Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.39.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp2_39_17.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 13:36:00.
Zawiadomienie o wyborze oferty

zaw_zp2_39_17.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:57:37.

Zobacz:
 
Świadczenie usług geodezyjnych FEIT 271.2.1.2017
 .  
Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich zwierząt FEIT 271.2.2.2017
 .  
Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT 271.2.3.2017
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych FEIT271.2.10.2017
 .  
Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew” FEIT.271.2.12.2017
 .  
Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.30.2017
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V FEIT 271.2.29.2017
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew etap V- roboty uzupełniające FEIT 271.2.32.2017
 .  
Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej FEIT 271.2.36.2017
 .  
Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych FEIT.271.2.37.2017
 .  
Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.39.2017
 .  
Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.40.2017
 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:57:37
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska