Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowści Bielicha FEIT.271.1.8.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp8_18.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 11:22:59.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Projekt budowlany

Przedmiary robót

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 11:24:57.
Pytania i modyfikacja SIWZ

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

Pytania

Projekt wykonawczy

przedmiar_instal_elektr i niskopr.ath

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-05-08 14:13:09.
Pytania nr 2
 Pytania2_zp8_18.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 15:29:47.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja zp8.2018.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:40:57.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 Zawiadomienie zp8_18.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-05-25 11:27:49.

Zobacz:
 
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.2018
 .  
Budowa Domu Ludowego w miejscowości Gulinek II etap FEIT.271.1.2.2018
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.3.2018
 .  
Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.4.2018
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.5.2018
 .  
Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2018
 .  
Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VI etap FEIT.271.1.7.2018
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowści Bielicha FEIT.271.1.8.2018
 .  
Prace projektowe budowy dróg FEIT.271.1.9.2018
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha FEIT.271.1.10.2018
 .  
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2018 do 31.10.2020 r. FEIT.271.1.11.2018
 .  
Remont budynku stacji uzdatniania wody w ZakrzewieFEIT271.1.12.2018
 .  
Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.13.2018
 .  
Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zakrzew FEIT.271.1.14.2018
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019 FEIT.271.1.15.2018
 .  
Budowa wieży wraz z łącznikiem w m. Taczów w ramach Projektu: Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy - ekspozycja muzealna FEIT.271.1.16.2018
 .  
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł FEIT.271.1.18.18
 .  
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - "Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha"
 .  
Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Cerekwi – prace projektowe FEIT.271.1.20.2018
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakrzew FEIT 271.1.21.2018
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w m. Janiszew – prace projektowe FEIT. 271.22.2018
 .  
Budowa świetlicy w m – ci Wacyn – prace projektowe FEIT.271.1.23.2018
 .  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w m. Janiszew w ramach Projektu: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom FEIT.271.1.24.2018
 .  
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia FEIT.271.1.25.2018
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2019r.FEIT271.1.26.2018
 . 
Data wprowadzenia: 2018-05-25 11:27:49
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska