.20171053
1206GOPS- Kopmleksowa realizacja usług szkoleniowych osób bezrobotnych w Gminie Zakrzew1052
1207Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Zakrzew w 2015r. SO.271.2.4.2015 1052
1208FEIT 6220.2.11.20171052
1209FEIT 6220.2.10.20171051
1210FEIT 6220.1.6.2017,20181051
1211FEIT 6220.3.1a.20171049
1212Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.37.20171049
1213Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.7.2020 1049
1214Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.16.111048
1215FEIT 6220.2.11.20141048
1216FEIT 6733.23c.11.20171048
1217Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka Nagórna , Dąbrówka Podłężna ZP.22.12 1047
1218FEIT 6220.4.4.20151047
1219Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2018r FEIT.271.1.40.20171046
1220Budowa Sali Gimnastycznej przy publicznej Szkole Podstawowej w Woli Taczowskiej - prace projektowe ZP.271.1.35.2020. 1046
1221Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.16.20151045
1222Decyzja nr.3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach1043
1223FEIT 6220.5.20121043
1224FEIT 6733.1c.11.20181042
1225FEIT.6220.2.4.20151041
1226FEIT 6220.2.4.20171041
1227 Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków ZP.3.11 1040
1228Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew - LICYTACJA ELEKTRONICZNA1040
1229BA.6740.1414.20171039
1230Zakup Paliwa Samochodowego - Zapytanie o cenę 1038
1231FEIT 6733.16c.11.20181038
1232Nabór na wolne kierownicze stanowisko-urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie1038
1233Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 3 dróg z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.7.20181037
1234FEIT 6733.12c.11.20181037
1235FEIT 6733.13c.11.20181036
1236FEIT 6733.12c.1a.20171035
1237Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT 271.2.29.20171035
1238Decyzja nr 6.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach1034
1239FEIT 6220.5.20111034
1240FEIT 6733.30c.11.20171034
1241Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.121033
1242FEIT 6733.15c.1a.20181033
1243FEIT 6733.20c.1a.20181033
1244FEIT 6733.11c.1a.2.20181033
1245Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.17.151032
12462013 rok1031
1247FEIT 6733.27c.11.20171031
1248FEIT 6733.19c.11.20181031
1249FEIT 6733.7c.11.20171030
1250FEIT 6220.2.4-11.20181030
1251FEIT 6220.7.20111029
1252FEIT 6220.9.20111026
1253Prowadzenie usług w zakresie badań psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie1025
1254Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.Zp.271.1.21.15 1025
1255Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.17.20161024
1256Przebudowa drogi gminnej nr 351318W w m. Mleczków - Cerekiew -prace projektowe FEIT271.1.14.20191023
1257FEIT 6220.4.20121022
1258FEIT 6233.1.20121021
1259FEIT 6220.3.11.20171021
1260FEIT 6220.9.4.20121020
1261Udzielenie kredytu w wysokości 3 000 000,00zł FEIT.271.1.15.151020
1262Program okreslający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok1020
1263Naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.20191020
1264Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.20181019
1265Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakrzew FEIT 271.1.21.20181019
1266FEIT 6733.33c.1a.20171018
1267Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 740 w miejscowości Mleczków - prace projektowe FEIT.271.1.2.191018
1268FEIT 6733.26c.11.20181015
1269BA.6740.1414.20171014
1270Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w m. Janiszew w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.24.20181014
1271Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.10.141013
1272FEIT 6733.8c.1a.20181013
1273FEIT 6733.11c.11.20181013
1274IV kwartał 2010 rok1012
1275FEIT 6733.10c.11.20181011
1276Budowa oswietlenia ulicznego ZP.18.131010
1277FEIT 6733.29c.11.20171009
1278Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.ZP.271.1.12.15 1008
1279FEIT 6733.9c.11.20171008
1280FEIT 6733.6c.1a.20181008
1281FEIT 7670/3,11/101007
1282Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.40.20171007
1283BA 6740.292.20181007
1284Świadczenie usług geodezyjnych - Zapytanie o cenę 1006
1285Decyzja nr 10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 1006
1286FEIT 7670/7,4/101005
1287FEIT 6733.30c.1a.20181005
1288IV kwartał 2012 rok1004
1289II kwartał 2010 rok1003
1290Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew ZP.271.1.2.20211003
1291Budowa drogi gminnej w m. Nieczatów ZP.10.12,1002
1292FEIT 6220.5.4.20111001
1293FEIT 6220.7.2011,20121001
1294FEIT 6733.5c.1a.20181001
1295 Dostawa i montaż urządzeń kotłowni olejowej FEIT271.2.10.151000
1296Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.:Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Zakrzew ZP.2.12 999
1297FEIT 6733.27c.1a.2018999
1298II kwartał 2011 rok997
1299FEIT 6733.17c.2017997
1300FEIT 6733.16C.1A.2017997
1301Decyzja nr 8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 995
1302Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulin - prace projektowe995
1303 Informacje o wszczęciu postępowania WA.RUZ.421.52.2018.EP z dn.20.02.2018995
1304Budowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.8.2019993
1305Decyzja nr.16/09 o środowiskowych uwarunkowaniach992
1306FEIT 6233.4.2012992
1307FEIT 6220.8.4.2014992
1308Budowa zbiornika wodnego w m. Jaszowice FEIT.271.1.18.2015 992
1309Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V- roboty uzupełniające FEIT 271.2.32.2017992
1310FEIT 6733.2c.1a.2018992
1311FEIT 6220.3.10a.2017991
1312Udzielenie kredytu w wysokości 593 896,00zł ZP.18.12 987
1313Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT271.2.15.2016987
1314FEIT 7670/7,4/09,10986
1315Wykonanie dokumentacji projektowych FEIT.ZP.271.1.8.2015986
1316Decyzja nr.17/09 o środowiskowych uwarunkowaniach985
1317FEIT 6733.34c.1a.2017983
1318Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.30.2017983
1319FEIT 6220.1.2012982
1320III kwartał 2014 rok982
1321WI-II.7821.32.2.2018.EG981
1322ROŚ.6540.2.2018981
1323Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew w sezonie zimowym ZP/25/10980
1324FEIT 6220.8.2011979
1325FEIT 6733.3c.11.2018979
1326Decyzja nr.6.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach977
1327FEIT 6733.37c.11.2017977
1328FEIT 6220.2.1a.2018977
1329FEIT 6220.1.11.2017974
1330Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi Dąbrówka Podłężna - Taczów ZP/9/10973
1331FEIT 6220.7.11.2013973
1332FEIT 7670/2,4/10971
1333FEIT 6220.7.11.2014970
1334I kwartał 2016 rok967
1335Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2011r. ZP/24/10966
1336II kwartał 2015 rok966
1337Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew966
1338FEIT 6200.2.1a.2011965
1339 FEIT 6733.29c.1a.2017965
1340FEIT 6733.13c.1a.2017964
1341FEIT 6733.20c.11.2018964
1342Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.11.12963
1343FEIT 6233.5.2012960
1344BA.6740.1415.2017960
1345I kwaratał 2017 rok958
1346FEIT 6733.16c.1a.2018958
1347RSG.6220.1.2018956
1348FEIT 6733.21c.1a.2018956
1349Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków -Natalin ZP.9.12955
1350FEIT 6733.45c.1a.2018955
1351955
1352II kwartał 2012 rok953
1353FEIT 6220.3.4.2015950
1354FEIT 6220.1.5.2017950
1355Budowa oświetlenia na terenie gminy Zakrzew ZP.271.1.10.2020949
1356FEIT 6733.25c.11.2018948
1357FEIT 6733.48c.1a.2018948
1358Dostawa sprzętu komputerowego 945
1359FEIT 6733.3c.1a.2018945
1360Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł FEIT.271.1.18.18945
1361FEIT 6733.28c.1a.2018944
1362 Prowadzenie usług w zakresie badań psychologicznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie943
1363FEIT 6233.7.2012942
1364FEIT 6733.40c.1a.2018940
1365Decyzja nr 9.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach939
1366.Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.7.2019938
1367Decyzja - ROŚ.6341.59.2017.ES937
1368FEIT 6733.28c.11.2017936
1369SKO.ZP.94.1056.2018936
1370Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.936
1371FEIT 6220.5.1a.2018935
1372Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego na zakończenie kadencji 2010-2014934
1373Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020933
1374FEIT 6200.6.1a.2010.2011931
1375Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.39.2017931
1376FEIT 6220.9.4.11930
1377FEIT 6733.6c.2.11.2018928
1378FEIT 6220.5.4.2012927
1379Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej FEIT 271.2.36.2017923
1380KONKURS na projekt napisu „Dom Ludowy w Milejowicach" 923
1381FEIT 6733.38c.11.2017922
1382Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunlanymi dla Gminy Zakrzew za 2017 rok922
1383FEIT 6733.29c.1a.2018922
1384Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” ZP.271.1.18.2020 920
1385PZ-II.7322.3.110.2017.MSI, WA.RUZ.421.43.2018.RB919
1386III kwartał 2012 rok917
1387Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.18.2016916
1388Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap II ZP.271.1.11.2020916
1389Budowa wodociągów w m. Milejowice, Natalin, Zakrzew, Janiszew ZP.20.12915
1390III kwartał 2013 rok915
1391II kwaratał 2016 rok 914
1392Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok914
1393WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.11912
1394FEIT 6733.23c.11.2018910
1395EIT 6220.10.2011906
1396FEIT 6733.25c.1a.2018906
1397III kwartał 2016 rok 901
1398Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.39.2017 901
1399BA.6740.1414.2017898
1400IV kwartał 2015 rok 897
1401WI-II.7821.32.2.2018.EG896
1402Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego896
1403FEIT 6220.3.1a.2018895
1404II kwartał 2014 rok894
1405Decyzja nr 3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach892
14062019 rok891
1407BA.6740.1990.2017889
1408FEIT 6733.22c.1a.2017888
1409FEIT 6733.27c.11.2018888
1410FEIT 6733.26c.1a.2018887
1411Progam określający zasady współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok - konsultacje społeczne887
1412FEIT 6733.35c.11.2018886
1413FEIT 6733.46c.1a.2018883
1414IV kwartał 2011 rok882
1415Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie + prace projektowe FEIT.271.1.15.2019881
1416BA.6740.1415.2017880
1417FEIT 6733.15c.11.2018879
1418I półrocze 2018 rok879
1419Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia FEIT.271.1.25.2018879
1420FEIT 6220.2.4a.2018878
1421II kwartał 2013 rok 877
1422III kwartał 2011 rok876
1423FEIT 6220.12.2012874
1424FEIT 6733.24c.11.2018874
1425IV kwartał 2013 rok873
1426I kwartał 2013 rok867
1427FEIT 6233.6.2012865
1428FEIT 6733.33c.1a.2018860
1429Zapytanie ofertowe- wydruk folderu FEIT271.2.9.15859
1430FEIT 6733.7c.11.2018858
1431FEIT 6733.14c.11.2018858
1432FEIT 6733.24c.1a.2018858
1433I kwartał 2011 rok856
1434I kwartał 2015 rok855
1435FEIT 6233.3.2012854
1436RSG.6220.1.2018854
1437Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice FEIT.271.1.11.2019852
1438I kwartał 2014 rok 850
1439Remont budynku stacji uzdatniania wody w ZakrzewieFEIT271.1.12.2018 850
1440FEIT 6733.22c.11.2018848
1441Komisje Rady Gminy - kadencja 2018-2023848
1442FEIT 6733.23c.1a.2018843
1443FEIT 6733.28c.11.2018842
1444Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlicę oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin ZP.271.1.3.2021842
1445FEIT 6733.36c.11.2018841
1446Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2014-2018841
1447FEIT 6733.39c.1a.2018835
1448Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.14.2018831
1449Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap III, ZP.271.1.34.2020829
1450Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Leszka Margasa - na rozpoczęcie kadencji 2018-2023815
1451FEIT.6233.3.2012.W.2018812
1452FEIT 6733.37c.1a.2018812
1453Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice FEIT.271.1.6.2019808
1454Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.805
1455FEIT 6733.42c.11.2018804
1456I kwartał 2010 rok803
1457FEIT 6733.49c.1a.2018800
14582020 rok800
1459Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha ZP.271.1.8.2020798
1460FEIT 6733.11c.2.11.2.2018789
1461 Rozbudowa systemu kanalizacyjnego IX etap w Gminie Zakrzew ZP271.1.1.2021785
1462.Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.17.2019783
1463FEIT 6733.45c.11.2018782
1464FEIT 6733.41c.1a.2018781
1465FEIT 6733.35c.1a.2018779
1466Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020778
1467Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap” FEIT.271.1.9.2019777
1468III kwartał 2015 rok 775
1469Remont sali gimnastycznej przy PSP w Zakrzewie FEIT.271.1.18.2019775
1470FEIT 6220.3.4-11.2018774
1471FEIT. 6733. 41c . 11. 2018772
1472FEIT 6733.38c.1a.2018771
14732021 rok771
1474WOOŚ-II.420.396.2018.AG765
1475Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.9.2020 765
1476FEIT 6733.34c.1a.2018764
14772021762
14782021761
1479I kwartał 2012 rok759
1480FEIT 6733.50c.1a.2018754
1481FEIT. 6733. 40c . 11. 2018750
1482FEIT 6733.37c.11.2018745
1483III kwartał 2010 rok744
1484Rok 2021743
1485Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego - na zakończenie kadencji 2014-2018739
1486FEIT 6220.4.4a.2018736
1487FEIT 6220.3.4a.2018733
1488ROŚ.6540.2.2018727
1489FEIT 6220.3.4.2018724
1490716
1491Dostawa artykułow biurowych do Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.5.2019712
1492Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Zakrzewska Wola711
1493FEIT 6733.44c.1a.2018708
1494FEIT. 6733.38c . 11. 2018704
1495Rozbudowa budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie ZP.271.1.32.2020697
1496Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.2.2019696
1497Informacja o wyniku naboru694
1498FEIT 6733.42c.1a.2018694
1499FEIT 6220.7.1a.2018693
1500FEIT 6220.4.1.2018692
1501FEIT 6733.30c.11.2018691
1502FEIT 6733.46c.11.2018683
1503FEIT 6733.36c.1a.2018680
15042019 rok680
1505Przebudowa drogi gminnej 351328W w m. Zakrzew - Kolonia FEIT.271.1.12.2019677
1506FEIT. 6733. 43c .11. 2018671
1507Obiweszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Zakrzew, Zakrzew Kolonia, Natalin, Podlesie Mleczkowskie, Mleczków, Zdziechów, Milejowice671
1508BA.6740.1415.2017669
1509GKN-II.6821.1b.2018.KD669
1510Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola - Przebudowa zjazdów FEIT.271.1.10.2019664
1511FEIT 6733.34C.1A.2.2018,2019662
1512FEIT 6733.47c.1a.2018657
1513FEIT 6733.60c.1a.2018655
1514FEIT 6733.53c1a.2018651
1515SPN-R.7533.72.10.2018.AZ648
1516Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.3.2019648
1517Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 ZP.271.1.17.2020638
1518FEIT 6220.4.11.2018629
1519Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020629
1520FEIT 6220.8.1a.2018628
1521Przebudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe FEIT.271.1.20.2019626
1522FEIT 6733.33c.11.2018625
1523FEIT 6733.49c.11.2018621
15242018 rok620
1525FEIT 6733.50c.11.2018618
1526FEIT 6733.15c.11.2019616
1527FEIT 6220.8.11.2017.2019615
1528za 2018 rok613
1529Uruchomienie komunikacji pasażerskiej na trasie Radom - Zakrzewska Wola" FEIT.271.2.8.2019612
1530 Zawiadomienie o czynnościach wzonienia znaków granicznych w m. Gustaów dz. 467 i 586612
1531WOOŚ-II.420.396.2018.AG.7611
1532Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2019r.FEIT271.1.26.2018 610
1533FEIT 62209.1a.2018603
1534Przebudowa drogi gminnej Alei Kasztanowej w miejscowości Milejowice FEIT.271.1.21.2019602
1535FEIT 6733.2c.1a.2019601
1536FEIT 6733.10c.11.2019600
1537FEIT 6733.54c.11.2018599
1538SKO.ZP.57.541.2019598
1539FEIT 6733.52c.11.2018594
1540FEIT 6220.5.4a.2018593
1541WOOŚ-II.420.396.2018.AG.4590
1542FEIT 6733.3c.11.2019590
1543Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 ZP.271.1.13.2020587
1544FEIT 6733.59c.11.2018586
1545FEIT 6220.10.I.10a.2014,2018582
1546FEIT 6733.6c.1a.2019581
1547SPN-R.7533.72.8.2018.AZ578
1548FEIT 6220.10.11.2014,2019577
1549za 2018 rok575
1550Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 FEIT.271.1.19.2019572
1551Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrówka Podłężna FEIT.271.2.19.2019572
1552FEIT 6733.48c.11.2018571
1553FEIT 6733.22c.1a.2019569
1554III kwartał 2018 rok568
1555FEIT 6733.59c.1a.2018568
1556FEIT 6733.1c.11.2019567
15572018566
1558Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica ZP.271.1.6.2020566
1559WOOŚ-II.420.396.2018.AG.10564
1560Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2020 roku ZP.271.2.1.2020 564
15612019563
1562FEIT 6733.16c.1a.2019562
1563Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł FEIT.271.1.13.2019562
1564WA.ZUZ.4.421.94.2018.2019.MG - obwieszczenie561
1565Opinie RIO559
1566FEIT 6220.9.10.1a.2018558
1567WA.ruz.421.230.2018.RB556
1568WA.RUZ.421.230.2018.RB556
1569FEIT 6733.23c.1a.2019556
1570Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Zakrzew za 2018 rok553
1571Dostawa środków czystości do Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.7.2019 551
1572FEIT 6733.5c.1a.2019549
1573FEIT 6733.3c.1a.2019549
1574FEIT 6220.9.10A.2018548
1575FEIT 6733.2c.11.2019547
1576FEIT 6733.7c.11.2019547
1577Przebudowa drogi gminnej nr 351342 W w miejscowości Bielicha (ul. Zielna) ZP.271.1.31.2020546
1578FEIT 6733.47c.11.2018545
1579FEIT 6220.7.1a.2018544
1580FEIT 6733.55c.1a.2018544
1581FEIT 6733.39c.11.2018542
1582FEIT 6220.4.4.11.2018542
1583Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 3507W-Nieczatów FEIT.271.2.6.2019541
1584FEIT 6733.6c.11.2019540
1585Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wacyn ul. Kamienna FEIT.271.2.20.2019 536
1586Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew FEIT.271.1.22.2019535
15872021535
1588FEIT 6220.7.10.2018,2019531
1589Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.24.18530
1590FEIT 6733.10c.1a.2019530
1591SKO.ŚU.4-29.50,653-677.2019530
1592FEIT 6733.51c.1a.2018529
1593FEIT 6733.24c.1a.2019526
1594FEIT6733.19c.11.2019525
1595FEIT 6220.5.10a.2018522
1596FEIT 6220.8.10.2018,2019520
1597FEIT 6733.21c.1a.2019520
1598Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.15.2020519
1599FEIT 6220.8.1a.2018518
1600GKN-III.6821.1.2019517
1601Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.12.2020517
1602FEIT6733.25c.11.2019514
1603FEIT 6733.41c.11a.2019514
1604FEIT 6220.2.5.2018,2019513
1605FEIT 6733.25c.1a.2019513
1606FEIT 6733.58c..11.2018512
1607GKN-III.6821.2.2019511
1608FEIT 6733.17c.1a.2019511
1609WA.RUZ.421.230.2018.RB509
1610FEIT 6733.52c.1a.2018508
1611FEIT 6721.1.14.2017,2019508
1612Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice FEIT.271.1.25.2019508
1613Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Jaszowice w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj.mazowieckie507
1614FEIT 6733.55c.11.2019506
1615FEIT 6733.61c.1a.2018505
1616FEIT 6733.14c.1a.2019504
1617FEIT 6733.13.c.11.2019504
1618FEIT 6733.13c.1a.2019503
1619FEIT 6733.9c.11.2019502
1620FEIT 6733.20c.1a.2019502
1621WI-II.7820.2.21.2018.AW500
1622FEIT 6733.58c.1a.2018499
1623FEIT 6733.26c.11.2019498
1624Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. kultury i ochrony zdrowia/pełnomocnik Wójta Gminy d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych498
1625FEIT 6733.9c.1a.2019497
1626Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020497
1627FEIT 6733.15c.1a.2019496
1628Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.22.2019495
1629FEIT 6220.3.I.2018494
1630FEIT 6733.4c.1a.2019494
1631BA.6740.537.2019494
1632Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mleczkowie FEIT.271.2.16.2019494
1633WI-II.7820.2.21.2018.AW492
1634BA.6740.538.2019492
1635 FEIT 6733.61.2c.1a.2018,2019 491
1636 Usunięcie kolizji energetycznej przy drodze wojewódzkiej nr 740 i w m. Janiszew FEIT.271.2.10.2019491
1637Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.26.2018490
1638FEIT 6733.51c.11.2018490
1639BA.6740.657.2019490
1640 Usunięcie kolizji energetycznej przy drodze wojewódzkiej nr 740 i w m. Janiszew FEIT.271.2.11.2019 490
1641Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew489
1642Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.25.2018489
1643FEIT 6733.55c.11a.2019489
1644SPN-R.7533.72.11.2018.AZ488
1645FEIT 6220.5.11.2018488
1646FEIT 6733.16c.11.2019488
1647FEIT 6733.61c.2.11.2018,2019488
1648Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia FEIT.271.1.16.2019488
1649FEIT 6733.57C.11.2018486
1650FEIT 6733.44c.11.2018485
1651FEIT 6733.34c.11.2018485
1652FEIT 6733.60c.11a.2019484
1653za 2019 rok483
1654FEIT 6733.16c.1a.2019482
1655FEIT 6733.14c.11.2019479
1656Dostawa, montaż, naprawa, wymiana oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2019 roku FEIT.271.2.12.2019479
1657FEIT 6733.8c.1a.2019478
1658 Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.22.2018 477
1659FEIT 6733.60c.11.2018477
1660Budowa placu zabaw w miejscowości Golędzin FEIT.271.18.2019477
1661Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.26.2019476
1662GKN-III.6821.2.2019473
1663FEIT 6733.12c.11.2019471
1664FEIT 6733.18c.1a.2019470
1665SKO.ZP.101.878.20189467
1666FEIT 6733.4c.11.2019466
1667FEIT 6733.18c.11.2018465
1668Obwieszczenie SKO.SU.79.1398.2019 SKO.SU.80.1399.2019464
1669FEIT 6220.7.11.2017.2019462
1670FEIT 6733.12c.1a.2019459
1671Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.13.2019459
1672Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zakrzew ZP.271.1.22.2020 458
1673FEIT.6220.7.4a.2018.2019457
1674FEIT 6733.8c.11.2019457
1675FEIT 6733.26c.1a.2019457
1676BILANSE457
1677FEIT 6733.44c.1a.2019457
1678FEIT 6733.1c.1a.2019456
1679Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.4.2019455
1680WOOŚ-II.420.396.2018.AG.12455
1681FEIT 6733.27c.1a.2019453
1682Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 351318W w miejscowości Mleczków 453
1683FEIT 6733.19c.1a.2019451
1684WA.ZUZ.4.421.5.54.2019.AB449
1685SKO.ŚU.4-29.650,653-677.2019448
1686FEIT 6733.11c.1a.2019447
1687FEIT 6733.5c.11.2019447
1688Obwieszczenie FEIT 6733.36c.11.2019447
1689FEIT 6733.32c.10.2018,2019447
1690FEIT 6733.59c.11a.2019447
1691FEIT 6733.11c.11.2019446
1692FEIT 6733.52c.11a.2019446
1693Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 r. ZP.271.1.16.2020445
1694OSP Gulin –prace projektowe FEIT.271.2.14.2019444
1695FEIT 6733.54c.1a.2018443
1696FEIT 6220.6.1a.2019442
1697FEIT.6220.8.10a.2018.2019441
1698FEIT 6733.59c.1a.2019438
1699FEIT 6733.57c.1a.2018435
1700FEIT 6733.61c.11.2018435
1701FEIT 6733.7c.1a.2019435
1702FEIT 6733.21c.10.2018,2019435
1703FEIT6733.24c.11.2019434
1704WA.ZUZ.4.421.5.54.2019.AB434
1705BA.6740.80.2019431
1706FEIT 6733.29c.1a.2019430
1707Budowa siłowni plenerowej na działce nr 75/2 obręb Mleczków, w miejscowości Mleczków, Gmina Zakrzew FEIT.271.2.17.2019427
1708FEIT 6220.10.I.12.2014.2019426
1709FEIT 6733.40c.11a.2019426
1710FEIT 6733.64c.1a.2019424
1711FEIT 6733.28c.1a.2019423
1712FEIT 6733.18c.2.2019422
1713WIR.6220.2.2019.KG422
1714Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2020r. FEIT.271.1.24.2019r.422
1715FEIT 6220.5.1a.2019422
1716FEIT 6220.9.11.2018421
1717FEIT6733.20c.11.2019419
1718BA.6740.657.2019419
1719Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.23.2019418
1720Ar II.6743.249.2019.UM414
1721FEIT 6733.52c.1a.2019414
1722FEIT 6733.58c.1a.2019414
1723FEIT 6733.54c.11a.2019412
1724FEIT 6220.4.1a.2019411
1725Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.31.2019411
1726FEIT 6733.47c.11a.2019408
1727WA.ZUZ.4.421.3.94.2018.2019.MG406
1728FEIT 6733.49c.1a.2019406
1729Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT.271.2.27.2019406
1730FEIT 673.56c.11a.2019406
1731FEIT 6733.63c.1a.2019406
1732Obwieszczenie WA.ZUZ.4.421.3.82.2019.MG z dnia 20.08.2019 r.405
1733Przegląd instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznych w Zakrzewie ZP.271.2.11.2020 405
1734FEIT 6733.54c.1a.2019404
1735FEIT 6733.57c.1a.2019404
1736Obwieszczenie FEIT 6733.34c.11.2019403
1737FEIT 6733.35C.Z.11.2019403
1738FEIT 6733.35c.1a.2.2019401
1739WIR.6220.2.2019.KG401
1740FEIT 6733.57c.11a.2019400
1741Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.21.2019399
1742FEIT 6733.52c.11.2019399
1743IV kwartał 2018 rok 398
1744FEIT 6733.38c11.2019398
1745Usunięcie kolizji wodociągowej przy drodze wojewódzkiej nr 740 w m. Milejowice FEIT.271.2.25.2019397
1746FEIT 6733.22c.11.2019397
1747FEIT 6733.61c.2.11.2018.2019397
1748Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu w miejscowości Cerekiew na działkach 68/18, 68/47397
1749 Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego396
1750SKO.ZP.164.1374.2019394
17512021 rok394
1752FEIT 6733.55c.1a.2019392
1753BA.6740.2075.2019391
1754IV kwartał 2017 rok 390
1755BA.6740.537.2019390
1756FEIT 6733.58c.11a.2019390
1757FEIT 6733.39c.1a.2019389
1758FEIT 6733.63c.1a.2019389
1759FEIT 6733.37c.11.2019388
1760Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie387
1761FEIT 6733.35c.1a.2019386
1762FEIT 6220.2.1a.2019386
1763WA.ZUZ.4.421.3.82.2019.MG386
1764FEIT 6733.61c.1a.2019386
1765III kwartał 2018 rok 385
1766Obwieszczenie FEIT 6733.37c.1a.2019385
1767Informacja o zasadach wydobycia piasku, żwirku z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osoby fizycznej385
1768FEIT 6733.60c.1a.2019384
1769FEIT 6220.2.10.2019382
1770Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1,518 w miejscowości Milejowice382
1771FEIT 6733.21c.4.11a.2017,2019381
1772FEIT 6733.53c.1a.2019380
1773FEIT 6220.1.1a.2019379
1774BA.6740.2074.2019377
1775FEIT 6220.2.4a.2019377
1776Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.28.2019377
1777Obwieszczenie FEIT 6733.30c.11.2019 376
1778Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów działki: 302 – o powierzchni 0,0800 ha375
1779Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu sie z uzgodnieniami i zakończeniu postepowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Cerekiew na dziłkach 49/11, 49/28, 153/2, 154/2375
1780FEIT6733.17c.11.2019374
1781 WIR.6220.2.2019.KG373
1782FEIT 6721.1.14a.2017.2019373
1783Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Mleczków373
1784FEIT 6733.53C.11.2019372
1785SKO.ŚU.60-66.1360-1366.2019371
1786WI-II.7820.2.21.2018.AW369
1787Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w Janiszewie369
1788FEIT 6733.32c.1a.2019368
1789FEIT 6733.34c.1a.2019368
1790FEIT 6220.4.10a.2019368
1791Program określający zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - konsultacje społeczne367
1792FEIT 6733.56c.1a.2019367
1793FEIT 6733.36c.1a.2019366
1794Rozbudowa drogi powiatowej nr 3503 Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom wraz z budową ścieżki rowerowej 365
1795FEIT6733.21C.11.2019365
1796Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku364
1797II kwartał 2017 rok 363
1798FEIT 6733.23c.11.2019363
1799FEIT 6733.28c.11.2019363
1800FEIT 6733.44c.11a.2019363
1801Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew363
1802 Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 200/2 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 361
1803Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT.271.2.33.2019360
1804Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka zaworową na działce 43/25 w Cerekwi Kolonia 359
1805Deklaracja dostępności359
1806Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.29.2019357
1807Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w miejscowości Janiszew 357
1808Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie budowy odcinka gazociągu na działkach nr 263/1, 313/3, 312/8, 312/14, 312/10 w Janiszewie 356
1809FEIT 6733.30c.1a.2019355
1810I kwartał 2019 rok 354
1811Obwieszczenie FEIT 6733.32c.11.2019 354
1812FEIT 6733.42c.1a.2019354
1813Obwieszczenie FEIT 6733.31c.11.2019 353
1814FEIT 6733.32c.11a.2018,2019353
1815Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie: Zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów353
1816FEIT 6733.27c.11.2019352
1817FEIT 6733.39c.11a.2019352
1818FEIT 6733.42c.11a.2019352
1819 Obwieszczenie FEIT BA.6740.80.2019 351
1820FEIT 6733.38c.1a.2019351
1821Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 89/1 w miejscowości Wacyn349
1822Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko - podinspektor ds. płac jednostek oświatowych349
1823FEIT 6733.51c.11a.2019348
1824Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom III etap ZP.271.1.19.2020 348
1825FEIT 6733.62c.1a.2019347
1826Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazociągu na działkach nr 255/2, 256, 304, 378 w miejscowości Milejowice347
1827SKO.ŚU.60-66.1360-1366.2019346
1828FEIT 6733.35c.11.2019346
1829FEIT 6733.51c.1a.2019345
1830III kwartał 2017 rok345
1831Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 ZP.271.1.7.2021345
1832FEIT 6733.29c.11.2019344
1833Wykonanie dokumentacji projektowej dróg ZP.271.1.20.2020344
1834Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w Bielisze342
1835FEIT 6733.21c.1a.2017,2019341
1836FEIT 6733.47c.1a.2019340
1837Odbiór i utylizacje folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu BIG BIG pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Zakrzew339
1838Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi gminnej Nr 351318 W relacji Mleczków - Cerekiew339
1839I kwartał 2018 rok 338
1840FEIT 6733.43c.1a.2019338
1841Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowa kanalizacji światłowodowej338
1842Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew338
1843Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska etap II ZP.271.1.25.2020338
1844FEIT 6733.49c.11.2019337
1845FEIT 6733.40c.1a.2019336
1846FEIT 6220.4.11.2019336
1847FEIT 6733.46c.1a.2019335
1848BA.6740.2075.2019335
1849WA.ZUZ.4.421.3.76.2019.AB334
1850FEIT 6733.32c.1a.2018,2019333
1851FEIT 6733.46c.11a.2019331
1852WA.ZUZ.4.421.3.135.2019.AB331
1853WA.ZUZ.4.421.5.72.2019.AK330
1854FEIT 6733.31c.1a.2019329
1855BA.6740.2074.2019329
1856FEIT 6733.50c.1a.2019328
1857FEIT 6220.2.11.2019328
1858FEIT 6733.45c.11a.2019327
18592020 rok326
1860Obwieszczenie w sprawie budowy przyłącza kablowego SN i nN oraz Stacji Transformatorowej SN/nN dla zasilania zakładu produkcyjnego na działce nr 167/14 w Mleczkowie 326
1861FEIT 6733.48c.11a.2019325
1862 Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku324
18632018 rok323
1864Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach 119, 113/1, 109/1, 339/1, 337/1, 335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej323
1865Zawiadomienuie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji322
1866II kwartał 2018 rok 321
1867Remont budynku w Wacynie ul. Szafirowa 50, ZP.271.2.7.2021321
1868FEIT 6733.43c.11a.2019318
18692020317
1870FEIT 6733.45c.1a.2019314
1871BA.6740.657.2019314
1872Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazwoej telefonii komórkowej w Dąbrówce Nagórnej314
1873Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w Bielisze313
1874FEIT 6733.41c.1a.2019310
1875SKO.ZP.281.2071.2019310
1876Ogłoszenie na realizacje zadania publicznego306
1877FEIT 6733.48c.1a.2019303
1878FEIT 6733.66c.1a.2019300
1879Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew300
1880FEIT 6733.50c.11.2019298
1881Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego298
1882Obwieszczeniew sprawie budowy sieci gazociągu na działkach 176, 470/5, 470/6 w Bielisze296
1883Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia uliczego drogi wewnętrznej na części działek 285,560,213/9 obręb 0017 Milejowice296
1884Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno296
1885Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 256 w miejscowości Milejowice 294
1886Obwieszczenie w sprawie robudowy oświtlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m-ci Milejowice292
1887Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Milejowice292
1888 Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest" ZP.271.2.12.2020 290
1889Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacja kablowa w ramach przebudowy i rozbudowy linii SN POTKANÓW-JEDLIŃSK-RE RADOM 287
1890Obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania - kopalnia spółka ONYX 285
1891FEIT 6733.65c.1a.2019281
1892Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w miejscowości Milejowice 281
1893Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.16c.11a.2020 w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Cerekiew na terenie gminy Zakrzew279
1894Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 740277
1895Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew277
1896za 2019 rok277
1897,,Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2021 roku" ZP.271.2.1.2021277
1898 Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek obręb 0014 Janiszew 275
1899Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 390 w miejscowości Cerekiew273
1900Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.19c.11a.2020 w sprawie przyłącza SN/nN w Miejscowości Mleczków273
1901Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2021r. ZP.271.1.29.2020272
1902Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości270
1903Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 362/3 w miejscowości Cerekiew 267
1904Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 228/1, 262, 435/5 w miejscowości Janiszew 267
1905Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1, 518 w miejscowości Milejowice 267
1906Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wodociąg Cerekiew IGK 6733.21c.1a.2020265
1907Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew 264
1908Obwieszczenie o budowie odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek 425/15, 411/3, 411/8 w miejscowości Janiszew 264
1909Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 26/13, 141/2, 43/5 w Cerekwi Kolonii261
1910 Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar geodezyjny 0022 Jaszowice261
1911Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 170/4, 48, 30/6 w miejscowości Janiszew260
1912Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 57/22, 57/5, 57/12, 57/20 w miejscowości Cerekiew 259
1913Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 89/1 w miejscowości Wacyn 258
1914Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w miejscowości Cerekiew 256
1915 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w obrębie części działek nr 367,401/1,365/1 w miejscowości Milejowice 255
1916Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w miejscowości Janiszew 254
1917Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w obrębie części działek w meiscjowości Cerekiew253
1918Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltanicznej w m. Cerekiew252
1919 Obwieszczenie o budowie chlewni wraz z infrastrukturą techniczną:zbiornik na gnojowice o poj.650 m3, cztery silosy zbożowe na działce o nr ew. 201/3 w miejsc.Zdziechów252
1920Obwieszczenie w sprawie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża "Dąbrówka Podłężna III" w miejsocwości Kolonia Piaski251
1921Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Janiszew250
1922I kwartał 2020 rok249
1923Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 248
1924Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa/Traktorzystów w m. Wacyn ZP.271.1.21.2020247
1925Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania - rozbudowa drogi gminnej Nr 351319W stanowiącej ul. Traktorzystów i ul. Szafirową w miejscowości Wacyn244
1926Dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.27.2020241
1927Koordynator ds. dostępności241
1928Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci kablowej ŚN w miejscowości Cerekiew240
1929Dostawa urządzeń do dezynfekcji rąk do jednostek organizacyjnych Gminy Zakrzew ZP.271.2.16.2020 240
1930Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna, ZP.271.1.4.2021239
1931 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha 238
1932Budowa sieci elektroenergetycznej NN z projektowaną lokalizacją na terenie Gminy Zakrzew236
1933Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0018 w miejscowości Cerekiew nr ew.424/7236
1934Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie235
1935Zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona) z urządzeniem do pomiarów dymu kominowego oraz innych związków lotnych ZP.271.2.16.2021235
1936Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wacyn ul. Cicha, ZP.271.1.24.2020 234
1937Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w obrębie części działki nr 408/9 w miejscowości Milejowice232
1938Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew232
1939Obwieszczenie o budowie urządzenia wodnego na działce 137 w miejscowości Dąbrówka Nagórna229
1940Uchylenie zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew z dnia 30 marca 2020 r. 227
1941Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych227
1942IV kwartał 2019 rok226
1943Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.523/7223
1944Zakup sprzętu elektronicznego ZP.271.1.23.2020 223
1945 Obwieszczenie o budowie chlewni wraz z infrastrukturą techniczną: zbiornik na gnojowice o poj. 650 m3, cztery silosy zbożowe z lokalizacją na nieruchomości położonej na działkach o nr ew. 153,154 obręb 0010 Zdziechów w miejsc. Zdziechów222
1946Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.560, 201220
1947 Obwieszczenie w sprawie budowy sici gazowej w m-ci Zdziechów219
1948Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu219
1949Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Cerekiew nr ew. 424/7 219
1950Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0014 w miejscowości Janiszew nr ew.325/1218
1951Zawiadomienie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania odnośnie rozbudowy drogi gminnej Nr 351319 W w miejscowości Wacyn218
1952Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi gminnej nr 351318W Mleczków-Cerekiew216
1953Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci gazowej w m-ci Zdziechów215
1954Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Mleczków obręb 0037, Zdziechów obręb 0010213
1955Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew 89/1213
1956Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 151/16212
19572019 rok211
1958Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Zakrzew211
1959III kwartał 2019 rok210
1960Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie dz. nr 118 obręb Stefanów gm. Przytyk210
1961Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew 19/2209
1962Decyzja środowiskowa IGK 6220.1.10a.2.2019.2020 z dnia 9.07.2020 r.209
1963Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Milejowice obręb 0017, Zdziechów obręb 0010207
1964 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar geodezyjny 0022 Jaszowice ETAP I206
1965Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 560,201 206
1966Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 58/7 i 274 obręb 0025 Cerekiew206
1967Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha 205
1968Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 523/7 204
1969Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ne ew. 385/2 położonej w obrębie gruntów 0014 Janiszew 202
1970Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew nr ew. 43/5 201
1971II kwartał 2019 rok 198
1972Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Legęzów198
1973Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew 196
1974Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew. 165/6, 165/26 195
1975Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym195
1976Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 409/14194
1977Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 27/5,27/19,28/1 obręb Cerekiew194
1978Obwieszczenie przebudowa drogi gminnej NR 351319 W w miejscowości Wacyn 193
1979Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew nr ew. 325/1 193
1980Obwieszczenie o rozbudowie budynku szatni sportowej na potrzeby stadionu sportowego w obrebie części działki Obręb 0040 TACZÓW w miejscowości TACZÓW nr ew. 320/13193
1981Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna, ZP.271.1.5.2021192
1982Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursach na stanowiska dyrektorów przedszkoli190
1983Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 89/1 w miejscowości Wacyn obręb 0016 Wacyn187
19842021 rok186
1985Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2021r ZP.271.1.28.2020184
1986Decyzja Starosty Radomskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie dz. 328/1 oraz 328/2 w miejscowości Milejowice183
1987Odpady komunalne182
1988Świadczenie usłu geodezyjnych181
1989Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zakrzew OSP.ZP.271.1.2021179
1990Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOZ w Zakrzewie 178
1991Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na wykonanie gazu w m. Cerekiew na wniosek Starosty Powiatu radomskiego GKN-II.6821.47.2020.JL z dnia 07.08.2020 r.177
1992Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej w m. Cerekiew nr ew. 424/7,425/13177
1993Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew nieruchomości Mleczków Kolonia działka nr 569/1 oraz Mleczków działka nr 188174
1994Konkurs ofert - organizacja pozaszkolnych zajęć z elementami programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew174
1995Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej dz. nr ew. 424/7,425/13 obręb 0018 Cerekiew174
1996Informacje o osiagnietych poziomach recyklingu za 2019 rok 173
1997Rozstrzygniecie konkursu na organizację pozaszkolnych zajęć z elementami programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew172
1998Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt ZP.271.2.28.2020167
1999Ochotnicza Straż Pożarna167
2000Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia Wodnoprawnego "Rozbudowa drogi gminnej 351318W"166
2001Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.271.1.26.20166
2002Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP271.2.24.2020166
2003Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych na dz. nr ew.518 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna165
2004Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltanicznej dz. nr ew. 518 obręb Dąbrówka Podłężna165
2005Obwieszczenie w sprawie Eksploatacji piasków skalniowo-kwarcowych ze złoża ,,Dąbrówka Podłężna II,, do celów ogólnobudowlanych na dz. nr ew. 329,330,331/1,331/2,332,333 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna164
2006Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku sztni sportowej na dz. nr ew. 320/13 w m Taczów162
2007Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 252/18,252/52,252/30,252/36,252/41,252/44,252/51 obręb 0001 Bielicha162
2008Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew.239/11,345,239/10,238/1,239/2 obręb 0001 Bielicha160
2009Obwieszczenie wojewody mazowieckiego odnośnie decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Radomskiego Nr 1508.2020159
2010Obwieszczenie w sprawie gazowciągu w m. Wacyn decyzja SKO.ZP.4110.242.1704.2020159
2011Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505 w Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom wraz z budowa ścieżki rowerowej na wysoko158
2012Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej sredniego cisnienia na dz. nr ew. 409/14 obręb 0014 Janiszew158
2013Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej w obrębie dz. nr. ew. 144/1, 146 w obrebie dz. nr. ew. 158,43/4,43/3,122/8,122/6,122/9,122/10,188/1,188/3158
2014Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 345,252/5,252/10,252/13,252/18 w m. Bielicha obręb 0001157
2015Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności przez Województwo Mazowieckie działki numer 528/1157
2016Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 239/2 obręb 0001 Bielicha155
2017Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew. 146,144/1 obręb 0025 Kolonia Cerekiew i nr ew. dz. 121,158,43/4,43/3,122/8,122/6,122/9,122/10,188/1,188/3 obręb Milejowice155
2018Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew.398/10,398/12 w m. Janiszew155
2019Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej dz. nr ew. 345, 277/3, 276/2, 313, 319/19, 319/2 w m. Bielicha154
2020Konsultacje społeczne dotyczące programu określającego zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok154
2021Odwołanie konkursów na dyrektorów publicznych przedszkoli154
2022Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN, budowy kanalizacji swiatłowodowej, budowy kontenerowej stacji tranformatorowej w m. Cerekiew, Zdziechów, Milejowice153
2023Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego cisnienia w obrębie dz.nr ew. 19/2 w m. Janiszew152
2024Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej celu publicznego masztu w Janiszewie152
2025Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Gminę Zakrzew działek zajętych po drogę w obrębach: Zakrzew, Natalin, Zakrzew Kresy, Zakrzew Pieńki, Taczów152
20262021 rok152
2027Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawei nabycia przez Gminę Zakrzew działki nr 569/1 o powierzchni 0,2755 ha, Mleczków 151
2028Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 151/16 w m. Janiszew149
2029Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej dz. nr ew. 424/7,425/13 obręb 0018 Cerekiew149
2030Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.26.2020149
2031Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID na rozbudowę drogi powiatowej Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom - projekt zamienny. 148
2032Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew. 27/5, 27/19, 28/1 m. Cerekiew 148
2033Obwieszczenie w sprawie budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej w m. Taczów, Wola Taczowska, Mleczków148
2034Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego Zakrzewska Wola 2147
2035Obwieszczenie Komisji Inwentaryzacyjnej odnośnie działki 27/2 w miejscowości Zakrzew146
2036Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawei nabycia przez Gminę Zakrzew działki nr 188 o powierzchni 0,9753 ha, Mleczków145
2037Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 43/5 w m. Cerekiew144
2038Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej NR WRA Zakrzew - Dabrówka Nagórna 26251/87300144
2039Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzajacej dla celu publicznego budowy masztu w Dąbrówce Nagórnej143
2040Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew obręb 0014 Janiszew nr ew.398/10, 398/12143
2041Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu na dz. nr ew. 239/11,345,239,/10,238/1,239/2 w obrębie 0001 Bielicha142
2042Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu na dz. 345,252/5,252/10,252/13,252/18 obręb 0001 Bielicha141
2043Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2021r. ZP.271.1.30.2020141
2044Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew ZP.271.2.33.2020141
2045Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku PSP w Woli Taczowskiej140
2046Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu WA.ZUZ.4.4210.3.132.2020.MG140
2047Obwieszczenie w sprawie powiększenia terenu górniczego i obszaru górniczego w m. Kolonia Piaski139
2048Zawiadomienie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gmine Zakrzew prawa własności nieruchomości138
2049Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń na wykonanie robót w miejscowości Milejowice138
2050Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzajacej prrojekt podziału nieruchomosci na potrzeby inwestycji w miejscowości Wacyn, gm Zakrzew, miasto Radom , Kaptur, Zamłynie 138
2051Obwieszczenie w sparwie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 165/6, 165/26 w m. Wacyn137
2052Zawiadomienie/Obwieszczenie w sprawie zapoznania się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania Eksploatacja pisków skalniowo - kwarcowych ze złoża Dąbrówka Podłężna II137
2053 Obieszczenie RDOŚ znak WOOŚ-II.4520.72.2020.MBR.13137
2054Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczacym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gmine Zakrzew prawa własnści nieruchomości zajętych pod drogę publiczną - gminną Zakrzew - Taczów - Dąbrówka podłężna136
2055Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 277/3, 276/2, 313 obręb Bielicha136
2056Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie nabycia własności przez Gminę Zakrzew działek 210/2 i 211/1 w miejscowości Mleczków136
2057Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew136
2058Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowy kontenerowych stacji transformatorowych w m. Cerekiew, Zdziechów, Milejowice135
2059Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Wacyn135
2060Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew ZP.271.2.29.2020132
2061Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew dz. nr ew. 253/5,254/26,256/24,263/1,312/4,312/10,312/14 obręb 0014 Janiszew131
2062Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazu na dz. 252/18,252/52,252/30,252/36,252/41,252/44,252/51 obręb 0001 Bielicha130
2063Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Cerekiew Kolonia130
2064Decyzja o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Gustawów130
2065 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zatopolice 130
2066Obwieszczenie w srawie budowy odcinka gazociągu na dz. 239/2 obręb 0001 Bielicha129
2067Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego 0010 Zdziechów w gminie Zakrzew128
2068 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na części działki nr ew. 563, 487/5, 489/5 w miejscowości Milejowice gm. Zakrzew128
2069Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej sredniego napięcia w m Gulinek124
2070Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew działki nr 210/2 oraz 211/1 w miejcowości Mleczków124
2071Informacja o wszęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.4.4210.5.104.2020.AK123
2072Obwieszczenie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno122
2073Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie działek: 168 i 62 w Miejscowości Wacyn 121
2074 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Janiszew119
2075Obwieszczenie o budowie bydynku inwentarskiego - chlewni świń w miejscowości Cerekiew119
2076Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Janiszew118
2077Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.ŚU.440.291.2096.2020118
2078Obwieszczenie o wydaniu decyzji NR 1332/R/2020 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew działki 133/4 w miejscowości Cerekiew Kolonia117
2079Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Milejowice117
2080Obwieszczenie o budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia Kolonia Cerekiew 2117
2081 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na części działki nr ew.563,487/5,489/5 w miejscowości Milejowice gm.Zakrzew117
2082Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew116
2083Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej Telefonii Komórkowej w m. Janiszew116
2084Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego działki nr. 328/1 położonej w Miejscowości Milejowice114
2085Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociagu sredniego na dz. nr ew. 58/7, 274 obręb Cerekiew Kolonia112
2086Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer ,,RAD 3318 B"112
2087Obwieszczenie o o budowie stacji transformatorowej słupowej, budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Milejowice112
2088 Obwieszczenie o budowie zasilania pompy w studni głebinowej w miejsciwości Dąbrówka Nagórna>112
2089Obwieszczenie o budowie bydynku inwentarskiego - chlewni świń w miejscowiości Mleczków 112
2090Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Gulinek109
2091Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku109
2092Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Taczów, Wola Taczowska, Mleczków108
2093Obwieszczenie o budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Janiszew107
2094Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego działki nr. 62 położonej w Miejscowości Wacyn107
2095Obwieszenie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia m. Cerekiew107
2096 Obwieszczenie o budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nN,budowa sieci elektroenergetycznej Nn i złącza kablowego w miejscowości Wola Taczowska i Mleczków107
2097Obwieszczenie Dyrektora zarządu Zlewi w Radomiu WA.ZUZ.4.4210.3.132.2020.MG106
2098Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejcowości Janiszew104
2099Obwieszczenie w sprawie budowy węzła betoniarskiego wraz z produkcją betonowej galanterii w m. Taczów104
2100Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejcowości Wacyn103
2101Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w m. Milejowice102
2102 Obwieszczenie dotyczące budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR RAD 3318 B wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Janiszew102
2103Obwiszczenie w sprawie budowy sieci kanlizacji sanitarnej w m. Milejowice101
2104 Obwieszczenie o budowie budynku inwentarskiego - chlewni świń w miwjscowości Marianowice101
2105Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku100
2106Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla stacji Paliw MOP Zakrzew-Wschód100
2107Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Milejowice99
2108Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejcowości Cerekiew98
2109 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Janiszew97
2110Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociagowej m. Milejowice95
2111Obwieszczenie o rozbudowie istniejącego budynku PSP w Woli Taczowskiej94
2112Obwieszczenie IGK 6220.2.6.0.2020,2021 fotowoltaika Dąbrówka Podłężna93
2113Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego działki nr. 118 położonej w Miejscowości Stefanów92
2114 Obwieszczenie o przebudowie drogi wewnetrznej, budowie drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu i transformacją techniczną, przebudowie chodnika oraz rozbiórka i budowa ogrodzenia na terenie studni głębinowej nr 5 w miejscowości Cerekie92
2115Zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona) z urządzeniem do pomiarów dymu kominowego oraz innych związków lotnych ZP.271.2.19.202192
2116Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego91
2117Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia przez Powiat Radomski działek 43/2 oraz 123/2 w miejcowości Gulin87
2118Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla stacji Paliw MOP Zakrzew-Wschód87
2119Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie dz. 27/2 obręb Zakrzew Kresy86
2120 Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Zatopolice86
2121za 2020 rok86
2122Obwieszczenie - uchylona decyzja do ponownego rozpatrzenia maszt w Janiszewie85
2123Obwieszczenie rozbudowa drogi powiatowej Zakrzew-Wolanów-Augustów85
2124 Obwieszczenie o budowie budynku inwentarskiego - chlewni świń w miejscowości Jaszowice 85
2125Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Milejowice84
2126Obwieszczenie o budowie sieci elektroenergetycznej w ramach zadania „PBW przebudowy linii nn Cerekiew gm. Zakrzew – zad. 2 – RE Radom”84
2127 Obwieszczenie o budowie złącza SN,stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, linii kablowej SN i nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Wola Taczowska84
2128Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności działki 91/2 obręb Kolonia Zakrzew79
2129 Obwieszczenie o budowie telekomunikacyjnego obiektu usługowego sieci T-MOBILE POLSKA S.A . w miejscowości Janiszew Gmina Zakrzew 79
2130 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wacyn, gm.Zakrzew 79
2131 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Golędzin79
2132Obwieszczenie o budowie odcinka sieci gazowej ha działce nr 488/1 w miejscowości Bielicha78
2133Deklaracja dostępności77
2134Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacjii sanitarnej m. Milejowice77
2135Obwieszczenie w sprawie budowy wodociągu m. Wacyn77
2136 Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Bielicha76
2137Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej np. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505 W Wolanów – Zakrzew znak WI-I.7821.32.1.2020.AW75
2138Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 134/2, 253/2, 253/1, 438/6, 438/9, 438/7 w miejscowości Cerekiew74
2139Obwieszczenie o przebudowie drogi wewnętrznej, budowa drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczna , przebudowa chodnika „ z projektowana lokalizacją na działkach nr ew. 281/2,282/2,283/1 położon74
2140 Informacje Bieżące73
2141 Regulamin73
2142Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o rozbudowie drogi gminnej nr 351338W w miejscowości Dąbrówka Nagórna73
2143 Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Zatopolice 72
2144 Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi w miejscowości Cerekiew gm. Zakrzew71
2145Obwieszczenie o budowie budynku inwentarskiego-chlewni świń w miejscowości Dąbrówka Nagórna 69
2146Obwieszczenie o budowie odcinka sieci gazowej w obrębie działek 78/15, 78/13, 78/11, 78/6, 78/9, 79/1, 83/2 w miejscowości Bielicha68
2147Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna 68
2148Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności działek 43/2 oraz 123/2 obręb Gulin67
2149Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej na części działki nr ew. 256/6 i 170 w miejscowości Wacyn67
2150 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci gazowej z projektowaną lokalizacją w obrebie części działek nr ew. 78/15, 78/13, 78/11,78/6,78/9,79/1,83/2 obręb 0001 Bielicha67
2151 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Janiszew, gmina Zakrzew67
2152 Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna66
2153Statut65
2154Struktura Organizacyjna65
2155Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji pod rozbudowę drogi powiatowej Jaszowice – Wacławów – Sławno65
2156 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz ze studniami zaworowymi65
2157Obwieszczenie o budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami zaworowymi na działkach nr 261/1, 261/4, 262/1, 262/6 , 263 w miejscowości Milejowice 63
2158 Obwieszczenie o budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-MOBILE - WRA_ ZAKRZEW_ZATOPOLICE NR 26249/87357 w miejscowości Zatopolice63
2159Obwieszczenie o przebudowie drogi wojewódzkiej Nr740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości ZDZIECHÓW-MLECZKÓW63
2160Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest ZP.271.2.17.202163
