Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno – sportowy wraz z zabudową mieszkalno – usługową – relacji Cerekiew – Milejowice gm Zakrzew ZP/1/11

Ogłoszenie
 ogl_droga_nppdl.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-01-24 14:32:36 | Data modyfikacji: 2011-01-24 14:33:13.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informujemy, że nazwy producentów urządzeń i materiałów użytych  w projekcie budowlanym  należy traktować jako przykładowe rozwiązania. Dopuszcza się   zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.     

SIWZ

Przedmiary

Projekty część nr 1

Projekty część nr 2

Projekty część nr 3

Projekty część nr 4

Projekt oświetlenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-01-25 15:03:27 | Data modyfikacji: 2011-01-31 13:35:50.
Zapytanie nr 1
 zapytanie1_zp1_11.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-02-01 14:32:54 | Data modyfikacji: 2011-01-31 13:35:50.
Modyfikacja SIWZ

Urząd Gminy Zakrzew informuje, że zmieniony został wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


W załączeniu zmieniony wzór umowy.

 Umowa.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-02-04 14:35:30 | Data modyfikacji: 2011-02-04 14:37:32.
Zapytanie nr 2
 zapytanie2_zp1_11.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-02-08 14:12:49 | Data modyfikacji: 2011-02-04 14:37:32.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
 zawiadomienie_zp1_11.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-03-02 13:07:40 | Data modyfikacji: 2011-02-04 14:37:32.

Zobacz:
 
Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno – sportowy wraz z zabudową mieszkalno – usługową – relacji Cerekiew – Milejowice gm Zakrzew ZP/1/11
 .  
Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II Etap ZP.2.11
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków ZP.3.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie
 .  
Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT.271.2.15.2016
 .  
Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.7.11
 .  
Likwidacja przełomów na drogach Gminy Zakrzew o nawierzchni bitumicznej ZP.9.11
 .  
Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.8.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie; Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.10.11
.
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno - sportowy wraz z zabudową mieszkalno - usługową relacji Cerekiew - Milejowice gm Zakrzew ZP.11.11
 .  
Odbiór odpadów komunalnych ZP.12.11
 .  
Budowa drogi gminnej Marianowice ZP.13.11
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 ZP.15.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ZP.14.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.17.11
 .  
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.16.11
 .  
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.18.11
 .  
Budowa wodociągów w miejscowościach: Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Golędzin , Gulinek , Janiszew, Milejowice, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zdziechów ZP.19.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice
 .  
Zimowe utrzymanie dróg gminnych , lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.23.11 DUPLIKAT
 .  
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Zakrzew ZP.21.11 /DUPLIKAT"
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2012 r. ZP.25.11
 .  
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Zakrzew ZP.24.11
 . 
Data wprowadzenia: 2011-03-02 13:07:40
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska