2016

Uchwała Nr XVIII/99/2016 - upoważnienia dla
Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w
latach 2017 - 2018.
 Uchwała Nr XVIII 99 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:57:48.
Uchwała Nr XVIII/100/2016 - przyjęcia i
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Jaszowice.
 Uchwała Nr XVIII 100 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:01:08.
załącznik do Uchwały Nr XVIII/100/2016

zał. do uchwały Nr XVIII 100 2016 POM Jaszowice.pdf

 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-23 14:23:40.
Uchwała Nr XVIII/101/2016 - przyjecia i
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zakrzew -
Kolonia.
 Uchwała Nr XVIII 101 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:04:57.
załącznik do uchwały Nr XVIII/101/2016
 zał. do uchwały Nr XVIII 101 2016 POM Zakrzew-Kolonia.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:06:23.
Uchwała Nr XVIII/102/2016
 Uchwała Nr XVIII 102 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel katarzyna | Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:08:29.
załącznik do Uchwały Nr XVIII/102/2016
 zał. do Uchwały Nr XVIII 102 2016 POM Janiszew.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:10:04.
Uchwała Nr XVIII/103/2016 - przyjęcia i
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola
Taczowska
 Uchwała Nr XVIII 103 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:12:11.
załącznik do uchwały Nr XVIII/103/2016
 zał. do Uchwały Nr XVIII 103 2016 POM Wola Taczowska.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:13:30.
Uchwała Nr XIX/104/2016 - Wieloletniej prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2016 - 2022.
 Uchwała Nr XIX 104 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-02-01 13:29:54.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/104/2016
 załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX 104 2016 v.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-01 13:38:02.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/104/2016
 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX 104 2016x.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-01 13:39:16.
objaśnienia do Uchwały Nr XIX/104/2016
 objaśnienia do Uchwały Nr XIX 104 2016 x.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-01 13:40:55.
Uchwała Nr XIX/105/2016 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2016 rok.
 Uchwała Nr XIX 105 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-02-01 13:42:35.
Tabela nr 2 do Uchwały Nr XIX/105/2016
 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIX 105 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-01 13:43:45.
Tabela nr 3 do Uchwały Nr XIX/105/2016
 Tabela nr 3 do Uchwały Nr XIX 105 2016.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-01 13:44:44.
Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/105/2016
 objaśnienia do Uchwały Nr XIX 105 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-01 13:46:04.
Uchwała Nr XIX/106/2016 - upoważnienia Wójta
Gminy Zakrzew do złożenia wniosku o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Oś
Priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3.
"Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach"
oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia
pn.: "Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w
Gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom".
 Uchwała Nr XIX 106 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Siek Krzysztof | Data wprowadzenia: 2016-02-01 13:53:21.
Uchwała Nr XX 107 2016 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2016 - 2022
 Uchwała Nr XX 107 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:25:55.
załącznik nr 1 do Uchwały XX 107 2016
 załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX 107 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:26:52.
objaśnienia do Uchwały XX 107 2016
 objasnienia do Uchwały Nr XX 107 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:28:02.
Uchwała Nr XX/108 2016 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2016 rok
 Uchwała Nr XX 108 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:29:54.
załącznik nr 1 do Uchwały XX/108/2016
 załącznik nr 1 do Uchwały XX 108 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:30:53.
załącznik nr 2 do Uchwały XX/108/2016
 załącznik nr 2 do Uchwały XX 108 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:31:51.
tabela nr 3 do Uchwały Nr XX/108/2016
 tabela nr 3 do Uchwały nr XX 108 2016.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:33:06.
objasnienia do Uchwały Nr XX/108/2016
 objasnienia do Uchwały nr XX 108 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:34:02.
Uchwała Nr XX/109/2016 - uchwalenia Gminnego
programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy
Zakrzew na lata 2016 - 2018
 Uchwała Nr XX 109 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:38:22.
Uchwała Nr XX/110/2016 - nadania nazw ulicom
położonym we wsi Wacyn w Gminie Zakrzew
 Uchwała Nr XX 110 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:40:26.
Uchwała Nr XX/111/2016 - programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XX 111 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:42:30.
Uchwała Nr XX/112/2016 - nie wyrażenia zgody na
wyodrebnienie funduszu sołeckiego na 2017 rok
 Uchwała Nr XX 112 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:44:04.
Uchwała Nr XX/113/2016 - wydzierżawienia
części dachu na budynku Publicznego Gimnazjum
im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie oraz
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Woli Taczowskiej
 Uchwała Nr XX 113 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:46:02.
Uchwała Nr XX/114/2016 - ustalenia kryteriów i
liczby punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na
drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola i do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
 Uchwała Nr XX 114 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:50:01.
Uchwała Nr XX/115/2016 - okreslenia kryteriów
postepowania rekrutacyjnego do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych
publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę
Zakrzew dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły, określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz
przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 Uchwała Nr XX 115 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:53:30.
Uchwała Nr XXI/116/2016 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2016 - 2022.
 Uchwała Nr XXI 116 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:21:53.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/116/2016
 Załącznik Nr 1 do Uchwały XXI 116 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:22:55.
Objaśnienia do Uchwały Nr XXI/116/2016
 Objaśnienia do uchwały XXI 116 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:24:04.
Uchwała Nr XXI/117/2016 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2016.
 Uchwała Nr XXI 117 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:26:42.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/117/2016
 Załącznik nr 2 do Uchwały XXI 117 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:27:49.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/117/2016
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:28:39.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/117/2016
 Załącznik nr 4 do Uchwały XXI 117 2016nn.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:32:09.
Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.
 Przychody i rozchody do uchwały XXI 117 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:33:27.
Objaśnienia do Uchwały Nr XXI/117/2016
 Objasnienia do Uchwały Nr XXI 117 2016mm.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:37:32.
Uchwała Nr XXI/118/2016 - zatwierdzenia taryf
stanowiących zestawienie cen za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
 Uchwała Nr XXI 118 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:40:34.
Uchwała Nr XXI/119/2016 - upoważnienia Wójta
Gminy Zakrzew do złożenia wniosku o
dofinansowanie z programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości janiszew,
gmina zakrzew" oraz do akceptacji założonych w
Studium Wykonalności przedsięwzięcia planów
taryfowych w okresie realizacji trwałości
projektu, wraz z ewentualną wieloletnią
prognozą dopłat do taryf.
 Uchwała Nr XXI 119 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Siek Krzysztof | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:46:44.
Uchwała Nr XXI/120/2016 - wyznaczenia Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do
realizacji zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego.
 Uchwała Nr XXI 120 2016xx.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:57:56.
Uchwała Nr XXI/121/2016 - zakupu działek w
miejscowości Zakrzewska Wola.
 Uchwała Nr XXI 121 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:59:14.
Uchwała Nr XXI/122/2016 - przyjęcia "Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zakrzew".
 Uchwała Nr XXI 122 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Siek Krzysztof | Data wprowadzenia: 2016-03-23 11:01:57.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/122/2016
 PGN Zakrzew załącznik Nr 1 do uchwały XXI 122 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-23 12:20:13.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/122/2016
 Prognoza - PGN Zakrzew załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI 122 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-03-23 12:23:18.
Uchwała Nr XXI/123/2016 - planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2016.
 Uchwała Nr XXI 123 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2016-03-23 11:04:53.
Uchwała Nr XXI/124/2016 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjetego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr XXI 124 2016xx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-03-23 11:08:45.
Uchwała Nr XXII/125/2016 - zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2016 -
2022.
 Uchwała Nr XXII 125 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:10:06.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/125/2016
 załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII 125 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:11:07.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/125/2016
 załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII 125 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:12:15.
Objaśnienia do uchwały Nr XXII/125/2016
 Objasnienia do Uchwały Nr XXII 125 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:13:23.
Uchwała Nr XXII/126/2016 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2016.
 Uchwała Nr XXII 126 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:14:57.
załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/126/2016
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII 126 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:15:55.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/126/2016
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII 126 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:16:51.
Tabela nr 3 do uchwały Nr XXII/126/2016
 Tabela nr 3 do uchwały Nr XXII 126 2016.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:17:46.
Objaśnienia do Uchwały Nr XXII/126/2016
 Objaśnienia do uchwały Nr XXII 126 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:18:55.
Uchwała Nr XXII/127/2016 - ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XXII 127 2016 n.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:16:43.
Uchwała Nr XXIII/128/2016 - zmiany w Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2016 -
2022.
 Uchwała Nr XXIII 128 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:22:27.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/128/2016
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII 128 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:23:27.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/128/2016
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII 128 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:24:37.
Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII/128/2016
 Objaśnienia do uchwały Nr XXIII 128 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:25:38.
Uchwała Nr XXIII/129/2016 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2016 rok.
 Uchwała Nr XXIII 129 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:28:26.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/129/2016
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII 129 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:29:56.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/129/2016
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII 129 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:31:28.
Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII/129/2016
 Objaśnienia do uchwały Nr XXIII 129 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:33:00.
Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXIII/129/2016
 Tabela nr 3 do uchwały Nr XXIII 129 2016.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:34:15.
Uchwała Nr XXIII/130/2016 - zaciągnięcia
długoterminowego kredytu.
 Uchwała Nr XXIII 130 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:35:40.
Uchwała Nr XXIII/131/2016 - przedłużenia czasu
obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
 Uchwała Nr XXIII 131 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:37:34.
Uchwała Nr XXIII/132/2016 - przyjęcia regulaminu
przyznania stypendiów za wyniki w nauce dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XXIII 132 2016nn.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:44:29.
Uchwała Nr XXIII/133/2016 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XVI/93/2015 Rady Gminy w zakrzewie z
dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia
Programu określającego zasady współpracy Gminy
Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok.
 Uchwała Nr XXIII 133 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:47:24.
Uchwała Nr XXIII/134/2016 - utworzenia
Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi..
 Uchwała Nr XXIII 134 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:48:51.
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/134/2016
 załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII 134 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 14:49:51.
Uchwała Nr XXIV 135 2016 - zmiany w Wieloletniej
prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2016 -
2022.
 Uchwała Nr XXIV 135 2016cc.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:53:23.
Objaśnienia do uchwały Nr XXIV 135 2016
 Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV 135 2016yy.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:55:06.
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV 135 2016
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV 135 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:56:24.
Uchwała Nr XXIV 136 2016 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2016.
 Uchwała Nr XXIV 136 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:58:39.
Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV 136 2016
 Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV 136 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:59:48.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV 136 2016
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV 136 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:00:46.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV 136 2016
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV 136 2016cc.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:04:44.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV 136 2016
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV 136 2016.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:06:17.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV 136 2016
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV 136 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:08:45.
Uchwała Nr XXIV/137/2016 - zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
 Uchwała Nr XXIV 137 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:12:19.
Uchwała Nr XXIV/138/2016 - zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
 Uchwała Nr XXIV 138 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:14:18.
Uchała Nr XXIV/139/2016 - zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
 Uchwała Nr XXIV 139 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:16:36.
Uchwała Nr XXIV/140/2016 - Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXIV 140 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:04:35.
Uchwała Nr XXIV/141/2016 - szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie
Gminy Zakrzew w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała Nr XXIV 141 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:07:53.
Uchwała Nr XXIV/142/2016 - określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XXIV 142 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:10:26.
Uchwała Nr XXIV/143/2016 - wyboru metody
ustalenia i sposobu obliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 Uchwała Nr XXIV 143 2016sss.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:33:43.
Uchwała Nr XXIV/144/2016 - określenia terinu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała Nr XXIV 144 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:14:01.
Uchwała Nr XXIV/145/2016 - zarządzenia poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i
określenia wynagrodzenia za inkaso.
 Uchwała Nr XXIV 145 2016zz.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:20:52.
Uchwała Nr XXIV/146/2016 - przejęcia
nieodpłatnie działek w obrębie: Milejowice
 Uchwała Nr XXIV 146 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:22:33.
Uchwała Nr XXIV/147/2016 - przejęcia
nieodpłatnie działki w obrębie: Zakrzew
Pieńki.
 Uchwała Nr XXIV 147 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:24:07.
Uchwała Nr XXIV/148/2016 - przejęcia
nieodpłatnie działek w obrębie: Cerekiew
Kolonia.
 Uchwała Nr XXIV 148 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:25:25.
Uchwała Nr XXIV/149/2016 - wyrażenia zgody na
utworzenie stowarzyszenia pod nazwą
"Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru
Funkcjonalnego".
 Uchwała Nr XXIV 149 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:27:14.
załącznik do Uchwały Nr XXIV/149/2016
 Załącznik do Uchwały XXIV 149 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:28:47.
Uchwała Nr XXV/150/2016 - zmiany Uchwały
Budżetowej gminy Zakrzew na 2016 rok.
 Uchwała Nr XXV 150 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-06-29 08:23:42.
załącznik nr 1 do Uchwały XXV/150/2016
 załącznik nr 1 do Uchwały XXV 150 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-29 08:24:46.
załącznik nr 2 do Uchwały XXV/150/2016
 załącznik nr 2 do uchwały XXV 150 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-29 08:25:37.
załącznik nr 3 do Uchwały XXV/150/2016
 załącznik nr 3 do Uchwały XXV 150 2016.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-29 08:26:33.
załąćznik nr 4 do Uchwały XXV/150/2016
 załącznik nr 4 do Uchwały XXV 150 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-29 08:27:25.
Objaśnienia do Uchwały XXV/150/2016
 objaśnienia do Uchwały XXV 150 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-06-29 08:28:18.
Uchwała Nr XXV/151/2016 - zatwierdzenia taryf
stanowiących zestawienie cen za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
 Uchwała Nr XXV 151 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-06-29 08:30:17.
Uchwała Nr XXV/152/2016 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr XXV 152 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2016-06-29 08:31:48.
Uchwała Nr XXV/153/2016 - zmian w opisie granic
okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr XXV 153 2016v.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Barszcz Renata | Data wprowadzenia: 2016-06-29 08:37:01.
Uchwała Nr XXV/154/2016 - rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy w
zakrzewie z wykonania budżetu za 2015 rok i
sprawozdania finansowego.
 Uchwała Nr XXV 154 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-06-29 08:38:42.
Uchwała Nr XXV/155/2016 - udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2015 rok.
 Uchwała Nr XXV 155 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-06-29 08:40:08.
Uchwała Nr XXVI/156/2016 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2016.
 Uchwała Nr XXVI 156 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-08-10 11:31:35.
załącznik nr 1 do Uchwały XXVI 156 2016
 załącznik nr 1 do Uchwały XXVI 156 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-08-10 11:33:12.
załącznik nr 2 do Uchwały XXVI/156/2016
 załącznik nr 2 do Uchwały XXVI 156 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-08-10 11:36:20.
tabela nr 3 do Uchwały XXVI/156/2016
 tabela nr 3 do Uchwały XXVI 156 2016.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-08-10 11:37:50.
objaśnienia do Uchwały XXVI/156/2016
 objaśnienia do Uchwały XXVI 156 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-08-10 11:38:54.
Uchwała Nr XXVI/157/2016 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XXVI 157 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2016-07-25 13:55:35.
Uchwała Nr XXVI/158/2016 - wydzierżawienia
budynku w miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr XXVI 158 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 13:57:09.
Uchwała Nr XXVI/159/2016 - wydzierżawienia
nieruchomości w miejscowości Wacyn.
 Uchwała Nr XXVI 159 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 13:58:27.
Uchwała Nr XXVII/160/2016 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2016 - 2022.
 Uchwała Nr XXVII 160 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:31:03.
objaśnienia do Uchwały Nr XXVII/160/2016
 objaśnienia do Uchwały Nr XXVII 160 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:32:06.
załącznik nr 1 do uchwały XXVII/160/2016
 załącznik nr 1 do Uchwały XXVII 160 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:33:05.
załącznik nr 2 do Uchwały XXVII/160/2016
 załączniik nr 2 do Uchwały XXVII 160 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:34:03.
Uchwała Nr XXVII/161/2016 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2016
 Uchwała Nr XXVII 161 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:35:35.
objaśnienia do Uchwały XXVII/161/2016
 objaśnienia do Uchwały Nr XXVII 161 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:36:27.
załącznik nr 1 do Uchwały XXVII/161/2016
 załącznik nr 1 do Uchwały XXVII 161 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:37:24.
załącznik nr 2 do Uchwały XXVII/161/2016
 załącznik nr 2 do Uchwały XXVII 161 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:38:31.
załącznik nr 3 do Uchwały XXVII/161/2016
 załącznik nr 3 do Uchwały XXVII 161 2016.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:39:33.
załącznik nr 4 do Uchwały XXVII/161/2016
 załącznik nr 4 do Uchwały XXVII 161 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:40:37.
Uchwała Nr XXVI/162/2016 - przejęcia
nieodpłatnie działki w obrębie Jaszowice.
 Uchwała Nr XXVII 162 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2016-09-22 09:27:01.
Uchwała Nr XXVII/163/2016 - przyjęcia środków
z Funduszu Spójności (FS), przyjęciu do
realizacji Projektu oraz ustanowienia
Pełnomocnika ds. Projektu "Rozbudowa systemu
wodno - kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w
aglomeracji Radom".
 Uchwała Nr XXVII 163 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wojcieszak Katarzyna | Data wprowadzenia: 2016-09-22 09:30:49.
Uchwała Nr XXVIII/164/2016 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2016.
 Uchwała Nr XXVIII 164 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-11-21 10:00:38.
załącznik nr 1 do Uchwały XXVIII/164/2016
 załącznik nr 1 do Uchwały XXVIII 164 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-11-21 10:02:04.
załącznik nr 2 do Uchwały XXVIII/164/2016
 załącznik nr 2 do Uchwały XXVIII 164 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-11-21 10:03:17.
tabela nr 3 do Uchwały XXVIII/164/2016
 tabela nr 3 do Uchwały XXVIII 164 2016.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-11-21 10:04:11.
objaśnienia do Uchwały XXVIII/164/2016
 objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII 164 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-11-21 10:05:16.
Uchwała Nr XXVIII/165/2016 - obniżenia średniej
ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2017 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 Uchwała Nr XXVIII 165 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2016-11-21 10:08:01.
Uchwała Nr XXVIII/166/2016 - określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XXVIII 166 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2016-11-21 10:09:59.
Uchwała Nr XXVIII/167/2016 - ustalenia stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XXVIII 167 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Kępka Krystyna | Data wprowadzenia: 2016-11-21 10:12:16.
Uchwała Nr XXVIII/168/2016 - wprowadzenia zmian
do Uchway Nr XXII/127/2016 Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XXVIII 168 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-11-21 10:15:19.
Uchwała Nr XXVIII/169/2016 - Gminnego Programu
Przecidziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy dla Gminy Zakrzew na lata 2016 -
2020.
 Uchwała Nr XXVIII 169 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2016-11-21 10:19:25.
Uchwała Nr XXVIII/170/2016 - uchwalenia Programu
określającego zasady współpracy Gminy Zakrzew
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok.
 Uchwała Nr XXVIII 170 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Bilska Elżbieta | Data wprowadzenia: 2016-11-21 10:22:01.
Uchwała Nr XXVIII/171/2016 - przejęcia
nieodpłatnie działki w obrębie Jaszowice.
 Uchwała Nr XXVIII 171 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2016-11-21 10:23:27.
Uchwała Nr XXVIII/172/2016 - zapewnienia
bezpłatnego dowozu dzieci do szkół, w sytuacji
gdzie gmina nie jest zobowiązana ustawowo do
dowozu.
 Uchwała Nr XXVIII 172 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Anna | Data wprowadzenia: 2016-11-21 10:25:59.
Uchwała Nr XXIX/173/2016 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2016
 Uchwała Nr XXIX 173 2016n.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:40:52.
załącznik nr 1 do Uchwały XXIX/173/2016
 załącznik nr 1 do Uchwały XXIX 173 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:42:13.
załącznik nr 2 do Uchwały XXIX/173/2016
 załącznik nr 2 do Uchwały XXIX 173 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:43:21.
Tabela nr 3 do Uchwały XXIX/173/2016
 tabela nr 3 do Uchwały Nr XXIX 173 2016.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:44:24.
załącznik nr 4 do Uchwały XXIX/173/2016
 załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX 173 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:45:26.
Objaśnienia do Uchwały XXIX/173/2016
 Objasnienia do Uchwały Nr XXIX 173 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:46:31.
Uchwała Nr XXIX/174/2016 - zapewnienia wspólnej
obsługi finansowej dla szkół i przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XXIX 174 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:51:12.
Uchwała Nr XXIX/175/2016 - zamiaru likwidacji
Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie.
 Uchwała Nr XXIX 175 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:52:55.
Uchwała Nr XXIX/176/2016 - zamiaru przeniesienia
siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej w Wacynie
do miejscowości Bielicha.
 Uchwała Nr XXIX 176 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:54:41.
Uchwała Nr XXIX/177/2016 - upowaznienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postępowań z zakresu
świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXIX 177 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:57:35.
Uchwała Nr XXIX/178/2016 - zmiany Uchwały Nr
XVII/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w
części dotyczącej załącznika do uchwały -
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Zakrzew na rok
2016.
 Uchwała Nr XXIX 178 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2017-01-02 13:00:24.
Uchwała Nr XXIX/179/2016 - przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Zakrzew na rok 2017.
 Uchwała Nr XXIX 179 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2017-01-02 13:02:13.
Preliminarz wydatków na 2017 rok do Uchwały Nr
XXIX/179/2016
 Preliminarz do Uchwały XXIX 179 2016 .xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-02 13:03:54.
załącznik do Uchwały nr XXIX/179/2016
 załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX 179 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-02 13:57:48.
Uchwała Nr XXX/180/2016 - zmiany Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2016 -
2022.
 Uchwała Nr XXX 180 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-01-12 10:56:01.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/180/2016
 załącznik nr 1 do Uchwały XXX 180 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-12 10:57:20.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/180/2016
 załącznik nr 2 do Uchwały XXX 180 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-12 10:59:14.
objasnienia do Uchwały Nr XXX/180/2016
 objaśnienia do Uchwały nr XXX 180 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-12 11:00:41.
Uchwała Nr XXX/181/2016 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2016.
 Uchwała Nr XXX 181 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-01-12 11:02:54.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/181/2016
 załącznik nr 1 do Uchwały XXX 181 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-12 11:04:05.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/181/2016
 załącznik nr 2 do Uchwały XXX 181 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-12 11:05:08.
objaśnienia do Uchwały Nr XXX/181/2016
 objasnienia do Uchwały XXX 181 2016.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-12 11:06:36.
Uchwała Nr XXX/182/2016 - rozpatrzenia skargi na
działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XXX 182 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-12 11:16:12.
Uchwała Nr XXX/183/2016 - oplat za świadczenia
udzielane przez Przedszkole Samorządowe, dla
ktorego organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XXX 183 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-01-12 11:18:18.
Uchwała Nr XXX/184/2016 - zakupu działki w
obrębie: Taczów.
 Uchwała Nr XXX 184 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2017-01-12 11:28:35.
Uchwała Nr XXX/185/2016 - ustalenia sieci dróg
gminnych.
 Uchwała Nr XXX 185 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Dąbrowski Artur | Data wprowadzenia: 2017-01-12 11:29:57.
Uchwała Nr XXX/186/2016 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2017 - 2023
 Uchwała Nr XXX 186 2016 n.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-01-12 11:31:45.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/186/2016
 załącznik nr 1 do Uchwały XXX 186 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-12 11:32:47.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/186/2016
 załącznik nr 2 do Uchwały XXX 186 2016.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-12 11:33:44.
Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/186/2016
 objasnienia do Uchwały XXX 186 2016.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-01-12 11:34:48.
Uchwała Nr XXX/187/2016 - Uchwała Budżetowa na
2017 rok
 Uchwała XXX 187 2016 Uchwała Budżetowa.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-01-30 13:51:43.
Data wprowadzenia: 2017-01-30 13:51:43
Autor: Seweryn Danuta
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka