Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT 271.2.29.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 10:24:30.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 Zaw_zp2_29_17.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 10:49:24.

Zobacz:
 
Świadczenie usług geodezyjnych FEIT 271.2.1.2017
 .  
Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT 271.2.2.2017
 .  
Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT 271.2.3.2017
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.10.2017
 .  
Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew” FEIT.271.2.12.2017
 .  
Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.30.2017
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT 271.2.29.2017
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V- roboty uzupełniające FEIT 271.2.32.2017
 .  
Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej FEIT 271.2.36.2017
 .  
Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.37.2017
 .  
Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.39.2017
 .  
Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.40.2017
 . 
Data wprowadzenia: 2017-11-14 10:49:24
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska