Rozbudowa Urzędu Gminy – prace projektowe FEIT.271.2.3.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie

Założenia projektowe.zip

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-02-16 12:46:33.
Zmiana założeń projektowych

Do założeń projektowych do punktu 7 dopisuje się: - instalacja solarna dla C.W. 

 Załozenia_zp_2_3.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:33:28 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:37:00.
Informacja o wyniku postępowania
 informacja_zp2_3_16.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-03-04 08:29:30 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:37:00.

Zobacz:
 Zakup Paliwa Samochodowego FEIT 271.2.1.16 .  
Wykonanie dokumentacji budowlanych przebudowy dróg FEIT.271.2.2.2016
 .  
Rozbudowa Urzędu Gminy – prace projektowe FEIT.271.2.3.2016
 .  
Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierajacych azbest
 .  
Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT271.2.15.2016
 .  
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.17.2016
 .  
Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.18.2016
 . 
Data wprowadzenia: 2016-03-04 08:29:30
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska