Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew FEIT.271.1.1.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp1_16.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:28:06.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Przedmiary

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:30:23 | Data modyfikacji: 2016-02-01 12:49:25.
Pytania do SIWZ

Uwaga!


Zmiana terminu składania ofert.  Termin składania ofert został przesunięty do dnia 18.02.2016r. godz: 09:55, otwarcie ofert: 18.02.2016r. godz: 10:00

Pytania i odpowiedzi

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Poprawiony Przedmiar Robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-02-09 14:04:38 | Data modyfikacji: 2016-02-10 14:58:34.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zaw_zp1_16.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:20:41 | Data modyfikacji: 2016-02-10 14:58:34.

Zobacz:
 
Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew FEIT.271.1.1.2016
 .  
Przebudowa drogi gminnej nr 351335W w m. Gulinek - etap II, FEIT.271.1.2.2016
 .  
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bielicha na dz nr 541, 422 FEIT.271.1.3.2016
 .  
Przebudowa dwóch dróg w miejscowościach Bielicha i Milejowice FEIT.271.1.4.2016
 .  
Budowa siedmiu odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.2016
 .  
Rozbudowa kanalizacji i wodociągów w Gminie Zakrzew FEIT.ZP.271.1.6.2016
 .  
Przebudowa drogi gminnej w m. Wacyn (dz. nr 39/1)FEIT.271.1.7.2016
 .  
Centrum Wsi Dąbrówka Podłężna – I etap – Odbudowa zbiornika wodnego FEIT271.1.8.2016
 .  
Modernizacja budynku OSP Zakrzew FEIT271.1.9.2016
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00zł FEIT.ZP.271.1.10.2016
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 FEIT 271.1.11.2016
 .  
Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - Muzeum Rycerstwa II etap wieża FEIT271.1.12.2016
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.2016
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2017r FEIT.271.1.14.2016
 . 
Data wprowadzenia: 2016-02-29 14:20:41
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska