Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.
 Ogłoszenie o wynikach konkursu.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2016-04-01 14:17:23.
Oferta realizacji zadania publicznego
 Oferta realizacji zadania publicznego.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2016-03-22 11:05:09 | Data modyfikacji: 2016-03-22 11:16:06.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
wykonanie w 2016 roku zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.
 ogłoszenie na 2016 r .doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2016-02-23 13:54:07 | Data modyfikacji: 2016-03-08 08:19:14.

Zobacz:
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 .  
ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w sprawie zorganizowania 12 dniowych kolonii w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci 2016
 .  
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym wykorzystanie Światowych Dni Młodzieży jako promocji Gminy Zakrzew
 .  
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 . 
Data wprowadzenia: 2016-02-23 13:54:07
Data modyfikacji: 2016-03-08 08:19:14
Autor: Elżbieta Bilska
ObowižEzuje od: 2016-02-23
Opublikowane przez: Marta Podgórska