Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej i kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie

Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce
Podłężnej i kandydata na dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w
Zakrzewie
 Ogłoszenie o konkursach.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:51:12 | Data modyfikacji: 2017-04-06 14:28:16.

Zobacz:
 
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
 .  
Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej i kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie
 .  
Ogłoszenie o konkursie ofert na zorganizowanie 12- dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagodpodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, których realizatorem sa inne podmioty
 .  
Konkurs ofert na organizację pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 . 
Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:51:12
Data modyfikacji: 2017-04-06 14:28:16
Autor: Marzenna Nosowska
ObowižEzuje od: 2017-04-06
Opublikowane przez: Marta Podgórska