Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogl. zp1_20.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 09:31:59.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dokumentacja techniczna

 siwz_zp1_20.zip

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 09:33:47.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja zp1_2020.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-01-28 13:46:22.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaw_zp1_20.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:16:56.

Zobacz:
 
Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020
 .  
Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020
 .  
Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.2020
 .  
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020
 .  
Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica ZP.271.1.6.2020
 . 
Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:16:56
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska