Centrum Wsi Dąbrówka Podłężna – I etap – Odbudowa zbiornika wodnego FEIT271.1.8.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogl_zp8_16.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-04-14 09:49:50.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-04-14 09:51:14.
Pytania do SIWZ- modyfikacja przedmiaru

Pytania

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-04-22 13:52:13.
Modyfikacja SIWZ

Uwaga! zmiana terminu składani ofert.

modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-04-25 14:58:31.
Pytania do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Przedmiar robót- zjazd

Specyfikacja techniczna

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:59:34.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zaw_zp8_16.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-05-30 12:31:45.

Zobacz:
 
Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew FEIT.271.1.1.2016
 .  
Przebudowa drogi gminnej nr 351335W w m. Gulinek - etap II, FEIT.271.1.2.2016
 .  
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bielicha na dz nr 541, 422 FEIT.271.1.3.2016
 .  
Przebudowa dwóch dróg w miejscowościach Bielicha i Milejowice FEIT.271.1.4.2016
 .  
Budowa siedmiu odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.2016
 .  
Rozbudowa kanalizacji i wodociągów w Gminie Zakrzew FEIT.ZP.271.1.6.2016
 .  
Przebudowa drogi gminnej w m. Wacyn (dz. nr 39/1)FEIT.271.1.7.2016
 .  
Centrum Wsi Dąbrówka Podłężna – I etap – Odbudowa zbiornika wodnego FEIT271.1.8.2016
 .  
Modernizacja budynku OSP Zakrzew FEIT271.1.9.2016
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00zł FEIT.ZP.271.1.10.2016
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 FEIT 271.1.11.2016
 .  
Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - Muzeum Rycerstwa II etap wieża FEIT271.1.12.2016
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.2016
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2017r FEIT.271.1.14.2016
 . 
Data wprowadzenia: 2016-05-30 12:31:45
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska