Ogłoszenie o konkursie ofert na zorganizowanie 12- dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu Gminy Zakrzew

Ogłoszenie wyników konkursu
 image7837.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2017-05-22 07:38:41.
Oferta
 oferta.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2017-04-28 12:47:58 | Data modyfikacji: 2017-04-28 12:49:19.
Ogłoszenie o konkursie ofert na zorganizowanie
12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w
okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu
Gminy Zakrzew
 Ogłoszenie Wójt Gminy Zakrzew doc (003).doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2017-04-28 12:46:21 | Data modyfikacji: 2017-04-28 12:49:19.

Zobacz:
 
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
 .  
Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej i kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie
 .  
Ogłoszenie o konkursie ofert na zorganizowanie 12- dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagodpodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, których realizatorem sa inne podmioty
 .  
Konkurs ofert na organizację pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 . 
Data wprowadzenia: 2017-04-28 12:46:21
Autor: Małgorzata Musiałek
ObowižEzuje od: 2017-04-27
Opublikowane przez: Marta Podgórska