Budowa drogi gminnej Jaszowice –Zakrzew Kolonia FEIT271.1.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp2_17.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:34:24.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

Dok_techniczna_zp2_17.zip

Specyfikacja_techniczna_zp2_17.zip

Przedmiar_zp2_17.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2017-01-31 14:35:12.
Modyfikacja SIWZ

Punkt 6 siwz zamieszczonej dnia 31.01.2017r. zawiera błąd, prawidłowy zapis brzmi:


6. Podstawy wykluczenia


1.Obligatoryjne   przesłanki  wykluczenia określono w art. 24 ust. 1, pkt.  12 -23 ustawy Pzp.

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2017-02-01 12:32:23.
Pytanie do SIWZ
 pytanie_zp2_17.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2017-02-09 09:12:11.
Pytania i modyfikacja SIWZ

Uwaga!


Zmiana terminu składania ofert.


 

Pytania2_zp2_17.pdf

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2017-02-15 14:59:55 | Data modyfikacji: 2017-02-15 15:05:26.
Pytania do SIWZ
 Pytania3_zp2_17.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2017-02-16 12:45:27 | Data modyfikacji: 2017-02-15 15:05:26.
Informacja z otwarcia ofert

Informacja_zp2_17.pdf

Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 12:42:10 | Data modyfikacji: 2017-02-15 15:05:26.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaw_zp2_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:38:16 | Data modyfikacji: 2017-02-15 15:05:26.

Zobacz:
 
Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.2017
 .  
Budowa drogi gminnej Jaszowice –Zakrzew Kolonia FEIT271.1.2.2017
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Taczów FEIT.271.1.3.2017
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowice FEIT271.1.4.2017
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT.271.1.5.2017
 .  
Budowa parkingu w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.6.2017
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap FEIT271.1.7.2017
 .  
Przebudowa drogi nr 740 w m-ci Milejowice - prace projektowe FEIT271.1.8.2017
 .  
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.9.2017
 .  
Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha – dostawa mebli FEIT271.1.10.2017
 .  
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Taczów w ramach Projektu Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.11.2017
 .  
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zakrzew w ramach Projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom” FEIT.271.1.12.2017
 .  
Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2017r. do 31.10.2018r FEIT 271.1.13.2017
 .  
Zakup nowego, średniego samochodu - ratowniczo gaśniczego dla OSP Zakrzew FEIT.271.1.14.2017
 .  
Budowa obiektów oświatowo - sportowych w m. Bielicha – boiska FEIT.271.1.15.2017
 .  
Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.1.271.16.2017
 .  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.2711.17.2017
 .  
Budowa centrum wsi Mleczków - I etap FEIT.271.1.18.2017
 .  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.19.2017
 .  
Wyposażenie szkoły w miejscowości Bielicha - dostawa sprzętu komputerowego FEIT.271.1.20.2017
 .  
Budowa centrum wsi Mleczków- I etap FEIT.271.1.21.2017
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.1.22.2017
 .  
Modernizacja zbiornika wodnego w Woli Taczowskiej FEIT.1.271.23.2017
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 FEIT.271.24.2017
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha III etap i Przebudowa drogi gminnej Taczów – Zakrzew FEIT.271.25.2017
 .  
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.26.17
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.27.2017
 .  
Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.271.1.29.2017
 .  
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000,00 zł FEIT.271.1.30.2017
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT.271.1.31.2017
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT. 271.1.32.2017
 .  
Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew FEIT.271.1.33.2017
 .  
Budowa Domu Ludowego w m-ci Milejowice FEIT.271.1.34.2017
 .  
Przebudowa drogi w miejscowości Bielicha IV etap FEIT.271.1.35.2017
 .  
Zakup sprzętu komputerowego FEIT.271.1.36.2017
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.37.2017
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulin - prace projektowe
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.39.2017
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2018r FEIT.271.1.40.2017
 . 
Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:38:16
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska