Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 rok

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz
o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych
komisji wyborczych

Obwieszczenie PKW - wyborach do PE.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:14:24 | Data modyfikacji: 2019-03-07 13:17:56.
Postanowienie Nr 27/2019 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie
podziału Gminy Zakrzew na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

image20550.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-03-25 14:41:47 | Data modyfikacji: 2019-03-25 14:43:16.
Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego

Dyżury

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:28:45 | Data modyfikacji: 2019-03-25 14:43:16.
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondecyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 26 maja 2019 r.

obwieszczenie_o_obwodzie_142513.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-04-16 15:19:23 | Data modyfikacji: 2019-04-16 15:19:55.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
26 kwietnia 2019 r.
 informacja_o_losowaniach-3.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-04-26 14:41:55 | Data modyfikacji: 2019-04-16 15:19:55.
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu o
powołaniu obwodowych komisji

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-05-06 13:05:26 | Data modyfikacji: 2019-05-06 13:07:55.
Głosowanie przez pełnomocnika

image21040.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:29:32 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:30:24.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 26
maja 2019 roku

image21042.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:31:35 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:30:24.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej

image21045.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:35:00 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:55:45.
Dopisanie do spisu wyborców w wyborach posłów
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 26 maja 2019 r.

image21047.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:37:50 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:38:47.
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach
posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.

image21048.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:39:39 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:40:41.
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

image21050.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:41:08 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:42:02.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do
głosowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach
posłów do Palramentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.

image21051.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:43:22 | Data modyfikacji: 2019-05-08 13:44:25.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr
5

Obwieszczenia OKW II- zarejestrowane listy -5-poprawne.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-05-13 12:43:33 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:41:48.
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia
16 maja 2019 r.

informacja_o_zmienionych_siedzibach_obkw.docx

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-05-16 08:06:12 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:41:48.
Data wprowadzenia: 2019-05-16 08:06:12
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska