Zarządzenie nr 2/2006 w sprawie zbiórki odpadów
niebezpiecznych powstałych w wyniku eksploatacji
urządzeń komputerowych w Urzędzie Gminy Zakrzew
 2 -2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:28:47 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:37:56.
Zarządzenie nr 14/2006 w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzie
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 14-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:13:19 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:39:08.
Zarządzenie nr 16/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 16-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:13:38 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:40:04.
Zarządzenie nr 17/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy oraz wprowadzenia do
budżetu zmian
 17-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:13:53 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:41:01.
Zarządzenie nr 20/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 20-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:14:10 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:42:50.
Zarzazenie nr 23/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 23-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:14:27 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:44:05.
Zarządzenie nr 30/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 30-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:14:43 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:44:58.
Zarządzenie nr 31/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 31-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:14:57 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:45:24.
Zarządzenie nr 33/2006 w sprawie przedłożenia
informacji o wykonaniu budżetu gminy Zakrzew oraz
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury oraz
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 33-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:15:13 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:47:37.
Zarządzenie nr 36/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 36-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:15:38 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:48:26.
Zarządzenie nr 38/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 38-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:15:58 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:48:47.
Zarządzenie nr 40/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 40-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:16:28 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:50:36.
Zarządzenie nr 44/2006 w sprawie wymagań jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na zbiórkę stałych
odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu odpadów na terenie
Gminy Zakrzew
 44-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:16:44 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:52:34.
Zarządzenie nr 50/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 50-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:17:05 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:53:19.
Zarządzenie nr 51/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 51-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:17:38 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:53:39.
Zarządzenie nr 53/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 53-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:17:54 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:54:12.
Zarządzenie nr 55/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 55-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:18:10 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:54:36.
Zarządzenie nr 59/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 59-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:18:32 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:55:30.
Zarządzenie nr 60/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 60-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:18:48 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:56:08.
Zarządzenie nr 61/2006 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 61-2006.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:19:03 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:56:45.
Data wprowadzenia: 2010-02-24 14:19:03
Data modyfikacji: 2010-02-25 13:56:45
Opublikowane przez: Marta Podgórska