Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 351318W w miejscowości Mleczków

Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z
uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w
sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 351318W w
miejscowości Mleczków

image24297.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2020-02-07 12:33:58 | Data modyfikacji: 2020-02-07 12:35:48.
Opinia - WA.ZZŚ.4.436.240.2019.AG

image24298.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skoerupska | Data wprowadzenia: 2020-02-07 12:37:18 | Data modyfikacji: 2020-02-07 12:35:48.
Opinia sanitarna - ZNS.4810.78.2019

image24301.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2020-02-07 12:39:09 | Data modyfikacji: 2020-02-07 12:40:16.
Opinia - WOOŚ-I.4220.1489.2019.BS.3

image24304.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2020-02-07 12:41:33 | Data modyfikacji: 2020-02-07 12:43:27.

Zobacz:
 
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 253/5 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 29 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach nr 119,113/1,109/1,339/1,337/3,337/1,335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 68/18, 68/47 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w Milejowicach
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 170/4,30/6 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach 57/22,57/5,57/12,57/20 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 362/3 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenia w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 228/1, 262, 435/5 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1,518 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 89/1 w miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 256 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazociągu na działkach nr 255/2, 256, 304, 378 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczeniew sprawie budowy sieci gazociągu na działkach 176, 470/5, 470/6 w Bielisze
 .  
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 351318W w miejscowości Mleczków
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia uliczego drogi wewnętrznej na części działek 285,560,213/9 obręb 0017 Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowa kanalizacji światłowodowej
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu w miejscowości Cerekiew na działkach 68/18, 68/47
 .  
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu sie z uzgodnieniami i zakończeniu postepowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Cerekiew na dziłkach 49/11, 49/28, 153/2, 154/2
 .  
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Mleczków
 . 
Data wprowadzenia: 2020-02-07 12:41:33
Data modyfikacji: 2020-02-07 12:43:27
Autor: Joanna Skorupska
ObowižEzuje od: 2020-02-10
Opublikowane przez: Marta Podgórska