2020

Uchwała Nr XVI/135/2020 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2020.
 Uchwała Nr XVI 135 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:19:43 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/136/2020 w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki - Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Zakrzew Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
 Uchwała Nr XVI 136 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:21:17 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/137/2020 w sprawie zmiany Uchwały
Nr LII/305/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w
sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za
poszczególne kryteria oraz kdokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew
jest organem prowadzącym.
 Uchwała Nr XVI 137 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:30:53 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/138/2020 w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 138 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:34:35 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/139/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego
Uchwałą Nr LVIII/349/2018 Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 17 października 2018 roku.
 Uchwała Nr XVI 139 2020r.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:38:56 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/140/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w
miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 140 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:41:24 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/141/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Bielicha, Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 141 2020r.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:46:14 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/142/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Bielicha, Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 142 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:48:21 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/143/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Cerekiew, Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 143 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:50:18 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/144/2020 w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych będących w
zarządzie Gminy Zakrzew na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg.
 Uchwała Nr XVI 144 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Korcz Karolina | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:53:30 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/145/2020 w sprawie powołania
komisji doraźnej do dokonania zniszczenia
zgłoszeń kandydatów na ławników.
 Uchwała Nr XVI 145 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:55:40 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/146/2020 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 146 2020.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:44:53 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/147/2020 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy stałych komisji Rady Gminy w
Zakrzewie na 2020 rok.
 Uchwała Nr XVI 147 2020xv.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 11:18:54 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/148/2020 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w
Zakrzewie na 2020 rok.
 Uchwała Nr XVI 148 2020c.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 11:21:09 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/149/2020 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Rady Gminy w Zakrzewie na rok 2020.
 Uchwała Nr XVI 149 2020z.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 11:23:21 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Data wprowadzenia: 2020-02-05 11:23:21
Autor: Głowacka Jolanta
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka