Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020
r.

Plan_Zam_Publicznych_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:58:05.

Zobacz:
 
Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020
 .  
Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020
 .  
Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.2020
 .  
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020
 .  
Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica ZP.271.1.6.2020
 .  
Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.7.2020
 .  
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha ZP.271.1.8.2020
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.9.2020
 .  
Budowa oświetlenia na terenie gminy Zakrzew ZP.271.1.10.2020
 .  
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap II ZP.271.1.11.2020
 .  
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.12.2020
 .  
Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie: Zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów
 .  
Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe ZP.271.1.14.2020
 .  
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 ZP.271.1.13.2020
 .  
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.15.2020
 .  
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 r. ZP.271.1.16.2020
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 ZP.271.1.17.2020
 .  
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” ZP.271.1.18.2020
 .  
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom III etap ZP.271.1.19.2020
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowej dróg ZP.271.1.20.2020
 .  
Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa/Traktorzystów w m. Wacyn ZP.271.1.21.2020
 .  
Zakup sprzętu elektronicznego ZP.271.1.23.2020
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wacyn ul. Cicha, ZP.271.1.24.2020
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zakrzew ZP.271.1.22.2020
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska etap II ZP.271.1.25.2020
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.271.1.26.20
 .  
Dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.27.2020
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2021r ZP.271.1.28.2020
 .  
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2021r. ZP.271.1.29.2020
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2021r. ZP.271.1.30.2020
 .  
Przebudowa drogi gminnej nr 351342 W w miejscowości Bielicha (ul. Zielna) ZP.271.1.31.2020
 .  
Rozbudowa budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie ZP.271.1.32.2020
 .  
Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.33.2020
 .  
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap III, ZP.271.1.34.2020
 .  
Budowa Sali Gimnastycznej przy publicznej Szkole Podstawowej w Woli Taczowskiej - prace projektowe ZP.271.1.35.2020
.
 . 
Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:58:05
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska