Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 r. ZP.271.1.16.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogloszenie_zp_16_20.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-07-29 11:41:08.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

siwz_zp16_20.zip

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-07-29 11:42:00.
Pytania do SIWZ

Pytania_zp16_20.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-08-05 13:50:12.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja zp16_2020.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 12:42:12.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie_zp16_20.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2020-09-08 12:48:17.

Zobacz:
 
Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew ZP.271.1.1.2020
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Zakrzew ZP.271.2.2020
 .  
Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa ZP.271.1.3.2020
 .  
Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 351310 W relacji Zakrzew - Taczów ZP.271.1.4.2020
 .  
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzew w 2020 r. ZP.271.1.5.2020
 .  
Przebudowa drogi w miejscowości Sosnowica ZP.271.1.6.2020
 .  
Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.7.2020
 .  
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha ZP.271.1.8.2020
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.9.2020
 .  
Budowa oświetlenia na terenie gminy Zakrzew ZP.271.1.10.2020
 .  
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap II ZP.271.1.11.2020
 .  
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.12.2020
 .  
Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie: Zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów
 .  
Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe ZP.271.1.14.2020
 .  
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 ZP.271.1.13.2020
 .  
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego ZP.271.1.15.2020
 .  
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.11.2020 do 31.10.2022 r. ZP.271.1.16.2020
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 ZP.271.1.17.2020
 .  
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” ZP.271.1.18.2020
 .  
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom III etap ZP.271.1.19.2020
 . 
Data wprowadzenia: 2020-09-08 12:48:17
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska