Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakrzew została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Zakrzew Nr XX/96/2012 w dniu 07.03.2012r.


Treść powyższej uchwały znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzew w zakładce Uchwały Rady.


 

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-05-25 13:41:22.
Data wprowadzenia: 2012-05-25 13:41:22
Opublikowane przez: Marta Podgórska