Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

ogl_zp2_1.18.doc

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:34:27.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zawiadomienie_zp2_1_18.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:27:11 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:27:26.

Zobacz:
 
Dostawa paliwa do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2018
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych FEIT.271.2.2.2018
 .  
Zaprojektuj i wybuduj 2 place zabaw na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.4.2018
 .  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew” FEIT.271.2.5.2018
 .  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 2 dróg i budowy parkingu na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.6.2018
 .  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przebudowy 3 dróg z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.7.2018
 .  
Zbiórka, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest FEIT.271.2.8.2018
 .  
Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.2.9.2018
 .  
Opracowanie dwóch oddzielnych dokumentacji technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew, gmina Zakrzew FEIT.271.2.10.2018
 .  
KONKURS na projekt napisu „Dom Ludowy w Milejowicach"
 .  
Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Zakrzew
 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:27:11
Data modyfikacji: 2018-01-11 11:27:26
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska