Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp5_20.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-03-04 15:00:54.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-03-04 15:02:21.
Informacja w związku z ograniczonym dostępem do
Urzędu

Wójt Gminy Zakrzew informuje, że otwarcie ofert odbędzie zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Osoby chcące wziąć udział w otwarciu ofert zostaną wpuszczone do Urzędu. W celu usprawnienia tej czynności prosimy o ustawienie się przed głównym wejściem do Urzędu 5 minut przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-03-17 12:51:31 | Data modyfikacji: 2020-03-17 12:58:23.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja (poprawiona)

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:41:33 | Data modyfikacji: 2020-03-20 08:06:21.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zawiadomienie_zp5_20.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-03-25 09:03:51 | Data modyfikacji: 2020-03-20 08:06:21.

Zobacz:
 
Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020
 .  
Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020
 .  
Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.2020
 .  
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020
 .  
Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica ZP.271.1.6.2020
 . 
Data wprowadzenia: 2020-03-25 09:03:51
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska