Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap II ZP.271.1.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie zp_11_2020.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-05-19 12:31:13.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-05-19 12:33:04.
Pytania oraz modyfikacja siwz

Pytania/mofyfikacja siwz

Zestawienie stolarki okiennej o drzwiowej

Ogłoszenie o zmianie

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-05-22 11:21:47.
Modyfikacja SIWZ 2

Modyfikacja SIWZ 2

Przedmiar robót zm.

Zestawienie stolarki zm.

Ogłoszenie o zmianie

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-05-25 13:04:54.
Pytania
 Pytania 3 zp_11_2020.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 15:00:51.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja zp11_2020.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-06-05 13:11:36.

Zobacz:
 
Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020
 .  
Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020
 .  
Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.2020
 .  
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020
 .  
Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica ZP.271.1.6.2020
 .  
Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.7.2020
 .  
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha ZP.271.1.8.2020
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.9.2020
 .  
Budowa oświetlenia na terenie gminy Zakrzew ZP.271.1.10.2020
 .  
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap II ZP.271.1.11.2020
 .  
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.12.2020
 . 
Data wprowadzenia: 2020-06-05 13:11:36
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska