Zarządzenie nr 1/2005 w sprawie Regulaminu
Organizacyjnengo Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zakrzewie
 1-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:29:12.
Zarządzenie nr 2/2005 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na rok 2005
 2-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:30:00.
Zarządzenie nr 3/2005 w sprawie ustalenia układu
wykonawczego budżetu Gminy Zakrzew na 2005 rok
 3-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:30:43.
Zarządzenie nr 4/2005 w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzie
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 4-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:32:08.
Zarządzenie nr 5/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 5-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:33:00.
Zarządzenie nr 6/2005 w sprawie ogłoszenia dnia
wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i wszystkich
jednostkach podległych
 6-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:33:53.
Zarządzenie nr 8/2005 w sprawie otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie kolonii
socjoterapeutycznych 10-dniowych w okresie wakacji
letnich dla 50 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 8-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:35:07.
Zarządzenie nr 9/2005 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
 9-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:36:14.
Zarządzenie nr 10/2005 w sprawie powołania oraz
ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji
Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc
materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i
szkół oraz słuchaczy kolegiów
 10-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:37:36.
Zarządzenie nr 11/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 11-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:38:47.
Zarządzenie nr 13/2005 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 13-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:42:06.
Zarządzenie nr 14/2005 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 14-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:42:49.
Zarządzenie nr 15/2005 w sprawie komisji
przetargowej przetargowej
 15-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:43:29.
Zarządzenie nr 16/2005 w sprawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych
 16-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:44:30.
Zarządzenie nr 16a/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 16a-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:48:16.
Zarządzenie nr 17/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 17-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:53:50 | Data modyfikacji: 2010-02-25 08:54:16.
Zarządzenie nr 18/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 18-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:54:46.
Zarządzenie nr 19/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 19-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:55:20.
Zarządzenie nr 20/2005 w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji w PSP w Janiszewie
 20-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:55:57.
Zarządzenie nr 21/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 21-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:56:45.
Zarządzenie nr 22/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 22-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:57:11.
Zarządzenie nr 23/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 23-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:57:40.
Zarządzenie nr 24/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 24-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 08:58:06.
Zarządzenie nr 25/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 25-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:00:20.
Zarządzenie nr 26/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 26-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:01:10.
Zarządzenie nr 26a/2005 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Janiszewie Pani Ewie Bartel
 26a-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:14:18.
Zarządzenie nr 28/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 28-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:17:30.
Zarządzenie nr 31/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 31-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:23:35.
Zarządzenie nr 32/2005 w sprawie aktualizacji
zasad rachunkowości obowiązujących w Urzędzie
Gminy po wprowadzeniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 24 czerwca 2005 roku Dz.U.Nr 128
poz.1069
 32-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:26:43.
Zarządzenie nr 33/2005 w sprawie przenisienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 33-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:27:35.
Zarządzenie Nr 34/2005 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego inwestycji pn. "Podniesienie
standardu sróg gminnych w gminie Zakrzew
przebudowa drogi Dąbrówka Nagórna - Legęzów"
 34-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:29:17.
Zarządzenie nr 35/2005 w sprawie ustalenia
terminu rozpoczęcia sezonu grzewczego 2005/2006
 35-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:30:28.
Zarządzenie nr 36/2005 w sprawie zasad zwrotu
kosztów poniesionych przez pracowników w
związku z zakupem okularów korygujących wzrok
podczas pracy przy komputerach w Urzędzie Gminy
Zakrzew
 36-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:33:51.
Zarządzenie nr 37/2005 w sprawie ustalenia
regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 37-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:34:41.
Zarządzenie nr 38/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 38-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:37:46.
Zarządzenie nr 39/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 39-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:38:33.
Zarządzenie nr 40/2005 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego inwestycji pn. "Podniesienie
standardu dróg gminnych w gminie Zakrzew
przebudowa drogi w Gulinie"
 40-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:39:36.
Zarządzenie nr 41/2005 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego inwestycji pn. "Podniesienie
standardu dróg gminnych w gminie Zakrzew
przebudowa drogi w Wacynie"
 41-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:41:50.
Zarządzenie nr 42/2005 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2006 rok
 42-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:42:30.
Zarządzenie nr 43/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 43-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:43:18.
Zarządzenie nr 46/2005 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko podinspektora ds.
inwestycji i funduszy strukturalnych w Urzędzie
Gminy w Zakrzewie
 46-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:44:31.
Zarządzenie nr 47/2005 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko podinspektora w Urzędzie
Gminy w Zakrzewie
 47-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:45:34.
Zarządzenie nr 49/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 49-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:46:29.
Zarządzenie nr 50/2005 w sprawie wprowadzenia
regulaminu przyznawania dopłat do czesnego dla
studiujących nauczycieli w Gminie Zakrzew
 zarządzenie_Nr_50.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:57:22.
Zarządzenie nr 51/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 51-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:48:40.
Zarządzenie nr 52/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 52-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:49:10.
Zarządzenie nr 53/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 53-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:49:34.
Zarządzenie nr 54/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 54-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:50:39.
Zarządzenie nr 55/2005 w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu nr 9/2003
 55-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:51:49.
Zarządzenie nr 56/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 56-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:52:44.
Zarządzenie nr 57/2005 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 57-2005.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:53:44.
Data wprowadzenia: 2010-02-25 09:53:44
Opublikowane przez: Marta Podgórska