Wybory samorządowe - 2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w
2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów,
rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego
Warszawy
 obwieszczenie do wydruku.(6546331_5228539)-1.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-06-18 13:45:07 | Data modyfikacji: 2018-06-18 14:40:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew w sprawie
podania do publicznej wiadomości informacji o
granicach, numerach okręgów wyborczych, liczbie
wybieranych radnych w każdym okręgu oraz
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
 OBWIESZCZENIE - okręgi wyborcze - 2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-08-23 08:31:58 | Data modyfikacji: 2018-08-23 10:58:29.
Obwieszczenie Strarosty Radomskiego w sprawie
podania do publicznej wiadomości informacji o
okręgach wyborczych, ich numerach i granicach,
liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji
Wyborczej
 19051417.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2018-08-23 08:48:26 | Data modyfikacji: 2018-08-23 10:58:29.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
podania do publicznej wiadomości informacji o
podziale województwa mazowieckiego na okręgi
wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie
radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz
siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie ws. okregow wyborczych na terenie woj. maz. 2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2018-08-23 11:02:34 | Data modyfikacji: 2018-08-23 11:05:01.
Informacja o miejscach przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w
wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

INFORMACJA umieszczanie obwieszczen i plakatów.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-08-28 08:03:52 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:04:30.
Postanowienie Kmisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie
 image17950.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:35:18 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:04:30.
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie w
sprawie wyboru przewodniczącego i z-cy
przewdoniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie

Uchwała nr 1_2018 .pdf

Uchwała nr 2_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:21:37 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:04:30.
Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów
Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie

Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:31:21 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:04:30.
Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów
Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie
 dyzury2-wybory2018.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-09-18 12:25:59 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:04:30.
Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew w sprawie
numerów i granic obwodów głosowania, siedzibach
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Zakrzew, a także możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pelnomocnika

Obwieszczenia - obwody głosowania - A4.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-09-20 11:06:12 | Data modyfikacji: 2018-09-20 11:10:08.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
24 września 2018 r.
 SKM_C25818092510240.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:45:53 | Data modyfikacji: 2018-09-20 11:10:08.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Składy komisji obwodowych

 Postanowienie Komisarza nr 1 w sprawie powołania komisji.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:41:20 | Data modyfikacji: 2018-09-20 11:10:08.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o
przyznanych numerach
 Obwieszczenie_1_18.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:23:14 | Data modyfikacji: 2018-09-20 11:10:08.
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych

Obwieszczenie o sprostowaniu obwieszczenia

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 15:25:24 | Data modyfikacji: 2018-09-20 11:10:08.
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na
wójta
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 15:26:48 | Data modyfikacji: 2018-09-20 11:10:08.
Posiedzenie obwodowych komisji wyborczych

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Posiedzenia odbędą się 10 października 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie, Zakrzew 43:
1. Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie godz. 13.00,
2. Obwodowe Komisje Wyborcze ds. ustalenia wyników  głosowania w obwodzie godz. 15.00.

 
                                                 Urzędnik wyborczy w gminie Zakrzew

                                                  /-/Elżbieta Tarczyńska-Kozubek

 

 

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-10-05 09:40:10 | Data modyfikacji: 2018-09-20 11:10:08.
Informacja - dodatkowe szkolenie dla członków
Obwodowych Komisji Wybroczych

INFORMACJA - dodatkowe szkolenie.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2018-10-15 08:45:15 | Data modyfikacji: 2018-10-15 08:45:37.
Wyniki wyborów Wójta Gminy Zakrzew
 image18623.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 08:24:05 | Data modyfikacji: 2018-10-15 08:45:37.
Wyniki wyborów do Rady Gminy Zakrzew

image 18626.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 08:26:38 | Data modyfikacji: 2018-10-23 08:29:04.
Obwieszczenie Komiasarza Wyborczego o wynikach
wyborów

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2018-10-26 15:28:12 | Data modyfikacji: 2018-10-23 08:29:04.
Data wprowadzenia: 2018-10-26 15:28:12
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska