2018 Rok


Zobacz:
 
Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2018
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych FEIT.271.2.2.2018
 .  
Zaprojektuj i wybuduj 2 place zabaw na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.4.2018
 .  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew” FEIT.271.2.5.2018
 .  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 2 dróg i budowy parkingu na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.6.2018
 .  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 3 dróg z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.7.2018
 .  
Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.8.2018
 .  
Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.9.2018
 .  
Opracowanie dwóch oddzielnych dokumentacji technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew, gmina Zakrzew FEIT.271.2.10.2018
 .  
KONKURS na projekt napisu „Dom Ludowy w Milejowicach"
 .  
Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew
 .  
Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Zakrzewska Wola
 .  
Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.22.2018
 .  
Świadczenie usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zakrzew
 .  
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.24.18
 .  
Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.2.25.2018
 .  
Odławianie i przyjmowanie do schroniska bezpańskich psów FEIT.271.2.26.2018
 . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: