Oferty na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok

Oferta Nr 2 na realizację zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu na 2011 rok
 Oferta nr002.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2011-02-23 12:07:23.
Oferta Nr 1 na realizację zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu na 2011 rok
 Oferta nr001.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2011-02-23 12:04:04 | Data modyfikacji: 2011-02-23 12:06:17.

Zobacz:
 
Uchwała nr: RIO-R/35/11
 .  
Organizacja dla dzieci i młodzieży pozaszkolnych zajęć profilaktycznych oraz organizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  
Oferty na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok
 .  
Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 .  
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wacynie
 .  
Ogłoszenie w sprawie zorganizowania kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych
 . 
Data wprowadzenia: 2011-02-23 12:04:04
Data modyfikacji: 2011-02-23 12:06:17
Autor: Elżbieta Bilska
Opublikowane przez: Marta Podgórska