2020

Uchwała Nr XVI/135/2020 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2020.
 Uchwała Nr XVI 135 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:19:43 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/136/2020 w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki - Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Zakrzew Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
 Uchwała Nr XVI 136 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:21:17 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/137/2020 w sprawie zmiany Uchwały
Nr LII/305/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w
sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za
poszczególne kryteria oraz kdokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew
jest organem prowadzącym.
 Uchwała Nr XVI 137 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:30:53 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/138/2020 w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 138 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:34:35 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/139/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego
Uchwałą Nr LVIII/349/2018 Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 17 października 2018 roku.
 Uchwała Nr XVI 139 2020r.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:38:56 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/140/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w
miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 140 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:41:24 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/141/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Bielicha, Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 141 2020r.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:46:14 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/142/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Bielicha, Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 142 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:48:21 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/143/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Cerekiew, Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 143 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:50:18 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/144/2020 w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych będących w
zarządzie Gminy Zakrzew na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg.
 Uchwała Nr XVI 144 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Korcz Karolina | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:53:30 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/145/2020 w sprawie powołania
komisji doraźnej do dokonania zniszczenia
zgłoszeń kandydatów na ławników.
 Uchwała Nr XVI 145 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:55:40 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/146/2020 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 146 2020.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:44:53 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/147/2020 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy stałych komisji Rady Gminy w
Zakrzewie na 2020 rok.
 Uchwała Nr XVI 147 2020xv.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 11:18:54 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/148/2020 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w
Zakrzewie na 2020 rok.
 Uchwała Nr XVI 148 2020c.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 11:21:09 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/149/2020 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Rady Gminy w Zakrzewie na rok 2020.
 Uchwała Nr XVI 149 2020z.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 11:23:21 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVII/150/2019 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2020 - 2026.
 Uchwała Nr XVII 150 2020v.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-03-23 08:49:37 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:36:48.
Uchwała Nr XVII/151/2020 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok.
 Uchwała Nr XVII 151 2020x.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-03-23 08:50:56 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:39:39.
Uchwała Nr XVII/152/2020 w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki - Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Zakrzew Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
 Uchwała Nr XVII 152 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-03-23 08:52:43 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:39:39.
Uchwała Nr XVII/153/2020 w sprawie utworzenia
Przedszkola Samorządowego w Bielisze oraz nadania
statutu.
 Uchwała Nr XVII 153 2020v.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2020-03-23 08:57:13 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:42:04.
Uchwała Nr XVII/154/2020 w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XVII 154 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:02:01 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:42:04.
Uchwała Nr XVII/155/2020 w sprawie
wydzierżawienia części konstrukcji słupów
oświetlenia ulicznego.
 Uchwała Nr XVII 155 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:04:31 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:42:04.
Uchwała Nr XVII/156/2020 w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości w miejscowości
Cerekiew.
 Uchwała Nr XVII 156 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:06:37 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:42:04.
Uchwała Nr XVII/157/2020 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia działki na rzecz Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 157 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:08:33 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:42:04.
Uchwała Nr XVII/158/2020 w sprawie zakupu
działek w Cerekwi na rzecz Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 158 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:10:31 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:42:04.
Uchwała Nr XVII/159/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy działce zlokalizowanej na drodze w
miejscowości Cerekiew w Gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 159 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:12:50 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:42:04.
Uchwała Nr XVII/160/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy działce zlokalizowanej na drodze w
miejscowości Bielicha w Gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 160 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:15:02 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:42:04.
Uchwała Nr XVII/161/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian do uchwały Nr XIII/111/2019 Rady Gminy w
Zakrzewie z dnia 25 października 2019 roku w
sprawie nadania nazw ulic działkom
zlokalizowanych na drogach w miejscowości
Bielicha w Gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 161 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:18:43 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:42:04.
Uchwała Nr XVII/162/2020 w sprawie programu
opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 162 2020x.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:21:25 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XVII/163/2020 w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na
2021 rok.
 Uchwała Nr XVII 163 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:22:32 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XVII/164/2020 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 164 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:24:34 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XVIII/165/2020 w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w
schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.
 Uchwała Nr XVIII 165 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Domińczak Bernadeta | Data wprowadzenia: 2020-05-22 11:42:02 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XVIII/166/2020 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2020 -2026
 Uchwała Nr XVIII 166 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-05-22 11:56:11 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XVIII/167/2020 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok.
 Uchwała Nr XVIII 167 2020 2.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-05-22 11:58:31 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XVIII/168/2020 w sprawie udzielenia
spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy
Zakrzew oraz trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 Uchwała Nr XVIII 168 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-05-22 12:03:37 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XVIII/169/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Wacyn w Gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XVIII 169 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-05-22 12:06:52 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XVIII/170/2020 w sprawie zakupu
działek w miejscowości Golędzin, na rzecz Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr XVIII 170 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-05-22 12:09:36 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XVIII/171/2020 w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała Nr XVIII 171 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Pysiak-Sułecka Aleksandra | Data wprowadzenia: 2020-05-22 12:13:30 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XIX/172/2020 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Zakrzew na lata 2020 - 2022
 uchwała XIX1722020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Domińczak Bernadeta | Data wprowadzenia: 2020-07-02 08:52:55 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XIX/173/2020 w sprawie określenia
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 uchwała XIX1732020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Domińczak Bernadeta | Data wprowadzenia: 2020-07-02 08:54:32 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XIX/174/2020 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2020 - 2026.
 uchwałaXIX1742020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-07-02 08:56:27 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XIX/175/2020 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok.
 uchwałaXIX1752020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-07-02 08:58:12 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XIX/176/2020 w sprawie zapewniania
wspólnej obsługi finansowej dla szkół,
przedszkoli, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz instytucji kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Zakrzew.
 uchwała XIX1762020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:00:54 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XIX/177/2020 w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
 uchwała nr XIX1772020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:03:47 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XIX/178/2020 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie
Gminy Zakrzew w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 uchwała XIX1782020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Pysiak-Sułecka Aleksandra | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:06:48 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XIX/179/2020 w sprawie przyjęcia
projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzew,
w celu przekazania go do zaopiniowania organowi
regulującemu.
 uchwała XIX1792020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Łabęcki Kazimierz | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:09:17 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XIX/180/2020 w sprawie wotum zaufania
dla Wójta Gminy Zakrzew.
 uchwała XIX1802020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:10:47 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XIX/181/2020 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy w
zakrzewie z wykonania budżetu za 2019 rok i
sprawozdania finansowego.
 uchwała XIX1812020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:12:43 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XIX/182/2020 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok.
 uchwała XIX1822020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:14:24 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XIX/183/2020 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zakrzew.
 uchwała XIX1832020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Bilska Elżbieta | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:15:52 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XX/184/2020 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2020-2026

Uchwała Nr XX 184 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 13:51:07 | Data modyfikacji: 2020-08-19 13:56:30.
Uchwała Nr XX/185/2020 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok

Uchwała Nr XX 185 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 13:59:37 | Data modyfikacji: 2020-08-19 13:56:30.
Uchwała Nr XX/186/2020 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku
administracyjno-gospodarczym w miejscowości
Janiszew

Uchwała Nr XX 186 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:01:44 | Data modyfikacji: 2020-08-19 14:34:33.
Uchwała Nr XX/187/2020 w sprawie przedłużenia
terminu płatności rat podatku od nieruchomości
wskazanym przedsiębiorcom, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwecji ekonomicznych
z powodu COVID-19

Uchwała Nr XX 187 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Michał Chudziak | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:10:08 | Data modyfikacji: 2020-08-19 14:35:46.
Uchwala Nr XX/188/2020 w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania spłaty lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie
organu lub osób uprawnionych do udzielania tych
ulg

Uchwała Nr XX 188 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Michał Chudziak | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:12:53 | Data modyfikacji: 2020-08-19 14:35:46.
Uchwała Nr XX/189/2020 w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzew

Uchwała Nr XX 189 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Łabęcki Kazimierz | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:16:32 | Data modyfikacji: 2020-08-19 14:35:46.
Uchwała Nr XX/190/2020 w sprawie zmiany uchwaly
Nr XV/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w
sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy
Zakrzew na rok 2020

Uchwała Nr XX 190 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:26:12 | Data modyfikacji: 2020-08-19 14:35:46.
Uchwała Nr XX/191/2020 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zakrzew w
roku szkolnym 2020/2021

Uchwała Nr XX 191 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:28:02 | Data modyfikacji: 2020-08-19 14:35:46.
Uchwała Nr XX/192/2020 w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Zakrzew

Uchwała Nr XX 192 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Pysiak-Sułecka Aleksandra | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:29:50 | Data modyfikacji: 2020-08-19 14:35:46.
Uchwała Nr XX/193/2020 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr ew. 385/2 położonej w obrębie
0014 Janiszew w miejscowości Janiszew w gminie
Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie

Uchwała Nr XX 193 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:32:20 | Data modyfikacji: 2020-08-19 14:35:46.
Uchwała Nr XXI/194/2020 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2020-2026

Uchwała Nr XXI 194 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:44:07 | Data modyfikacji: 2020-09-29 14:46:09.
Uchwała Nr XXI/195/2020 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok

Uchwała Nr XXI 195 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:49:27 | Data modyfikacji: 2020-09-29 14:52:04.
Uchwała Nr XXI/196/2020 w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego dotyczącego
wspóldzialania Gmin przy realizacji zadania
polegającego na aktualizacji obszaru i granic
aglomeracji

Uchwała Nr XXI 196 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:53:35 | Data modyfikacji: 2020-09-29 14:56:43.
Uchwała Nr XXI/197/2020 w sprawie określenia
zasad dowozu do szkół niepelnosprawnych, wobec
których Gmina Zakrzew nie ma ustawowego
obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu

Uchwała Nr XXI 197 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:58:30 | Data modyfikacji: 2020-09-29 15:00:11.
Uchwała Nr XXII/198/2020 w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzew

Uchwała XXII 198 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Kazimierz Łabęcki | Data wprowadzenia: 2020-09-29 15:01:36 | Data modyfikacji: 2020-09-29 15:00:11.
Data wprowadzenia: 2020-09-29 15:01:36
Autor: Kazimierz Łabęcki
ObowižEzuje od: 2020-09-28
Opublikowane przez: Marta Podgórska