Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT271.2.15.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogloszenie_zp_15.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-11-30 14:08:54.
Unieważnienie postępowania

W postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty, w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.   

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:17:43.

Zobacz:
 Zakup Paliwa Samochodowego FEIT 271.2.1.16 .  
Wykonanie dokumentacji budowlanych przebudowy dróg FEIT.271.2.2.2016
 .  
Rozbudowa Urzędu Gminy – prace projektowe FEIT.271.2.3.2016
 .  
Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierajacych azbest
 .  
Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT271.2.15.2016
 .  
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.17.2016
 .  
Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.2.18.2016
 . 
Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:17:43
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska