Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap” FEIT.271.1.9.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie zp9_2019.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:27:04.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 SIWZ zp9_2019.zip

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:29:40.
Pytania/ Modyfikacja SIWZ

Uwaga ! zmiana terminu składania ofert.

Pytania_zp9_19.pdf

Zal_1_formularz_oferty_zp9_19.doc

Zal_4_umowa _cz1_zp9_19.doc

Zal_4_umowa _cz2_zp9_19.doc

Ogl_zm_zp9_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-03-13 14:37:05.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja zp9.2019.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-03-19 12:53:36.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zawiadomienie zp_9_2019.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:19:04.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
II
 Zawiadomienie II zp_9_2019.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-03-28 14:25:47.

Zobacz:
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zakrzew FEIT.271.1.1.2019
 .  
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 740 w miejscowości Mleczków - prace projektowe FEIT.271.1.2.19
 .  
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap FEIT.271.1.3.2019
 .  
Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola, FEIT.271.1.4.2019
 .  
Naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.1.5.2019
 .  
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice FEIT.271.1.6.2019
 .  .
Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.7.2019
 .  
Budowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.8.2019
 .  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach Projektu: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap” FEIT.271.1.9.2019
 .  
Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola - Przebudowa zjazdów FEIT.271.1.10.2019
 .  
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Zakrzew - rozbudowa przepompowni Milejowice FEIT.271.1.11.2019
 .  
Przebudowa drogi gminnej 351328W w m. Zakrzew - Kolonia FEIT.271.1.12.2019
 .  
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł FEIT.271.1.13.2019
 .  
Przebudowa drogi gminnej nr 351318W w m. Mleczków - Cerekiew -prace projektowe FEIT271.1.14.2019
 .  
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie + prace projektowe FEIT.271.1.15.2019
 .  
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia FEIT.271.1.16.2019
 .  .
Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew - VII etap FEIT.271.1.17.2019
 .  
Remont sali gimnastycznej przy PSP w Zakrzewie FEIT.271.1.18.2019
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 FEIT.271.1.19.2019
 .  
Przebudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe FEIT.271.1.20.2019
 .  
Przebudowa drogi gminnej Alei Kasztanowej w miejscowości Milejowice FEIT.271.1.21.2019
 .  
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew FEIT.271.1.22.2019
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie FEIT.271.1.23.2019
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2020r. FEIT.271.1.24.2019r.
 .  
Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice FEIT.271.1.25.2019
 . 
Data wprowadzenia: 2019-03-28 14:25:47
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska