Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
zorganizowanie pozaszkolnych zajęć z programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Zakrzew.
 wynik.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2016-08-01 09:59:33.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
zorganizowanie pozaszkolnych zajęć z programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Zakrzew
 ogłoszenie.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2016-06-30 09:14:57.

Zobacz:
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 .  
ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w sprawie zorganizowania 12 dniowych kolonii w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci 2016
 .  
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym wykorzystanie Światowych Dni Młodzieży jako promocji Gminy Zakrzew
 .  
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 . 
Data wprowadzenia: 2016-06-30 09:14:57
Autor: Małgorzata Musiałek
ObowižEzuje od: 2016-06-30
Opublikowane przez: Marta Podgórska