Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w roku 2018
 Plan postępowań.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:03:14.

Zobacz:
 
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.2018
 .  
Budowa Domu Ludowego w miejscowości Gulinek II etap FEIT.271.1.2.2018
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.3.2018
 .  
Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.4.2018
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.5.2018
 .  
Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2018
 .  
Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.7.2018
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowści Bielicha FEIT.271.1.8.2018
 .  
Prace projektowe budowy dróg FEIT.271.1.9.2018
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.10.2018
 .  
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2018 do 31.10.2020 r. FEIT.271.1.11.2018
 .  
Remont budynku stacji uzdatniania wody w ZakrzewieFEIT271.1.12.2018
 .  
Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.2018
 .  
Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.14.2018
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019 FEIT.271.1.15.2018
 .  
Budowa wieży wraz z łącznikiem w m. Taczów w ramach Projektu: Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy - ekspozycja muzealna FEIT.271.1.16.2018
 .  
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł FEIT.271.1.18.18
 .  
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - "Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha"
 .  
Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Cerekwi – prace projektowe FEIT.271.1.20.2018
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakrzew FEIT 271.1.21.2018
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w m. Janiszew – prace projektowe FEIT. 271.22.2018
 .  
Budowa świetlicy w m – ci Wacyn – prace projektowe FEIT.271.1.23.2018
 .  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w m. Janiszew w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.24.2018
 .  
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia FEIT.271.1.25.2018
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2019r.FEIT271.1.26.2018
 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:03:14
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska