Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00zł FEIT.ZP.271.1.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp10_16.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-05-16 11:50:17.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-05-16 11:54:53.
Pytania do SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 9 (dok.o nazwie "Pytania nr 2") - Odsetki od zadłużenia  przeterminowanego  będą  naliczane  w sposób  obowiązujący w Banku.

Pytania_1_zp10_16.pdf

Pytania_2_zp10_16.pdf

SIWZ

załaczniki_zp10_16.zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:28:25 | Data modyfikacji: 2016-05-25 11:17:13.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zawiadomienie_Zp.10_16.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-06-15 14:57:35 | Data modyfikacji: 2016-05-25 11:17:13.

Zobacz:
 
Przebudowa układu komunikacyjnego Bielicha - Wacyn - Janiszew FEIT.271.1.1.2016
 .  
Przebudowa drogi gminnej nr 351335W w m. Gulinek - etap II, FEIT.271.1.2.2016
 .  
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bielicha na dz nr 541, 422 FEIT.271.1.3.2016
 .  
Przebudowa dwóch dróg w miejscowościach Bielicha i Milejowice FEIT.271.1.4.2016
 .  
Budowa siedmiu odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.2016
 .  
Rozbudowa kanalizacji i wodociągów w Gminie Zakrzew FEIT.ZP.271.1.6.2016
 .  
Przebudowa drogi gminnej w m. Wacyn (dz. nr 39/1)FEIT.271.1.7.2016
 .  
Centrum Wsi Dąbrówka Podłężna – I etap – Odbudowa zbiornika wodnego FEIT271.1.8.2016
 .  
Modernizacja budynku OSP Zakrzew FEIT271.1.9.2016
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00zł FEIT.ZP.271.1.10.2016
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017 FEIT 271.1.11.2016
 .  
Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - Muzeum Rycerstwa II etap wieża FEIT271.1.12.2016
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.2016
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2017r FEIT.271.1.14.2016
 . 
Data wprowadzenia: 2016-06-15 14:57:35
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska