Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew

```Zorganizowanie``
 kolonie.doc

Opublikowane przez: Ilona Jaworska | Data wprowadzenia: 2010-04-19 14:05:43 | Data modyfikacji: 2010-04-19 14:06:30.

Zobacz:
 
Orgaznizacja dla dzieci i młodzieży pozaszkolnych zajęć profilaktycznych
 .  
Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 . 
Data wprowadzenia: 2010-04-19 14:05:43
Data modyfikacji: 2010-04-19 14:06:30
Opublikowane przez: Ilona Jaworska