2161Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy przystanków autobusowych i niektórych nieruchomości gminnych ZP.271.2.12.202162
2162IV kwartał 2020 rok 61
2163Obwieszczenie o budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego z projektowana lokalizacją na działkach nr ew. 865,902/1,902/3,902/4 położonych w miejscowości Gulin61
2164 Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowści Wacyn61
2165Obwieszczenie o budowie budynku inwentarskiego - chlewni świń w miejscowości Zartopolice 60
2166Obwieszczenie o przebudowie drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Mleczków59
2167Budowanie sieci elektroeneretycznej kablowej nN (0,4 kV), przyłączy kablowych nN (0,4 kV), złączy kablowo – pomiarowych w ramach zadania „PBW przebudowy linii nn Cerekiew gm. Zakrzew – zad.2 – RE Radom”58
2168 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 563, 487/5, 489/5 położonych w miejscowosci Milejowice58
2169 Obwieszczenie o przebudowie drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zdziechów-Mleczków, gmina Zakrzew58
2170za 2020 rok56
2171 Obwieszczenie o budowie złącza SN, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV,linii kablowej SN i nn oraz złacza kablowo-pomiarowego w miejscowości Wola Taczowska i Taczów56
2172Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisu inwentaryzacyjnego dla działki nr 263, 310/3, 311/1, 311/3 w miejscowości Dąbrówka Nagórna55
2173Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisu inwentaryzacyjnego dla działki nr 324, 172, 466, 127 w miejscowości Gustawów55
2174 Obwieszczenie o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr RAD 3318 B wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Janiszew55
2175 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej z projektowana lokalizacją w obrębie dziłek nr ew. 364,367,406 w miejscowości Milejowice54
2176Obwieszczenie Starosty Radomskiego odnośnie rozbudowy drogi gminnej NR 351319W w miejscowości Wacyn53
2177Decyzja Starosty Radomskiego odnośnie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrówka Nagórna53
2178Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisu inwentaryzacyjnego dla działki nr 345, 176 w miejscowości Bielicha52
2179 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej z projektowaną lokalizacją w obrębie działek nr ew. 134/2, 253/2, 253/1,438/6, 438/7 w miejscowości Cerekiew52
2180 Obwieszczenie o budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 351318 w miejscowości Mleczków, Cerekiew52
2181 Obwieszczenie o budowie telekomunikacyjnego obiektu sieci T-MOBILE POLSKA S.A w miejscowości Janiszew z instalacją radiokomunikacyjną52
2182Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociagowej 51
2183 Obwieszczenie o budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowego w miejscowości Cerekiew51
2184 Obwieszczenie o budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejsciwości Mleczków, Cerekiew 51
2185 Obwieszczenie o budowie budynku inwentarskiego - chlewni świń w miejscowości Jaszowice 51
2186obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociagowej50
2187Rozstrzygnięcie konkursu na organizację pozaszkolnych zajęć z elementami programu profilaktycznego 50
2188 Obwieszczenie Wójta Gminy Wolanów dotyczace rozbudowy drogi powiatowej Zakrzew-Wolanów-Augustów49
2189 Obwieszczenie o budowie urządzenia wodnego umożliwiajacego pobór wody podziemnej o zdolności poboru 55 m 3-otwór studzienny nr 3 na działce obrębie 0030 Dąbrówka Nagórna Kolonia nr ew.137 w gm.Zakrzew49
2190III kwartał 2020 rok 48
2191Obwieszczenie o zmianie decyzji znak IGK 6733.2c.2021 z dnia 10.03.2021 dotyczący budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia Cerekiew Kolonia 248
2192Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisu inwentaryzacyjnego dla działki nr 769 w miejscowości Gulinek47
2193 Obwieszczenie o budowie drogi powiatowej Zakrzew-Wolanów-Agustów 47
2194II kwartał 2020 rok 46
2195 Obwieszczenie o przebudowie linii napowietrznej SN na linię niepełnoizolowaną typu PAS na słupach wirowych 45
2196 Obwieszczenie o budowie masztu przeciwpożarowego wolnostojącego o konstrukcji metalowej w miejsowości Janiszew, gmna Zakrzew44
2197 Obwieszczenie o budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Gulin44
2198Obwieszczenie o przebudowie drogi wojewódzkiej NR 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo -rowerowej w miejscowości Mleczków 44
2199 Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń magazynu w istniejacym budynku przedszkola na sale dydaktyczne 44
2200Zawidomienie/Obwieszczenie o budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-MOBILE-w miejscowości Zatopolice43
2201 Obwieszczenie o budowie stacji paliw MOP , miejsce obsługi podróżnych przy S743
2202 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszwciu postępowania administracyjnego 42
2203br>Zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego na wniosek P4 Sp.zo.o w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr RDA 3318 B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Janiszew42
2204 Obwieszczenie o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Golędzin40
2205Konkurs ofert – organizacja pozaszkolnych zajęć z elementami programu profilaktycznego39
2206Obwieszczenie o przebudowie linii napowietrznej SN na linię niepełnoizolowaną typu PAS na słupach wirowych38
2207 Obwieszczenie o budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia w miejscowości Kolonia Cerekiew 2 37
2208 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Janiszew , gmina Zakrzew z włączeniem na działce nr ew.200/2 w miejscowości Klwatka Szlachecka, gmina Jedlińsk 37
2209 Obwieszczenieo budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Janiszew35
2210OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY ZAKRZEW33
2211 Obwieszczenie o budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nN, budowie sieci elektroenergetycznej nN I złącza kablowego w miejscowości Wola Taczowska i Mleczków 33
2212Decyzja Starosty Radomskiego odnośnie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Janiszew32
2213 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zatopolice 30
2214 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Janiszew ,gmina Zakrzew z włączeniem działki nr ew. 1/12 Kaptur , gmina Radom30
2215 Obwieszczenie o budowie zasilania pompy w studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna 28
2216202128
2217Obwieszczenie o złożonym wniosku dnia 06.07.2021 przez CK T&R Karol Czajkowski w sprawie "Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych" w istniejącym obiekcie produkcyjno-magazynowym na nieruchomości w miejscowości Milejowice ul. Napędowa28
2218 Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku domu ludowego na warsztaty terapii zajęciowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna27
2219 Informacja WA.ZUZ.4.4210.3156.2021.ES o wszęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 27
2220 Obieszczenie o złożonym wniosku dnia 06.09.2021 r przez KOP-PIACH Zygmunt Sułecki dotyczącego ekspoloatacji kopaliny ze złoża piasków skalniowo-kwarcowych "Dąbrówka Podłężna IV " 24
2221Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku domu ludowego na warsztat terapii zajęciowej24
2222Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w w miejscowości Janiszew, gm. Zakrzew, i miejsciwości Klwatka Szlachecka ,gm,. Jedlińsk 23
2223 Informacja WA.ZUZ.4.4210.222.2021.ES o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego23
2224 Obwieszczenie o podjęciu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 27.09.2021 r w sprawie użytkowania pomieszczeń magazynu w istniejącym budynku przedszkola na sale dydaktyczne22
2225Konsultacje społeczne22
2226 2021 rok22
2227IV kwaratł 2021 rok20
2228Zawiadomienie /Obwieszczenie o eksploatacji kopaliny ze złoża piasków skalniowo-kwarcowych położonych w miejscowości Dąbrówka Podłężna, gm Zakrzew20
2229 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na wykonanie wiercenia w celu zaopatrzwenia w wodę poprzez dokonanie odwiertu nowej studni w miejscowości Dąbrówka Nagórna, gm. Zakrzew 18
2230Obwieszczenie o budowie sieci wiodociągowej z projektowana lokalizacja w miejscowości Janiszew, gm.Zakrzew17
2231I kwaratał 2021 rok 15
2232III kwaratł 2021 rok 15
2233 Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Janiszew, gm. Zakrzew15
22342020 rok13
2235II kwartał 2021 rok10