Konkurs ofert - organizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji

Ogłoszenie
 Ogłoszenie - Nr 21.2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2018-05-11 12:55:54.
Oferta
 oferta -Nr 21.2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2018-05-11 12:57:45.
Wynik postępowania
 wynik-kolonie-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musialek | Data wprowadzenia: 2018-06-09 07:33:39.

Zobacz:
 
Orgaznizacja dla dzieci i młodzieży pozaszkolnych zajęć profilaktycznych
 .  
Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  
Uchwała nr: RIO-R/35/11
 .  
Organizacja dla dzieci i młodzieży pozaszkolnych zajęć profilaktycznych oraz organizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  
Oferty na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok
 .  
Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 .  
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wacynie
 .  
Ogłoszenie w sprawie zorganizowania kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych
 .  
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku
 .  
Ogłoszenie na zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilkatycznych
 .  
Oferty na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2012 rok
 .  
Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 .  
Ogłoszenie w sprawie konkursu na zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych 12-to dniowych w okresie wakacji letnich lda 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie
 .  
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspracie realizacji zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
 .  
Ogłoszenie w sprawie zorganizowania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilaktycznych, mających wyraźne odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 .  
Ogłoszenie w sprawie zorganizowania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilaktycznych, mających wyraźne odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
 .  
Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  
Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 .  
Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 .  
głoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
 .  
Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew - 2014 rok
 .  
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Zakrzew Fabryką Dobra"
 .  
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
 .  
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
 .  
Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Zakrzew w 2014 roku
 .  
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
 .  
Ogłoszenie w spprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  
oferta realizacji zadania publicznego
 .  
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom
 .  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. .  
ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w sprawie zorganizowania 12 dniowych kolonii w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci 2016
 .  
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczącym wykorzystanie Światowych Dni Młodzieży jako promocji Gminy Zakrzew
 .  
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 .  
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
 .  
Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej i kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie
 .  
Ogłoszenie o konkursie ofert na zorganizowanie 12- dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagodpodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, których realizatorem sa inne podmioty
 .  
Konkurs ofert na organizację pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 .  
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
 .  
Konkurs ofert - organizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji
 .  
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzewie w sprawie organizacji pozaszkolnych zajęć zm programem profikatycznym dla dzieci i młodzieży w terenu Gminy Zakrzew
 . 
Data wprowadzenia: 2018-06-09 07:33:39
Autor: Małgorzata Musialek
ObowižEzuje od: 2018-06-08
Opublikowane przez: Marta Podgórska