Zarządzenie nr 1/2004 w sprawie finansowania
doajzdu ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem
do szkoły specjalnej w Radomiu
 1-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 11:55:16.
Zarządzenie nr 2/2004 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na rok 2004
 2-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 11:56:21.
Zarządzenie nr 4/2004 w sprawie przeprowadzenia
scontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Zakrzewie
 4-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 11:57:43 | Data modyfikacji: 2010-02-25 11:58:40.
Zarządzenie nr 5/2004 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej
 5-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 11:58:20 | Data modyfikacji: 2010-02-25 11:58:49.
Zarządzenie w sprawie ustalenia układu
wykonawczego budżetu Gminy Zakrzew na 2004 rok
 7-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 11:59:38.
Zarządzenie nr 8/2004 w sprawie ustalenia terminu
zakończenia sezonu grzewczego 2003/2004
 8-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:00:25.
Zarządzenie nr 9/2004 w sprawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych
 9-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:01:14.
Zarządzenie nr 10/2004 w sprawie przetargu na
budowę drogi w m.Bielicha
 10-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:01:56.
Zarządzenie nr 11/2004 w sprawie przetargu na
budowę drogi gminnej Gulinek-Kozia Wola zadanie
II w m.Kozia Wola
 11-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:03:01.
Zarządzenie nr 12/2004 w sprawie przetargu na
budowę drogi gminnej Jaszowice-Kolonia Jaszowice
 12-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:03:46.
Zarządzenie nr 13/2004 w sprawie harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków na I półrocze
2004 roku
 13-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:04:51.
Zarządzenie nr 14/2004 w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych
 14-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:05:45.
Zarządzenie nr 15/2004 w sprawie przeniesienia
planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
w ramach tego samego działu
 15-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:07:06.
Zarządzenie nr 16/2004 w sprawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych
 16-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:07:42.
Zarządzenie nr 17/2004 w sprawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych
 17-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:08:23.
Zarządzenie nr 21/2004 w sprawie przeniesienia
planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
w ramach tego samego działu
 21-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:10:00.
Zarządzenie nr 27/2004 w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzie
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 27-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:13:06.
Zarządzenie nr 28/2004 w sprawie przeniesienia
planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
w ramach tego samego działu
 28-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:14:08 | Data modyfikacji: 2010-02-25 12:14:31.
Zarządzenie nr 29/2004 w sprawie przeniesienia
planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
w ramach tego samego działu
 29-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:14:58.
Zarządzenie nr 30/2004 w sprawie przeniesienia
planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
w ramach tego samego działu
 30-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:15:21.
Zarządzenie nr 34/2004 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2005 rok
 34-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:16:04.
Zarządzenie nr 35/2004 w sprawie zasad zimowego
utrzymania dróg gminnych zarządzanych przez
Urząd Gminy w Zakrzewie w sezonie 2004/2005
 35-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:17:19.
Zarządzenia nr 37/2004 w sprawie środków
finsowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli oraz nauczycieli emerytów, rencistów
korzystających opieki zdrowotnej
 37-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:27:01.
Zarządzenie nr 38/2004 w sprawie przeniesienia
planu wydatków między rozdziałami i paragrafami
w ramach tego samego działu
 38-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:27:35.
Zarządzenie nr39/2004 w sprawie powołania
komisji przetargowej do oceny ofert na zakup i
dostawę mebli, akcesorii maeblowych oraz zakup i
dostawę zabawek, gier edukacyjnych
 39-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:28:47.
Zarządzenie nr 40/2004 w sprawie ustalenia stawek
czynszu za lokale mieszkalne stanowiące
mieszkaniowy zasób gminy
 40-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:29:36.
Zarządzenie nr 41/2004 w sprawie powierzenia
funkcji Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w
Zakrzewie
 41-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:30:18.
Zarządzenie nr 42/2004 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 42-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:31:50.
Zarządzenie nr 43/2004 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 43-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:32:51.
Zarządzenie nr 44/2004 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymnaych od Rady Gminy
 44-2004.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:34:06.
Data wprowadzenia: 2010-02-25 12:34:06
Opublikowane przez: Marta Podgórska