Przebudowa dróg gminnych II ZP/10/10

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-04-22 14:44:45.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia

siwz_drogi_2.zip

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-04-23 14:44:13 | Data modyfikacji: 2010-04-27 11:18:55.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Została wybrana oferta firmy:


Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego  „PERFEKT”  Jaworski i Karcz  Sp. J.   ul. Rodziny Ziętalów  5a, 26-618 Radom 


tel. /fax.: 48 385 08 60


Cena wybranej oferty: 697 970,22 


Pozostałe informacje w poniższym linku.

 Zawiadomienie o wyniku postepowania ZP10.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-05-12 10:01:55 | Data modyfikacji: 2010-04-27 11:18:55.

Zobacz:
 Zawiadomienie o wyniku postepowania .  
Przebudowa dróg gminnych ZP/5/10
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekiew ( przy ulicy Wapiennej -Radom) - ZP/3/10)
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/6/10
 .  
Przebudowa drogi gminnej Milejowice - ulica Brzozowa ZP/4/10
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestyscji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie ZP/7/10
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn: Centrum Wsi Cerekiew - Etap II ZP/8/10
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi Dąbrówka Podłężna - Taczów ZP/9/10
 .  
Przebudowa dróg gminnych II ZP/10/10
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.9.2020
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestcyji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/11/10
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 ZP/15/10
 .  
Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/13/10
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015
 .  
Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do pięciu placówek oświatowych i przygotowanie i dostarczenie kanapek do dwóch placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew ZP/16/10
 .  
Utworzenie dwóch placów zabaw - Radosna szkoła ZP/17/10
 .  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Projektu pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/18/10
 .  
Rozbudowa infrastruktury wod-kan - II etap ZP/14/10
 .  
Budowa chodnika w Wacynie przy drodze nr 351319 - 600m, ZP/19/10
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP21
 .  
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/22/10
 .  
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/23/10
 .  
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew w sezonie zimowym ZP/25/10
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2011r. ZP/24/10
 . 
Data wprowadzenia: 2010-05-12 10:01:55
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska