Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/23/10

Ogłoszenie
 ogl_projekt_zp23.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-10-29 12:42:13.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załaczony do SIWZ fragment koncepcji  służy jako materiał  poglądowy. Została ona opracowana  kilka lat temu  dla kanalizacji podciśnieniowej. Obecny  przedmiot zamówienia jest projektem kanalizacji grawitacyjnej. Nie nalezy traktować  tego załącznika  jako obowiązującą koncepcję.  

SIWZ_ZP23.zip

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-10-29 13:56:51 | Data modyfikacji: 2010-11-02 13:09:27.
Wyjaśnienie do SIWZ
 wyjasnienie1.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-11-04 09:23:05 | Data modyfikacji: 2010-11-02 13:09:27.
Zapytania przetargowe oraz odpowiedzi
 zapytanie.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-11-04 14:46:31 | Data modyfikacji: 2010-11-02 13:09:27.
Wyjaśnienie do SWIZ nr 2
 wyjasnienie2.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 12:07:36 | Data modyfikacji: 2010-11-02 13:09:27.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
 Zawiadomienie o wyniku postepowania ZP23.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-11-25 14:02:23 | Data modyfikacji: 2010-11-02 13:09:27.

Zobacz:
 Zawiadomienie o wyniku postepowania .  
Przebudowa dróg gminnych ZP/5/10
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekiew ( przy ulicy Wapiennej -Radom) - ZP/3/10)
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/6/10
 .  
Przebudowa drogi gminnej Milejowice - ulica Brzozowa ZP/4/10
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestyscji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie ZP/7/10
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn: Centrum Wsi Cerekiew - Etap II ZP/8/10
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi Dąbrówka Podłężna - Taczów ZP/9/10
 .  
Przebudowa dróg gminnych II ZP/10/10
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.9.2020
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestcyji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/11/10
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 ZP/15/10
 .  
Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/13/10
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015
 .  
Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do pięciu placówek oświatowych i przygotowanie i dostarczenie kanapek do dwóch placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew ZP/16/10
 .  
Utworzenie dwóch placów zabaw - Radosna szkoła ZP/17/10
 .  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Projektu pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/18/10
 .  
Rozbudowa infrastruktury wod-kan - II etap ZP/14/10
 .  
Budowa chodnika w Wacynie przy drodze nr 351319 - 600m, ZP/19/10
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP21
 .  
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/22/10
 .  
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/23/10
 .  
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew w sezonie zimowym ZP/25/10
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2011r. ZP/24/10
 . 
Data wprowadzenia: 2010-11-25 14:02:23
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska