Naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

ogl_zp5_19.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-02-08 11:59:41.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

siwz_zp_5_19.zip

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-02-08 12:05:06.
Modyfikacjia SIWZ

Uwaga - zmiana terminu składania ofert.  


Modyfikacji uległ siwz: Rozdział: III pkt 2; XIV pkt 1; XV pkt 1; XVII pkt 3; XX,  formularze  ofert, wzory umów.            

SIWZ- modyfikacja

Ogłoszanie zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-02-21 14:32:11.
Ziana formularza oferty dla części 1

Formularzu oferty w pozycji 1  wycięto tekst o treści "i 0/63mm" W załaczniu  prawidłowy formularz oferty


 

 Zal_1a_formularz_oferty_cz1_zp5_19.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-02-22 10:11:57.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja_zp5_19.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 14:20:15.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zaw_zp5_19.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-03-12 10:02:45.

Zobacz:
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.2019
 .  
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 740 w miejscowości Mleczków - prace projektowe FEIT.271.1.2.19
 .  
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap FEIT.271.1.3.2019
 .  
Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola, FEIT.271.1.4.2019
 .  
Naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.2019
 .  
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice FEIT.271.1.6.2019
 .  .
Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.7.2019
 .  
Budowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.8.2019
 .  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap” FEIT.271.1.9.2019
 .  
Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola - Przebudowa zjazdów FEIT.271.1.10.2019
 .  
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice FEIT.271.1.11.2019
 .  
Przebudowa drogi gminnej 351328W w m. Zakrzew - Kolonia FEIT.271.1.12.2019
 .  
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł FEIT.271.1.13.2019
 .  
Przebudowa drogi gminnej nr 351318W w m. Mleczków - Cerekiew -prace projektowe FEIT271.1.14.2019
 .  
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie + prace projektowe FEIT.271.1.15.2019
 .  
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia FEIT.271.1.16.2019
 .  .
Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.17.2019
 .  
Remont sali gimnastycznej przy PSP w Zakrzewie FEIT.271.1.18.2019
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 FEIT.271.1.19.2019
 .  
Przebudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe FEIT.271.1.20.2019
 .  
Przebudowa drogi gminnej Alei Kasztanowej w miejscowości Milejowice FEIT.271.1.21.2019
 .  
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew FEIT.271.1.22.2019
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.23.2019
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2020r. FEIT.271.1.24.2019r.
 .  
Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice FEIT.271.1.25.2019
 . 
Data wprowadzenia: 2019-03-12 10:02:45
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska