Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.7.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogł_zp7_2020.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-04-07 12:46:52.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja techniczna

 siwz zp7_2020.zip

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-04-07 12:52:33.
Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Zal_1_formularz_oferty_zp7_20.doc

Zal_3_Umowa_zp7_20.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-04-17 10:49:51.
Informacja z otwarcia ofert

Inf_zp7_20.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-04-30 12:26:32.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie_zp7_20.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-05-22 12:10:59.

Zobacz:
 
Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020
 .  
Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020
 .  
Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.2020
 .  
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020
 .  
Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica ZP.271.1.6.2020
 .  
Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.7.2020
 .  
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha ZP.271.1.8.2020
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.9.2020
 .  
Budowa oświetlenia na terenie gminy Zakrzew ZP.271.1.10.2020
 .  
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap II ZP.271.1.11.2020
 .  
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.12.2020
 . 
Data wprowadzenia: 2020-05-22 12:10:59
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska