2020

Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie instrukcji
kontroli i obiegu dokumentów księgowych w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie

image24031.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:49:18 | Data modyfikacji: 2020-01-30 14:50:44.
Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zakrzewie

image24037.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:52:02 | Data modyfikacji: 2020-01-30 14:50:44.
Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie wyznaczenia
nauczycieli zastępujących dyrektora w placókach
prowadzonych przez Gminę Zakrzew

image24046.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:54:51 | Data modyfikacji: 2020-01-30 14:50:44.
Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie opracowania planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami na 2020 rok

image24047.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:57:12 | Data modyfikacji: 2020-01-30 14:58:34.
Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postepowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych i klas I publicznych szkół
podstawowych

image24052.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-01-30 15:01:01 | Data modyfikacji: 2020-01-30 15:03:06.
Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie określenia
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew na 2020 rok
 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2020-01-30 15:08:38 | Data modyfikacji: 2020-01-30 15:09:43.
Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie wprowadzenia
regulaminu Zespołu Świetlic i Domów Ludowych w
Gminie Zakrzew

image24222.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-02-04 10:56:11 | Data modyfikacji: 2020-02-04 11:02:44.
Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze -
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie

image24226.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2020-02-04 11:04:42 | Data modyfikacji: 2020-02-04 11:02:44.
Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie wprowadzenia
legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu
Gminy Zakrzew dokonujących czynności kontrolnych

image24234.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowsk | Data wprowadzenia: 2020-02-04 11:09:12 | Data modyfikacji: 2020-02-04 11:11:17.
Data wprowadzenia: 2020-02-04 11:09:12
Data modyfikacji: 2020-02-04 11:11:17
Autor: Marzenna Nosowsk
ObowižEzuje od: 2020-02-03
Opublikowane przez: Marta Podgórska