L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zamówienia publiczne54428
2201626883
3202126531
4Nabór na wolne stanowiska 25616
5201725530
6201824353
72016 Rok23445
8202022128
92017 Rok20838
10201920324
112018 Rok18081
122019 Rok17409
13Zamówienia poniżej 130 tysięcy PLN15236
14Sesje Rady Gminy - Protokoły11213
15Ogłoszenia różne11028
16Uchwały Rady10068
17Oświadczenia majątkowe9842
1820159276
19Urząd Gminy9137
20Obwieszczenia8997
212015rok8964
22Zarządzenia Wójta8918
232021 Rok7904
2420227891
25Podatki i opłaty7372
26Dane7293
272020 Rok7101
28Zagospodarowanie przestrzenne7011
29Jednostki pomocnicze6926
30Projekt porządku obrad sesji6690
31Gmina6479
32Pracownicy Urzędu Gminy6197
33Rada6183
34Wójt5686
35Wybory5147
3620175143
372022 Rok5026
38Postanowienia4778
39Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych4688
4020124631
41Szkoły4606
42SPRAWOZDANIA4559
43Sesje Rady Gminy - nagrania4522
44Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -pełnomocnik Wójta Gminy ds.rozwiązywania problemów alkoholowych4264
45Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach4256
46Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody4202
47Radni4118
48Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe ZP.271.1.14.20204083
49Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4041
50Wyszukiwarka3974
51Komisje Rady3879
52Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.9.20173870
5320163791
54Udostępnianie informacji publicznej3749
5520183720
56Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji3710
5720173678
58Statut Gminy3553
59Informacje bieżące3453
60Wybory samorządowe - 2018 r.3437
61Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-20273372
6220163262
63Gminna Biblioteka Publiczna3241
64Rejestr instytucji kultury3188
65Mienie gminy3180
66Konkurs na stanowisko urzędnicze podinspektora ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego3091
6720173055
68Ogłoszenie o wykazie sprzedaży nieruchomości w miesjcowości Milejowice3054
69Instrukcja obsługi3044
7020033039
71Redakcja Biuletynu3030
7220152965
73Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent2904
7420192877
7520142872
7620142869
7720112866
7820182815
7920182791
80Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej 2741
8120112731
8220152704
83Nabór na wolne stanowisko pracy-podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych w GOPS2689
842016 rok2681
8520192662
862010 2640
8720162628
88Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - samodzileny referent2589
89Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20182510
90Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej2506
91Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowści Bielicha FEIT.271.1.8.2018 2503
9220132496
93Wybory samorządowe 2014 r.2493
9420142473
9520092471
96Budowę obiektów oświatowo –sportowych w m. Bielicha FEIT.ZP.271.1.4.2015 2413
97Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - podinspektor"2413
98Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20172404
9920132389
1002022 rok2376
10120092375
10220192348
1032016 rok2338
10420132333
105Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej"2328
10620082316
107Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu2305
10820072301
109Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - Muzeum Rycerstwa II etap wieża FEIT271.1.12.20162270
110Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew FEIT.271.1.1.20162269
11120102224
11220102214
113Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zakrzew ZP.17.142193
11420122184
115Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha - dostawa sprzętu komputerowego FEIT.271.1.20.20172182
11620202181
117Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 2178
118Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy.2171
1192017 rok2120
12020042113
121Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk2106
122Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji2101
123Regulamin2079
124Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.3.2018 2068
125FEIT 7670/3,6/102060
126Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk2059
12720052047
128FEIT 6733.37c.11.20152024
129FEIT 6733.27c.1a.20142020
13020062016
13120052015
132FEIT 6220.5.1a.20132014
133FEIT 7670/13,11/092011
134FEIT 7670/10,1a/102010
13520072004
13620032001
137FEIT 6733.26c.1a.20131987
13820201987
139Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha – dostawa mebli FEIT271.1.10.20171984
140 Budowa Domu Ludowego w m-ci Milejowice FEIT.271.1.34.20171974
141Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Cerekwi – prace projektowe FEIT.271.1.20.20181973
14220121969
143Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew FEIT.271.1.33.20171967
144Budowa drogi gminnej Jaszowice –Zakrzew Kolonia FEIT271.1.2.20171963
145OŚR.604.1.20131958
146FEIT 6733.36c.11.20121953
147EIT 6733.28c.1a.20121952
148Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - "Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha"1948
149FEIT 6220.10.1a.20121924
150Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 1923
151Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy w wymiarze 1/2 etatu.1922
152FEIT 6733.29c.1a.20121921
153Budowa obiektów oświatowo - sportowych w m. Bielicha – boiska FEIT.271.1.15.20171915
154Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1911
155FEIT 6733.7c.1a.20131906
156Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew1902
157FEIT 6733.28c.1a.20131896
158Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1891
159FEIT6733.48c.11.20161888
160Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zakrzew w ramach Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” FEIT.271.1.12.20171888
161FEIT 6220.6.1a.111887
162FEIT 6733.9c.1a.20141887
163FEIT 6733.1c.1a.20131886
164FEIT 6733.3c.11.20131885
165FEIT 6721.1.20121883
166FEIT 6220.12.1a.20121882
167FEIT 6220.3.1a.20141882
168FEIT 6733.43c.1a.20121881
169Modernizacja budynku OSP Zakrzew FEIT271.1.9.2016 1877
170OŚR.III.6220.18.2013.DK1876
171FEIT 6220.4.1a.20131875
172FEIT 7670/4,10a/101874
173FEIT 6232.azbest.5a,6.20141871
174FEIT 7670/5,1a/101870
175Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.131870
176FEIT 6220.10.1a.20111865
177FEIT 6733.19c.12.20131863
178FEIT 6220.5.1a.20121860
179FEIT 6733.38c.11.20121860
180FEIT 6733.28c.1a.2.20131860
181FEIT6220.10.16.2014,20161860
182FEIT 6220.5.20131859
183FEIT 6733.15c.11.20121859
184FEIT 6733.38c.11.20141859
185FEIT7670/6, 1a/101855
186FEIT 6220.8.1a.20111855
187FEIT 6220.4.20131852
188FEIT 6733.48c.1a.20151852
189FEIT 6733.3c.1a.20141850
190FEIT 6733.17c.11.20131848
191FEIT 6733.3c.11.20141844
192FEIT 6733.12c.11.20131843
193FEIT 6220.1.1.a.20141843
194FEIT 6220.4.10a.2.20121842
195FEIT 6733.31c.11.20121842
196Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-20271842
197 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej FEIT 621.1.20131840
198FEIT 6733.9c.20131837
199FEIT 6220.1.10a.20111834
200FEIT 6733.21c.11.20141834
201FEIT 6733.6c.11.20151834
202Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowice FEIT271.1.4.20171834
203FEIT 6733.32c.1a.20141832
204FEIT 6733.26c.1a.20141830
205FEIT 7670/4,1a/101826
206FEIT 6220.6.1a.20121826
207FEIT 6733.10c.1a.20131822
208Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.1.271.16.20171819
209FEIT 6733.27c.Z.1a.2013.20141818
210FEIT 6733.35c.11.20141816
211FEIT 6733.36c.11.20151816
212FEIT 6733.18c.1a.20131814
213FEIT 6733.11c.Z.11.2.20151814
214FEIT 7670/17,11/09,101813
21520111813
216TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW1812
217FEIT 6220.7.1a.20121812
218FEIT 6733.28c.11.131812
219FEIT 6721.1.20131810
220FEIT 6733.11c.11.20161810
221Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Przez wiedze na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew ZP.1.141809
222FEIT 6733.10c.11.20141809
223FEIT 6220.3.1a.20151806
224FEIT 6733.10c.1a.Z.20151804
225FEIT 6220.2.10.20151804
226Obwieszczenie FEIT 7670/7,1a/101802
227FEIT 6733.4c.11.20141801
228Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Taczów w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.11.20171801
229FEIT 6733.15c.11.20141800
230FEIT 6220.2.1a.20121799
231FEIT 6733.35c.1a.20141799
232FEIT 6733.5c.1a.20151798
233FEIT 6733.21c.1a.20151798
234OŚR.III.6220.18.2013.DK1797
235FEIT 6220.9.10a.20121795
2362015 1795
237FEIT 6733.41c.1a.20141794
23820081793
239Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.4.1.20121793
240FEIT 6733.7c.11.20141793
2412018 rok1793
242FEIT 6733.1c.11.20141789
243FEIT 6733.7c.1a.20141789
244FEIT 6220.3.1a.20121787
245FEIT 6733.27c.11.20121786
246FEIT 6733.28c.1a.20151786
247FEIT 6220.9.1a.20161785
248FEIT 6220.8.1a.20121784
249FEIT 6733.16c.11.20151784
250FEIT 6220.3.1a.111782
251FEIT 6733.12c.2.1a.20131782
252 Budowa Domu Ludowego w miejscowości Gulinek II etap FEIT.271.1.2.20181782
253Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/13/101781
254FEIT 6733.21c.1a.20131780
255FEIT 6733.14c.1a.20131779
256FEIT 6733.27c.1a.20151778
257Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Taczów FEIT.271.1.3.20171778
258FEIT 6721.1.20131777
259FEIT 6220.5.10.20141777
260FEIT 6220.3.1a.20131776
261FEIT 6733.6c.11.20131776
262FEIT 6733.42c.11.20141776
263FEIT 6220.6.10a20121775
264PŚ-ZD-I.7322.5.19.20151775
265FEIT 6733.35c.11.20121774
266FEIT 6733.42c.11.20121774
267FEIT 6733.19c.11.20141774
268FEIT 6733.10c.11.20131773
269FEIT 6733.25c.11.20151771
270FEIT 6733.24c.10.20141770
271FEIT 6730.26c.1.20131769
272FEIT 6220.10.20121768
273FEIT 6733.5c.11.20141768
274FEIT 6733.25c.11.20141768
275FEIT 6220.12.10.20121767
276FEIT 6733.19c.1a.20141767
277FEIT 6733.6c.1a.2.20131765
278FEIT 6220.1.4.20141765
279FEIT.6733.13c.11.20131764
280FEIT 6220.5.1a.2,20131764
281FEIT 6220.5.1a.20111762
282FEIT.6733.18c.11.20131762
283FEIT 6733.16c.11.20141762
284FEIT.6733.27c.Z.2a.2013.20141762
285FEIT 6733.25c.1a.20141761
286FEIT 6733.12c.1a.20131760
287FEIT 6733.30c.1a.20121759
288FEIT 6220.14.1a.20121759
289FEIT 6733.35c.1a.20121759
290FEIT 6733.1c.11.20131759
291FEIT 6733.27c.11.20141758
29220061757
293FEIT 6220.9.1a.20121757
294FEIT 6733.7c.1a.20151757
295FEIT 6733.31c.1a.20121756
296FEIT 6220.7.10.20121756
297FEIT 6733.27c.2.11.20131756
298FEIT6220.9.4.20161756
299Budowa parkingu w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.6.20171755
300FEIT 6220.4.10.20121754
301FEIT 6733.29c.11.20121752
302FEIT 6733.23c.1a.2.20131752
303FEIT 6733.12c.3.11.20131752
304FEIT 6733.14c.1a.20141752
305FEIT 7670/5,10a/20101751
306FEIT 6733.36c.11.20151751
307FEIT 6733.17c.11.20161751
308FEIT 6220.2.1a.20121750
309Rozbudowa kanalizacji i wodociągów w Gminie Zakrzew FEIT.ZP.271.1.6.20161750
310FEIT 6733.40c.11.20121749
311Obwieszczenie RSG.6220.6.20111749
312FEIT 6733.12c.11.20121749
313FEIT 6733.34c.1a.20121748
314Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00zł FEIT.ZP.271.1.10.20161748
315FEIT 6220.3.11.20161748
316FEIT 6733.22c.11.20141747
317FEIT 6220.9.1a.20141747
318Budowa siedmiu odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.20161747
319FEIT 6733.33c.1a.20141746
320FEIT 6733.19c.1a.20131745
321FEIT 6220.10.2.2014.20151745
322FEIT 6733.8c.1a.20141744
323FEIT6220.1.1a.20161742
324FEIT 6220.3.1a.20161742
325OŚR.III.6220.18.2013.DK1740
326FEIT 6220.2.10.20131740
327FEIT 6733.24c.11.20151740
328FEIT 6733.26c.11.20121739
329FEIT 6220.3.11.20131739
330FEIT6200.4.1a.20121738
331FEIT 6733.14c.11.20141736
332FEIT 6220.10.1a.2012,20131733
333FEIT 6733.8c.11.20161731
334Centrum Wsi Dąbrówka Podłężna – I etap – Odbudowa zbiornika wodnego FEIT271.1.8.20161731
335FEIT 6733.28c.11.20161730
336FEIT 6733.33c.11.20161730
337FEIT 6733.1c.1a.20151729
338FEIT 6733.38c.1a.20151729
339FEIT 6733.57c.11.20161727
340FEIT 6220.4.1a.20111726
341FEIT 6733.6c.1a.20151726
342FEIT 6733.58c.1a.20151726
343FEIT 6733.25c.11.20121724
344FEIT 6220.11.10a.20121724
345FEIT 6733.11c.11.20141724
346FEIT 6733.40c.1a.20161724
347FEIT 6733.34c.11.20141722
348FEIT 6220.2.1a.20161722
349FEIT 6733.12c.3.Z.1a.2013,151718
350Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy1717
351FEIT 6733.34c.1a.20141716
352FEIT 6733.32c.1a.20161716
353Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.5.20181716
354FEIT 6220.11.1a.20121715
355FEIT 6220.5.1a.20141715
356Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.4.20181714
357FEIT 7670/2,6/101713
358FEIT 6733.9c.1a.20161713
359FEIT 6733.5c.1a.20141712
360FEIT.6733.41c.11.20121711
361FEIT 6733.2c.1a.20151711
362Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego1710
363FEIT 6733.13c.11.20151710
364FEIT 6733.38c.1a.20121709
365FEIT 6733.18c.1a.20141709
3662019 rok1709
367FEIT 6733.20c.1a.20141708
368FEIT 6220.2.1a.20151708
369FEIT 6733.36C.11.20141707
370Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bielicha na dz nr 541, 422 FEIT.271.1.3.2016 1706
371Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.26.17 1706
372FEIT 6733.20c.1a.20141705
373FEIT 6733.23c.1a.20161705
374FEIT 6733.31c.11.20141704
375FEIT 6733.20c.11.20141703
376FEIT 6733.23c.11.20151703
377FEIT6733.49c.1a.20161703
378FEIT 6733.17c.11.20141702
379FEIT 6733.15c.1a.20151702
380FEIT 6733.52c.1a.20151701
381FEIT 6733.43c.1a.20161700
382FEIT 6733.26C.11.2.20141699
383FEIT 6733.3c.1a.20151699
384FEIT6733.7c.1a.20161699
385FEIT 6733.21C.11.20131698
386FEIT 6733.16c.1a.20151698
387FEIT 6733.12c.11.20141697
388FEIT 6733.31c.1a.20141697
389FEIT 6733.39c.11.20161697
390Raport o stanie gminy1697
391FEIT 6733.20c.11.20131696
392FEIT 6220.1.1a.20151695
393FEIT 6733.29c.11.20141694
394FEIT 6733.47c.11.20151694
395FEIT 6733.12c.11.20151693
396FEIT 6733.6c.11.20151693
397 FEIT 6733.56c.11.20151692
398FEIT/7670/1,10A/20101691
399FEIT 6733.18c.1a.20151691
400Przebudowa drogi gminnej nr 351335W w m. Gulinek - etap II, FEIT.271.1.2.20161691
401FEIT 6733.27c.1a.20151688
402FEIT 6733.6c.1a.20131687
403FEIT 6733.2c.11.20131687
404Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.10.2018 1687
405FEIT 6733.23c.1a.20141686
406FEIT 6733.5c.11.20151686
407Obwieszczenie z dnia 2 sieprnia 2014 roku1685
408FEIT 6220.5.11.20141685
409FEIT 6733.42c.1a.20161685
410FEIT 6733.34C.11.20121684
411FEIT 6733.32c.11.20121684
412FEIT 6733.4c.11.20131683
413FEIT 6733.9c.1a.20151683
414FEIT 6220.4.1a.20151683
415Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk - OŚR.604.1.20151682
416FEIT 6733.44c.11.20121681
4172015 rok1681
418FEIT6733.13c.1a-3.2015,161681
419FEIT 6733.4c.11.20151680
420FEIT 6733.10c.11.20151680
421WIS-R.7821.32.2.2013.KG1678
422FEIT 6733.9c.11.20141678
423FEIT 6733.12c.11.20161678
424FEIT 6220.8.10.20161678
425FEIT 6733.26c.11.20141677
426FEIT 6733.47c.11.20161675
427FEIT 6733.28C.11.20141674
428FEIT 6220.10.10a.2014.20151674
429FEIT 6733.39c.1a.20161674
430Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.20161674
431FEIT 6733.7c.11.20131673
432FEIT 6733.3c.11.20161673
433FEIT 6220.1.11.20161671
434FEIT6733.2c.1a.20161670
435BA.6740.1487.20151669
43620131668
437FEIT 6733.2c.11.20131668
438FEIT 6733.18c.1a.20161668
439FEIT 6733.4c.1a.20141667
440FEIT 6220.10.1a.20141667
441FEIT 6733.34c.11.20161667
442FEIT 6733.27c.11.20131666
443FEIT 6733.41c.1a.Z.2014,20151665
444FEIT 6733.26c.1a.20151665
445FEIT 6733.30c.1a.20151665
446FEIT 6733.31c.11.20161665
447OGŁOSZENIE - FEIT 7331/14,1a/101664
448FEIT 6733.44c.1a.20121664
449FEIT 6733.23c.11.20131664
450FEIT 6733.19c.1a.2.2011,20131663
451FEIT 6733.37c.1a.20141663
452WIŚ-R.7821.32.1.2012.KG1662
453FEIT 6733.10c.1a.20151662
454FEIT 6733.12c.1a.20151662
455FEIT6733.3c.1a.20161662
456FEIT 6733.50c.11.20161662
457FEIT 6220.8.1a.20141661
45820041659
459FEIT 6733.11c.11.20131659
460FEIT 6733.44c.11.20161659
461FEIT 6733.43c.11.20161659
462FEIT 6220.4.1a.20161658
463FEIT 6733.15c.1a.20131657
464FEIT 6733.2c.11.20141657
465FEIT 6733.23c.11.20141657
466FEIT 6733.4c.1a.20151657
467FEIT 6733.24c.11.20161657
468FEIT 6220.5.10.20121656
469FEIT 6733.52c.11.20151656
470FEIT6733.58c.11.20151655
471Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1654
472FEIT6733.54c.1a.20161654
473FEIT 6733.1c.1a.20171654
474Przebudowa drogi nr 740 w m-ci Milejowice - prace projektowe FEIT271.1.8.20171653
475FEIT 6220.5.1.20161652
476Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1652
4772017 rok1651
478FEIT 6733.27c.11.20161650
479FEIT 6733.13c.1a.20131649
480FEIT 6733.16c.1a.20131649
481FEIT 6220.10.1a.2a.20121649
482FEIT 6220.6.11.20141649
483FEIT 6733.8c.11.20141648
484Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomksim Obszarze Funkcjonowania (ROF)" 1648
485FEIT 6733.2c.11.20151648
486FEIT 6220.1.10.20161648
487FEIT 6733.17c.1a.20141647
488FEIT 6733.41c.1a.20121645
489FEIT 6733.42c.1a.20141645
490FEIT 6733.19c.1a.20161645
491FEIT 6733.22c.1a.20141644
492Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego - SKO.ZP.35.596.20151644
493FEIT 6733.9c.Z.1a.20151644
494FEIT 6733.25c.1a.20151644
495FEIT 620.1.1a.20111643
496FEIT 6733.40c.11.20151643
497FEIT 6733.53c.11.20151643
498FEIT 6721.1.2.2012,20131642
499Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 FEIT 271.1.11.20161642
500FEIT 6220.6.1a.20161642
501FEIT 6733.22c.11.20131641
502Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 rok1641
503Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT.271.1.5.20171641
504Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.7.10.2011,20121640
505FEIT 6733.27c.1a.20131640
506FEIT 6220.7.10.20141640
507FEIT 6733.17c.1a.20131639
508FEIT 6733.43c.11.20151639
509BA6740.1487.20151638
510FEIT 6733.53c.1a.20161638
51120111637
512FEIT 6733.30c.11.20141636
513FEIT 6733.3c.11.20151636
514FEIT 6733.18c.Z.11.2015,20161636
515FEIT 6733.22c.1a.20161636
516za 2016 rok1636
517FEIT 6733.49c.1a.20151635
518FEIT 6220.3.4.20131634
519FEIT 6733.24c.11.20131634
520FEIT 6733.16c.1a.20141634
521FEIT 6733.13c.1a.20151634
522Referendum ogólnokrajowe - 2015 rok1634
523FEIT 6220.I.2.20161634
524Budowa Przedszkola Samorządowego w m. Janiszew – prace projektowe FEIT. 271.22.20181633
52520211633
526FEIT 6733.19c.11.20131632
52720141632
528FEIT 6220.8.11.20141631
529FEIT 6733.18c.11.20151631
530FEIT 6733.44c.1a.20161631
531FEIT 6733.54c.1a.20151630
532FEIT 6733.18c.11.20141629
533FEIT 6733.39c.1a.20121628
534FEIT 6220.7.1a.20141628
535FEIT6733.5c.1a.20161628
536Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierajacych azbest1628
537FEIT 6733.15c.1a.20141627
538FEIT 6733.50c.11.20151627
539FEIT 6733.19c.11.20171627
540FEIT 6220.5.10.20131626
541Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Zakrzew1626
542FEIT 6733.37c.1a.20151626
543FEIT 6733.53c.1a.20151625
544FEIT 6733.13c.1a-2.2015,161624
545BA.6740.1487.20151624
546FEIT 6733.9c.11.20161624
547FEIT 6733.23c.11.20161624
548FEIT6733.24c.1a.20151622
549FEIT 6733.21c.Z.11.2.20131621
550FEIT 6220.2.11.20161619
551FEIT 6733.41c.1a.20161619
552FEIT 6733.37c.1a.20121618
553FEIT 6733.29c.1a.20141618
554FEIT 6733.22c.11.20161618
555Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok1617
556FEIT 6733.50c.1a.20151617
557Informacja Wójta Gminy Przytyk o wydaniu decyzji1616
558FEIT 6733.1c.11.20171616
559Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew ZP.271.1.1.20221615
560FEIT 6733.29c.1a.20131614
561FEIT 6733.26c.1a.20161614
562FEIT.6733.15c.11.20131613
563FEIT 6733.11c.1a.20151613
564FEIT 6733.6c.11.20141612
565FEIT 6733.22c.1a.20131611
566FEIT 6733.55c.1a.20151610
567FEIT 6733.14c.11.20161610
568FEIT 6733.21c.2.11.20161610
569FEIT 6733.26c.11.20151609
570FEIT 6733.43c.1a.20151609
571FEIT 6733.35c.11.20161609
572FEIT6733.46c.11.20161609
573FEIT 6220.2.10.20161608
574FEIT 6220.4.10.05.111607
575FEIT 6733.35c.1a.20151607
576FEIT 6733.24c.1a.20141606
577FEIT 6733.32c.11.20141606
578FEIT 6733.7c.11.20161606
579Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1606
580OŚR.604.1.20131605
581FEIT 6733.18c.11.20141605
582FEIT 6733.17c.11.20151605
583FEIT 6733.29c.1a.20151605
584FEIT 6733.40c.1a.20141604
585FEIT 6733.9c.2.1a.2015,20161604
586FEIT 6220.7.10.20161604
587FEIT 6733.31c.1a.20171604
588FEIT 6733.29c.11.20131603
589FEIT 6733.28c.1a.20141603
590FEIT 6733.21c.2.1a.20161603
591FEIT 6733.47c.1a.20161603
592FEIT 6733.33c.11.20141602
593FEIT 6220.3.10.20131601
594FEIT 6733.56c.11.20161601
59520121600
596FEIT 6733.9c.1a.20131600
5972015 rok1600
598FEIT 6733.14c.20131599
599FEIT 6733.16c.11.20131598
600FEIT 6733.11c.1a.20141598
601FEIT 6733.20c.1a.20161598
602FEIT 6733.37c.11.20151597
603FEIT 6733.28c.11.20121596
604FEIT 6220.1.11.20151596
605FEIT 6733.11c.11.20151596
606FEIT 6733.44c.11.20151596
607FEIT 6733.5c.1a.20171596
608FEIT 6733.31c.1a.20151594
609FEIT 6733.10c.11.20161594
610FEIT 6220.10.10.20121592
611FEIT 6733.2c.20141592
612FEIT 6733.3c.11.20171592
613FEIT 6733.36c.1a.20151591
614FEIT 6733.24c.2.1a.20161590
615FEIT 6733.37c.1a.20161590
616FEIT 6733.13c.1a.20161589
617 Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.131588
618FEIT 6733.23c.1a.20131588
619FEIT 6733.7c.11.20151588
620FEIT 6733.13c.11.2.2015,20161588
621FEIT 6733.24c.1a.20161588
622Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT. 271.1.32.20171588
623FEIT 6733.39c.11.20141587
624FEIT 6733.8c.1a.20151587
625FEIT 6733.45c.11.20151587
626FEIT 6733.39c.1a.20141586
627FEIT.6733.12c.3Z.11.2013.20151586
628FEIT.6733.41c.Z.11.2014.20151586
629FEIT 6733.7c.1a.20171586
630Budowa drogi gminnej Marianowice ZP.13.111585
631FEIT 6733.40c.1a.20121585
632FEIT 6733.21c.11.20151583
633FEIT 6733.30c.1a.20141582
634FEIT 6733.32c.11.20151582
635FEIT 6220.5.1a.2.20161581
636FEIT 6733.41c.11.20161581
637Projekt uchwały - program współpracy na 2014 rok1580
638FEIT 6733.1c.1a.20141580
639FEIT 6733.24c.11.20141578
640FEIT 6733.3c.1a.20131577
641 Budowa placu zabaw przy PSP w Woli Taczowskiej - zapytanie ofertowe 1577
642FEIT 6733.2c.11.20161577
643FEIT 6733.31c.1a.20161577
644FEIT 6733.11c.11.20171577
64520211577
646FEIT 6733.32c.1a.20121575
647FEIT 6733.10c.11.20131575
648FEIT 6220.6.1a.20141575
649FEIT 6733.36c.1a.20141575
65020101574
651Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków - Natalin ZP.3.121574
652FEIT 6733.22c.1a.20151574
653FEIT 6220.3.20151574
654FEIT 6733.19c.11.20161574
655FEIT.6733.35C.11.20161574
656FEIT 6220.7.1a.111573
657FEIT 6733.16c.11.20161573
658Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.19.2017 1573
659FEIT 6220.5.11.20151572
660FEIT 6733.17c.1a.20151571
661FEIT 6733.19c.1a.20151570
662FEIT 6733.4c.1a.201171570
663Budowa zbiornika wodnego w m. Mleczków FEIT.ZP.271.1.14.20151569
664FEIT 6220.4.11.20161569
665Projekt programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2017 rok.1569
666FEIT 6220.3.10a.20111568
667FEIT6733.6c.1a.20161568
668FEIT 6220.1.1a.111567
669FEIT 6733.10c.1a.20141566
670FEIT 6733.42c.11.20161566
671FEIT 6733.25c.1a.20131565
672FEIT 6733.46c.1a.20151565
673Przebudowa dwóch dróg w miejscowościach Bielicha i Milejowice FEIT.271.1.4.20161565
674FEIT 6733.48c.1a.20161565
675FEIT 6733.4c.1a.20131564
676FEIT 6733.38c.1a.20141564
67720221564
678FEIT 6733.6c.1a.20141563
679FEIT 6733.20c.11.20151563
680FEIT 6733.20c.1a.20151562
681FEIT 7331/108,1a/101561
682FEIT 6733.10c.1a.20161561
683Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.2711.17.20171561
684BA.6740.1709.2017 - Decyzja nr 2816.2017 z dnia 19.12.2017r.1561
685FEIT 6733.32c.11.20141560
686FEIT 6220.4.20151560
687FEIT 6733.57c.11.20151560
688Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/22/101559
689FEIT 6733.39c.11.20121559
690Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Zakrzew ZP.15.131559
6912020 rok1559
692FEIT6733.4c.1a.20161557
693FEIT 6220.9.1a.2012,20141556
69420101555
695FEIT 6733.56c.1a.20161555
696Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.20181555
697FEIT.6733.25c.11.20131554
698FEIT 6733.34c.1a.20161554
699FEIT 6733.2c.1a.20131553
700FEIT 6733.10c.Z.11.2.20151553
701FEIT 7670/5,11/101552
702FEIT 6733.56c.1a.20151552
703OŚR.604.1.20131551
704FEIT 6733.48c.11.20151551
705Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.31.20171551
706FEIT 6220.4.6.111550
707FEIT 6733.42c.1a.20151550
708Przebudowa drogi gminnej w m. Wacyn (dz. nr 39/1)FEIT.271.1.7.20161549
709Budowa centrum wsi Mleczków - I etap FEIT.271.1.18.20171549
710FEIT 6220.7.11.20161547
711FEIT 6733.44c.1a.20151546
712FEIT 721.1.2012.20141545
713FEIT 6733.39c.11.20151545
714WI-R.7820.1.1.20161545
715FEIT 6733.11c.1a.20131543
71620151543
717Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.1543
718FEIT 6733.14c.11.20151543
719FEIT 6733.21c.11.20161542
720FEIT 6733.41c.11.20141539
721FEIT 6733.40c.1a.20151539
722FEIT 6220.5.11.20161539
723FEIT 6733.41c.1a.20151538
724FEIT 6733.16c.1a.20161538
725FEIT 6733.32c.11.20161537
726FEIT6733.37c.11.20161537
727FEIT 6733.30c.11.20121536
728FEIT 6733.38c.11.20161536
729FEIT6733.29c.11.20161534
730FEIT6220.4.31.05,111533
73120141533
732FEIT 6733.1c.1a.20161533
733FEIT 7670/4/05,20101532
734 Wybory samorządowe uzupełniające 20141532
735FEIT 6733.11c.Z.1a.20151532
736Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego1532
737FEIT 6733.22c.11.20151531
738FEIT 6733.45c.1a.2015 1531
739Budowa centrum wsi Mleczków- I etap FEIT.271.1.21.20171531
740FEIT 6733.9c.Z.11.20151530
741Wybory samorządowe 20101529
742ŚL-I.6341.35.2015.KZ1529
743FEIT 6733.56c.2.11.2.2015,20161528
744FEIT6733.8c.1a.20161527
745Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT271.1.7.20171527
746FEIT 6733.1c.1a.20181527
747Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków 1526
748FEIT 6220.10.1a.2012,20131523
749FEIT 6733.40c.11.20161523
750FEIT 62220.1.1.a.20181523
751FEIT 6733.35c.11.20151521
752FEIT 6733.13c.11.20161521
753FEIT 766.1.20131520
754FEIT 6733.38c.11.20151520
755Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.8.1.20121519
756FEIT 6733.52c.11.20161519
757FEIT 6733.45c.1a.20161518
758FEIT 6733.33c.11.20151517
759FEIT 6733.55c.11.20151517
760FEIT 6733.15c.11.20161517
761FEIT 6733.3c.1a.20171516
762Kadencja 2018-20231516
763Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.11.141515
764Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r1515
765FEIT 6220.6.10.20111514
766Zawiadomienie FEIT 6721.1.20131514
767FEIT 6733.19c.11.20151513
768za 2017 rok1513
769Udzielenie kredytu w wysokości 2 100 000,00zł ZP.21.14 1512
770FEIT 6733.46c.1a.20161510
771Obsługa techniczna Dożynek Powiatowych Taczów 2014 - Zapytanie cenowe 1508
772FEIT 6733.51c.1a.20151508
773Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekiew ( przy ulicy Wapiennej -Radom) - ZP/3/10)1507
774FEIT 6733.12c.1a.20161506
775Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk1506
776FEIT 6733.30c.11.20161504
777FEIT 6733.57c.1a.20151503
778Komisje Rady Gminy - kadencja 2018-20231503
779Zaprojektuj i wybuduj 2 place zabaw na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.4.20181501
780Zawiadomienie - FEIT 6733.18c.1.111499
781FEIT 6733.36c.1a.20161498
782FEIT 6220.7.1a.20161498
783FEIT 6733.15c.1a.20161497
784FEIT 6233.6c.2.20171497
785FEIT 6733.35c.1a.20161496
786FEIT 6733.14c.1a.20151495
787Obwieszczenie Prezydenta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF"1493
78820201493
789FEIT6733.49c.11.20161491
790FEIT 6733.51c.11.20151490
791FEIT 6733.11c.1a.20161489
792FEIT 6220.4.11.20161488
793Ogłoszenie - FEIT 6733.18c.1a.111487
794FEIT 6733.46c.11.20151483
795FEIT 6733.38c.1a.20161483
796FEIT 6220.8.4.20121482
797FEIT 6733.33c.1a.20161482
798FEIT 6733.2c.11.20171481
799FEIT 6733.35c.11.20171481
800Program usuwania azbestu na lata 2011-20321480
801FEIT 6733.30c.11.20151480
802FEIT 6733.30c.1a.20161480
803FEIT 6733.20c.1a.20131479
804Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - FEIT 6220.6.10.111478
805FEIT 6733.36c.1a.20171478
8062018 rok1478
807FEIT 6733.39c.1a.20151477
808WI-R.7821.32.1.2016.MK1477
809FEIT 6733.36c.11.20161475
810Modernizacja zbiornika wodnego Zakrzew Pieńki ZP.14.141474
811FEIT 6733.41c.11.20151472
812FEIT 6733.52c.1a.20161472
813FEIT 6733.4c.11.20171472
814BA.6740.513.2017 - Obwieszczeie Starosty Radomskiego1471
815Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.6.1.20121470
816FEIT 6733.54c.11.20161470
817FEIT 6220.2.1a.20111467
818Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych FEIT.ZP.271.25.20141466
819FEIT 6733.34c.11.20151466
820Modernizacja zbiornika wodnego w Woli Taczowskiej FEIT.1.271.23.20171466
821FEIT 6733.9c.11.20151465
822FEIT 6733.54c.11.20151465
823FEIT 6733.51c.1a.20161465
824Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna - Kozinki FEIT.ZP.271.1.13.15 1464
825Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 1463
826FEIT 7670/6,4/101463
827Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno – sportowy wraz z zabudową mieszkalno – usługową – relacji Cerekiew – Milejowice gm Zakrzew ZP/1/111462
828FEIT 6733.24c.1a.20131461
829Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska -II etap FEIT.271.1.2.2015 1461
830FEIT 6733.45c.11.20161461
831FEIT 6733.23c.1a.20151460
832FEIT 6733.50c.1a.20161460
833Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego1459
834FEIT 6733.42c.11.20151459
835FEIT 6733.14c.1a.20181459
8362011 1457
837FEIT 6733.21c.1a.20141457
838Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/6/101456
839 Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.12141456
840FEIT 6220.10.4.20121455
841Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.25.131455
842FEIT 6733.57c.1a.20161455
843FEIT 6733.28c.1a.20161453
844Projekt Programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na 2016 rok1452
845FEIT 6733.4c.11.20161452
846FEIT 6733.17c.1a.20161452
847FEIT6220.8.11.20161451
848FEIT 6733.6c.1a.20171451
849OGŁOSZENIE - FEIT 6721.1.1.20131450
850FEIT 6733.27c.1a.20161450
851FEIT 6733.51c.20161450
852Zawiadomienie - FEIT 6721.1.20131449
853FEIT 6220.10.4.20141449
854FEIT 6220.5.1a.20151448
855FEIT 6733.18c.11.20161448
856FEIT 6220.1.1a.20171448
857Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.5.1.20121447
858Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestyscji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie ZP/7/101446
859Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest1446
860FEIT 6220.6.20141445
861FEIT 6733.8c.11.20151445
862FEIT 6220.4.4.20161444
863FEIT 6733.21c.1a.20171444
864FEIT 6733.14c.11.20171443
865FEIT6733.33c.11.20171443
866Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.20191443
86720121442
868FEIT 6733.21c.1a.20161442
869FEIT 6733.26c.11.20161442
870Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2017r. do 31.10.2018r FEIT 271.1.13.20171442
871FEIT 6733.25c.11.20161440
872Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.27.20171440
873FEIT6220.9.11.20121439
874Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 622.4.10.20151439
875Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 7670/10,1/101437
876FEIT 6733.20c.11.20161437
877FEIT 6733.32c.1a.20121436
878FEIT 6733.9c.1a.20171436
879FEIT 6733.19c.11.20171436
880WOOŚ-II.4210.6.2016.AG.101435
881FEIT 6733.55c.11.20161434
882Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie1434
883Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.18.111433
884Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.20151431
885Świadczenie usług geodezyjnych FEIT 271.2.1.20171431
886FEIT 6733.8c.11.20131430
887Budowa Domu Ludowego w m. Jaszkowice FEIT.ZP.271.27.2014 1429
888Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.9.1.20121427
889FEIT6220.9.10a.20161427
890Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.3.10.20151426
891FEIT 6733.25c.1a.20161426
892Zakup nowego, średniego samochodu - ratowniczo gaśniczego dla OSP Zakrzew FEIT.271.1.14.2017 1426
893FEIT 6733.15c.11.20151424
894Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumnetu strategicznego pn. "Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego"1424
895Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.7.111423
896FEIT 6733.8c.1a.20151422
897Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000,00 zł FEIT.271.1.30.20171422
898FEIT 6733.41c.11.20171422
899Utworzenie dwóch placów zabaw - Radosna szkoła ZP/17/101420
900Budowa wodociągów w m. Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Nagórna, Gulin ZP.19.131420
901Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. ZP.26.131420
902FEIT 6733.53c.11.20161420
903 GOPS - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew w 2013/2014r.1419
904Ogłoszenie1418
905Centrum wsi Milejowice – Prace projektowe ZP.15.14 1417
906Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Projektu pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/18/101416
907FEIT 6733.5c.11.20171415
908FEIT 6733.47c.1a.20151414
909FEIT 6232.azbest.1.20151413
910FEIT 6733.1c.11.20161413
911Decyzja Nr 1/2008 na świadczenie usług - FEIT 766.1.081412
912Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestcyji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/11/101410
913Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do pięciu placówek oświatowych i przygotowanie i dostarczenie kanapek do dwóch placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew ZP/16/101410
914Decyzja Nr 2038.2013 + zawiadomienie1410
915FEIT 7670/4,4/101409
916Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 ZP.16131409
917Obwieszczenie Starosty Radomskiego1409
918Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap FEIT.271.1.3.20191409
919FEIT 6220.9.11.20161408
920Udzielenie kredytu w wysokości 1 402 704,00zł ZP.7.14 1407
921FEIT 6733.9c.Z.2.11.2015,20161407
922 Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew” FEIT.271.2.12.20171407
923FEIT 6220.8.1a.20161406
924BGP.6733.1.2017.BC1406
925FEIT 6220.2.1a.20141404
926Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Natalin FEIT.271.1.3.2015 1404
927Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP211402
928Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.1402
929FEIT 6220.10.I.2014,20161402
930FEIT 6220.2.4.20161402
931FEIT 6733.12c.11.20171401
9321401
933za 2015 rok1400
934FEIT 6733.18c.11.20171400
935FEIT 6733.34c.11.20171400
936Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.25.20171395
937OGŁOSZENIE - FEIT 6733.36c.1a.20121393
938Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.9.20181392
939FEIT 6733.5c.11.20161391
940FEIT 6733.14c.1a.20161391
941FEIT 6733.40c.1a.20171390
942Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. organizacyjnych 1390
943Rozbudowa Urzędu Gminy – prace projektowe FEIT.271.2.3.20161389
944BGP.6733.1.2017.BC1389
945Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/23/101388
946FEIT 6733.27c.1a.20171388
947Odbiór odpadów komunalnych ZP.12.11 1385
948Decyzja nr 1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach1385
949Świadczenie usług geodezyjnych - Zapytanie o cenę 1384
950Zawiadomienie o wyniku postepowania1383
951Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II Etap ZP.2.111382
952FEIT 6733.14c.1a.20171380
953Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013 ZP.15.121379
954Remont dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP.3.13 1379
955Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.16.141378
956FEIT 6620.5.4.20141378
95720171378
958FEIT 7670/16,11/091377
959BA.6740.513.20171377
960Oświadczenia majątkowe radnych na rozpozęcie kadencji 2018-20231377
961FEIT 6733.29c.1a.20161376
962Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2018 do 31.10.2020 r. FEIT.271.1.11.20181376
963Decyzja nr.13/09 o środowiskowych uwarunkowaniach1373
964Przebudowa drogi w miejscowości Bielicha IV etap FEIT.271.1.35.20171371
965FEIT 6733.17c.1a.20181371
966Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT.271.2.15.20161369
967Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2016 r. FEIT.ZP.1.22.20151368
968FEIT 6733.55c.1a.20161367
969FEIT 6733.32c.1a.20171367
9702013 1366
971Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.20181365
972FEIT 6733.38c.1a.20171364
973Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13 1363
974FEIT 6733.20c.1a.20171363
975Zawiadomienie - PZ.II.7322.5.32.2017.MW1363
976FEIT.6733.22c.11.20171363
977 FEIT 6733.10c.11.20171362
978FEIT 6733.14c.1a.2.20171362
979FEIT 6733.25c.1a.20171362
980WI-R.7820.1.1.2016.IM1362
981Dowóz Dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015 ZP.18.141361
982Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.37.20171360
983FEIT 6220.5.11.2015,20161359
984FEIT 6733.18c.1a.20171359
985FEIT 7670/10,4/081357
986FEIT 6733.22c.1a.20171354
987Prace projektowe budowy dróg FEIT.271.1.9.20181354
988FEIT 6733.26c.11.20171352
989FEIT 6733.24c.11.20171351
990Przebudowa dróg gminnych II ZP/10/101349
991FEIT 6220.3.20111349
992Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie; Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.10.11. 1347
993Przebudowa dróg gminnych - cześć II ZP.4.14 1347
994BA.6740.292.20181347
995Budowa obiektów oświatowo-sportowych w m. Bielicha - roboty rozbiórkowe FEIT271.1.7.151346
996FEIT 7670/2,11/101345
997FEIT 6733.30c.1a.20171345
998BA.6740.1972.20171344
999Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13 1343
1000Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.20201343
1001Zakup energii elektrycznej ZP.6.14 1342
1002Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT 271.2.2.20171342
1003Obwieszczenie BA.6740.1414.2017 z dn.26.01.20181341
1004Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie1340
1005FEIT 6220.5.1a.20171340
1006FEIT 6733.9c.11.20181340
1007Zaproszenie do złożenia oferty na zerwanie podazki, naprawy podłoża oraz położenie posadzki 1338
1008FEIT 6733.43c.1a.20181338
1009FEIT 6733.2c.1a.20171337
1010FEIT 6733.11c.1a.20171337
1011Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.17.11 1334
1012WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.131333
1013FEIT 6220.2.4.20131332
1014Budowa Centrum Wsi Zatopolice ZP.13.131330
1015FEIT 6220.1.10a.2.2017,20181330
1016FEIT 6733.22c.1a.20181328
1017Budowa świetlicy w m – ci Wacyn – prace projektowe FEIT.271.1.23.20181328
1018SKO.ZP.142.1928.20171327
1019Przebudowa drogi gminnej Milejowice - ulica Brzozowa ZP/4/101326
1020Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewska Wola FEIT.ZP.271.26.20141326
1021Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy -Muzeum Rycerstwa (Ietap) FEIT.271.1.5.20151326
1022FEIT 6733.31c.11.20171325
1023FEIT 6733.39c.1a.20171325
1024FEIT 6733.17c.11.20171321
102520211321
1026Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew ZP.271.1.2.20211321
1027FEIT 6220.7.4.20121320
1028FEIT 6733.25c.11.20171319
1029FEIT 6721.1.1.20171318
1030Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola, FEIT.271.1.4.20191318
1031Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w ramach projektu pn: Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.4.12 1317
1032Budowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew1317
1033Nabór na wolne kierownicze stanowisko-urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie1316
1034Zimowe utrzymanie dróg gminnych , lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.23.11 DUPLIKAT 1315
1035Wykonanie dokumentacji budowlanych przebudowy dróg FEIT.271.2.2.20161315
1036FEIT 6220.4.4.111314
1037FEIT 6200.7.10a.2009.20111314
1038WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.191314
1039Budowa Centrum Wsi Dabrówka Nagórna W - II etap ZP.2.13 1312
1040Wywóz nieczystości płynnych -zapytanie ofertowe"1312
1041BA.6740.1990.20171312
1042FEIT 6220.5.10a.2.2017,20181312
1043FEIT 6733.21c.2.2017,20181311
1044Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice1310
1045FEIT 6220.5.10a.20171309
1046Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 ZP.15.111308
1047FEIT 6220.10.4.20121308
1048Zapytanie ofertowe- wykonanie strony internetowej FEIT 271.2.8.15 1308
1049FEIT 6733.2c.20181308
1050Budowa wodociągów w miejscowościach: Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Golędzin , Gulinek , Janiszew, Milejowice, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zdziechów ZP.19.11 1307
1051Przebudowa dróg gminnych - cześć I ZP.3.14 1307
1052FEIT 6733.32c.11.20171307
1053Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2012 r. ZP.25.111306
1054Zawiadomienie Starosty Radomskiego1305
1055FEIT 6220.7.4.20141305
1056FEIT 6220.2.1a.20171305
1057FEIT 6733.23c.1a.20171305
1058Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno - sportowy wraz z zabudową mieszkalno - usługową relacji Cerekiew - Milejowice gm Zakrzew ZP.11.111304
1059FEIT 6733.12c.1a.20141304
106020161304
1061Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu1304
1062FEIT 6733.17C.1A.2A.20181304
1063FEIT 6733.40c.11.20171303
1064FEIT 7670/3,4/101301
1065Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.23.141301
1066FEIT 6733.11c.1a.2.20181301
1067Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.271.1.29.20171300
1068FEIT 6733.11c.1a.20181300
1069Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - FEIT 6220.7.1.20121299
1070IV kwaratł 2016 rok 1299
1071FEIT 6733.9c.1a.20181298
1072FEIT 6733.17c.11.20181298
1073FEIT 6220.4.20111297
1074FEIT 6733.15c.1a.20151297
1075FEIT 6733.21c.11.20181297
1076FEIT 7670/15,11/091296
1077Odbiór odpadów komunalnych ZP.24.12 1296
1078FEIT 6733.26c.1a.20171296
1079FEIT 6733.8c.11.20181296
1080Decyzja nr 8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 1295
1081FEIT 6220.4.4.20131294
1082Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Cerekiew FEIT.ZP.271.1.9.20151293
1083Opracowanie dwóch oddzielnych dokumentacji technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew, gmina Zakrzew FEIT.271.2.10.20181292
1084FEIT 6733.7c.1a.20181291
1085Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.33.20201291
10862022 rok1291
1087FEIT 7670/4,4/05/09/101290
1088 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukatrek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2015 roku - SO.271.2.5.2015 1290
1089ROŚ.6540.2.20181290
1090Likwidacja przełomów na drogach Gminy Zakrzew o nawierzchni bitumicznej ZP.9.111288
1091TR-Z-PP-IV.4701.34.14.KW1287
1092Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Zakrzew ZP.21.11 /DUPLIKAT"1285
1093FEIT 6233.2.20121285
1094Przebudowa dróg gminnych ZP/5/101283
1095Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 ZP/15/101283
1096Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.8.111283
1097 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZP.21.13 1283
1098Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT 271.2.29.20171283
1099 FEIT 6220.5.11.2017 1283
1100FEIT 6220.9.4.20141282
1101FEIT 7670/1,4/101281
1102Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ZP.14.111280
1103Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2013 r.1280
1104BA.6740.1415.20171280
1105Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.7.20181280
1106WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.151278
1107Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2017r FEIT.271.1.14.20161277
1108FEIT 6733.15c.11.20171277
1109Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 1276
1110Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.1.22.20171276
1111FEIT 6733.35c.1a.20171276
1112RSG.6220.1.20181276
1113FEIT 6733.6c.1a.20181276
1114Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn: Centrum Wsi Cerekiew - Etap II ZP/8/101275
1115Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.20.141275
1116Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT 271.2.3.20171275
1117Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - FEIT 6220.2.1.20121274
1118Zakup Paliwa Samochodowego FEIT 271.2.1.161274
1119FEIT 6733.4c.11.20181274
1120Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr ewid. 852 w m. Gulin ZP.16.121273
1121FEIT 6220.11.4.20121273
1122FEIT 6220.12.4.20121272
1123FEIT 6733.6c.11.20171271
1124FEIT 6733.16C.11.20171271
1125Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew” FEIT.271.2.5.20181271
1126Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 FEIT.271.24.2017 1270
1127 Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha FEIT.ZP.2711.10.2015. 1269
1128FEIT 6733.21c.11.2017.20181269
1129Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.131267
1130Budowa Centrum Wsi Zakrzew- II etap ZP.10.131267
1131FEIT.6733.13c.11.20171267
1132FEIT 6220.3.1a.20171267
1133FEIT 6733.41c.1a.20171267
1134BA.6740.1972.20171267
1135FEIT 6733.29c.11.20181267
1136FEIT 6733.19c.11.20181266
1137FEIT 6733.13c.1a.20181265
1138FEIT 6220.2.20131264
1139FEIT 6220.2.10.20171263
1140FEIT 6733.28c.1a.171263
1141FEIT 6220.2.11.20171262
1142FEIT 6733.36c.11.20171262
1143FEIT 6733.19c.1a.20181262
1144FEIT 6733.20c.0.11.20171261
1145Zakup Paliwa samochodowego - Zapytanie o cenę ZP.2.141259
1146Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019 FEIT.271.1.15.20181259
1147FEIT 6220.11.20121258
1148FEIT 6733.37c.1a.20171258
1149Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2015r. 1257
1150FEIT 6220.1.10a.20171257
1151Wykonanie dokumentacji projektowej-część II Zp.19.141256
1152FEIT 6733.39c.11.20171256
1153Budowa Sali Gimnastycznej przy publicznej Szkole Podstawowej w Woli Taczowskiej - prace projektowe ZP.271.1.35.2020. 1256
1154Decyzja nr.2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach1255
1155Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.8.121255
1156FEIT 6733.10c.1a.20171255
1157FEIT 6220.4.20111254
1158FEIT 6733.21c.11.20171253
1159Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania1253
1160FEIT 6733.5c.11.20181252
1161FEIT 6733.27c.1a.20181251
1162Dostawa i montaż siłowni terenowych w ramach Projektów: Utworzenie terenu rekreacujnego w m. Zakrzewska Wola; Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Zakrzew Kolonia FEIT.ZP.271.1.151250
1163Dostawa sprzętu komputerowego 1250
1164Program okreslający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok1250
1165Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Zakrzew ZP.24.111249
1166FEIT 6721.1.1.20181248
1167FEIT 6220.1.6.2017,20181248
1168Decyzja nr.15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach1247
1169FEIT 6733.12c.1a.20171247
1170FEIT 6220.2.1a.20171247
1171IV kwartał 2014 rok1246
1172Rok 20211246
1173Zakup sprzętu komputerowego FEIT.271.1.36.20171244
1174FEIT 6220.6.4.20121243
1175FEIT 6733.12c.1a.20181243
1176FEIT 6220.4.4.121242
1177FEIT 6220.8a.4a.2011,20121242
1178FEIT 6733.4c.1a.20181242
1179Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.8.20181242
1180FEIT 6733.20c.1a.20181241
1181FEIT 7670/9,1a/101240
1182FEIT 6220.6.11.20121239
1183Budowa dróg w miejscowościach Bielicha i Jaszowice Kolonia ZP.9.13 1238
1184FEIT 6733.30c.11.20171237
1185Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zakrzew ZP.11.13.1236
1186Świadczenie usług geodezyjnych FEIT.271.2.2.20181236
1187FEIT 6220.3.11.20141234
1188Modernizacja Świetlicy Zakrzewska Wola" ZP.13.12 1233
1189Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.10.2017 1232
1190FEIT 6733.1c.11.20181232
1191Dostawa sprzętu elektronicznego do Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie1231
1192Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.19.12" 1231
11932021 rok1231
1194FEIT 6733.27c.11.20171230
1195FEIT 6233.8.20121228
1196Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.131228
1197FEIT 6733.16c.11.20181228
1198FEIT 6733.24c.1a.20171227
1199FEIT 6733.23c.11.20171225
1200FEIT 6733.13c.11.20181225
1201FEIT 6200.2.1a.20111223
1202FEIT 6220.9.4.20121222
1203Budowa drogi gminnej Milejowice ul. Zielona ZP.14.13 1222
1204FEIT 6220.8.4.20141222
1205FEIT 6733.12c.11.20181221
1206FEIT 6733.15c.1a.20181220
1207FEIT 6733.33c.1a.20171219
1208FEIT 6733.10c1a.20181219
1209FEIT 6220.4.4.05.20111218
1210Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł ZP.8.131218
1211Budowa chodnika w Wacynie przy drodze nr 351319 - 600m, ZP/19/101216
1212Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska – budowa oświetlenia drogi powiatowej ZP.24.141216
1213FEIT 6733.26c.11.20181216
1214FEIT 6220.4.4.20151215
1215Wykonanie dokumentacji projektowej ZP.8.161214
1216Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 2 dróg i budowy parkingu na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.6.2018 1214
1217Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015 1213
1218FEIT 7670/7,4/101210
1219FEIT 6220.8.20121210
1220Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.6.131210
1221 Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.ZP.271.1.20.15 1210
1222BA.6740.1414.20171210
1223FEIT 6733.10c.11.20181210
1224FEIT 6733.30c.1a.20181210
1225FEIT 6220.3.4.20111209
1226Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II etap ZP.14.121209
1227FEIT 6220.5.20121209
1228FEIT 6733.37c.11.20171209
1229FEIT 6220.14.4.20121208
1230Budowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna Kolonia1208
1231Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.7.2020 1208
1232FEIT 6733.11c.11.20181206
1233Budowa wieży wraz z łącznikiem w m. Taczów w ramach Projektu: Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy - ekspozycja muzealna FEIT.271.1.16.2018 1206
1234Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2012/2013r ZP.12.12 1205
1235Modernizacja Świetlicy Zakrzewsjka Wola -wykonanie instalacji ZP.21.12 1205
1236FEIT 6220.1.4.20121204
1237FEIT 6233.1.20121204
1238Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.131203
1239Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulin - prace projektowe1203
1240FEIT 6733.34c.1a.20171202
1241Decyzja nr.3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach1200
1242FEIT 6220.2.4.20171200
1243Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2018r FEIT.271.1.40.20171200
1244 FEIT 6220.3.20121199
1245FEIT 6220.2.4-11.20181199
1246FEIT 6733.7c.11.20171198
1247FEIT 7670/5,4/101197
1248Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka Nagórna , Dąbrówka Podłężna ZP.22.12 1197
1249Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew - LICYTACJA ELEKTRONICZNA1197
1250FEIT 6733.5c.1a.20181197
1251Budowa studni głębinowej Dąbrówka Nagórna ZP.7.12 1194
1252FEIT 6733.6c.1a.20181193
1253FEIT 6733.8c.1a.20181192
1254 Informacje o wszczęciu postępowania WA.RUZ.421.52.2018.EP z dn.20.02.20181192
1255Zakup paliwa samochodowego - zapytanie o cenę ZP.5.12 1191
1256GOPS- Kopmleksowa realizacja usług szkoleniowych osób bezrobotnych w Gminie Zakrzew1191
1257Rozbudowa infrastruktury wod-kan - II etap ZP/14/101190
1258Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.37.20171190
1259FEIT 6733.21c.1a.20181190
1260 Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków ZP.3.11 1189
1261Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Zakrzew w 2015r. SO.271.2.4.2015 1188
1262FEIT 6733.17c.20171188
1263Budowa dróg na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2015 1187
1264FEIT 6220.9.11.20141187
1265Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 3 dróg z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.7.20181187
1266Decyzja nr 6.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach1186
1267FEIT 6733.29c.11.20171186
1268Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.16.111185
1269FEIT 6220.2.1a.20181185
1270FEIT 6220.7.2011,20121184
1271FEIT 6733.2c.1a.20181184
1272Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.2.2.20151183
1273FEIT.6220.2.4.20151183
1274Budowa oswietlenia ulicznego ZP.18.131182
1275Przebudowa drogi gminnej nr 351318W w m. Mleczków - Cerekiew -prace projektowe FEIT271.1.14.20191181
1276FEIT 6733.16C.1A.20171180
1277BA.6740.1414.20171180
1278FEIT 6220.7.20111179
1279FEIT 6733.48c.1a.20181179
1280FEIT 7670/2,4/101178
1281Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.16.20151178
1282FEIT 6733.9c.11.20171178
1283Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakrzew FEIT 271.1.21.20181178
1284Decyzja nr 10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach 1177
1285 Budowa oświetlenia ulicznego ZP.22.141177
1286FEIT 6220.3.11.20171177
1287FEIT 7670/3,11/101174
1288Prowadzenie usług w zakresie badań psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie1174
1289FEIT 6220.2.11.20141172
1290FEIT 6220.9.20111170
1291II kwartał 2010 rok1170
1292BA 6740.292.20181170
1293Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 740 w miejscowości Mleczków - prace projektowe FEIT.271.1.2.191170
1294Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.Zp.271.1.21.15 1169
1295WI-II.7821.32.2.2018.EG1169
1296Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.121168
1297FEIT 6220.3.10a.20171168
1298Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2011r. ZP/24/101167
1299Zakup Paliwa Samochodowego - Zapytanie o cenę 1167
1300I kwaratał 2017 rok1167
1301FEIT 6733.3c.11.20181166
1302Naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.20191165
1303Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.20181164
1304FEIT 6220.5.20111163
1305Budowa drogi gminnej w m. Nieczatów ZP.10.12,1163
1306RSG.6220.1.20181163
1307Decyzja - ROŚ.6341.59.2017.ES1161
1308Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.17.20161159
1309FEIT 6733.29c.1a.20181157
1310FEIT 6220.4.20121155
1311FEIT 6733.20c.11.20181155
1312Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.10.141154
1313FEIT 6220.7.11.20141154
1314FEIT 6733.28c.11.20171153
1315FEIT 6733.40c.1a.20181152
1316FEIT 6733.13c.1a.20171150
1317Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew w sezonie zimowym ZP/25/101148
1318Decyzja nr.17/09 o środowiskowych uwarunkowaniach1148
1319FEIT 6220.1.11.20171148
1320FEIT 6220.5.4.20111146
1321IV kwartał 2010 rok1146
13222013 rok1145
1323Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w m. Janiszew w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.24.20181145
1324Budowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.8.20191143
1325Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.11.121142
1326FEIT 6733.3c.1a.20181141
132720221141
1328FEIT 6233.4.20121139
1329IV kwartał 2012 rok1139
1330FEIT 6733.45c.1a.20181139
1331PZ-II.7322.3.110.2017.MSI, WA.RUZ.421.43.2018.RB1138
1332SKO.ZP.94.1056.20181138
1333ROŚ.6540.2.20181138
1334FEIT 6220.7.11.20131137
1335Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.17.151137
1336Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.40.20171137
1337 FEIT 6733.29c.1a.20171135
1338FEIT 6220.5.4.20121134
1339Platforma zakupowa1133
1340Decyzja nr 9.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach1132
1341FEIT 7670/7,4/09,101131
1342Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.20201131
1343FEIT 6220.3.4.20151130
1344BA.6740.1415.20171128
1345Udzielenie kredytu w wysokości 3 000 000,00zł FEIT.271.1.15.151127
1346Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT271.2.15.20161127
1347II kwartał 2011 rok1126
1348Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V- roboty uzupełniające FEIT 271.2.32.20171126
1349FEIT 6220.1.20121125
1350Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.30.20171125
1351Decyzja nr.16/09 o środowiskowych uwarunkowaniach1124
1352Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.ZP.271.1.12.15 1124
1353I kwartał 2016 rok1124
1354FEIT 6220.5.1a.20181124
1355FEIT 6733.27c.11.20181123
1356Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.:Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Zakrzew ZP.2.12 1120
1357FEIT 6220.8.20111120
1358II kwartał 2015 rok1120
1359FEIT 6733.6c.2.11.20181120
1360FEIT 6733.26c.1a.20181116
1361Budowa oświetlenia na terenie gminy Zakrzew ZP.271.1.10.20201115
1362Udzielenie kredytu w wysokości 593 896,00zł ZP.18.12 1113
1363FEIT 6733.16c.1a.20181113
1364Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi Dąbrówka Podłężna - Taczów ZP/9/101112
1365Decyzja nr.6.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach1112
1366Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunlanymi dla Gminy Zakrzew za 2017 rok1112
1367Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.1112
1368FEIT 6220.1.5.20171111
1369FEIT 6733.25c.1a.20181111
1370.Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.7.20191111
1371FEIT 6733.7c.11.20181110
1372FEIT 6733.25c.11.20181110
1373Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł FEIT.271.1.18.181109
1374II kwaratał 2016 rok 1108
1375 Dostawa i montaż urządzeń kotłowni olejowej FEIT271.2.10.151107
1376FEIT 6733.28c.1a.20181104
1377FEIT 6733.38c.11.20171100
1378III kwartał 2014 rok1097
1379FEIT 6733.23c.11.20181097
1380Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap II ZP.271.1.11.20201095
1381FEIT 6233.5.20121092
1382FEIT 6200.6.1a.2010.20111091
1383Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków -Natalin ZP.9.121091
1384 Prowadzenie usług w zakresie badań psychologicznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie1091
1385FEIT 6733.22c.1a.20171091
1386FEIT 6733.22c.11.20181089
1387FEIT 6733.24c.11.20181088
1388FEIT 6220.3.1a.20181088
1389Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew1088
1390Obiweszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Zakrzew, Zakrzew Kolonia, Natalin, Podlesie Mleczkowskie, Mleczków, Zdziechów, Milejowice1088
1391Budowa zbiornika wodnego w m. Jaszowice FEIT.271.1.18.2015 1087
1392Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej FEIT 271.2.36.20171087
1393EIT 6220.10.20111085
1394Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.39.20171082
1395Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” ZP.271.1.18.2020 1082
1396FEIT 6220.9.4.111080
1397Wykonanie dokumentacji projektowych FEIT.ZP.271.1.8.20151080
1398WI-II.7821.32.2.2018.EG1080
1399Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlicę oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin ZP.271.1.3.20211080
1400Progam określający zasady współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok - konsultacje społeczne1079
1401Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Leszka Margasa - na rozpoczęcie kadencji 2018-20231078
1402FEIT 6233.7.20121076
1403FEIT 6220.2.4a.20181072
1404II kwartał 2012 rok1069
1405IV kwartał 2015 rok 1069
1406Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego1069
1407KONKURS na projekt napisu „Dom Ludowy w Milejowicach" 1068
1408III kwartał 2016 rok 1064
1409Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie + prace projektowe FEIT.271.1.15.20191063
1410FEIT 6733.15c.11.20181061
1411FEIT 6733.46c.1a.20181061
1412Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok1061
1413Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice FEIT.271.1.11.20191059
1414III kwartał 2013 rok1058
1415WOOŚ-II.4200.6.2016.AG.111057
1416Budowa wodociągów w m. Milejowice, Natalin, Zakrzew, Janiszew ZP.20.121054
14172019 rok1053
1418BA.6740.1990.20171050
1419Remont budynku stacji uzdatniania wody w ZakrzewieFEIT271.1.12.2018 1050
1420Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.39.2017 1046
14212019 rok1046
1422III kwartał 2012 rok1043
1423FEIT 6733.33c.1a.20181039
1424FEIT 6733.35c.11.20181038
1425Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.18.20161037
1426FEIT 6733.28c.11.20181037
1427BA.6740.1414.20171036
1428FEIT 6233.6.20121033
1429Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia FEIT.271.1.25.20181033
1430II kwartał 2013 rok 1032
1431BA.6740.1415.20171031
1432Decyzja nr 3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach1030
1433FEIT 6233.3.20121029
1434Zapytanie ofertowe- wydruk folderu FEIT271.2.9.151028
1435FEIT 6733.14c.11.20181024
1436RSG.6220.1.20181020
1437II kwartał 2014 rok1017
1438Ochotnicza Straż Pożarna1015
143920231012
1440FEIT 6733.23c.1a.20181010
1441FEIT 6733.39c.1a.20181006
1442FEIT. 6733. 41c . 11. 20181002
1443 Rozbudowa systemu kanalizacyjnego IX etap w Gminie Zakrzew ZP271.1.1.20211002
1444Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap III, ZP.271.1.34.2020999
1445I kwartał 2011 rok997
1446FEIT 6733.36c.11.2018997
1447III kwartał 2011 rok995
1448FEIT 6220.12.2012993
1449FEIT 6733.24c.1a.2018991
1450IV kwartał 2011 rok988
1451FEIT 6733.37c.1a.2018986
14522021 rok984
1453I kwartał 2013 rok981
1454I kwartał 2015 rok979
1455FEIT.6233.3.2012.W.2018978
1456FEIT 6733.49c.1a.2018977
1457Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.977
1458FEIT 6220.3.4-11.2018974
1459IV kwartał 2013 rok973
1460Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2014-2018972
1461FEIT 6733.42c.11.2018971
1462FEIT 6733.50c.1a.2018966
1463I kwartał 2014 rok 963
1464FEIT 6733.38c.1a.2018963
1465Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha ZP.271.1.8.2020960
1466Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.14.2018958
14672020 rok958
1468Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice FEIT.271.1.6.2019957
1469.Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.17.2019956
1470FEIT 6733.45c.11.2018955
1471FEIT 6733.35c.1a.2018951
1472FEIT 6733.11c.2.11.2.2018948
1473FEIT 6733.41c.1a.2018940
1474Remont sali gimnastycznej przy PSP w Zakrzewie FEIT.271.1.18.2019939
1475Informacja o wyniku naboru937
1476Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap” FEIT.271.1.9.2019934
1477Platforma zakupowa934
1478WOOŚ-II.420.396.2018.AG932
1479Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego - na zakończenie kadencji 2014-2018931
1480Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020929
1481FEIT. 6733. 40c . 11. 2018925
1482FEIT 6220.3.4a.2018919
1483FEIT 6733.34c.1a.2018918
1484FEIT 6733.37c.11.2018918
1485I kwartał 2010 rok916
1486Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.9.2020 905
1487III kwartał 2015 rok 898
1488ROŚ.6540.2.2018886
1489FEIT 6733.36c.1a.2018884
1490FEIT 6220.4.4a.2018883
1491FEIT 6733.30c.11.2018880
1492Deklaracja dostępności879
1493I kwartał 2012 rok876
1494FEIT 6220.4.1.2018875
1495FEIT. 6733.38c . 11. 2018875
1496FEIT 6733.46c.11.2018874
1497869
1498Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na wolne stanowisko pracy - podinspektor w referacie ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami869
1499Rozbudowa budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie ZP.271.1.32.2020868
1500FEIT. 6733. 43c .11. 2018866
1501Dostawa artykułow biurowych do Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.5.2019866
1502FEIT 6220.3.4.2018865
1503SPN-R.7533.72.10.2018.AZ863
1504III kwartał 2010 rok862
1505FEIT 6733.53c1a.2018862
1506Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Zakrzewska Wola861
1507 Usunięcie kolizji energetycznej przy drodze wojewódzkiej nr 740 i w m. Janiszew FEIT.271.2.11.2019 858
1508FEIT 6220.7.1a.2018854
1509Przebudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe FEIT.271.1.20.2019852
1510FEIT 6733.34C.1A.2.2018,2019851
1511FEIT 6733.42c.1a.2018846
1512FEIT 6733.44c.1a.2018836
15132022834
15142021 rok833
1515Przebudowa drogi gminnej 351328W w m. Zakrzew - Kolonia FEIT.271.1.12.2019832
1516za 2018 rok832
1517FEIT 6733.60c.1a.2018829
1518FEIT 6733.33c.11.2018827
15192018 rok826
1520FEIT 6220.7.10.2018,2019825
1521Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola - Przebudowa zjazdów FEIT.271.1.10.2019824
1522Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.2.2019823
1523Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na wolne stanowisko pracy - podinspektor w referacie finansowym820
1524BA.6740.1415.2017819
1525Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 ZP.271.1.17.2020817
1526FEIT 6733.47c.1a.2018815
1527GKN-II.6821.1b.2018.KD814
1528Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020806
1529FEIT 6220.4.11.2018797
1530FEIT 6220.8.11.2017.2019797
1531Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.3.2019792
1532FEIT 6220.8.1a.2018787
1533 Zawiadomienie o czynnościach wzonienia znaków granicznych w m. Gustaów dz. 467 i 586786
1534WOOŚ-II.420.396.2018.AG.4785
1535FEIT 6733.54c.11.2018785
1536FEIT 6733.49c.11.2018782
1537FEIT 6220.9.10.1a.2018780
1538FEIT 6220.10.11.2014,2019780
1539FEIT 6733.50c.11.2018775
15402019774
1541FEIT 6733.15c.11.2019772
1542Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 ZP.271.1.13.2020772
1543FEIT 6220.10.I.10a.2014,2018770
1544FEIT 6733.59c.11.2018769
1545WOOŚ-II.420.396.2018.AG.7767
1546SKO.ZP.57.541.2019765
1547FEIT 6733.6c.1a.2019764
1548Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zakrzew ZP.271.1.22.2020 764
1549FEIT 6733.10c.11.2019762
1550FEIT 6733.52c.11.2018761
1551WA.ZUZ.4.421.94.2018.2019.MG - obwieszczenie757
1552FEIT 6733.3c.11.2019757
1553Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2019r.FEIT271.1.26.2018 756
1554FEIT 6733.39c.11.2018753
1555SPN-R.7533.72.8.2018.AZ751
1556Przebudowa drogi gminnej Alei Kasztanowej w miejscowości Milejowice FEIT.271.1.21.2019751
1557FEIT 6220.5.4a.2018750
1558za 2018 rok749
1559GKN-III.6821.2.2019749
1560FEIT 6733.22c.1a.2019748
1561Przebudowa drogi gminnej nr 351342 W w miejscowości Bielicha (ul. Zielna) ZP.271.1.31.2020747
1562FEIT 6733.48c.11.2018746
1563FEIT 6733.2c.1a.2019746
1564WOOŚ-II.420.396.2018.AG.10746
1565FEIT 62209.1a.2018744
1566FEIT 6220.4.4.11.2018743
1567FEIT 6733.9c.1a.2019742
1568Koordynator ds. dostępności742
1569SKO.ŚU.4-29.50,653-677.2019741
1570FEIT 6733.5c.1a.2019740
1571BA.6740.657.2019740
1572Opinie RIO739
1573FEIT 6220.9.10A.2018738
1574FEIT 6733.1c.11.2019738
1575FEIT 6733.21c.1a.2019735
1576FEIT 6733.59c.1a.2018734
1577FEIT 6733.16c.1a.2019733
1578FEIT 6733.51c.1a.2018732
1579WA.RUZ.421.230.2018.RB732
15802018732
1581FEIT 6733.47c.11.2018731
1582Uruchomienie komunikacji pasażerskiej na trasie Radom - Zakrzewska Wola" FEIT.271.2.8.2019731
1583FEIT 6733.24c.1a.2019730
1584Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica ZP.271.1.6.2020730
1585FEIT 6733.23c.1a.2019729
1586FEIT 6733.10c.1a.2019727
1587WA.RUZ.421.230.2018.RB726
1588Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Zakrzew za 2018 rok722
1589FEIT 6733.14c.1a.2019721
1590FEIT 6733.3c.1a.2019719
1591Odpady komunalne717
1592Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł FEIT.271.1.13.2019715
1593FEIT 6733.2c.11.2019713
1594FEIT 6220.7.1a.2018712
1595Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Jaszowice w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj.mazowieckie712
1596FEIT 6733.4c.11.2019710
1597FEIT 6733.8c.11.2019710
1598FEIT 6733.6c.11.2019707
1599FEIT 6220.8.10.2018,2019706
1600FEIT 6733.55c.1a.2018705
1601Rok 2022705
1602FEIT6733.19c.11.2019704
1603Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrówka Podłężna FEIT.271.2.19.2019704
1604Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 FEIT.271.1.19.2019703
1605FEIT 6733.7c.11.2019701
1606WI-II.7820.2.21.2018.AW698
1607Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2020 roku ZP.271.2.1.2020 698
1608WA.ruz.421.230.2018.RB697
1609Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. kultury i ochrony zdrowia/pełnomocnik Wójta Gminy d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych697
1610FEIT 6220.8.1a.2018696
1611Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 3507W-Nieczatów FEIT.271.2.6.2019696
1612Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko - podinspektor ds. płac jednostek oświatowych695
1613FEIT 6733.17c.1a.2019693
1614Dostawa środków czystości do Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2019 roku FEIT.271.2.7.2019 692
1615FEIT 6733.61c.1a.2018689
1616FEIT 6733.13c.1a.2019688
1617FEIT 6733.15c.1a.2019686
1618FEIT 6220.2.5.2018,2019686
1619FEIT 6721.1.14.2017,2019685
1620FEIT 6733.16c.11.2019684
1621BA.6740.537.2019683
1622FEIT 6733.13.c.11.2019683
1623SKO.ŚU.4-29.650,653-677.2019682
1624 FEIT 6733.61.2c.1a.2018,2019 681
1625FEIT6733.25c.11.2019681
1626Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wacyn ul. Kamienna FEIT.271.2.20.2019 680
1627FEIT 6733.55c.11.2019679
1628FEIT 6733.12c.1a.2019673
1629GKN-III.6821.2.2019673
1630Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew FEIT.271.1.22.2019671
1631FEIT 6733.55c.11a.2019670
1632FEIT 6733.41c.11a.2019667
1633FEIT 6220.5.10a.2018666
1634FEIT 6733.58c.1a.2018666
1635FEIT 6733.26c.11.2019666
1636FEIT 6733.61c.2.11.2018,2019665
1637Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.12.2020664
1638FEIT 6220.5.11.2018663
1639FEIT 6733.9c.11.2019663
1640Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice FEIT.271.1.25.2019663
1641FEIT 6733.4c.1a.2019662
1642Rozbudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa/ Traktorzystów w m. Wacyn, ZP.271.1.4.2022660
1643FEIT 6733.44c.1a.2019659
1644FEIT 6733.51c.11.2018658
1645FEIT 6733.20c.1a.2019658
1646FEIT 6733.8c.1a.2019657
1647FEIT 6733.25c.1a.2019657
1648FEIT 6733.58c..11.2018652
1649Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020652
1650FEIT 6733.52c.1a.2018650
1651FEIT 6220.3.I.2018649
1652WI-II.7820.2.21.2018.AW649
1653FEIT6733.24c.11.2019649
1654Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.24.18646
1655FEIT 6733.52c.11a.2019646
1656SPN-R.7533.72.11.2018.AZ645
1657BILANSE644
1658FEIT 6733.60c.11a.2019644
1659FEIT 6733.34c.11.2018641
1660FEIT 6733.18c.1a.2019641
1661FEIT 6733.59c.11a.2019641
1662 Usunięcie kolizji energetycznej przy drodze wojewódzkiej nr 740 i w m. Janiszew FEIT.271.2.10.2019638
1663Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 351318W w miejscowości Mleczków 635
1664Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia FEIT.271.1.16.2019634
1665za 2019 rok634
1666FEIT 6733.14c.11.2019633
1667SKO.ZP.101.878.20189633
1668Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mleczkowie FEIT.271.2.16.2019632
1669Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.15.2020632
1670FEIT 6733.16c.1a.2019631
1671FEIT 6733.26c.1a.2019631
1672BA.6740.538.2019631
1673FEIT 6220.7.11.2017.2019628
1674BA.6740.537.2019628
1675Obwieszczenie SKO.SU.79.1398.2019 SKO.SU.80.1399.2019628
1676FEIT 6733.60c.11.2018627
1677FEIT 6733.57C.11.2018626
1678FEIT 6733.11c.11.2019626
1679FEIT 673.56c.11a.2019626
1680FEIT 6733.54c.1a.2019625
1681FEIT 6733.1c.1a.2019624
1682FEIT.6220.7.4a.2018.2019623
1683FEIT 6733.12c.11.2019623
1684FEIT 6733.18c.11.2018622
1685Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.25.2018620
1686FEIT 6733.19c.1a.2019620
1687Dostawa, montaż, naprawa, wymiana oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2019 roku FEIT.271.2.12.2019620
1688Obwieszczenie FEIT 6733.36c.11.2019619
1689Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.4.2019618
1690FEIT 6733.44c.11.2018615
1691Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.26.2018615
1692FEIT 6733.59c.1a.2019615
1693Budowa placu zabaw w miejscowości Golędzin FEIT.271.18.2019614
1694Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko - referent ds. ochrony środowiska612
1695FEIT 6220.6.1a.2019612
1696FEIT.6220.8.10a.2018.2019611
1697FEIT 6733.28c.1a.2019609
1698Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.26.2019609
1699GKN-III.6821.1.2019608
1700Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazociągu na działkach nr 255/2, 256, 304, 378 w miejscowości Milejowice608
1701Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew605
1702FEIT 6733.57c.1a.2018605
1703FEIT 6733.54c.1a.2018604
1704FEIT 6733.5c.11.2019604
1705Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.22.2019603
1706FEIT 6733.11c.1a.2019602
1707FEIT 6733.27c.1a.2019602
1708Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu sie z uzgodnieniami i zakończeniu postepowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Cerekiew na dziłkach 49/11, 49/28, 153/2, 154/2601
1709 Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.22.2018 600
1710FEIT 6733.35c.1a.2.2019599
1711WA.ZUZ.4.421.5.54.2019.AB598
1712BA.6740.657.2019597
1713FEIT 6733.7c.1a.2019594
1714FEIT 6733.18c.2.2019594
1715FEIT 6733.21c.10.2018,2019594
1716FEIT 6733.32c.10.2018,2019594
1717Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 ZP.271.1.7.2021594
1718FEIT 6733.40c.11a.2019593
1719Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.13.2019592
1720FEIT 6220.9.11.2018591
1721BA.6740.80.2019591
1722FEIT6733.20c.11.2019591
1723WIR.6220.2.2019.KG591
1724WOOŚ-II.420.396.2018.AG.12590
1725WIR.6220.2.2019.KG590
1726FEIT 6220.10.I.12.2014.2019587
1727WI-II.7820.2.21.2018.AW587
1728FEIT 6733.38c11.2019587
1729FEIT 6733.64c.1a.2019586
1730FEIT 6733.29c.1a.2019584
1731Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowa kanalizacji światłowodowej583
1732FEIT 6733.49c.1a.2019582
1733Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 r. ZP.271.1.16.2020581
1734FEIT 6733.52c.1a.2019580
1735Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko – podinspektora ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego579
1736FEIT 6733.61c.11.2018577
1737FEIT 6733.35c.1a.2019577
1738FEIT6733.17c.11.2019576
1739Ar II.6743.249.2019.UM575
1740FEIT 6733.57c.1a.2019575
1741FEIT 6220.4.1a.2019574
1742FEIT 6733.61c.1a.2019574
1743OSP Gulin –prace projektowe FEIT.271.2.14.2019573
1744WA.ZUZ.4.421.5.54.2019.AB572
1745Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.23.2019571
1746FEIT 6733.58c.1a.2019570
1747FEIT 6733.61c.2.11.2018.2019569
1748 Obwieszczenie o budowie chlewni wraz z infrastrukturą techniczną: zbiornik na gnojowice o poj. 650 m3, cztery silosy zbożowe z lokalizacją na nieruchomości położonej na działkach o nr ew. 153,154 obręb 0010 Zdziechów w miejsc. Zdziechów569
1749FEIT 6733.63c.1a.2019568
1750Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka zaworową na działce 43/25 w Cerekwi Kolonia 567
1751Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.31.2019566
1752IV kwartał 2019 rok566
1753FEIT 6733.54c.11a.2019565
1754FEIT 6733.47c.11a.2019565
1755SKO.ZP.164.1374.2019564
1756BA.6740.2074.2019563
1757WA.ZUZ.4.421.3.94.2018.2019.MG563
1758FEIT 6220.5.1a.2019563
1759Obwieszczenie WA.ZUZ.4.421.3.82.2019.MG z dnia 20.08.2019 r.561
1760FEIT 6733.55c.1a.2019561
1761BA.6740.2075.2019560
1762Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2020r. FEIT.271.1.24.2019r.560
1763FEIT 6220.2.1a.2019559
1764FEIT 6220.4.11.2019559
1765Obwieszczenie FEIT 6733.34c.11.2019557
1766Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Mleczków557
1767 Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego556
1768Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu w miejscowości Cerekiew na działkach 68/18, 68/47554
1769FEIT 6733.39c.1a.2019552
1770Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1,518 w miejscowości Milejowice552
1771Budowa siłowni plenerowej na działce nr 75/2 obręb Mleczków, w miejscowości Mleczków, Gmina Zakrzew FEIT.271.2.17.2019550
1772Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów działki: 302 – o powierzchni 0,0800 ha550
1773FEIT 6733.58c.11a.2019550
1774FEIT 6733.37c.11.2019549
1775Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na wolne stanowisko pracy - inspektor w referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 549
1776SKO.ŚU.60-66.1360-1366.2019548
1777 WIR.6220.2.2019.KG548
1778FEIT 6220.2.4a.2019546
1779IV kwartał 2018 rok 545
1780WA.ZUZ.4.421.3.82.2019.MG545
1781Informacja o zasadach wydobycia piasku, żwirku z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osoby fizycznej543
1782FEIT 6733.35C.Z.11.2019539
1783FEIT 6733.22c.11.2019538
1784FEIT 6733.57c.11a.2019538
1785FEIT 6721.1.14a.2017.2019537
1786Usunięcie kolizji wodociągowej przy drodze wojewódzkiej nr 740 w m. Milejowice FEIT.271.2.25.2019536
1787FEIT 6733.35c.11.2019536
1788FEIT 6220.1.1a.2019536
1789Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie535
1790FEIT6733.21C.11.2019534
1791Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w Janiszewie534
1792FEIT 6733.36c.1a.2019533
1793Obwieszczenie FEIT 6733.37c.1a.2019533
1794Obwieszczenie FEIT 6733.30c.11.2019 532
1795Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT.271.2.27.2019531
1796FEIT 6733.62c.1a.2019530
1797Wykonanie dokumentacji projektowej dróg ZP.271.1.20.2020530
1798FEIT 6733.52c.11.2019529
1799Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew529
1800 Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 200/2 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 528
1801FEIT 6733.21c.4.11a.2017,2019528
1802Zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona) z urządzeniem do pomiarów dymu kominowego oraz innych związków lotnych ZP.271.2.16.2021528
1803FEIT 6733.23c.11.2019527
1804FEIT 6733.38c.1a.2019527
1805FEIT 6733.53c.1a.2019527
1806FEIT 6733.28c.11.2019526
1807FEIT 6733.34c.1a.2019525
1808Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 89/1 w miejscowości Wacyn525
1809FEIT 6733.60c.1a.2019524
1810FEIT 6733.51c.11a.2019524
1811Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew524
1812Przegląd instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznych w Zakrzewie ZP.271.2.11.2020 523
1813FEIT 6220.2.10.2019522
1814Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w miejscowości Janiszew 521
1815Wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi – dostawa mebli. ZP.271.1.2.2022521
1816FEIT 6733.32c.1a.2019517
1817FEIT 6733.56c.1a.2019517
1818FEIT 6733.44c.11a.2019515
1819III kwartał 2018 rok 514
1820FEIT 6733.27c.11.2019514
1821SKO.ZP.281.2071.2019514
1822Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie budowy odcinka gazociągu na działkach nr 263/1, 313/3, 312/8, 312/14, 312/10 w Janiszewie 514
1823Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach 119, 113/1, 109/1, 339/1, 337/1, 335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej514
1824Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.21.2019513
1825FEIT 6220.4.10a.2019513
1826FEIT 6733.30c.1a.2019512
1827Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom III etap ZP.271.1.19.2020 512
1828Konsultacje społeczne512
1829FEIT 6733.42c.1a.2019507
1830FEIT 6733.39c.11a.2019507
1831BA.6740.2074.2019506
18322020506
18332023 Rok505
1834IV kwartał 2017 rok 504
1835SKO.ŚU.60-66.1360-1366.2019504
1836Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.29.2019504
1837Obwieszczenie FEIT 6733.32c.11.2019 503
1838Program określający zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - konsultacje społeczne503
1839FEIT 6733.32c.11a.2018,2019503
1840Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi gminnej Nr 351318 W relacji Mleczków - Cerekiew503
1841Rozbudowa drogi powiatowej nr 3503 Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom wraz z budową ścieżki rowerowej 502
1842BA.6740.2075.2019502
1843FEIT 6733.29c.11.2019501
1844FEIT 6733.45c.11a.2019501
1845FEIT 6733.53C.11.2019501
1846FEIT 6733.46c.1a.2019500
1847FEIT 6733.63c.1a.2019500
1848Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT.271.2.33.2019499
1849WA.ZUZ.4.421.3.76.2019.AB496
1850Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazwoej telefonii komórkowej w Dąbrówce Nagórnej496
1851FEIT 6733.51c.1a.2019495
1852FEIT 6733.40c.1a.2019493
1853WA.ZUZ.4.421.5.72.2019.AK493
1854 Obwieszczenie FEIT BA.6740.80.2019 492
1855FEIT 6733.43c.1a.2019492
1856Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.28.2019491
1857II kwartał 2017 rok 490
1858FEIT 6733.32c.1a.2018,2019490
1859Obwieszczenie w sprawie budowy przyłącza kablowego SN i nN oraz Stacji Transformatorowej SN/nN dla zasilania zakładu produkcyjnego na działce nr 167/14 w Mleczkowie 489
1860Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w Bielisze487
1861FEIT 6733.21c.1a.2017,2019486
1862WA.ZUZ.4.421.3.135.2019.AB485
1863Obwieszczenie FEIT 6733.31c.11.2019 484
1864FEIT 6733.49c.11.2019484
1865FEIT 6733.31c.1a.2019483
1866Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku483
1867FEIT 6733.41c.1a.2019481
1868FEIT 6733.47c.1a.2019480
1869Zawiadomienuie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji480
1870FEIT 6733.50c.1a.2019479
1871FEIT 6220.2.11.2019478
1872Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w Bielisze478
1873 Obwieszczenie o budowie chlewni wraz z infrastrukturą techniczną:zbiornik na gnojowice o poj.650 m3, cztery silosy zbożowe na działce o nr ew. 201/3 w miejsc.Zdziechów478
1874Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego477
1875FEIT 6733.42c.11a.2019476
18762020 rok475
1877 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha 473
1878Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2021r. ZP.271.1.29.2020473
1879FEIT 6733.46c.11a.2019471
1880Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 256 w miejscowości Milejowice 471
1881Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego 0010 Zdziechów w gminie Zakrzew470
1882Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia uliczego drogi wewnętrznej na części działek 285,560,213/9 obręb 0017 Milejowice469
1883Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie: Zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów468
1884Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0018 w miejscowości Cerekiew nr ew.424/7468
1885Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie467
1886FEIT 6733.45c.1a.2019466
1887Odbiór i utylizacje folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu BIG BIG pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Zakrzew466
1888Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska etap II ZP.271.1.25.2020466
1889FEIT 6733.48c.11a.2019465
1890Obwieszczeniew sprawie budowy sieci gazociągu na działkach 176, 470/5, 470/6 w Bielisze465
1891I kwartał 2018 rok 464
1892Ogłoszenie na realizacje zadania publicznego462
1893Platforma zakupowa462
1894III kwartał 2017 rok460
1895FEIT 6733.66c.1a.2019460
1896FEIT 6733.43c.11a.2019459
1897 Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku459
1898Obwieszczenie w sprawie robudowy oświtlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m-ci Milejowice459
1899FEIT 6733.48c.1a.2019457
1900Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Milejowice456
1901Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacja kablowa w ramach przebudowy i rozbudowy linii SN POTKANÓW-JEDLIŃSK-RE RADOM 456
1902Obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania - kopalnia spółka ONYX 453
1903BA.6740.657.2019452
1904Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko – inspektor nadzoru inwestorskiego451
19052018 rok447
1906Obwieszczenie w sprawie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża "Dąbrówka Podłężna III" w miejsocwości Kolonia Piaski446
1907Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna, ZP.271.1.5.2021446
1908I kwartał 2019 rok 445
1909Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew445
1910Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w miejscowości Milejowice 444
1911FEIT 6733.50c.11.2019443
1912Remont budynku w Wacynie ul. Szafirowa 50, ZP.271.2.7.2021443
1913II kwartał 2018 rok 438
1914Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 740438
1915 Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek obręb 0014 Janiszew 438
1916Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno438
1917Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 362/3 w miejscowości Cerekiew 434
1918Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 390 w miejscowości Cerekiew433
1919Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wodociąg Cerekiew IGK 6733.21c.1a.2020432
1920Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltanicznej w m. Cerekiew432
1921,,Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2021 roku" ZP.271.2.1.2021432
1922Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1, 518 w miejscowości Milejowice 431
1923FEIT 6733.65c.1a.2019430
1924 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w obrębie części działek nr 367,401/1,365/1 w miejscowości Milejowice 429
1925Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew429
1926Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości429
1927 Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar geodezyjny 0022 Jaszowice429
1928Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w miejscowości Janiszew 428
19292022 rok428
1930Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew 427
19312022 rok427
1932Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w miejscowości Cerekiew 425
1933 Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest" ZP.271.2.12.2020 425
1934Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna, ZP.271.1.4.2021424
1935Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 26/13, 141/2, 43/5 w Cerekwi Kolonii423
1936Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 228/1, 262, 435/5 w miejscowości Janiszew 422
1937Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.19c.11a.2020 w sprawie przyłącza SN/nN w Miejscowości Mleczków420
1938Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 27/5,27/19,28/1 obręb Cerekiew417
1939Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa/Traktorzystów w m. Wacyn ZP.271.1.21.2020416
1940Decyzja środowiskowa IGK 6220.1.10a.2.2019.2020 z dnia 9.07.2020 r.414
1941za 2019 rok413
1942Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 57/22, 57/5, 57/12, 57/20 w miejscowości Cerekiew 412
1943Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Janiszew412
1944Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 89/1 w miejscowości Wacyn 405
1945Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania - rozbudowa drogi gminnej Nr 351319W stanowiącej ul. Traktorzystów i ul. Szafirową w miejscowości Wacyn404
1946Budowa sieci elektroenergetycznej NN z projektowaną lokalizacją na terenie Gminy Zakrzew403
1947Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci kablowej ŚN w miejscowości Cerekiew401
1948Obwieszczenie o budowie odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek 425/15, 411/3, 411/8 w miejscowości Janiszew 401
1949Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 170/4, 48, 30/6 w miejscowości Janiszew397
1950Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Cerekiew nr ew. 424/7 397
1951Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.16c.11a.2020 w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Cerekiew na terenie gminy Zakrzew396
1952Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w obrębie części działek w meiscjowości Cerekiew396
1953Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOZ w Zakrzewie 395
1954Informacje o osiagnietych poziomach recyklingu za 2019 rok 392
1955Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w obrębie części działki nr 408/9 w miejscowości Milejowice391
1956Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzajacej prrojekt podziału nieruchomosci na potrzeby inwestycji w miejscowości Wacyn, gm Zakrzew, miasto Radom , Kaptur, Zamłynie 391
1957Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 390
1958Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0014 w miejscowości Janiszew nr ew.325/1386
1959Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Zakrzew386
1960Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie dz. nr 118 obręb Stefanów gm. Przytyk386
1961Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych386
1962Uchylenie zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew z dnia 30 marca 2020 r. 378
1963Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci gazowej w m-ci Zdziechów378
1964Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew378
1965Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.560, 201378
1966Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2022r ZP.271.1.3.2022377
1967Zawiadomienie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania odnośnie rozbudowy drogi gminnej Nr 351319 W w miejscowości Wacyn376
1968Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej w m. Cerekiew nr ew. 424/7,425/13376
1969Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu373
1970Obwieszczenie o budowie urządzenia wodnego na działce 137 w miejscowości Dąbrówka Nagórna373
1971Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Mleczków obręb 0037, Zdziechów obręb 0010372
1972Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew 89/1372
1973I kwartał 2020 rok371
1974 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar geodezyjny 0022 Jaszowice ETAP I367
1975Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 560,201 366
1976Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew nr ew. 43/5 365
1977Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Milejowice obręb 0017, Zdziechów obręb 0010364
1978Dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.27.2020364
1979Zakup sprzętu elektronicznego ZP.271.1.23.2020 363
1980Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursach na stanowiska dyrektorów przedszkoli363
1981Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew 362
1982Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 58/7 i 274 obręb 0025 Cerekiew361
1983Obwieszczenie w sprawie budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej w m. Taczów, Wola Taczowska, Mleczków361
1984Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 523/7 358
1985za 2020 rok358
1986 Obwieszczenie w sprawie budowy sici gazowej w m-ci Zdziechów357
1987Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew 19/2357
1988Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.523/7356
1989Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha 356
1990Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych355
1991Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 151/16355
1992Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew nr ew. 325/1 354
1993Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew. 165/6, 165/26 352
1994Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla stacji Paliw MOP Zakrzew-Wschód351
1995Decyzja Starosty Radomskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie dz. 328/1 oraz 328/2 w miejscowości Milejowice350
1996Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi gminnej nr 351318W Mleczków-Cerekiew348
1997III kwartał 2019 rok347
1998 Obieszczenie RDOŚ znak WOOŚ-II.4520.72.2020.MBR.13344
1999Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wacyn ul. Cicha, ZP.271.1.24.2020 342
2000Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na wykonanie gazu w m. Cerekiew na wniosek Starosty Powiatu radomskiego GKN-II.6821.47.2020.JL z dnia 07.08.2020 r.341
2001 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na części działki nr ew. 563, 487/5, 489/5 w miejscowości Milejowice gm. Zakrzew340
2002Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ne ew. 385/2 położonej w obrębie gruntów 0014 Janiszew 339
2003Dostawa urządzeń do dezynfekcji rąk do jednostek organizacyjnych Gminy Zakrzew ZP.271.2.16.2020 339
2004Obwieszczenie przebudowa drogi gminnej NR 351319 W w miejscowości Wacyn 336
2005Obwieszczenie o rozbudowie budynku szatni sportowej na potrzeby stadionu sportowego w obrebie części działki Obręb 0040 TACZÓW w miejscowości TACZÓW nr ew. 320/13336
2006Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zakrzew OSP.ZP.271.1.2021336
2007 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zatopolice 336
2008Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu WA.ZUZ.4.4210.3.132.2020.MG332
2009Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew.239/11,345,239/10,238/1,239/2 obręb 0001 Bielicha328
20102019 rok326
2011Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 252/18,252/52,252/30,252/36,252/41,252/44,252/51 obręb 0001 Bielicha326
2012Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 89/1 w miejscowości Wacyn obręb 0016 Wacyn322
2013Świadczenie usłu geodezyjnych321
2014Odwołanie konkursów na dyrektorów publicznych przedszkoli321
2015Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt ZP.271.2.28.2020319
2016Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2021r ZP.271.1.28.2020318
2017Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku sztni sportowej na dz. nr ew. 320/13 w m Taczów317
2018Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 345,252/5,252/10,252/13,252/18 w m. Bielicha obręb 0001317
2019Obwieszczenie w sprawie Eksploatacji piasków skalniowo-kwarcowych ze złoża ,,Dąbrówka Podłężna II,, do celów ogólnobudowlanych na dz. nr ew. 329,330,331/1,331/2,332,333 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna317
2020Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej sredniego cisnienia na dz. nr ew. 409/14 obręb 0014 Janiszew316
2021Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew nieruchomości Mleczków Kolonia działka nr 569/1 oraz Mleczków działka nr 188316
20222021 rok315
2023Modernizacja boiska poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w Taczowie ZP.271.1.8.2021315
2024Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia Wodnoprawnego "Rozbudowa drogi gminnej 351318W"314
2025Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 409/14314
2026Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 239/2 obręb 0001 Bielicha314
2027Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Legęzów313
2028Obwieszczenie o budowie bydynku inwentarskiego - chlewni świń w miejscowiości Mleczków 313
2029Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym312
2030OBWIESZCZENIE O BUDOWE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CEREKIEW , GMINA ZAKRZEW 312
2031Obwieszczenie Komisji Inwentaryzacyjnej odnośnie działki 27/2 w miejscowości Zakrzew311
2032Obwieszczenie wojewody mazowieckiego odnośnie decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Radomskiego Nr 1508.2020310
2033 Obwieszczenie o budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nN,budowa sieci elektroenergetycznej Nn i złącza kablowego w miejscowości Wola Taczowska i Mleczków309
2034 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI CEREKIEW , GMINA ZAKRZEW308
2035 Informacja WA.ZUZ.4.4210.3156.2021.ES o wszęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 307
2036Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych na dz. nr ew.518 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna306
2037Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltanicznej dz. nr ew. 518 obręb Dąbrówka Podłężna305
2038 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Janiszew305
2039Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Gminę Zakrzew działek zajętych po drogę w obrębach: Zakrzew, Natalin, Zakrzew Kresy, Zakrzew Pieńki, Taczów303
2040II kwartał 2019 rok 300
2041Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności przez Województwo Mazowieckie działki numer 528/1300
2042Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP271.2.24.2020300
2043Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN, budowy kanalizacji swiatłowodowej, budowy kontenerowej stacji tranformatorowej w m. Cerekiew, Zdziechów, Milejowice298
2044Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku PSP w Woli Taczowskiej298
2045Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew.398/10,398/12 w m. Janiszew295
2046Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.271.1.26.20294
2047Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego cisnienia w obrębie dz.nr ew. 19/2 w m. Janiszew293
2048Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew293
2049Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego działki nr. 328/1 położonej w Miejscowości Milejowice293
2050Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń na wykonanie robót w miejscowości Milejowice293
2051Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr RAD3327B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 293
2052Budowa oświetlenia ulicznego wokół zbiornika wodnego w Mleczkowie ZP.271.1.9.2021292
2053Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505 w Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom wraz z budowa ścieżki rowerowej na wysoko291
2054Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 43/5 w m. Cerekiew291
2055 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Janiszew291
2056Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego Zakrzewska Wola 2289
2057Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej celu publicznego masztu w Janiszewie289
2058Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie nabycia własności przez Gminę Zakrzew działek 210/2 i 211/1 w miejscowości Mleczków289
2059Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 151/16 w m. Janiszew288
2060Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej dz. nr ew. 424/7,425/13 obręb 0018 Cerekiew288
2061Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.26.2020287
2062Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej w obrębie dz. nr. ew. 144/1, 146 w obrebie dz. nr. ew. 158,43/4,43/3,122/8,122/6,122/9,122/10,188/1,188/3286
2063Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej NR WRA Zakrzew - Dabrówka Nagórna 26251/87300286
2064Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID na rozbudowę drogi powiatowej Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom - projekt zamienny. 286
2065OBWIESZCZENIE znak SKO.ŚU.440.7.1181.2022 o przekazaniu skarg do WSA286
2066Konsultacje społeczne dotyczące programu określającego zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok284
2067Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej dz. nr ew. 424/7,425/13 obręb 0018 Cerekiew283
2068Konkurs ofert - organizacja pozaszkolnych zajęć z elementami programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew281
2069Obwieszczenie w sprawie gazowciągu w m. Wacyn decyzja SKO.ZP.4110.242.1704.2020281
2070Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew. 27/5, 27/19, 28/1 m. Cerekiew 280
2071Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej dz. nr ew. 345, 277/3, 276/2, 313, 319/19, 319/2 w m. Bielicha279
2072Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawei nabycia przez Gminę Zakrzew działki nr 569/1 o powierzchni 0,2755 ha, Mleczków 278
2073Obwieszczenie w sparwie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 165/6, 165/26 w m. Wacyn277
2074Obwieszczenie o budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia Kolonia Cerekiew 2277
2075Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew. 146,144/1 obręb 0025 Kolonia Cerekiew i nr ew. dz. 121,158,43/4,43/3,122/8,122/6,122/9,122/10,188/1,188/3 obręb Milejowice270
2076Obwieszczenie o budowie bydynku inwentarskiego - chlewni świń w miejscowości Cerekiew270
2077Zawiadomienie/Obwieszczenie w sprawie zapoznania się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania Eksploatacja pisków skalniowo - kwarcowych ze złoża Dąbrówka Podłężna II269
2078Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Wacyn269
2079Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawei nabycia przez Gminę Zakrzew działki nr 188 o powierzchni 0,9753 ha, Mleczków268
2080 Obwieszczenie o podjęciu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 27.09.2021 r w sprawie użytkowania pomieszczeń magazynu w istniejącym budynku przedszkola na sale dydaktyczne267
2081Rozstrzygniecie konkursu na organizację pozaszkolnych zajęć z elementami programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew266
2082Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu na dz. 345,252/5,252/10,252/13,252/18 obręb 0001 Bielicha266
2083Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczacym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gmine Zakrzew prawa własnści nieruchomości zajętych pod drogę publiczną - gminną Zakrzew - Taczów - Dąbrówka podłężna266
2084Obwieszczenie w sprawie powiększenia terenu górniczego i obszaru górniczego w m. Kolonia Piaski266
2085Obwieszczenie o wydaniu decyzji NR 1332/R/2020 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew działki 133/4 w miejscowości Cerekiew Kolonia266
2086Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew ZP.271.2.33.2020266
2087Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Milejowice265
2088 Obwieszczenie o budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Gulin265
2089Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzajacej dla celu publicznego budowy masztu w Dąbrówce Nagórnej264
2090 Obwieszczenie o budowie budynku inwentarskiego - chlewni świń w miejscowości Jaszowice 264
2091Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2021r. ZP.271.1.30.2020263
2092Obwieszczenie IGK 6220.2.6.0.2020,2021 fotowoltaika Dąbrówka Podłężna263
2093 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 351338W W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA NAGÓRNA , GMINA ZAKRZEW262
2094Zawiadomienie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gmine Zakrzew prawa własności nieruchomości261
2095Obwieszczenie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno260
2096Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowy kontenerowych stacji transformatorowych w m. Cerekiew, Zdziechów, Milejowice259
2097Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego działki nr. 62 położonej w Miejscowości Wacyn259
2098 Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Bielicha259
2099 Obwieszczenie o przebudowie drogi wewnetrznej, budowie drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu i transformacją techniczną, przebudowie chodnika oraz rozbiórka i budowa ogrodzenia na terenie studni głębinowej nr 5 w miejscowości Cerekie258
2100 Obwieszczenie o budowie budynku inwentarskiego - chlewni świń w miwjscowości Marianowice257
2101Obwieszczenie w srawie budowy odcinka gazociągu na dz. 239/2 obręb 0001 Bielicha256
2102Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew działki nr 210/2 oraz 211/1 w miejcowości Mleczków256
2103Obwieszczenie o przebudowie drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Mleczków256
2104 Obwieszczenie dotyczące budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR RAD 3318 B wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Janiszew256
2105 Obwieszczenie o przebudowie linii napowietrznej SN na linię niepełnoizolowaną typu PAS na słupach wirowych 256
2106 Obwieszczenie o budowie Telekomunikacyjnego Obiektu Budowlanego Sieci T-MOBILE nr WRA Zakrzew _ Zatopolice Nr 26249/87357 na działce nr ew.8/13 w miejcowości Zatopolice 256
2107Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew dz. nr ew. 253/5,254/26,256/24,263/1,312/4,312/10,312/14 obręb 0014 Janiszew255
2108Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew obręb 0014 Janiszew nr ew.398/10, 398/12254
2109Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazu na dz. 252/18,252/52,252/30,252/36,252/41,252/44,252/51 obręb 0001 Bielicha254
2110Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 277/3, 276/2, 313 obręb Bielicha254
2111Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie działek: 168 i 62 w Miejscowości Wacyn 253
2112Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej Telefonii Komórkowej w m. Janiszew252
2113Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Milejowice251
2114 Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowści Wacyn251
2115Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej sredniego napięcia w m Gulinek250
2116Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Gulinek250
2117Obwieszczenie rozbudowa drogi powiatowej Zakrzew-Wolanów-Augustów249
2118Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew ZP.271.2.29.2020248
2119Obwieszczenie w sprawie budowy węzła betoniarskiego wraz z produkcją betonowej galanterii w m. Taczów247
2120Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociagu sredniego na dz. nr ew. 58/7, 274 obręb Cerekiew Kolonia246
2121Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Janiszew246
