Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogl_zp3_20.docx

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-02-19 13:44:50.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-02-19 13:45:52.
Modyfikacja SIWZ

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert

Modyfikacja SIWZ

Zmieniny przedmiar robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-03-04 12:57:24.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja_zp3_2020.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-03-10 15:43:18.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zawiadomienie_zp3_20.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-03-26 09:02:47.

Zobacz:
 
Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020
 .  
Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020
 .  
Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.2020
 .  
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020
 .  
Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica ZP.271.1.6.2020
 . 
Data wprowadzenia: 2020-03-26 09:02:47
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska