Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych
 Okręgi wyborcze 2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-08-12 13:19:30.

Oficjalna strona Pastwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-09-02 15:37:22 | Data modyfikacji: 2019-09-02 15:38:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew o numerach oraz
granicach obwodów głosowania

obw_o_obwodzie_142513.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-09-02 16:30:28 | Data modyfikacji: 2019-09-10 08:59:52.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do
głosowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.
 instrukcja + wniosek.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-09-16 09:33:15 | Data modyfikacji: 2019-09-19 15:15:03.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 13.09.2019r.
 Informacja

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-09-16 12:37:33 | Data modyfikacji: 2019-09-19 15:15:03.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa do glosowania.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-09-19 15:00:16 | Data modyfikacji: 2019-09-19 15:15:03.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 zgoda na przyjecie pelnomocnictwa do glosowania.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-09-19 15:03:26 | Data modyfikacji: 2019-09-19 15:15:03.
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 wniosek o dopisanie do spisu wyborcow.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-09-19 15:17:56 | Data modyfikacji: 2019-09-19 15:15:03.
Obwieszczenie - okręg 50 o zarejestrowanych
listach kandydatów na senatorów
 Obwieszczenie - okręg 50 o zarejestrowanych listach kandydatów na senatorów.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-09-20 10:38:14 | Data modyfikacji: 2019-09-19 15:15:03.
Obwieszczenie 17 o zarejestrowanych listach
kandydatów
 Obwieszczenie 17 o_zarejestrowanych_listach_kandydatow.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-09-20 10:41:47 | Data modyfikacji: 2019-09-19 15:15:03.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I i
II w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

Gmina Zakrzew

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2019-09-23 10:42:03 | Data modyfikacji: 2019-09-19 15:15:03.
Informacja o siedzibach lokali obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

informacja_o_zmienionych_siedzibach_obkw_142513 (002).docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2019-10-01 09:10:05 | Data modyfikacji: 2019-10-01 09:34:20.
Data wprowadzenia: 2019-10-01 09:10:05
Data modyfikacji: 2019-10-01 09:34:20
ObowižEzuje od: 2019-09-30
Opublikowane przez: Marta Podgórska