Przebudowa dwóch dróg w miejscowościach Bielicha i Milejowice FEIT.271.1.4.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-03-16 13:56:18 | Data modyfikacji: 2016-03-16 14:18:24.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

Dokumentacja techniczna Bielicha

Dokumentacja techniczna Milejowice

Przedmiar_Bielicha_zp4_16.pdf

Przedmiar_Milejowice_zp4_16.PDF

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-03-16 13:57:57 | Data modyfikacji: 2016-03-16 14:18:24.
Modyfikacja przedmiaru

Zmianapozycji 16 przedmiaru robót w zadaniu: Przebudowa drogi gminnej w m. Bielicha – Etap II


Było:


Pkt. 16 KNR 2-31 0402-03 analogia  Ława fundamentowa żwirowa pod ciek betonowy 50cm  m3 28,000.


Po zmianie:


Pkt. 16 KNR 2-31 0402-03 analogia Ława fundamentowa betonowa z oporem pod ciek betonowy 50 cm - m3 28,000.

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-03-17 10:11:59 | Data modyfikacji: 2016-03-16 14:18:24.
Modyfikacja SIWZ

modyfikacja_siwz _zp4_16.docx

oswiadczenie_zp4_16.doc

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-03-22 08:33:02 | Data modyfikacji: 2016-03-16 14:18:24.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zaw_zp4_16.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:36:19 | Data modyfikacji: 2016-03-16 14:18:24.

Zobacz:
 
Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew FEIT.271.1.1.2016
 .  
Przebudowa drogi gminnej nr 351335W w m. Gulinek - etap II, FEIT.271.1.2.2016
 .  
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bielicha na dz nr 541, 422 FEIT.271.1.3.2016
 .  
Przebudowa dwóch dróg w miejscowościach Bielicha i Milejowice FEIT.271.1.4.2016
 .  
Budowa siedmiu odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.2016
 .  
Rozbudowa kanalizacji i wodociągów w Gminie Zakrzew FEIT.ZP.271.1.6.2016
 .  
Przebudowa drogi gminnej w m. Wacyn (dz. nr 39/1)FEIT.271.1.7.2016
 .  
Centrum Wsi Dąbrówka Podłężna – I etap – Odbudowa zbiornika wodnego FEIT271.1.8.2016
 .  
Modernizacja budynku OSP Zakrzew FEIT271.1.9.2016
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00zł FEIT.ZP.271.1.10.2016
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 FEIT 271.1.11.2016
 .  
Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - Muzeum Rycerstwa II etap wieża FEIT271.1.12.2016
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.2016
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2017r FEIT.271.1.14.2016
 . 
Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:36:19
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska