Zarządzenie nr 1/2007 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na rok 2007
 1-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:48:08 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:07:52.
Zarządzenie nr 3/2007 w sprawie ustalenia układu
wykonawczego budżetu Gminy Zakrzew na 2007 rok
 3-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:48:49 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:08:58.
Zarządzenia nr 9/2007 w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzew za
2006 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej
 9-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:49:15 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:10:06.
Zarządzenie na 12/2007 w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie Organizacyjnym
 12-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:49:43 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:10:42.
Zarządzenie nr 15/2007 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 15-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:50:06 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:11:45.
Zarządzenie nr 17/2007 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 17-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:50:57 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:11:36.
Zarządzenie nr 24a/2007 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 24a-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:51:16 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:12:15.
Zarządzenie nr 25/2007 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 25-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:52:26 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:13:14.
Zarządzenie nr 25a/2007 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 25a-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:52:43 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:13:45.
Zarządzenie nr 32/2007 w sprawie przedłożenia
informacji o wykonaniu budżetu gminy Zakrzew oraz
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury oraz
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 32-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:53:07 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:15:36.
Zarządzenie nr 36/2007 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 36-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:53:34 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:16:11.
Zarządzenie nr 42/2007 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 42-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:53:57 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:17:30.
Zarządzenie nr 43/2007 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 43-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:54:28 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:17:51.
Zarządzenie nr 46/2007 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 46-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:54:58 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:18:45.
Zarządzenie nr 47/2007 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 47-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:55:15 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:19:12.
Zarządzenie nr 49/2007 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2008 rok
 49-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:55:35 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:19:58.
Zarządzenia nr 55/2007 w sprawie wprowadzenia
zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
 55-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:56:43 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:20:48.
Zarządzenie nr 56/2007 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 56-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:57:04 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:21:16.
Zarządzenie nr 57/2007 w sprawie powierzenia
funkcji Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w
Zakrzewie
 57-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:57:24 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:22:34.
Zarządzenie nr 58/2007 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 58-2007.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:57:43 | Data modyfikacji: 2010-02-25 14:23:09.
Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:57:43
Data modyfikacji: 2010-02-25 14:23:09
Opublikowane przez: Marta Podgórska