2122Informacja o wszęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.4.4210.5.104.2020.AK246
2123Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejcowości Wacyn246
2124Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie dz. 27/2 obręb Zakrzew Kresy246
2125Zgromadzenia publiczne246
2126za 2020 rok245
2127Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociagowej m. Milejowice244
2128Obwieszenie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia m. Cerekiew243
2129Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew242
2130Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Cerekiew Kolonia242
2131Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w m. Milejowice242
2132Decyzja o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Gustawów241
2133Obwieszczenie Dyrektora zarządu Zlewi w Radomiu WA.ZUZ.4.4210.3.132.2020.MG240
2134Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejcowości Janiszew240
2135Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu na dz. nr ew. 239/11,345,239,/10,238/1,239/2 w obrębie 0001 Bielicha239
2136Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia przez Powiat Radomski działek 43/2 oraz 123/2 w miejcowości Gulin239
2137Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.ŚU.440.291.2096.2020238
2138 Obwieszczenie o budowie zasilania pompy w studni głebinowej w miejsciwości Dąbrówka Nagórna>238
2139Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2022r ZP.271.1.12.2021238
2140Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest ZP.271.2.17.2021236
2141Obwieszczenie o budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Janiszew235
2142Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacjii sanitarnej m. Milejowice235
2143 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Golędzin233
2144 2021 rok232
2145Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Taczów, Wola Taczowska, Mleczków230
2146Obwieszczenie o budowie odcinka sieci gazowej w obrębie działek 78/15, 78/13, 78/11, 78/6, 78/9, 79/1, 83/2 w miejscowości Bielicha230
2147Obwieszczenie o budowie odcinka sieci gazowej ha działce nr 488/1 w miejscowości Bielicha230
2148Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla stacji Paliw MOP Zakrzew-Wschód229
2149Obwieszczenie o budowie budynku inwentarskiego-chlewni świń w miejscowości Dąbrówka Nagórna 229
2150Obwieszczenie o budowie budynku inwentarskiego - chlewni świń w miejscowości Zartopolice 229
2151Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego działki nr. 118 położonej w Miejscowości Stefanów227
2152Sprawozdania227
2153 Obwieszczenie o budowie telekomunikacyjnego obiektu usługowego sieci T-MOBILE POLSKA S.A . w miejscowości Janiszew Gmina Zakrzew 226
2154 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wacyn, gm.Zakrzew 226
2155Obwieszczenie o rozbudowie istniejącego budynku PSP w Woli Taczowskiej225
2156 Obwieszczenie o budowie masztu przeciwpożarowego wolnostojącego o konstrukcji metalowej w miejsowości Janiszew, gmna Zakrzew225
2157 Informacje Bieżące224
2158Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego224
2159 Obwieszczenie o przebudowie drogi dojazdowej relacji Bielicha na odcinku od km 0+000 do 1+ 1580 ( położonej na działkach nr ew. 238/1,239/2,239/10,239/11,345,346/1,157 obręb 0001 Bielicha ) w miejscowości Bielicha w gminie Zakrzew 224
2160Deklaracja dostępności223
2161Zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona) z urządzeniem do pomiarów dymu kominowego oraz innych związków lotnych ZP.271.2.19.2021223
2162Obwieszczenie o o budowie stacji transformatorowej słupowej, budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Milejowice222
2163Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Milejowice222
2164Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 134/2, 253/2, 253/1, 438/6, 438/9, 438/7 w miejscowości Cerekiew222
21652021222
2166OBWIESZCZENIE O BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZDZIECHÓW 222
2167 Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Zatopolice 221
2168Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.271.1.10.2021221
2169 Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 10.11.2021 , dotyczy eksploatacji kopaliny ze złoża piasków skalniowo-kwarcowych „Dąbrówka Podłężna IV” położonym na działkach o nr ew. 323/1,323/2,322/1,322/221
2170Obwieszczenie - uchylona decyzja do ponownego rozpatrzenia maszt w Janiszewie220
2171 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI MLECZKÓW , GMINA ZAKRZEW219
2172Obwieszczenie o przebudowie drogi wewnętrznej, budowa drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczna , przebudowa chodnika „ z projektowana lokalizacją na działkach nr ew. 281/2,282/2,283/1 położon217
2173 Obwieszczenie o budowie budynku inwentarskiego - chlewni świń w miejscowości Jaszowice 217
2174 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Janiszew, gmina Zakrzew217
2175 Regulamin216
2176Obwieszczenie w sprawie budowy wodociągu m. Wacyn215
2177Obwieszczenie o budowie budynku przedszkola publicznego w miejscowości Janiszew , gm Zakrzew215
2178 Obwieszczenie o budowie złącza SN,stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, linii kablowej SN i nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Wola Taczowska214
2179 Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Zatopolice214
2180Obwieszczenie o przebudowie drogi wojewódzkiej Nr740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości ZDZIECHÓW-MLECZKÓW214
2181 Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku domu ludowego na warsztaty terapii zajęciowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna214
2182Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku213
2183Decyzja Starosty Radomskiego odnośnie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrówka Nagórna213
2184Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer ,,RAD 3318 B"212
2185Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej np. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505 W Wolanów – Zakrzew znak WI-I.7821.32.1.2020.AW211
2186 Obwieszczenie o budowie urządzenia wodnego umożliwiajacego pobór wody podziemnej o zdolności poboru 55 m 3-otwór studzienny nr 3 na działce obrębie 0030 Dąbrówka Nagórna Kolonia nr ew.137 w gm.Zakrzew211
2187Obwieszczenie o budowie sieci elektroenergetycznej w ramach zadania „PBW przebudowy linii nn Cerekiew gm. Zakrzew – zad. 2 – RE Radom”210
2188 Obwieszczenie o przebudowie drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zdziechów-Mleczków, gmina Zakrzew210
21892022 rok210
2190Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku209
2191 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE TELEKOMUNIKACYJNEGO OBIEKTU SIECI T- MOBILE POLSKA S.A. Nr 26249/87357 WRA _ ZAKRZEW_ ZATOPOLICE GMINA ZAKRZEW 207
2192Statut206
2193Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej na części działki nr ew. 256/6 i 170 w miejscowości Wacyn206
2194Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna 205
2195br>Zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego na wniosek P4 Sp.zo.o w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr RDA 3318 B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Janiszew205
2196Struktura Organizacyjna204
2197OBWIESZCZENIE O BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 Nr RAD 3318 B Z INSTALACJĄ RADIOKOMUNIKACYJNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI JANSZEW, GMINA ZAKRZEW204
2198Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności działki 91/2 obręb Kolonia Zakrzew203
2199Obwieszczeie o budowie sieci wodociągowej z uzbrojeniem ulicznym w miejscowości Zdziechów, gmina Zakrzew202
2200Obwieszczenie o budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego z projektowana lokalizacją na działkach nr ew. 865,902/1,902/3,902/4 położonych w miejscowości Gulin202
2201Obwieszczenie Starosty Radomskiego odnośnie rozbudowy drogi gminnej NR 351319W w miejscowości Wacyn202
2202Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisu inwentaryzacyjnego dla działki nr 324, 172, 466, 127 w miejscowości Gustawów201
2203Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności działek 43/2 oraz 123/2 obręb Gulin200
2204 Obwieszczenie o budowie drogi powiatowej Zakrzew-Wolanów-Agustów 200
2205Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji pod rozbudowę drogi powiatowej Jaszowice – Wacławów – Sławno199
2206Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Zdziechów199
2207 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz ze studniami zaworowymi198
2208Budowanie sieci elektroeneretycznej kablowej nN (0,4 kV), przyłączy kablowych nN (0,4 kV), złączy kablowo – pomiarowych w ramach zadania „PBW przebudowy linii nn Cerekiew gm. Zakrzew – zad.2 – RE Radom”196
2209 Obwieszczenie o budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-MOBILE - WRA_ ZAKRZEW_ZATOPOLICE NR 26249/87357 w miejscowości Zatopolice195
2210Obwieszczenie o budowie sieci wiodociągowej z projektowana lokalizacja w miejscowości Janiszew, gm.Zakrzew195
2211Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o rozbudowie drogi gminnej nr 351338W w miejscowości Dąbrówka Nagórna194
2212Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejcowości Cerekiew193
2213 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci gazowej z projektowaną lokalizacją w obrebie części działek nr ew. 78/15, 78/13, 78/11,78/6,78/9,79/1,83/2 obręb 0001 Bielicha193
2214 OBWIESZCZENIE SKO.ŚU.440.16.1196.2022193
2215Obwiszczenie w sprawie budowy sieci kanlizacji sanitarnej w m. Milejowice191
2216 Obwieszczenie o budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 351318 w miejscowości Mleczków, Cerekiew191
2217 Obwieszczenie o budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia w miejscowości Kolonia Cerekiew 2 191
2218 Obwieszczenie o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Nr RAD 3318 B wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Janiszew189
2219 Obwieszczenie o budowie telekomunikacyjnego obiektu sieci T-MOBILE POLSKA S.A w miejscowości Janiszew z instalacją radiokomunikacyjną188
2220obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociagowej187
2221OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY ZAKRZEW187
2222OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE, GMINA ZAKRZEW187
2223 OBWIESZCZENIE O ,,Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej "w miejscowości Dąbrówka Podłężna, gmina Zakrzew187
2224OBWIESZCZENIE znak sprawy SKO.ŚU.4113.6.401.2022 o wydanie decyzji dotyczącej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa budynku inwentaskiego - chlewni świń" w miejscowości Dąbrówka Nagórna w gminie Zakrzew186
2225Obwieszczenie o budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami zaworowymi na działkach nr 261/1, 261/4, 262/1, 262/6 , 263 w miejscowości Milejowice 185
2226Zawiadomienie o o wydanym Postanowieniu znak IGK 6220.5.112012,2021 z dnia 28.09.2021185
2227 OBIESZCZENIE O ROZBUDOWIE WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE, GMINA ZAKRZEW185
2228 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej z projektowana lokalizacją w obrębie dziłek nr ew. 364,367,406 w miejscowości Milejowice184
2229OBWIESZCZENIE znak SKO.ŚU.440.17.1197.2022 o przekazaniu skarg do WSA184
2230Zawidomienie/Obwieszczenie o budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-MOBILE-w miejscowości Zatopolice182
2231 Obwieszczenie Wójta Gminy Wolanów dotyczace rozbudowy drogi powiatowej Zakrzew-Wolanów-Augustów181
2232 Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi w miejscowości Cerekiew gm. Zakrzew181
2233 Obwieszczenie o budowie złącza SN, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV,linii kablowej SN i nn oraz złacza kablowo-pomiarowego w miejscowości Wola Taczowska i Taczów180
2234Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisu inwentaryzacyjnego dla działki nr 263, 310/3, 311/1, 311/3 w miejscowości Dąbrówka Nagórna179
2235 Obwieszczenie o budowie stacji paliw MOP , miejsce obsługi podróżnych przy S7179
2236Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt ZP.271.2.1.2022179
2237 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 563, 487/5, 489/5 położonych w miejscowosci Milejowice178
2238Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisu inwentaryzacyjnego dla działki nr 769 w miejscowości Gulinek177
2239OBWIESZCZENIE O WYDANIU ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 3503W MŁÓDNICE - JAROSŁAWICE - CEREKIEW - RADOEM NA TERENIE GMINY ZAKRZEW177
2240Rozstrzygnięcie konkursu na organizację pozaszkolnych zajęć z elementami programu profilaktycznego 176
2241Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwi, OSP.ZP.271.1.2022176
2242za 2021 rok176
2243Obwieszczenie o zmianie decyzji znak IGK 6733.2c.2021 z dnia 10.03.2021 dotyczący budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia Cerekiew Kolonia 2175
2244OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI CEREKIEW , GMINA ZAKRZEW175
2245Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy przystanków autobusowych i niektórych nieruchomości gminnych ZP.271.2.12.2021174
2246Decyzja Starosty Radomskiego odnośnie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Janiszew174
2247OBWIESZCZENIE O PRZEBUDOWIE i ROZBUDOWIE Miejsca Obsługi Podróżnych ZAKRZEW-WSCHÓD gm. Zakrzew z projektowaną lokalizacją na działce o nr ew. 3271 i części działki nr ew. 469 obrębu 0039 Wola Taczewska, gmina Zakrzew 173
2248Obwieszczenie o przebudowie drogi wojewódzkiej NR 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo -rowerowej w miejscowości Mleczków 172
2249 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej z projektowaną lokalizacją w obrębie działek nr ew. 134/2, 253/2, 253/1,438/6, 438/7 w miejscowości Cerekiew171
2250 Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna171
2251 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszwciu postępowania administracyjnego 171
2252 Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń magazynu w istniejacym budynku przedszkola na sale dydaktyczne 170
2253 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Janiszew ,gmina Zakrzew z włączeniem działki nr ew. 1/12 Kaptur , gmina Radom169
2254Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisu inwentaryzacyjnego dla działki nr 345, 176 w miejscowości Bielicha168
2255 Obwieszczenie o budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowego w miejscowości Cerekiew168
2256 Obwieszczenie o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Golędzin168
2257 Obwieszczenie o budowie budynku przedszkola publicznego w miejscowości Janiszew, gm. Zakrzew167
2258 Obwieszczenie o budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejsciwości Mleczków, Cerekiew 166
2259Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.271.1.11.2021166
2260OBWIESZCZENIE O PRZEBUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ SN NA LINIĘ NIEPEŁNOIZOLOWANĄ TYPU PAS NA SŁUPACH WIROWYCH W MIEJSCOWOŚCI NATALIN, GMINA ZAKRZEW166
2261IV kwartał 2020 rok 165
2262 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Janiszew , gmina Zakrzew z włączeniem na działce nr ew.200/2 w miejscowości Klwatka Szlachecka, gmina Jedlińsk 165
2263 Informacja WA.ZUZ.4.4210.222.2021.ES o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego165
2264OBWIESZCZENIE O WYDANIU ZGODY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI „ PUNKT DO ZBIERANIA , w TYM PRZEŁADUNKU ZŁOMU„W MIEJSCOWOŚCI MARIANOWICE, GMINA ZAKRZEW165
2265 Obwieszczenie o budowie zasilania pompy w studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna 164
2266Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego164
2267Obwieszczenie o o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 12.11.2021, dotyczy budowiy stacji bazowej Telefonii Komórkowej P4 Nr RAD3318B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 123, obręb 0014 Janisz164
2268Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew ZP.271.2.26.2021163
2269za 2021 rok163
2270 Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Janiszew, gm. Zakrzew162
2271 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów, w gminie Zakrzew - etap I162
2272 Obwieszczenieo budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Janiszew161
2273OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI GAZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MLECZKÓW, GMINA ZAKRZEW 161
2274Obwieszczenie o przebudowie linii napowietrznej SN na linię niepełnoizolowaną typu PAS na słupach wirowych159
2275 Obwieszczenie o budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nN, budowie sieci elektroenergetycznej nN I złącza kablowego w miejscowości Wola Taczowska i Mleczków 159
2276OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ na części działek o nr ew. 205/1,127, 204/1,188 w obrębie 0010 Zdziechów w miejscowości Zdziechów i na części działek o nr ew. 71/8 obręb 0037 Mleczków, gmina Zakrzew159
2277IV kwaratł 2021 rok158
2278OBWIESZCENIE O BUDOWIE BUDYNKU INWENTARSKIEGO – CHLEWNI ŚWIŃ NA 39,5 DJP W CYKLU ZAMKNIĘTYM z lokalizacją na działce nr ew. 90/5 obręb 0030 Dąbrówka Nagórna w miejscowości Dąbrówka Nagórna , gm. Zakrzew 157
2279 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI JANISZEW, GMINA ZAKRZEW157
22802023157
2281Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gminie Zakrzew155
2282 OBWIESZCZENIE O „ BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 nr RAD3327B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z lokalizacją na nieruchomości położonej na działce o nr ew. 20 obręb 0017 w miejscowości Milejowice ,gm.Zakrzew155
2283 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zatopolice 154
2284 Obieszczenie o złożonym wniosku dnia 06.09.2021 r przez KOP-PIACH Zygmunt Sułecki dotyczącego ekspoloatacji kopaliny ze złoża piasków skalniowo-kwarcowych "Dąbrówka Podłężna IV " 154
2285Oferta na realizację zadania publicznego154
2286Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku domu ludowego na warsztat terapii zajęciowej152
2287Zawiadomienie /Obwieszczenie o eksploatacji kopaliny ze złoża piasków skalniowo-kwarcowych położonych w miejscowości Dąbrówka Podłężna, gm Zakrzew152
2288 Obwieszczenie SKO .ZP.4110.206.2122.2021152
2289 Obwieszczenie o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 14.10.2021 roku152
2290OBWIESZCZWNIE O ROZBUDOWIE DROGI DROGI POWIATOWEJ NR 350W NA ODCINKU GULIN-WSOLA-WOJCIECHÓW,GMINA ZAKRZEW152
2291INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA WNIOSEK WÓJTA GMINY ZAKRZEW W SPRAWIE WYDANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH WA .ZUZ.4.4210.41.2022.AK152
2292 OBWIESZCZENIE znak sprawy SKO.ŚU.4113.3.401.2022 o wydanie decyzji dotyczącej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa budynku inwentaskiego - chlewni świń" w miejscowości Mleczków w gminie Zakrzew152
2293 OBWIESZCZENIE SKO.ŚU.440.13.1190.2022152
2294OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ i ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANISZEW, GMINA ZAKRZEW151
2295Obwieszczenie o złożonym wniosku dnia 06.07.2021 przez CK T&R Karol Czajkowski w sprawie "Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych" w istniejącym obiekcie produkcyjno-magazynowym na nieruchomości w miejscowości Milejowice ul. Napędowa148
2296OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ i SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANISZEW, GMINA ZAKRZEW148
2297 OBWIESZCZENIE znak sprawy SKO.ŚU.4113.2.401.2022 o wydanie decyzji dotyczącej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa budynku inwentaskiego - chlewni świń" w miejscowości Marianowice w gminie Zakrzew148
2298OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZATOPOLICE, GMINA ZAKRZEW146
2299Obwieszczenie o wydaniu 23.11.2021r. decyzji WOOŚ-II.420.72.2020.MBR.15, o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budowy stacji paliw MOP Zakrzew Wschów w pasie drogi ekspresowej nr 7, obręb Wola Taczowska145
2300Obwieszczenie WA.ZUZ.4.4210.57.2021.AK -chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 3508W Radom- Dąbrówka Podłężna w km 9+515,5 do 10+077,6- pozwolenie wodnoprawne 145
2301OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ i BUDOWIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ W MIEJCOWOŚCI BIELICHA , GMINA ZAKRZEW>145
2302 OBWIESZCZENIE o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów, gmina Zakrzew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 145
2303OBWIESZCZENIE o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie przebudowy drogi dojazdowej relacji Bielicha na odcinku od km 0+000 do km 1+1580 w miejscowości Bielicha , gmina Zakrzew 144
2304Obwieszczeie o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 01.12.2021r dotyczącego zagospodarowania terenu ujęcia wody "Dąbrówka Nagórna" Studnia Nr 3 poprzez budowę drogi dojazdowej, studni i ogrodzenia143
2305Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Mleczków143
2306Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonych w miejscowości Cerekiew, dz. 363142
2307Konkurs ofert – organizacja pozaszkolnych zajęć z elementami programu profilaktycznego141
2308Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Bielicha141
2309Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego141
2310Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.24.2021140
2311III kwartał 2020 rok 140
2312OBWIESZCZENIE znak sprawy SKO.ŚU.4113.4.401.2022 o wydanie decyzji dotyczącej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa budynku inwentaskiego - chlewni świń" w miejscowości Zdziechów w gminie Zakrzew140
2313OBWIESZCZENIE znak sprawy SKO.ŚU.4113.5.401.2022 o wydanie decyzji dotyczącej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa budynku inwentaskiego - chlewni świń" w miejscowości Cerekiew w gminie Zakrzew140
2314Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy w Zakrzewie uchwały nr XXXIII/290/2021 z dnia 22.10.2021 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzenego rejonu węzła "Radom Zachód" w Mleczków Kolonia , gm. Zakrzew-etapI139
2315OBWIESZCZENIE O BUDOWIE BUDYNKU CHLEWNI, ZBIORNIKA NA GNOJOWICĘ O POJ. 650 M3 ORAZ 4 SILOSÓW ZBOŻOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ z lokalizacją na działce nr ew. 201/3 obręb 0010 w miejscowości Zdziechów , gm. Zakrzew139
2316 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ ZE STUDZIENKAMI ZAWOROWYMI W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE , GMINA ZAKRZEW139
2317 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI CEREKIEW 139
2318 Obwieszczenie o budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew, gmina Zakrzew 138
2319 Obwieszczenie o budowie ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru 90 m3/h poprzez wykonanie dwóch otworów studziennych na potrzeby projektowanego gminnego ujęcia wody „ JASZOWICE’’ w miejscowości Jaszowice, gm.Zakrzew137
2320ZAWIADOMIENIE / OBWIESZCZENIE o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasków w miejscowości Kolonia Piaski w gminie Zakrzew powiat radomski137
23212023 rok137
2322Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w roku 2022 – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 136
2323 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE DROGI WEWNĘTRZNEJ ZE ZJAZDAMI ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOSCI BIELICHA , GMINA ZAKRZEW136
2324 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na wykonanie wiercenia w celu zaopatrzwenia w wodę poprzez dokonanie odwiertu nowej studni w miejscowości Dąbrówka Nagórna, gm. Zakrzew 135
2325OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na wydobywanie kopaliny ze złoża piasków o projektowanej nazwie „Dąbrówka Podłężna V” w miejscowości Kolonia Piaski w gminie Zakrzew 135
2326II kwartał 2020 rok 134
2327OBWESZCZENIE O BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 Nr RAD 3318 B Z INSTALACJĄ RADIOKOMUNIKACYJNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI i NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI JANISZEW , GMINA ZAKRZEW134
2328 Obwieszczenie o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer RAD3318B wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Janiszew, gmina Zakrzew 133
2329Świadczenie usług geodezyjnych ZP.271.2.31.2021133
23302020 rok132
2331Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Wacyn132
2332 Obwieszczenie o wydobywaniu kopaliny ze złoża piasków z terenów działek nr 337/2, 337/5, 338/1, 339/2 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna w miejscowości Kolonia Piaski, gmina Zakrzew 132
23332023131
2334 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZEM WODY W MIEJSCOWOŚCI ZATOPOLICE , GMINA ZAKRZEW130
2335II kwartał 2021 rok129
2336 Obwieszczenie o zagospodarowaniu terenu ujęcia wody "Dąbrówka Nagórna" studnia Nr.3 poprzez budowę drogi dojazdowej, budowę studni i ogrodzenia w miejscowości Dąbrówka Nagórna , gmina Zakrzew129
2337 OBWIESZCZENIE O PRZEBUDOWIE DROGI DOJAZDOWEJ RELACJI BIELICHA na odcinku od km 0+000 do km 1+1580 położonym na działkach o nr ew. 238/1,239/2,239/10,239/11, 345,346/1,157 obręb 0001 Bielicha w miejscowości BIELICHA w gminie Zakrzew 129
2338Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów129
2339OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ z lokalizacją na części działek nr ew. 229/21, 229/20, 229/19, 229/7, 574/3, 574/6, 576/2, 576/1 obręb 0017 Milejowice, w miejscowości MILEJOWICE gmina Zakrzew128
23402022128
2341 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANISZEW127
2342Obwieszcenie o podjęciu przez Radę Gminy w Zakrzewie uchwały nr XXXIII/289/2021 z dnia 22 października 2021 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Zakrzew126
2343Obwieszczenie o budowie budynku inwentarskiego -chlewni świń n 39,5 DJP w cyklu zamkniętym w miejscowości Marianowice , gm. Zakrzew126
2344Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w w miejscowości Janiszew, gm. Zakrzew, i miejsciwości Klwatka Szlachecka ,gm,. Jedlińsk 125
2345 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE BUDYNKU INWENTARSKIEGO – CHLEWNI ŚWIŃ NA 39,5 DJP W CYKLU ZAMKNIĘTYM z lokalizacją na działce nr ew. 21/3 obręb 0025 Cerekiew Kolonia w miejscowości Cerekiew , gm. Zakrzew 125
2346 OBWIESZCZENIE O PRZEBUDOWIE i ROZBUDOWIE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH ZAKRZEW - WSCHÓD, gm. Zakrzew 125
2347OBWIESZCZENIE O BUDOWIE BUDYNKU CHLEWNI, ZBIORNIKA NA GNOJOWICĘ O POJ. 650 M3 ORAZ 4 SILOSÓW ZBOŻOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ z lokalizacją na działce nr ew. 1429/2 w miejscowości Jaszowice , gm.Zakrzew124
2348 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE BUDYNKU CHLEWNI, ZBIORNIKA NA GNOJOWICĘ O POJ. 650 M3 ORAZ 4 SILOSÓW ZBOŻOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ z lokalizacją na działce nr ew. 1429/2 obręb 0022 w miejscowości Jaszowice , gm. Zakrzew123
2349 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ SN/nN,LINII NAPOWIETRZNEJ SN,LINII NAPOWIETRZNEJ SN, LINII KABLOWEJ nN I ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO W MIEJSCOWOŚCI WOLA TACZOWSKA GMINA ZAKRZEW123
2350 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE SKO.ŚU.4113.7.407.2022 DOTYCZY "BUDOWY BUDYNKU INWENTARSKIEGO-CHLEWNI ŚWIŃ W MIEJSCOWOŚCI ZDZIECHÓW W GMINIE ZAKRZEW121
2351- OBWIESZCZENIE W SPRAWIE SKO.ŚU.4113.9.408.2022 DOTYCZY "BUDOWY BUDYNKU INWENTARSKIEGO-CHLEWNI ŚWIŃ W MIEJSCOWOŚCI JASZOWICE W GMINIE ZAKRZEW121
2352OBWIESZCZENIE SKO.ŚU.4113.10.409.2022121
2353Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew, ZP.271.2.2.2022120
2354OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CEREKIEW, GMINA ZAKRZEW 120
2355OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA WNIOSEK PKN ORLEN S.A W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA WYKONANIE WYLOTU ORAZ USŁUGĘ WODNĄ POLEGAJĄCĄ NA WPROWADZENIU SCIEKÓW BYTOWYCH DO ROWU W WOLI TACZOWSKIEJ120
2356III kwaratł 2021 rok 119
2357I kwaratał 2021 rok 118
2358OBWIESZCZENIE O BUDOWIE BUDYNKU CHLEWNI, ZBIORNIKA NA GNOJOWICĘ O POJ. 650 M3 ORAZ 4 SILOSÓW ZBOŻOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ z lokalizacją na działkach nr ew. 153, 154 w miejscowości Zdziechów , gm.Zakrzew118
2359OBWIESZCZENIE W SPRAWIE SKO.ŚU.4113.10.409.2022 DOTYCZY "BUDOWY BUDYNKU INWENTARSKIEGO-CHLEWNI ŚWIŃ W MIEJSCOWOŚCI ZATOPOLICE W GMINIE ZAKRZEW118
2360OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE , GMINA ZAKRZEW 118
2361Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej - opiniowanie ofert "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"116
2362OBWIESZCZENIE O BUDOWIE GAZOCIĄGU Ś/C PE DN 63 Z PROJEKTOWANĄ LOKALIZACJĄ W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE , GMINA ZAKRZEW116
2363OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE, GMINA ZAKRZEW115
2364ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIADOWODOWEGO PPROWADZONEGO NA WNIOSEK GMINY ZAKRZEW W SPRAWIE O BUDOWY UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZOWICE , GMINA ZAKRZEW114
2365OBWIESZCZENIE O BUDOWIE BUDYNKU INWENTARSKIEGO – CHLEWNI ŚWIŃ NA 39,5 DJP W CYKLU ZAMKNIĘTYM z lokalizacją na działce nr ew. 166/7 obręb 0037 Mleczków w miejscowości Mleczków , gm. Zakrzew113
2366Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gminie Zakrzew w miejscowości Wola Taczowska113
2367Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew113
2368 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEW113
2369Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku112
2370Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej – „Opieka wytchnieniowa”111
2371Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej - opiniowanie ofert dotyczących zadania publiicznego upowszechniania kultury fizycznej i sportu111
2372OBWIESZCZENIE O PRZEBUDOWIE i ROZBUDOWIE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH ZACHÓD- WSCHÓD zlokalizowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej S7 w miejscowości Wola Taczowska , gmina Zakrzew 111
2373 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 111
2374 OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W RADOMIU WA.ZUZ.4.4210.379.2021.ES111
2375Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy przystanków autobusowych i niektórych nieruchomości gminnych ZP. 271.2.14.2022111
2376Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gminie Zakrzew w miejscowości Podlesie Mleczkowskie110
2377 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zamiennejo zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3509W na odcinku Gulin-Wsola-Wojciechów, gm.Zakrzew 109
2378OBWIESZCZENIE O znak SKO.ŚU.440.26.1229.2022 o przekazaniu skarg do WSA108
2379Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego107
2380 OBWIESZCZENIE o budowie ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru 90 m3/h poprzez wykonanie dwóch otworów studziennych na potrzeby projektowanego gminnego ujęcia wody w miejscowości Jaszowice , gmina Zakrzew 106
2381 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI JANISZEW, GMINA ZAKRZEW106
2382 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE 106
2383 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA KANALIZALIZACJI SANITARNEJ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI BIELICHA , GMINA ZAKRZEW106
2384Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gminie Zakrzew obręb geodezyjny Natalin, Natalin Ławki105
2385OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MLECZKÓW , GMINA ZAKRZEW 105
2386Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji ładowania autobusów elektrycznych z punktem ładowania zlokalizowanej na działce: o nr ew. 381 w obrębie 0019 Dąbrówka Nagórna105
2387 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEW 104
2388OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DLA PRZEDSIEWZIECIA EKSPOOATACJA KRUSZYWA NATURALNEGO"GUSTAWÓW II" W MIEJSCOWOŚCI GUSTAWÓW104
2389OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMORKOWEJ P 4 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA PODŁĘŻNA104
2390OBWIESZCZENIE O PRZEBUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ SN NA LINIĘ NIEPEŁNOIZOLOWANĄ TYPU PAS NA SŁUPACH WIROWYCH W MIEJSCOWOŚCI NATALIN I TACZÓW , GMINA ZAKRZEW 103
2391 OBWIESZCENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ i ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI BIELICHA , GMINA ZAKRZEW102
2392OBWIESZCZENIE O BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ WRAZ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE, GMINA ZAKRZEW102
2393Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w miejscowości Wola Taczowska102
2394OBWIESZCZENIE W SPRAWIE SKO.ŚU.4113.8.407.2022 DOTYCZY "BUDOWY BUDYNKU INWENTARSKIEGO-CHLEWNI ŚWIŃ W MIEJSCOWOŚCI JASZOWICE W GMINIE ZAKRZEW101
2395OBWIESZCZENE O BUDOWIE BUDYNKU CHLEWNI, ZBIORNIKA NA GNOJOWICĘ O POJ. 650 M3 ORAZ 4 SILOSÓW ZBOŻOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ z lokalizacją na działce nr ew. 104/1 w miejscowości Zatopoiice , gm.Zakrzew100
2396OBWIESZCENIE O BUDOWIE GAZOCIĄGU Ś/C PE DN 63 z projektowaną lokalizacją na części działek nr ew. 259/3, 259/2, 263/1 obręb 0014 Janiszew, w miejscowości JANISZEW gmina Zakrzew 100
2397Obwieszczenie Starosty Radomskiego o zezwoleniu ba realizację inwestycji drogowej - droga gminna 351338W w m. Dąbrówka Nagórna100
2398 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA KANALIZALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WACYN, GMINA ZAKRZEW100
2399OBWIESZCZENIE O BUDOWIE TELEKOMUNIKACYJNEGO OBIEKTU SIECI T- MOBILE POLSKA S.A. Nr 26249/87357 WRA _ ZAKRZEW_ ZATOPOLICE . Z INSTALACJĄ RADIOKOMUNIKACYJNĄ 98
2400 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI JANISZEW, GMINA ZAKRZEW98
2401 OBWIESZCZENIE O PRZEKAZANIU DO SKO, ZNAK SPRAWY IGK 6733.16c.2.0.1.2021, 202297
2402Oferta na realizację zadania publicznego - Zimowe kolonie z elementami programu profilaktycznego96
2403Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów działki: 189 - o powierzchni 0,1000 ha, działki: 219 - o powierzchni 0,0200 ha96
2404Obwieszczenie o podjęciu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 26.05.2022 dotyczącej budowy stacji Telefonii Komórkowej P 4 w miejscowości Milejowice, gmina Zakrzew96
2405OBWIESZCZENIE O „ BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 nr RAD3327B z lokalizacją na nieruchomości położonej na działce o nr ew. 20 przy ul. Jodłowej w miejscowości Milejowice, gmina Zakrzew 94
2406Rozstrzygniecie konkursu na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej – „Opieka wytchnieniowa”92
2407 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOSCI JANISZEW, GMINA ZAKRZEW91
2408 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI CEREKIEW 91
2409OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MLECZKÓW, GMINA ZAKRZEW91
2410,90
2411 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ, LINII KABLOWEJ SN I nN i DWÓCH ZŁĄCZY KABLOWO-POMIAROWYCH W MIEJSCOWOŚCI WOLA TACZOWSKA 90
2412Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku 90
2413 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEW 88
2414Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest ZP. 271.2.12.202288
2415 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE 87
2416OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA ZNAK IGK 6220.1.5.2021,202287
2417 OBWIESZCZENIE SKO.ŚU.4113.7.406.202286
2418Zakup preferencyjny paliwa stałego86
2419 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA NAGÓRNA , GMINA ZAKRZEW 85
2420Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzew84
2421 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI PODLESIE MLECZKOWSKIE, GMINA ZAKRZEW84
2422OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKONIACH ZGODY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA "PUNKT DO ZBIERANIA W TYM PRZEŁADUNKU ZŁOMU" W MIEJSCOWOŚCI MARIANOWICE83
2423OBWIESZCZENIE O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI OKREŚLAJĄCEJ ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA 83
2424Rok 202383
2425Rozstrzygniecie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku82
2426 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA KANALIZALIZACJI SANITARNEJ ZE STUDZIENKĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI WACYN , GMINA ZAKRZEW82
2427Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nieczatów81
2428Obwieszczenie PZ-PI-I. 7033.39.2021.AC o niezałatwieniu sprawy w terminie 81
2429 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ZNAK SKO.ZP.4110.110.1664.2022 80
2430Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociagowej 78
2431OBWIESZCZENIE WA.ZUZ.4.4210.379.2021.ES76
2432 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIELICHA , GMINA ZAKRZEW76
2433OBWIESZCZENIE W SPRAWIE ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ ZAKRZEW - WOLANÓW - AUGUSTÓW76
2434 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ ZE STUDZIENKAMI ZAWOROWYMI W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE, GMINA ZAKRZEW75
2435 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE , GMINA ZAKRZEW 75
24362021 rok73
2437Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Natalin73
2438OBWIESZCZENIE O ROZBUDOWIE WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE, GMINA ZAKRZEW 73
2439Rozstrzygniecie konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2022 – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 72
2440IV kwartał 2022 rok72
2441OBWIESZCZENIE SKO.ŚU.4113.09.408.202272
2442OBWIOESZCZENIE O BUDOWIE DROGI O PARAMETRACH DROGI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLĘDZIN 72
2443OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE, GMINA ZAKRZEW71
2444Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok71
2445 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE, GMINA ZAKRZEW71
2446Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Zakrzew71
2447Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej - opiniowanie ofert "Opieka wytchnieniowa"70
2448Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia70
2449 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZDZIECHÓW, GMINA ZAKRZEW 67
2450 OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DOTYCZY BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ -UL.LILIOWEJ ,BIELICHA, GMINA ZAKRZEW66
2451OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów, w gminie Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie - etap I wraz z prognoz66
2452Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gulin64
2453III kwartał 2022 rok 62
2454OBIWIESZCZENIE O BUDOWIE SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEW 62
2455Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P 4 O NR RAD3334A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 530 w obrębie 0029 Mleczków Kolonia61
2456 OBWIESZCZENIE SKO.ŚU.4113.8.407.202259
2457Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gminie Zakrzew, obręb Zakrzewska Wola oraz Zakrzewska Wola Kolonia59
2458Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Taczów59
2459202359
2460I kwartał 2022 rok57
2461 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA NAGÓRNA, GMINA ZAKRZEW57
2462Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka Podłężna56
2463Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Jaszowice55
2464 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE STUDZIENKĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI BIELICHA, GMINA ZAKRZEW 55
2465 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE DROGI O PARAMETRACH DROGI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLĘDZIN, GMINA ZAKRZEW54
2466Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kozia Wola53
2467Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Marianowice Dolne oraz Marianowice Górne53
2468OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO ZNAK IGK 6733.28C.202252
2469Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gulinek51
2470OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI CEL IGK 6733. 35c.11a.202251
2471 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI BIELICHA , GMINA ZAKRZEW49
2472OBWIESZCZENIE O BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI BIELICHA, GMINA ZAKRZEW49
2473Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka Nagórna Kolonia49
2474Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wiktorów i Zatopolice48
2475OBWIESZCZENIE O BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELRFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P4 O NR RAD3327B WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI MILEJOWICE PRZY UL. JODŁOWEJ, GMINA ZAKRZEW48
2476OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CEREKIEW, GMINA ZAKRZEW48
2477 OBWISZCZENIE O ROZBUDOWIE I PREZBUDOWIE PUNKTU SELETYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEW48
2478OBWIESZCZENIE O BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANISZEW, GMINA ZAKRZEW 47
2479OBWIESZCZENIE INFORMUJĄCE O NIEZAŁATWIENIU W TERMINIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (OGRANICZENIE ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO)47
2480 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MLECZKÓW , GMINA ZAKRZEW46
2481 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ZNAK SKO ZP.4110.85.1392.2022 Z DNIA 30.06.202246
2482Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Golędzin46
2483 OBWIESZCZENIE O WYZNACZENIU NOWEGO TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY DOTYCZĄCEGO OBOWIĄZKU POLEGAJĄCEGO NA OGRANIECZENIU ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO NA ŚRODOWISKO OBWODNICY DROGI EKSPRESOWEJ S7 46
2484II kwartał 2022 rok45
2485Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Zakrzew, Łoniec, Ławki, Zakrzew Kresy, Zakrzew Las, Zakrzew Pieńki, Zakrzew Poduchowny45
2486 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WACYN, GMINA ZAKRZEW45
2487 Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: BUDOWIE ODCINKA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN 63 PE zlokalizowanej na działce o nr ew. 424/7 w miejscowości Cerekiew 45
2488Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wydaniu decyzji nr 1564.2022 z dnia 24.08.2022 r. dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów”.44
2489Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów 44
2490OBWIESZCZENIE O BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELRFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P4 O NR RAD4465A WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWKA PODŁĘŻNA, GMINA ZAKRZEW43
2491 OBWIESZCVZENIE O BUDOWIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEW, GMINA ZAKRZEW 43
2492 OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN 63 PEW MIEJSCOWOŚCI BIELICHA , GMINA ZAKRZEW43
2493 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI PRZEZ STAROSTĘ RADOMSKIEGO O UZNANIU ZA MIENIE GROMADZKIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI JANISZEW, GMINA ZAKRZEW 43
2494 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE DROGI WEWNĘTRZNEJ -UL.LILIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BIELICHA42
2495 Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ zl42
2496Obwieszczenie o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE w miejscowości Bielicha42
2497Obwieszczenie o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomosci położonych w obrębie geodezyjnym Gustawów, gmina Zakrzew42
2498 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE DROGI WEWNĘTRZNEJ -UL.LILIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BIELICHA41
2499Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kozinki41
2500Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wola Taczowska41
2501Obwieszczenie o budowie odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zlokalizowanej na działkach 313 i 318/6 w miejscowości Bielicha41
2502Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego znak IGK 6733.16c.2.1.2021,2022 w miejscowości Natalin - Taczów 41
2503 Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: PRZEBUDOWIE DROGI PUBLICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH ZAKRZEW WSCHÓD WRAZ ZE ZMIANĄ JEGO KATEGORII Z I DO II OBEJMUJĄCA BUDO41
2504Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IGK 6733.5c.2022 z dnia 30.08.202241
2505Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociagowej na działce o nr ew. 2, 310/1, 311/2, 301, 300, 299 w miejscowości Dąbrówka Nagórna41
2506Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ,,RAD4461A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce o nr ew. 125/10, obręb 0005 Zakrzew L41
2507Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji znak IGK 6733.53c.2.2021,2022 z dnia 25.02.2022 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego 39
2508Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak SKO.ZP.4110.194.2457.2022 z dnia 12.09.2022 39
2509OBWIESZCZENIE O BUDOWIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ZE STUDZIENKĄ ZAWOROWĄ W MIEJSCOWOŚCI WACYN, GMINA ZAKRZEW38
2510Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gózdek38
2511Obwieszczenie o budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce 230/15 w miejscowości Mleczków38
2512 Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ zlokalizowanej na działce o nr ew. 134/16 w miejscowości Wacyn 38
2513Ogłoszenie o zamówieniu - Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt38
2514Zawiadomienie/ Obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zamierzenia: Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ,,GUSTAWÓW II” o dodatek nr 237
2515 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR EW. 123/5, 123/11, 123/8, 123/12 W MIEJSCOWOŚCI WACYN 36
2516Obwieszczenie o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie drogi wewnętrznej ze zjazdami oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce o nr ew. 156 w obrębie 0001 Bielicha, w miejscowości Bieli36
2517Obwieszczenie/Zawiadomienie o wszczęciu postępowania pod nazwą: budowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru 90 m3 / h poprzez wykonanie dwóch otworów studziennych na potrzeby projektowanego gminnego ujęcia wody „JASZOWICE „ wraz z 36
2518Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31.08.2022 r.36
2519Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dotyczącej nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia 36
2520Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odnośnie zmiany taryfy35
2521Obwieszczenie o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IGK 6733.37c.2022 w miejscowości Bielicha35
2522Obwieszczenie/Zawiadomienie o wszczęciu postępowania pod nazwą: przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna w kilometrażu od km 5+100 do km 6+550 na terenie gminy Zakrzew, powiat radomski , woj. mazowieckie34
2523Obwieszczenie o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 06.09.2022 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji podciśnieniowej zlokalizowanej na działce o nr ew. 212/2 w obrębie 001834
2524Obwieszczenie Starosty Radomskiego znak BA.6740.963.2022.ŁW34
2525Obwieszczenie Starosty Radomskiego znak BA.6740.557.2021.ŁW z dnia 22.09.2022 r.33
2526Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja złoża piasków ,,Zakrzewska wola II’’ w kat. C1 obręb 0013 Za33
2527Obwieszczenie o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 06.09.2022 dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce o nr ew. 327/4, 327/8 w obrębie 00132
2528Oferta na realizację zadania publicznego - Profilaktyczna wyprawa Zakrzewskiej młodzieży32
2529Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 22.09.2022 znak sprawy IGK 6220.5.202232
2530Obwieszczenie Starosty Radomskiego znak BA.6740.355.2021.ŁW z dnia 26.09.2022 r.32
2531Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.4.4210.360.2022.AK32
2532Informacja o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE zlokalizowanej na działkach nr ew. 424/7 w obrębie 0018 Cerekiew32
2533Vbr>Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 45, 44/24, 52/6, 52/7 obręb 0016 Wacyn32
2534Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów, w gminie Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie – etap I32
2535Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr RAD3334A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce o nr ew. 530 w miejscowości Ml31
2536Obwieszczenie o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 123/5, 123/11, 123/8, 123/12 w miejscowości Wacyn31
2537Obwieszczenie o wydaniu sprostowania znak IGK 6733.53c.2.0.1.11a.2021,2022 z dnia 20.09.2022 31
2538Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka kanalizacji sanitarnej, podciśnieniowej PE 160 zlokalizowanej na działkach o nr ew. 304 w miejscowości Milejowice 31
253931
2540Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 62, 125, 126/1 w miejscowości Wacyn30
2541Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: ,,Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych z punktem ładowania zlokalizowanej na działkach o nr ew. 67 obręb Dąbrówka Nagórna Kolonia”30
2542brInformacja o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 04.10.2022 na działce nr ew. 271 , obręb 0039 Wola Taczowska i fragmencie działki nr ew. 469 obręb 0040 Taczów29
2543Konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 rok”29
2544Oferta na realizację zadania publicznego-Piłka nożna w Zakrzewie29
2545Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew29
2546Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 65/76, 65/78, 65/97, 68/99, 65/98 obręb 0025 Cerekiew Kolonia, w miejscowości Cerekiew28
2547Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: ,,Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych z punktem ładowania zlokalizowanej na działkach o nr ew. 1758/3 obręb Jaszowice”28
2548Oferta na realizację zadania publicznego - Profilaktyka przez animaloterapię27
2549Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 62, 125, 126/1 w obrębie 0016 Wacyn 27
2550Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak IGK 6733.39c.11a.2022 z dnia 30.09.2022 dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce o nr ew. 134/16 w obrębie 0016 Wacyn26
2551,,Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr RAD4465A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 517 w obrębie 0021 Dąbrówka Podłężna”26
2552Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2023 roku w Gminie Zakrzew”26
2553 Obwieszczenie o zawiadomieniu o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S725
2554Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: ,,Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych z punktem ładowania zlokalizowanej na działkach o nr ew. 148 obręb 0016 Wacyn25
2555Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się stron postępowania-10 KPA w sprawie PZ-PI-I.7033.39.2021.AC 25
2556Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji: ,, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 288/1, 288/2 obręb 0017 Milejowice”24
2557 Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy dotyczącej ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 724
2558OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów - etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko24
2559Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji: ,, Rozbudowie kanalizacji podciśnieniowej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 383/1, 383/9 obręb 0018 Cerekiew”23
2560Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2023 roku w Gminie Zakrzew”23
2561Oferta na realizację zadania publicznego – Mikołajki dla dzieci22
2562Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 7/1 obręb 0001 Bielicha22
2563Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych z punktem ładowania zlokalizowanej na działce: o nr ew. 381 w obrębie 0019 Dąbrówka Nagórna 22
2564Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: ,,Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych z punktem ładowania zlokalizowanej na działkach o nr ew. 740, 741, 742 obręb 0013 Zakrzewska Wola”21
2565Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak WA.RUZ.4211.39.2022.AŻ z dnia 21.11.2022 r.21
2566Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegającej na: Budowie stacji ładowania autobusów elektrycznych z punktem ładowania zlokalizowanej na działce: o nr ew. 148 w obrębie 0016 Wacyn21
2567Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w roku 2023 – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 21
2568Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegającej na: Budowie stacji ładowania autobusów elektrycznych z punktem ładowania zlokalizowanej na działce: o nr ew. 1758/3 w obrębie 0022 Jaszowice20
2569Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji pn: ,, Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P 4 o nr RAD4461A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 125/10 w obrębie 0005 Zakrzew Las w miejscowości Zakrze19
2570Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej, podciśnieniowej PE 160 z projektowaną lokalizacją na działce o nr ew. 18
2571Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: ,,Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych z punktem ładowania zlokalizowanej na działkach o nr ew. 3/11 obręb 0011 Zakrzew”18
2572Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegającej na: Budowie stacji ładowania autobusów elektrycznych z punktem ładowania zlokalizowanej na działce: o nr ew. 3/11 w obrębie 0011 Zakrzew17
2573 Obwieszczenie o projekcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegnia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew w 2023 roku 17
2574 Obwieszczenie o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Golędzin , gmina Zakrzew 16
2575Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy PZ-PI-I.7033.39.2021.AC w terminie dotyczącej ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 716
2576Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji pn: Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce o nr ew. 2 w obrębie 0030 Dąbrówka Nagórna Kolonia oraz na działkach nr ew. 310/1, 311/2, 301, 300, 299 w obrębie 0019 Dąbrówka Nagórna15
2577Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji pn: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zlokalizowanej na działkach: o nr ew. 65/76, 65/78, 65/97, 65/99, 65/98 w obrębie 0025 Cerekiew Kolonia15
2578Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak WA.ZUZ.4.4210.547.2022.PL14
2579Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegającej na: Budowie stacji ładowania autobusów elektrycznych z punktem ładowania zlokalizowanej na działkach: o nr ew. 740, 741, 742 w obrębie 0013 Zakrzewska Wola14
25802023 rok14
2581Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na działce o nr ew. 66/1 obręb 0014 Janiszew14
2582Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2023 r. w zakresie pomocy społecznej – „Opieka wytchnieniowa”14
2583Obwieszczenie o podjęciu postanowienia prostującego z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji znak IGK 6733.37c.2021 z dnia 19.11.2021 r.13
2584Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji pn: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zlokalizowa na działkach: o nr ew. 288/1, 288/2 w obrębie 0017 Milejowice13
2585Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu znaj WA.ZUZ.4.4210.500.2022.PL z dnia 06.12.202213
2586Schemat procedury kontroli podmiotu w zakresie przestrzegania warunków działalności regulowanej oraz spełniania warunków wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 13
2587Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn. Budowa gazociągu ś/c PE DN 40 w obrębie Zdziechów 13
2588Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu zlokalizowanej na działkach o nr ew. 217/4, 217/6 obręb 0029 Mleczków13
2589Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu znak: WA.ZUZ.4.4210.457.2022.MM z dnia 29.12.2022 r.13
2590Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego polegającej na: Przebudowie drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna, polegającej na budowie chodnika13
2591Wójt Gminy Zakrzew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi13
2592Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy zakładu zajmującego się produkcją betonu towarowego oraz wyrobów budowlanych z betonu w miejscowości Taczów 12
25932023 rok12
2594Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zlokalizowanej na działkach: o nr ew. 383/1, 383/9 w obrębie 0018 Ce11
2595Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 119 obręb 0019 Dąbrówka Nagórna11
2596Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów - etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko11
2597Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce o nr ew. 217/4, 217/6 w obrębie 0029 Mleczków Kolonia11
2598Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej - otwarty konkurs ofert "Opieka wytchnieniowa"11
2599Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji pn: Budowie odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce o nr ew. 45, 44/24, 52/6, 52/7 w obrębie 0016 Wacyn10
2600Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 09.12.2022 r. znak sprawy WA.ZUZ.4210.493.2022.MW10
2601Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 174/4, 176/1, 177/1, 262, 185/4, 186/8, 188/1, 184/10
2602Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 12.01.2023 r. znak sprawy: WA.ZUZ.4.4210.500.2022.PL 10
2603Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na: Budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE zlokalizowanej na działkach nr ew. 76, 204/1, 127, 205/1 w obrębie 0010 Zdziechów 10
2604Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko10
2605Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegającej na: Budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce o nr ew. 7/1 w obrębie 0001 Bielicha 9
2606Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej - otwarty konkurs ofert "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"9
2607Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 14.02.2023 r. znak sprawy WA.ZUZ.4.4210.51.2023.AK9
2608Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 10.01.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego8
2609Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji znak IGK 6733. 5c.2.20218
2610Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociagowej zlokalizowanej na działce o nr ew. 376/3 obręb 0014 Janiszew8
2611Obwieszczenie obudowie odcinka kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej PE 160 o długości 20 M m. Milejowice7
2612 Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy PZ-PI-I.7033.39.2021.AC w terminie dotyczącej ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 7
2613Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociagowej DN 110 zlokalizowanej na działce o nr ew. 455 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna oraz na działce o nr ew. 39 obręb 0019 Dąb7
2614Obwieszczenie Starosty Radomskiego znak BA.6740.963.2022.ŁW.MO z dnia 21.02.2023 r.7
2615Oferta na realizację zadania publicznego - Zimowe kolonie z elementami programu profilaktycznego6
2616Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku w Gminie Zakrzew6
2617 Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy PZ-PI-I.7033.39.2021 AC w terminie dotyczącej ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi elspresowej S7 6
2618Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu znak WA.ZUZ.4.4210.490.2022.ES z dnia 09.03.2023 r.6
2619Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 18.01.2023 r. znak sprawy WA.ZUZ.4.4210.490.2022.ES 5
2620Obwieszczenie o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 174/4, 176/1, 177/1, 262, 185/4, 186/8, 188/1, 184/4 5
2621Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce o nr ew. 119, 117/1, 116/1, 115/1 w obrębie 0019 Dąbrówka Nagórna5
2622Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka kanalizacji sanitarnej ze studnią zaworową zlokalizowanej na działce o nr ew. 411/1, 400, 398/7 obręb 0017 Milejowice5
2623Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: wydobywaniu kruszywa naturalnego nieobjętego własnością górniczą bez użycia środków strzałkowych na obszarze ok. 0,4 ha na części działki o nr ew. 4
2624Obwieszczenie/Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na działce o nr ew. 57, 80, 67/1, 56/1 obręb 0011 Zakrzew oraz na działce o nr ew. 50, 31/1 obręb 004
2625Obwieszczenie Starosty Radomskiego znak BA.6740.963.2022.ŁW.MO z dnia 01.03.2023 r.4
2626Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu znak WA.ZUZ.4.4210.29.2023.AM z dnia 07.03.2023 r.4
2627Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na działce o nr ew. 261, 331/2 obręb 0018 Cerekiew4
2628Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na działce nr ew. 66/1 w obrębie 0014 Janiszew3
2629Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka kanalizacji sanitarnej ze studnią zaworową zlokalizowanej na działce o nr ew. 428 obręb 0017 Milejowice3
2630Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Eksploatacji złoża piasków ,,Zakrzewska Wola II” w kat. C1 z lokalizacją na nieruchomości położonej na działkach o nr ew. 32, 33, 34, 35, 36 o3
2631 Oferta na realizację zadania publicznego-Warsztaty antyuzależnieniowe dla młodzieży3
2632Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej DN 110 zlokalizowanej na działce o nr ew. 455 w obrębie 0021 Dąbrówka Podłężna oraz na działce o nr ew. 39 w obrębie 0019 Dąbr3
2633Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na działkach nr ew. 57, 80, 67/1, 56/1 w obrębie 0011 Zakrzew oraz na działkach nr ew. 50, 31/1 w obrębie1
2634Oferta na realizację zadania publicznego-Warsztaty antyuzależnieniowe dla dzieci1